Somogyi Hírlap, 1993. október (4. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-30 / 253. szám

Somogyiak is építik a keszthelyi sétálóutcát Somogyiak is részt vesznek Keszthely sétálóutcájának építésében. A munkálatokat a Somogy Aszfalt kft és a je­lentős németországi díszburkolatépítési tapasztalatokkal rendelkező budapesti Genius kft közösen végzi. A díszbur­kolat várhatóan november végén készül el, az összberuhá- zás 55 millió forintba kerül. Ökumenikus egyházi naptár Szombat, köznap. Napi igék: Kát.: Róm 11,1-2.11-12. 25-29. Zsolt 93. Lk 14,1.7-11. Ref.: 1Jn 4,1-6. Bir 19,16-30. Ev: 1Kor 7,29-31.Ez 11,14-25. Őrt.: 2Kor 5,1-10. Lk 7,2-10. Alfonz. Germán eredetű név, jel.: nemes. Védőszent: Rodriguez Szent Alfonz je­zsuita testvér. Az őrt. és a gör.kat. naptárban Szt. Ze- nóbiosz és társai vértanúk. Évközi 31. Szentháromság utáni 21. Vasárnap. Napi igék: Kat.: Mai 1,14-2,2.8-10. Zsolt 130. Mt 23,1-12. Ref.: 1Jn 4,7-12. Zsolt 149. Ev.: Mt 5,38—48. Zsolt 69,30-37. Őrt: Gál 6,11-18.Lk 16,19-31. Farkas. Ómagyar név, a harciasság jelképe. Védő­szentje: Lupus szerzetes, majd püspök, a magyarok térítője (+994). A protestáns naptárakban: a reformáció emlékünnepe. Az ortodox és a gör.katolikus naptárban Szent Sztákisz és társai vér­tanúk. Szt. Epimák vértanú. Lottó A Szerencsejáték Rt köz­lése szerint a 44. heti számok: 9,17, 33, 60, 68 Csokonaira emlékeztek Csurgón Tudományos tanácskozá­son emlékeztek meg Cso­konai Vitéz Mihály születé­sének 220. évfordulójáról tegnap Csurgón. A magyar Irodalomtörténeti Társaság Délnyugat-Dunántúli Tago­zata és a TIT közös rendez­vényét a Csokonai Vitéz Mi­hály református gimnázium dísztermében tartották. A tanácskozást dr. Laczkó András főszerkesztő, a Ma­gyar Irodalomtörténeti Társa­ság Délnyugat-Dunántúli Ta­gozatának társelnöke nyitotta meg és elnökölt a délelőtt fo­lyamán. A tudományos ülés résztvevőit Szászfalvi László, Csurgó polgármestere is kö­szöntötte. A hasonló nevű ka­posvári tanítóképző főiskola üzenetét hozta el dr. Rosta István főigazgató-helyettes és átadta az iskola Csokonai-em- lékplakettjét. „Csokonai min­den szava érték számunkra” — mondta megnyitó előadá­sában Szilágyi Ferenc pro­fesszor Csokonai-kutató. Elő­adása a hányatott sorsú költő életének utolsó öt évéről szólt. A professzor elmondta, hogy a költőről szóló negyedik és ötödik kritikai verseskötetek kiadásával lassan teljes lesz a Csokonairól szóló kiadvány- sorozat. A kritikai kiadványok kapcsán beszélt ennek az öt évnek a kutatási eredményei­ről, többek között ismeretlen versekről, a cenzúra miatt ki­maradt eredeti szövegvissza­állításról, politikai okokból letil­tott művekről is tájékoztatást adott. Szólt eddig nem ismert tájszóról és a költő feledé- kenységéről, amikor is a ba­kók szóra elfelejtette az éke­zetet feltenni. Azt remélte, hogy a költő általi ragyogást néhány fénysugárral viszo­nozni tudják. Előadása után korreferátu­mokra került sor, majd a dél­után folyamán Kovács Sándoi Iván professzor, a Magyar Iro­dalomtörténeti Társaság el­nöke adta át a társaság Toldy Ferenc-díját, melyet tanárok­nak, kutatóknak ítélnek oda. Az idén Szilágyi Ferenc neves Csokonai-kutató vette át a dí­jat. Németh István Négyszáz forintos „zsákmánnyal” távozott Hopponmaradt mackófeszegető Ismeretlen tettes csütör­tökre virradó éjszaka Kapos­váron betört a Hansa és Klein Bau Bt irodájába, ahol egy páncélszekrényt kifeszített, de semmi értéket nem talált benne. Ezután egy másik páncélszekrényt is megpró­bált feltörni sikertelenül, s így végül is meg kellett elégednie az egyik íróasztalban talált 400 forintos zsákmánnyal. Rendőrségi felhívás Újra nyitva a MOKKA! November 1-től ismét várja kedves vásárlóit Kaposváron a MOKKA ABC és HÚSDISZKONT- Megújult eladótér- Széles kínálat- Udvarias kiszolgálás- Parkolási lehetőség- OLCSÓ ÁRAK Hétfőtől újra várjuk a Mokkában! Kaposvár, Pécsi utca 18. Telefon: 319-331 Nyitva: hétfőtől-péntekig 7.30-20 óráig szombat-vasárnap 7.30-14 óráig V (23432]/ ÚJRA NYITVA A BADACSONY! (Söröző-Étterem- Borozó) November 2-től várjuk kedves vendégeinket. Nyitva tartás: 07- 22 óráig REGGELI, EBÉD VACSORA- ételkülönlegességek -bár- udvarias felszolgálás-új személyzet- társasrendezvény esetén árengedmény-igény szerint élő zene- kózétkeztetés-85 Ft/ adag -játékterem Kaposvár, Rákóczi tér. 2. Tel.: 82/320-412 (23190) Október 23-án 00.05 órakor Somogyjád és Várda között közúti baleset történt. Egy is­meretlen típusú, színű és for­galmi rendszámú személy- gépkocsi közlekedett Somogy­jád irányából Várda felé. Az ismeretlen forgalmi rend­számú személygépkocsi ve­zetője járművét nem az útvi­szonyoknak megfelelő sebes­séggel vezette, áttért a menet­irány szerinti bal oldalra, ahol összeütközött egy Ford Sierra típusú személygépkocsival. Az ismeretlen jármű vezetője a baleset után megállás nélkül a helyszínről elhajtott. A rendőrség kéri azok je­lentkezését, akik a baleset időpontjában a fenti útszaka­szon közlekedtek, és olyan személygépkocsival találkoz­tak amelynek bal oldali külső visszapillantó tükre hiányzott, vagy olyan személy jelentke­zését akinek tudomása van balesetben letört, visszapil­lantó tükörrel nem rendelkező személygépkocsiról. Jelent­kezni személyesen a Rendőr- kapitányság közlekedési osz­tályán Kaposvár, Szent Imre u. 12. fszt. 7. szám alatt, tele­fonon a 414-422/25-10 szá­mon. Krónika OKTÓBER Szombat Alfonz A nap 6.25 órakor kél, és 16.30 órakor nyugszik; a hold 16.15 órakor kél, és 6.19 órakor nyugszik. Csendes, őszi nap Folytatódik a csendes, késő őszi idő. Kevés lesz a felhő, éjszaka és délelőtt sok helyen ködre kell számítani. A legmagasabb hőmérséklet ma 5-12 fok között alakul. Hűvös marad az idő Időjárás-előrejelzés november első hetére A jövő hét első napjaiban még folytatódik a csendes, párás őszi idő. Reggel sok­felé lehet köd, s csak lassan oszlik fel. Egyre kevesebb lesz a napsütés, de eső még nem várható. A hét közepe felé változékonyabbra fordul az időjárás. Esőre is számít­hatunk. Hűvös marad az idő, hajnalban többnyire 1-6, kora délután 7-11 fok között alakul a hőmérséklet. Az időjárási frontok egye­lőre még elkerülnek bennün­ket, a hatásukra érzékenyek­nek a jövő hét közepétől ér­demes figyelmesebben kö­vetni a meteorológiai jelenté­seket. Centenáriumi tanácskozás Szigetváron Kapoli, a somogyi Ifjabb Kapoli Antalra, a népművészet mesterére, a dunántúli faragópásztor di­nasztia egyik jeles képvise­lője születésének 100. év­fordulójára emlékeztek teg­nap Szigetváron, ahol a mester életének utolsó éveit töltötte. A centenáriumi program-so­rozat nyitányaként az emléke- zők, családtagok és leszár­mazottak Kapoli sírjához járul­tak, ahol a város polgármes­tere, Darázs Mátyás szólt az egybegyűltekhez. Szigetvár az akkor 76 éves alkotó egy új korszakának helyszíne volt: egyik leánya, Ilona bíztatására a legyengült, megromlott lá­tású Kapoli itt kezdte el pa­pírra vetni a benne rejlő motí­vumokat, kompozíciókat, ame­lyekből aztán merész színvi­lágé népi grafikák születtek. Ezt már dr. Boros Marietta et­nográfus mondta azon a ta­nácskozáson, amelyet a „Népművész Kapoli” címmel rendeztek. Egy Ifjabb Kapoli-féle kobak motívum Kiállítás is nyílt, időszakos, Szigetváron. A dr. Mándoki László pécsi muzeológus ren­dezte tárlaton a bizsókot oly pontosan kezelő Kapoli furu­lyái, székei, karcolózott botjai láthatók. Melyeket javarészt a somogyi Zselicség — So- mogyhárságytól Mikepusztáig — ihlette. B. T. — Isztambul nov. 10-14., nov. 24-28., dec. 8-12. 9000 Ft. Tri- est-Tarvisio nov. 5-6., 12-13., 19- 20., 26-27., 1800 Ft. Bécs dec. 4. 1000 Ft. Kolombus Tours Bt., Ka­posvár, Honvéd u. 28. Tel.: 82/310-893. (23716) — London dec. 16-19-ig repülő­vel, félpanziós ellátással, 34 000 Ft/fő, sítúrák, karácsonyi és szil­veszteri programok sokszínű kíná­latával várjuk érdeklődését és je­lentkezését. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: Cooptourist, Ka­posvár, Kossuth L. u. 8. Telefon: 312-038. (23741) — Kedvezményes repüiőjegyá­raink: London: 18 300 Ft., Cairó: 30 000 Ft., New York: 39 000 Ft., Los Angeles: 62 000 Ft., Johan­nesburg: 85 000 Ft., Tokio: 95 000 Ft., Sydney: 115 000 Ft és még 200 Európán kívüli városba utazhat most olcsóbban. Felvilágosítás, megrendelés: IBUSZ Utazási Iroda, Kaposvár, Teleki u. 1-3. Tel.: 82/315-477. (23881) Postaavató 115 millióforint ráfordítással a legkorszerűbb postai szolgálta­tásokat nyújtó postahivatalt avatták fel tegnap a miskolci Ti­szai pályaudvaron. Ez öt irányí­tási terület 300 postájának kül­deményeit is feldolgozza. Tarka sorok Indok — Miért hagytad ott a régi sulidat? — Betegség miatt. — Hogyhogy? — Az osztályfőnököm azt mondta: beteg lesz, ha rám néz. Tornaórán A fiú felmentést kér a testnevelési óra alól. — Mi a panaszod, fiacs­kám? — kérdi az iskolaor­vos. — Nehezen lélegzem. — Rendben van, két hétre felmentelek a légzés alól. Pontos meghatározás Az építőtábor parancs­noka szemlét tart. — Van valakinek pana­sza? — kérdezi. Az egyik jelentkezik. — A teának benziníze van. A táborparancsnok bele­kortyol a teába, majd kiköpi és így szól: — A panasz alaptalan. Ez nem benzin, hanem karbolsav. Szemléletes magyarázat — Én nem tudom meg­érteni, hogyan működik a rádió! — Nagyon egyszerű, úgy mint a telefon, csak drót helyet a levegőt hasz­nálják. — Eddig rendben volna. De hogy a csudába erősítik fel a levegőt a villanypóz­nára? Minőség — Jó ez a távcső? — De még mennyire! Ha olyan tárgyat nézel vele, amelyik tíz kilométernél közelebb van, úgy látod, mintha mögötted lenne. Földrajzórán — Tehát, fiacskám, van Fekete-tenger, Sárga-ten­ger, Vörös-tenger és Fe­hér-tenger. Most mutasd meg ezeket a térképen! — Nem tudom, tanár úr, színvak vagyok! Érv — Bandi, miért nem eszed a salátát? Egész délután azt mondtad, hogy olyan éhes vagy, mint a farkas. — Ez igaz. De mikor eszik a farkas salátát? KEDVEZMENYES VÖRÖS TYÚK vásár! 1 db 150 Ft Elő jegy zik: november 3-ig. Kaposváron: Garainé, Kanizsai u. 93. és MINDEN SOMOGY megyei szervezőnk. Érdeklődni: 79/326-810-es telefonon. (23517) SOMOGYI HÍRLAP Az Axel Springer-Magyarország Kft pártoktól független lapja Felelős vezető az ügyvezető igazgató Főszerkesztő: DR.KERCZA IMRE Felelős szerkesztő: BÍRÓ FERENC (társadalom és gazdaság), DR. TRÖSZT TIBOR (művelődés és kultúra) Gyártásvezető-szerkesztő: KURUCZ FERENC. Tervezőszerkesztő: CHRIST LÁSZLÓ, KATONA A. CSONGOR, NAGY MIKLÓS. Kiadja az AS-M Kft. Somogy Megyei Irodája Felelős kiadó: PORDÁNY H. LÁSZLÓ irodavezető Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. Telefon: 311-644 Telex: 313-360, Telefax: 312-315 Postacímünk: 7401 Kaposvár Pf. 31. Hirdetés és reklám: telefon 311-506 Siófoki iroda (szerkesztőség és hirdetésfelvétel): Siófok Szabadság tér 9. Telefon: (84) 311-668, Telefax: (84) 310-861 Készült a szerkesztőség számítógépes szövegszerkesztő-rendszerén. Nyomtatta a Déli Nyomda Kft, Pécs, Engel János u. 8. Felelős vezető: SOÓS SÁNDORNÉ Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírtapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a posta hír­lapüzleteiben és a hírlapelőfizetési és lapellátási irodánál (HELÍR), Budapest, XIII. Lehel u. 10/a 1900., közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215— 96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 375 forint, negyed évre 1125 forint, fél évre 2250 forint, egy évre 4140 forint. ISSN 0865-9125 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ( 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom