Somogyi Hírlap, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-12 / 110. szám

4. oldal - Somogyi Hírlap MEGYEI KÖRKÉP 2000. Május 12., Péntek M Hétvégi ügyelet Orvosi ügyelet Kaposvár, Ezredév u. 13. Tel: 311- 005. Kaposvár, Somogyaszaló, Magyaregres, Őrei, Zimány felnőtt-és gyermekorvosi ügyelet: Péntek dél­után 17.00-től hétfő reggel 07.00-ig. Fogorvosi ügyelet: Szombat: 14.00- 22.00-ig. Vasárnap: 14.00- 22.00-ig. Városkörnyéki hét­végi ügyelet: Kossuth L. u. 53. Tel: 319-397, 06/60/359-033. Mernye, Tel: 82/385-312. Nagybajom, Tel: 357-145. Kadarkút, Fő u. 5/a, tel: 82/482-272. Igái, Farkas J. u. 4. Tel: 82/372-053. Mosdós (tüdőgyógyin­tézet). Tel: 82/377-055. Andocs, Ady E. u. 50/a. Tel: 372- 507. Siófok, Semmelweis u. 1. Tel: 84/310-500. Fogorvos: 7-13-ig. Balatonföldvár, Szabadság tér 1. (rend.), Tel: 340- 113. Fogorvosi ügyelet: szombaton 8- 13 óráig, a rendelőkben kifüggesztett helyen. Fonyód, tel: 85/360- 050. Marcali, Széchenyi u. 21. Tel: 85/310-515. Lengyeltóti, Tel: 85/330-620. Fogorvosi sürgősségi el­látás készenléti szolgálat keretében szombat-vasárnap 8-12-ig N.atád székhellyel városkörnyékre is kiterje­dően. Tájékoztatás: 82/504- 451. Központi orvosi ügyelet székhelye: Nagyatád, Tallián A. u. 2/A. Tel: 82/504-490, 60/368-510. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. Tel: 82/463-178. Fogászat: 8-12-ig. Kőröshegy, Petőfi u. 126. Tel: 84/340- 008. Tab, Kossuth u. 60. Tel: 84/320-620. Balatonboglár, Vikár Béla u. 4. Tel: 85/351-419. Csurgó és a hozzátartozó települé­sek. Tel: 471-135. Böhönyei körzet­ben: dr. Hajdú Gábor, Vése. Tel: 345- 090. Segesd - Somogyszob - Kaszó és hozzátartozó települések: dr. Szakács Gabriella Segesd, Kossuth út 64. Tel: 498-144. Kisbárapáti, Karád, Nágocs, Törökkoppány és csatolt községeik: Barbély István, Törökkoppány. Tel: 577-030 Berzence dr. Mayer András. Tel: 546-030. Gyógyszertárak Állandó ügyeletet ellátó gyógyszer- tárak: Kaposvár, „Korona” Kossuth tér 4. Tel: 82/427-381. Csurgó, „Me­dicina” Csokonai u. 4. Tel: 82/471- 017. Fonyód, „Isteni Gondviselés” Szent I. u. 31. Tel: 85/361-322. Tab, „Arany Szarvas” Kossuth L. u. 65. Tel: 84/320-042. Lengyeltóti, „Fehér Holló” Rákóczi F. u. 12. Tel: 85/330- 440 (szabad és munkaszüneti napo­kon). Váltott ügyeletet ellátó gyógy­szertárak: Balatonboglár, „Arany Kí­gyó” Vikár B. u. 6/a. Tel: 85/350- 268. Balatonboglár, „Három Kirá­lyok” Szabadság u. 4. Tel: 85/353- 922. „Magyar Korona” Rákóczi F. u. 208. Tel: 85/353-513. Balatonlelle, „Mária” Móra F. u. 2. Tel: 85/351- 295. Barcs, „Megváltó” Felszabadulás u. 5. Tel: 82/463-716. Barcs, „Re­ménység” Széchenyi u. 33. Tel: 82/463-102. Balatonföldvár, „Isteni Gondviselés” Petőfi S. u. 2. Tel: 84/340-091. Balatonszemes, „Patientia” Szabadság u. 13. Tel: 84/360-153. Balatonszárszó, „Men­ta” Fő u. 60. Tel: 84/362-925. Kőrös­hegy, „Calendula” Petőfi S. u. 102. Tel: 84/340-037. Zamárdi, „F.G.H.” Kossuth L. u. 9. Tel: 84/348-733. Marcali, „Hársfa” Hársfa u. 25. Tel: 85/411-286. Marcali, „Napsugár” Rá­kóczi F. u. 6/12. Tel: 85/310-065. Na­gyatád, „Aranyszarvas” Kossuth L. u. 24. Tel: 82/351-684. Nagyatád, „Szent István” Korányi S. u. 4. Tel: 82/351­004. Siófok, „Arany Kígyó” Semmel­weis u. 1. Tel: 84/519-180. Siófok, „Főnix” Fő u. 174-176. Tel: 84/318- 595. Siófok, „Kiüti” Honvéd u. 25. Tel: 84/322-516. Siófok, „Korányi” Korányi S. u. 14. Tel: 84/316-079. Siófok, „Régi” Fő u. 202. Tel: 84/310- 041. Állatorvosi ügyelet Kaposvári kerület: dr. Kadlec And­rás, Kadarkút (tel: 385-261, 06/30/244-2133.), dr. Szabó Lajos, Mernye, gyógyszertár (tel: 385-317), dr. Készéi Tibor, Nagyberki (377- 625), dr. Szalay Szabolcs, Mezőcsokonya (tel: 485-597). Mar­cali kerület: dr. Geszti János, Somogyvár (tel: 340-096), dr. Révai László, Marcali, Kaposvári u. 38/b. (tel: 311-447), dr. Benczik Vince, Marcali, Berzsenyi u. 98. (tel: 310- 519), dr. Bajnok Géza, Somogysámson. Nagyatádi kerület: dr.Horváth Ferenc, Csurgó, Virág u. 8. (tel: 471-250, 06/60/368-342), dr. Szabadkai Miklós, Segesd (tel.: 498­005, 06/60/378-001), dr. Gál József, Barcs, Vörösmarty u. 3/4. (tel: 462- 364), dr. Kővári Imre, Barcs, Barátság u. 30. (tel: 463-300). Siófoki kerület: dr. Szigethy László, Siófok, Szépvöl­gyi u. 11. (tel: 311-494, 06/30/9565- 530), dr. Gaál Antal, Balatonlelle, Do­bó K. u. 6. (tel: 350-419,06/20/9248- 805), dr. Cseplits István, Nágocs (tel: 372-657). Az ügyelet 13-án reggel 8- tól 15-én 8-ig tart. Hatósági ügyeletes a kerületeknél első helyen megneve­zett állatorvos. Kisállat-rendelői ügyelet: dr. Benda Tibor, Kaposvár, Tókaji u. 19. Tel: 310-757. A kaposvá­ri állatkórház szombaton 10-12 óra között tart nyitva._______________5 Az értől az óceánig Rendhagyó irodalomóra Ady Endréről, Lezsdk Sándorral A magyar-történelem szakos tanárt, s nem a politikus Lezsák Sán­dort hívták rendhagyó irodalom órára a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általá­nos Iskolába. Az MDF- es honatya, az ország- gyűlés oktatási bizott­ságának elnöke Ady Endre költészetéről ér­tekezett Gyergyai Al­bert szülőfalujában. Nagybajom Hatvan, hetedik és nyolcadik osztályos diák hallgatta Lezsák Sándort, aki hol te­gezte, hol magázta a gyerekeket, s mesélt arról, hogyan jutott el a költőfejedelem az „ér­től az óceánig”; Érmindszenttől a világ főváro­sáig, Párizsig. S arról is, hogy a rendkívül szél­sőséges, a mindent akaró, s olykor a semmit fogó költő miként hatott az új idők, új dalaival a századelő irodalmára, társadalmára, és a női szívekre: Lédára, Dénes Zsófiára és Csinszkára. Amikor Ady-verscímeket kérdezett, sorjáz­tak a legismertebbek a padsorok közül, ám amikor a Nagybajomhoz kötődő műfordítóról, irodalomtörténész nevéről faggatózott, kissé késve, s csak néhány helyről jött a válasz: Gyergyai. Az előadó a magyarság megmaradásáról is szólt, az életerős népről, és olykor történelmi időutazás tanúi is lehettek a diákok és a taná­rok. Lezsák Sándor megmutatta a több évtize­de, maga-fényképezte érmindszentí szülőhá­FOTÓ: KOVÁCS TIBOR zat, irodalmi élményeket kívánt és elégedetten lapozott bele az egyik pedáns diák jegyzetébe. Lezsák Sándor tíz társasjátékkal és a millen­nium tiszteletére megjelent kötettel, Páskándi Géza Árpád-házi triptichonjával érkezett. Hat­van könyvet osztott ki a 7-8. osztályos tanulók között, akik egy községmonográfiával ajándé­kozták meg. A tanári kar nevében pedig Tibol László millenniumi metszetével lepték meg. Csakúgy, mint a rendhagyó irodalomórán részt vevő Szászfalvi László csurgói polgármestert, országgyűlési képviselőt (MDF). Lezsák Sándor lapunknak elmondta: heten­te 2-3 alkalommal hívják rendhagyó órákra, s nem ő választja a témákat. Mindenről szíve­sen beszél, ha kell akár az alá- és mellérende­lő tagmondatokról is, hiszen magyartanár. LÖRINCZ SÁNDOR Lezsák Sándor nagybajomi „tanítványai” között Fiatalokkal Somogyért Hírek Sikeres táncsicsos diák Kiss Norbert, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 11.c. osztá­lyos tanulója magyar nyelvből az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében 10. helyezést ért el. Ezzel ebből a tárgyból már 11. osztályosán - vagyis egy évvel az érettségi és a felvételi vizsga előtt - már egyetemi felvételt nyert, valamint jeles minősítést az érettségi bizonyítványában. Kaposvári diák már évek óta nem szere­pelt ilyen sikeresen az OKTV-n magyar nyelvből. Kiss Norbert felké­szítő tanára Mihályfalvi László, (je) Fogászati fórum Első alkalommal rendezték meg tegnap a fogászati asszisztensek to­vábbképző fórumát a megyeszékhelyen, amelyen több mint százan vettek részt a megye több településéről. A konferencián, amelyet Bajók Sándorné, megyei tisztifőnővér szervezett, a most kezdődő fo­gászati szakmai ellenőrzéséről és a továbbképzés lehetőségeiről tar­tottak tájékoztatót, majd dr. Gáspár Ferenc megyei szakfőorvos adott választ a résztvevők kérdéseire, (szg) Az igazságszolgáltatásról Dr. Kengyel Miklós professzor, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanára volt tegnap a Kaposvári Polgári Casino vendége. Előadásában a törvényalkotás- és alkalmazás legidősze­rűbb kérdéseiről, az igazságszolgáltatás kultúrájáról szólt, (je) Kevesebb az állástalan A korábbi évekhez hasonlóan a múlt hónapban tovább folyatódott a regisztrált munkanélküliek létszámának márciusban elkezdődött csökkenése. A hó végi zárónapon tizenhétezer-négyszázhetvenkét személy szerepelt a kirendeltségek nyilvántartásában, amely márci­ushoz képest 2.8 százalékos mérséklődésnek felelt meg. Az egy év­vel korábbi, április végi adatokhoz viszonyítva most 2.8 százalékkal, négyszázhatvankilenccel voltak többen a regisztrációban, (tz) Eötvös-siker Pécsváradon Az idén Pécsváradon rendezték meg az Országos Rendvédelmi Csa­patversenyt, melyen a középiskolás rendvédelmi fakultációs osztá­lyok diákjai vettek részt. A megmérettetésen a kaposvári Eötvös Ló- ránd Szakközépiskola diákjai szép sikereket értek el. A csapatver­senyben 6. helyen végzett a Kovács Zoltán, Somogyvári Miklós, Barta Veronika alkotta trió. A versenyre Takács Szilvia és Répásiné dr. Kovács Zsuzsanna készítette fel őket. (je) Anyák napja Toponáron Hatodik születésnapjára készül a Somogyért Egyesület, amely több mint ezer tagjával hazánk három legnagyobb civil szervezete közé tartozik. Az egyesület a tagok és a szimpatizánsok mellett a nagykö­zönséget is be szeretné vonni programjaiba.- Az elkövetkezendő időszak­ban, tekintettel a közelgő gyer­meknapra, az ifjúságot, tanuló­kat, egyetemistákat is szeretnénk mozgósítani - mondta Dévényi Zoltán, az egyesület örökös tisz­teletbeli elnöke. - Ennek szelle­mében szerveztük májusi prog­ramjainkat, amelynek első felvo­násában egész napos véradás lesz a Szín-Folt Galériában. Szabó Károly Attila, az egyesü­let alelnöke elmondta: előreho­zott gyermeknappal lepik meg a fiatalságot és az állami gondosko­dásban élő gyerekeket a Tókaji parkerdőben május 25-én, a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet­tel közösen. Egy nappal később az egyesület születésnapi rendez­vényének ezúttal Andocs ad ott­hont, ahol a helyi halastó partján ünnepelnek. A gyermeknapon, május 28-án a hagyományoknak megfelelően a kaposújlaki repté­ren tartja rendezvényét. Ezen a napon a duatlon mellett színes programok, sétarepülés várja az érdeklődőket, akiket a Kapos Vo­lán díjmentesen szállít a repülő­térre. A nyár első hónapjában pe­dig a nyugdíjasok kocogó­versenyét rendezik ismét a Tókaji parkerdőben az egyesület és a Tá­jak, Korok, Múzeumok Kaposvári Klubja rendezésében. __________ SZ. 0. A helyi nyugdíjas szervezet és a toponári vöröskereszt rendezett teg­nap ünnepséget az édesanyák tiszteletére, anyák napja alkalmából. A toponári kultúrházban tartott táncos mulattságon, a helyi iskolá­sok és óvodások köszöntötték az édesanyákat. A szervezők saját ké­szítésű étellel emelték az ünnepség hangulatát, (vs) Montázs tárlat A madarak és fák napja alkalmából nyílt kiállítása a kaposvári Fe- rencné Fogarasi Éva natúrmontázs készítőnek Pécsen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság oktatási központjában. A természetes anyagokból készült kompozícióiról neves művésznő különféle tech­nikájú’alkotásait tárta a nyilvánosság elé. A tárlat érdekessége a Le­vegő, víz, föld című falevelekből készült sorozat, (szk) G* Csiky Gergely Színház Kaposvár 2000. június havi műsor 1., csütörtök 10.00 Csipkerózsika 8. sz. bérlet 14.30: Csipkerózsika V-bérlet 2, péntek 10.00 Csipkerózsika 9. sz. bérlet 14.30: Csipkerózsika Z-bérlet 3., szombat 19.00 Sweeney Todd Bérletszünet 4., vasárnap 19.00 Világjobbítók Bérletszünet 5, hétfő 14.30: Csipkerózsika Zs-bérlet 6. kedd 14.30: Csipkerózsika 1. sz. bérlet 7. szerda, 14.30 Csipkerózsika 2. sz. bérlet 8., csütörtök 14.30: Csipkerózsika 3. sz. bérlet 9., péntek 14.30: Csipkerózsika 4. sz. bérlet 13., kedd 14.30: Csipkerózsika 5. sz. bérlet 19.30: Balta a fülbe Stúdióelőadás 14, szerda 10.00 Csipkerózsika F-bérlet 14.30: Csipkerózsika 6. sz. bérlet 15, csütörtök 14.30 Csipkerózsika 7. sz. bérlet Jegyek válthatók a Jegyirodában Kaposvár, Fő u. 8. Telefon: 311-113 (13724) Bravo 1.6 2730000 Ft-tól Brava 1.6 2790000 Ft-tól A FIAT márkakereskedők további ellenálhatatlan Bravo és Brava ajánlatokkal várják. A képen látható gépkocsi extra felszereltséget tartalmaz. A SZENVEDÉLY VEZET MINKET Minden férfi ugyanazt akarja 1.6-os modelleknél ABS + légkondicionáló v bruttó 150 000 Ft-ért. mint én. Fortissimo V & H Autócenter Kft., 7400 Kaposvár, Kond vezér u. 2., tel.: (82) 429 400, fox: (82) 429 500 Agrár-infó Somogybabodon A Balaton-park Kht, amelyet Ba­latonlelle és a környező közsé­gek alapítottak elsősorban a Ba­laton vízgyűjtőterületének vé­delmére, a területfejlesztésben is továbblép. A közhasznú társa­ság Phare támogatást nyert cél­jainak megvalósítására. A dunántúli régiót is szolgálhat­ja majd az agrár és területfej­lesztési információs központ, amelyet Somogybabodon sze­retnének létesíteni. Az önkor­mányzat évek óta nem tudja be­fejezni a megkezdett iskolaépü­letet, amelyet most hasznosít­hatnának.- A község nyolcmillió forintja és a művelődési tárca támogatá­sa benne van - mondta Láger Já­nos térségmenedzser, ami most a térség felzárkóztatását szolgál­hatja. - Ilyen adatbázis ugyanis még nem áll rendelkezésre. Nem lényegtelen tényező az sem, hogy a községben négy-öt képzett szakember vár munka- lehetőségre. Szeremley Béla a Földműve­lési és Vidékfejlesztési Miniszté­rium főtanácsadója és Farkas Károly az országos területfej­lesztési központ régió igazgató­ja támogatja a tervet, amelyet pályázati pénzekből szeretné­nek megvalósítani. Az adatbázis a jövő évre készülhet el. __gj«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom