Somogyi Hírlap, 2004. december (15. évfolyam,280-305. szám)

2004-12-01 / 280. szám

. mVy, ______________________________________4*.-------------- ww w.somogyihirlap.hu --------------------------------------------------------------------------------­*7,, , ' ---------------------------------------------------­Somogyi Hírlap XV. ÉVFOLYAM, 280. SZÁM. ÁRA: 85 FT, ELŐFIZETVE: 61 FT * KÖZÉLETI NAPILAP 2004. DECEMBER 1, SZERDA Egyedi VW akciók! VW Golf 2.0 PDTDi 140 lóerős turbodiesel motorral, Comfortline felszereltséggel és klímával 5.499.000 Ft! Karg Autó Kft. Kaposvár, Árpád u. 38. Telefon: 82/529-562 www.kargauto.hu HÍREK Fényárba borul a kisváros Megszüntetik a közvilágítás hiányos szakaszait Tabon. Az észak-somogyi kisváros 3,9 millió forintos támo­gatást nyert el ehhez a megyei területfejlesztési tanácstól. Az 5,7 millió forintos beruházáshoz a hiányzó 1,8 millió forintot az önkor­mányzat biztosítja. VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy hiába a szándék, ha nincs pénz értékeink védelmére. A belső-somogyi népi építészet jellegze­tes stílusjegyeit magán viselő Rinya menti öreg parasztházakat kutatta föl Deák Varga Dénes nagyatádi főépí­tész. Az épületekről képeket is készí­tett, amelyeket kiállításon mutatnak be. A fotókon a különleges megoldá­sok mellett közös vonás a málló vako­lat, az omladozó kémények, s a héza­gos tetőcserepek látványa. Csak remélni lehet, hogy évtizedek múltán a bels&somogyi építészet ezen értékei nem csak ezeken a fényképe­ken lesznek láthatók. TAKÁCS ZOLTÁN Végnapok a visnyei koporsóüzemben agónia Üres gyártelep, hitegetett dolgozók és súlyos tartozások Horváth Zsolt Hónapok óta futnak az elma-1 radt bérük és végkielégítésük ■= után a visnyei koporsóüzem el- ~ bocsátott dolgozói. Az ígéretek­ből elegük van már. A kft tulaj­donosai megértést kérnek, mondván: napokon belül előte­remtik a munkások kifizetésé­hez és az üzem újraindításá­hoz szükséges tőkét. Málladozó, gépek nélküli szellemgyár. Ez maradt mára a Casket Hungary Kft 35 em­bernek kenyeret adó üzemé­ből. Az akadozó termelés még májusban az ÁNTSZ el­lenőrzése nyomán elrendelt felújítási szünet miatt állt le, ám a mai napig nem indult újra. A német, francia és ír piacokon elismert cég akkor húzta le a rolót, amikor egy- re-másra kapta a megrende­léseket. ^4. OLDAL Munkaerő van, a cégvezetés szerint megrendelés is lenne, mégis áll a munka az üzemben Zöld utat kapott a csurgói áruház Varga Andrea Lemondtak róla a csurgóiak, ám most már biztos: meg­épülhet a vá­rosban egy nagyáruház. Az áruházlánc áprilisban op­ciós szerződést kötött a város­sal és 40 millió forintos vétel­árajánlatot tett. Ám később el­állt vásárlási szándékától, mert a telekcsoport másik tulajdono­A képviselők végül az első vevővel egyeztek meg 29 millió forintos árban. sával - egy benzinkút van ezen a területen - nem tudott meg­egyezni. A lakosság érdeklő­déssel kísérte az eseményeket, ugyanis a benzinkút tulajdono­si részéről folyó tárgyalásokat Olvasó György vezette, aki a vá­ros alpolgármestere. Eközben egy másik kereskedelmi lánc is jelentkezett. A képviselők több­szöri újratárgyalás után az el­sővel egyeztek meg, immár csak 29 milliós árban. Munkahely száz embernek újdonság Segítség az állástalanoknak Taszárról elmennek a katonák reptérsors Működtető nélkül nem ér semmit Varga Andrea- Azoknak szeretnénk segíte­ni, akik se pénzben, se tudás­ban, se jó példában nem bő­velkednek - foglalta össze Baráti Zoltánná, a Szövetség a Polgárokért munkatársa (képünkön) a Csurgó térségi munkanélkülieket segítő, új kezdeményezés lényegét. Az Országos Foglalkoztatási Köz- alapítvány pályázati támoga­tásával megvalósuló program számadatai beszédesek: egy év alatt legkevesebb 100 em­bert helyeznek munkába, két­százat bevonnak a program­ba. Mindezt húszmillió f'o | rintból. Olyan 1 hátrányos jW ' helyzetű tele- jyp pülésen élő I munkanélkü- BPr beket céloztak meg, akiknek a családjában két vagy több állástalan van.- Ez a nők munkába állítá­sa című Phare-programunk folytatásának is tekinthető, ám itt a munkanélküliség enyhítése a célunk - mondta Baráti Zoltánná. Milliárdos fürdőfejlesztés Horváth Zsolt Félmilliárdos beruházás feje­ződött be gunarasi fürdőben a napokban. Szabó István, a Kapós Kht vezetője elmondta: a gyógyászati részleg felújítá­sa után most a gyógyvizes me­dencéket teszik rendbe, s ez­zel elkezdődött a beruházás harmadik üteme. A dombóvá­ri kistérségében az egészség­ipar jelenti a jövőt - hangzott el a Kapós Innovációs Transzfer Központ szakmai programján, amelyen a területen működő kis- és középvállakozások képviselői is részt vettek. Szarka Ágnes Zárt ajtók mögött vitatták meg - majd a sajtó nyilvános­sága elé tárták - az érintettek a taszári repülőtér működésé­nek jövőbeni lehetőségeit teg­nap Kaposváron.- Nincs értelme a haderőre­formra, s ezzel együtt Taszár vezető szerepére várni - mondta Gyenesei István, a köz­gyűlés elnöke a tanácskozás után. - A katonák jövőre el­mennek. Ilyen körülmények között nem lehet repülőgépe­ket idehozni. Elképzelésünk egy cargo repülőtér létrehozá­sa, ahol megoldott az áru szál­lítása és raktározása is. Ehhez külföldre kiajánlható promó- ciós anyagra van szükség, ilyen egyelőre nincs.- Taszárnak sem Pécs, sem Sármellék nem versenytársa - erősítette meg Szita Károly, Kaposvár polgármestere - mert oda még a kisebb teher­szállító gépek sem tudnak le- szállni. Minél előbb önkor­mányzati tulajdonba kell ke­rülnie a reptérnek. Az üze­meltetés egyik formája, hogy koncesszióban történjen. Pataki Sándor, Taszár pol­gármestere szerint is a repü­lőtér működtetése a legfonto­sabb feladat. Ehhez azonban befektetőkre kell találni. Zsilipek a Sió-csatornán • A Sió-csatorna völgyében : 36 település van. Képvise-B : lőik tegnap Simontornyán Vj * j : találkoztak. Elfogadták Ko-HA - p • pár Istvánnak, a balatoni : hajózás korábbi igazgató- : jának (képünkön) ötletét, hogy négy : zsilip építésével egész évben hajóz- : hatóvá tegyék a Sió-csatornát. : HAZAI TÜKÖR 3 : ÍK—■ MEGYEI KORKÉP 4 : : Kaposvár _______5 : SZOLGÁLTATÁS 7 : IDŐJÁRÁS : AUTÓSVILÁG____9Jl i Borús, : kék tükör_____12 : esős idő : SPORT___________13 16. OLDAL : APRÓHIRDETÉS 14 1 KRÓNIKA________Ifi 97 70865 912039 04280 Kóstoljon bele szabadon! Várjuk bankfiókunkban: Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1. ENtESeni További információ a nap 24 órájában a 06-40/50-40-50-es telefonszámon. Bank y7 , Az akció magánszemélyek részére, 2005. január 31 -ig megnyitásra kerülő forintfolyószámla-szerződésekre érvényes. További részletek a Kondíciós Listában és a Hirdetményben. -------

Next

/
Oldalképek
Tartalom