Somogyi Néplap, 1956. október (13. évfolyam, 232-257. szám)

1956-10-06 / 236. szám

A RÁDIÓ MŰSORA ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI MOSORSZÁMOK: KOSSUTH-RADIó: 4.30-tól 8.00-iq: Zenés műsor a munkába indulóknak. — Közben: 5.09: Falurádió. 6.00: Hírek. 6.05: Falusi híradó. 6.40.: Színházak w> mozik műsora. 7.00: A Szabad Nép mai vezércikke. Hírek. Időjárásjelentjs. FO.OO: Hírek, lapszemle, Időjárásjelentés. 12.00: Hírek, időjárásjelentés. 13.00t Falusi híradó. 14.00: Időjárás- és vízállásjelentés. 17.00: Hírek. 19.54: Jó éjsza­kát, gyerekek! 20.00: Esti híradó. 22.00: Hírek. 24.00: Hírek. PETÖFI-RÁDIÓ: 7.00-től azonos a Kossuth-rádió műsorával. 11.57: Műsor­zárás. 16.00: Lapszemle. 23.00: Műsorzárás. OKTÓBER 7-TÖL 13-IG A következő műaorazámokat ajánljuk: Vasárnap, Kossuth-rádió, 15.00: Köz­vetítés Párizsból a Franciaország—Ma­gyarország válogatott labdarúgó mérkő­zésről. Hétfő, Kossuth-rádió, 22.25: Európa hangversenytermeiből. A XII. Genfi Nemzetközi Zenei Verseny győzteseinek zenekari hangversenye. Kedd Kossuth-rádió, 19.00: János vi­téz. Részletek Kacsóh Pongrác és Heltai Jenő dal játékából. , _ fesztivál, 1956. Közvetítés a Zeneművé­szeti Főiskola nagyterméből. Csütörtök, Koissuth-rádió. 19.00: Hely­színi közvetítés az Állami Operaházból. Mozart: A varázsfuvola. Péntek, Kossuth-rádió, 20.20: Operett­est. Petress Zsuzsa, Rafael Márta, Mátra; Ferenc és Melis György énekel. Szombat, Kossuth-rádió, 20.20: A. Csehszlovák éa a Magyar Rádió közös hangversenye. VASÁRNAP OKTÓBER 7. Kossuth-rádió: 8.10: Édes anyanyelvűnk. 8.15: Eqy falu — egy nóta. 8.55: Könyvespolc. 9.00: Zenés fejtörő. ■10.00: Vasárnapi versek. 10.10: Ismerkedés 10.10- kor a Kossuth-rádióban. Ifjúsági műsor. 11.00: A könnyű zene virtuózai. 11.30: Világjáró mikrofon. 12.15: Szív küldi ... 12.50: Rádiólexikon. 13.20: A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye. 15.00: Közvetítés Párizsból Franc iaország — agyarország válogatott labdarúgó mérkőzésről. 17.10: Egy hét a külpoliti­kában. 17.25: Kincses kalendá­rium. 18.25: Tánczene. 19.15: Az épülő kommu­nizmus nagy országában 19.54: Jó éjszakát, gyere­kek. 20.20: A Rádiószínház bemutatója. A kaukázusi krétakör. Bertolt Brecht drámája. 22.30: A vasárnap sportja. Totó. 0.10: Tóth Lajos régi ko­máromi katonadalokat énekel. Petőfi-rádió: 8.00: Dalok, táncok. 8.30: Unitárius vallásos félóra a stúdióból. 9.00: Részletek Szirmai Albert Mézeskalács című operettjéből. 9.30: Miska bácsi lemezes­ládája. 10.10: Szív küldi ... 11.00: Zenekari hangver­seny. 12.30: A viláqirodalom humora. Háztűznéző. Csehov komédiája. 13.00: Művész-lemezek. 13.50: Csilicsala csodái. 14.43: Régi francia muzsika. 15.10: Odysszeusz kalandjai. Részletek Homérosz hősköltemé- ményéből. 16.00: A szimfónia tör­ténetéből. 17.00: Szórakoztató zene. 17.40: Schumann: Karnevál. 18.08: Lakodalmi nóták és tréfás magyar dalok. 18.40: A világirodalom nagy versei. 19.00: Könnyű zene. 20.10: Bartók-fesztivál. Kb. 22.00: Tánczene. HÉTFŐ OKTÓBER 8. Kossuth-rádió: 8.10: Sporthírek. 8.15: Zenekari hang­verseny. 9.00: Szerjózsa. Részlet Vera Panova regényéből. 9.20: A sárpilisl citera- együttes és Ágasvári Sándorné népi énekes műsora. 9.40: Egerváriné Barsi Ida énekel. 10.10: Napos Jankó. 10.40: Szívesen hallgattuk... 12.10: Részletek Lehár Luxemburg grófja c. operettjéből. 13.15: Ifj. Magyari Imre és zenekara játszik. 14.15: Úttörő-híradó. 14.35: A szovjet fiatalok kedvelt táncai. Előadás. 15.10: Heti zenés kalendá­rium. 16.00: Az ifjú Goethe. 16.30: Válaszolunk hall­gatóinknak. 16.45: Rácz Vali énekel. 17.15: A Liszt Ferenc nemzetközi zongora- verseny részvevőinek műsorából. 17.35: Kórusok. 18.00: Hogyan dolgozik a Jugoszláv »Népi Ifjú­ság?« 18.20: Ebe Stignani és Enrico Caruso énekel. 19.00: 15 nap — 50 év távlatából. 19.10: A Magyar Rádió tánczenekara játszik. 19.52: Jó éjszakát, gyerekek! 20.20: Beszélgetés Kurt Henkeis-szel, a Lipcsei Rádió tánczenekarának vezetőjével. 21.03: Szabadság, szerelem. A Rádió irodalmi folyó­irata. 22.25: Európa hangver­senytermeiből. A XII. Genfi Nemzetközi Zenei Verseny győzteseinek zenekari hangversenye. Petőfi-rádió: 14.00: A Belügyminiszté­rium Erkel Ferenc fúvószenekara játszik. 14.15: Operarészletek. 15.10: Könnyű magyar muzsika. 16.00: Országszerte — megyeszerte. 16.10: Szovjet szerzők filmzenéiből. 16.50: Mit tett a miniszter? Parlamenti interpellációk nyomában. 17.00: Népi muzsika. 17.30: Innen—onnan. 17.50: A népballada Kodály Zoltán muzsiká­jában. 18.20: Őszi barangolás. 18.50: Kamarazene. 19.20: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 19.50: Művészlemezek. 20.40: Sporthíradó. 21.00: Gyári belépő. 21.10: Tóth Ferenc; A Duna mentén. 21.30: Részletek Puccini operáiból. 22.30: Józsefváros. KEDD OKTÓBER 9. Kossuth-rádió: 8.10: Szovjet népek dal*i. 8.40: Indulók és dalok. 10.10: Szimfonikus könnyű zene. 11.00: Jó munkáért — szép muzsikát házi­asszonyok és nagy­mamák kívánságára. 11.30: Meghunyászkodás. 12.10: Őszirózsa. Magyar nóták és csár­dások. 13.00: Falusi híradó. 14.15: Zeneszerzői arcké­pek: Chopin. Az Ifjúsági Rádió műsora. 15.10: Olasz kamarazene. 15.40: Benjámin László és Zelk Zoltán újabb verseiből. 15.55: A Rádió Gyermek- kórusa gyermekdalokat és népdalokat énekel. 16.20: Most légy okos, Domokost Ifjúsági fej­törő. 16.40: Székely Endre — Kuczka Péter: 1919 — kórusszvit. 17.10: Tánczene. 18.00: Lakásfronton. Riport. 19.00: János vitéz. Részletek Kacsóh Pongrác és Keltái Jenő daljátékából. 20.20: Kábeli zűrzavar Budapest és Görlitz között... A Német De­mokratikus Köztársaság Rádiója, a Magyar Rádió, valamint a Viláqifjúság c. lap nyilvános rejtvény­versenye. 22.10: A mikrofon előtt: Sándor Judit. Zenés beszélgetés. 0.10: Népdalpárosok. Petőfi-rádió: 14.00: Részletek Sárközy István Szelistyei asszo­nyok c. daljátékából. 14.45: Nemzetközi kérdé­sek. 15.35: Decsényi János: Vonóstrió. 16.00: Tudományos lapok szemléje. 16.10: A Budapesti Rend­őrség fúvószenekara játszik. 16.30: Válaszolunk hallgatóinknak. 16.45: Orgonaművek. 17.10: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. 17.40: ötven éves a Szép- művészeti Múzeum. Előadás. 18.00: Fél óra, három­negyedben. 18.30: Rádióegyetem. Zenetörténeti sorozat. II. évfolyam. 19.10: Báthy Anna és Závodszky Zoltán énekel. , 20.00; Schiller megzenésí­tett műveiből. II. 21.00: Tallózás a mező- gazdasági lapokban. 21.10: Részletek Szolovjev- Szedol filmzenéiből. 21.30: Tánczene. 22.00: Mai német művek. SZERDA OKTÓBER 10. Kossuth-rádió: 8.10: Népszerű operarész­letek. 9.00: Rádióegyetem. Zenetörténeti sorozat. II. évfolyam. 9.40: A Magyar Állami Népi Együttes zenekará­nak műsorából. 10.10: A fogkefeklrálynő országában. Mesejáték. 10.45: Pillantás a nagy­világba. 10.55: Orosz dalok. 11.40; Szülők — nevelők — qyermekek! Közép­iskolába kerül a gyerek. 15.10: Kispajtások hang­lemeztára. 15.35: Elkészülni... vigyázz ..., rajt! Fiatalok sporthíradója. 16.45: Válaszolunk hall­gatóinknak. 17.10: Szív küldi!... 17.40: Látszat és valósig. Riportműsor. 18.00: Robert Schumann, Kroó György előadása. 18.55: Kommentár. 19.00: Külpolitikai kérdé­sekre válaszolunk. 19.10: Jó munkáért — szép muzsikát! 19.43: Jó épszakát, gyere­kek! 20.10: Bartók-fesztivál, 1956. Közvetítés a Zene­művészeti Főiskola nagyterméből. 22.25: Tíz perc külpolitika. 22.35: London — Budapest atlétikai viadal. 23.10: Uj lemezeinkből. 23.40: Hallgassák meg Alphonse Beuer szólítái- nak együttesét. 0.10: Fátyol József klarinétozik. Petőfi-rádió: 14.00: Operaáriák. 14.15: Úttörő-híradó. 14.35: Részletek Miljutyin Havasi kürt és Vincze Ottó Farkas a havason c. operettjéből. 15.10: A nép szolgálatá­ban. 15.30: Magyar nóták. 16.00: Megyei tudósí­tóink jelentik. 16.10: Ajándékhangverseny az ÉM. I. sz., Földmun­kát Gépesítő Vállalat vi­déki munkahelyei dolgo­zóinak. 17.10: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 17.40: Vidám vásár. 18.05: Nevenincsnép Hódmezővásárhelyen. 18.30: A Rádió szabad- egyeteme. Kék sárkány és piros bazsarózsa. 19.00: Bach kantátáiból. 19,40: Orosz nyelvtanfo­lyam haladóknak. 20.00: Operett-kettősök. 20.40: Svéd Sándor énekel, Marcell Palotti orgonái. 21.00: Miről ír a »Belkeres­kedelem?« 21.50: Emlékezés Justh Gyulára. 22.00: »Három a tánc...« Népek táncai. 22.30: Esti muzsika. CSÜTÖRTÖK OKTÓBER 11. Kossuth-rádió: 8.10: Magyar népdalok. 8.40: Balettzene. 9.20: Nagy István bácsi meséi. 10.10: A Rádió szabadegye­teme. Kék sárkány és piros bazsarózsa. 11.00: Válaszolunk hall­gatóinknak. 11.30: Svejk. Egy derék katona kalandjai a világ­háborúban. 12.10: Népdalkórusok. 12.30: Vigopera-részletek. 13.15: Boross Lajos és zenekara játszik. 14.15: A Rádió Gyermek­újság műsora a kis isko­lásoknak. 15.10: Kit tetszik keresni? 15.25: Kamarazene. 16.00: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 16.30: Szív küldi . . . 17.10: A Bratislavai Kulturpark tánczenekara játszik. 17.40: Irmgard Seefried és Elisabeth Schwarz­kopf Carissimi és Monte­verdi kettősöket énekel. 18.00: Két találkozás. Eq»y mérnökjelölt története. 18.15: Amit 100 év előtt is daloltak. Magyar nóták és csárdások. 19.00: Helyszíni közvetítés az Állami Operaházból. Mozart: A varázsfuvola. 22.40: Tánczene. 23.00: Éji zene. 0.10: Egressy Béni művei­ből. Petőfi-rádió: 14.00: Zenekari hang­verseny. 15.10: Egy falu — egy nóta. 15.40: Kis muzsikusoknak. Mozart hegedűműveiből. 16.00: Országszerte — me­gyeszerte. Lapszemle. 16.10: Jelky András a kalózoK fogságában* 16.30: Jugoszálv népzene. 16.50: Beethoven összes vonósnégyesei. XVII. F-dur vonósnégyes. ' Op. 135. 17.20: Zenekari muzsik^, 17.45: Ahol az olimpiai láng kigyúl. I. Csanádi Árpáddal, a Magyar Olimpiai Bizottság titká­rával beszélget Molnár Károly. 18.00: Az Alekszandrov együttes műsorából. 18.30: A hét aranyérem. A Cervi-testvérek törté­nete. 19.00: Népszerű szovjet filmekből. 19.45: Jó éjszakát, gyere­kek! 19.50: Tánczene. 20.40: Thébai kert virágai. 20.50: A külföldi sajtó hasábjairól. 21.00: Népdalok, csárdások. 21.30: Sporthíradó. 21.50: Októberi dal. 22.00: Bruckner: VII. (E-dúr) szimfónia. PÉNTEK OKTÓBER 12. Kossuth-rádió: 8.10: Vidéki népi zene­karok műsorából. 9.00: József Attila versei­ből. 9.10: Operarészletek. 10.10: Kisdobos. 10.30: A kökecske. Büki népmese. 10.40: Dalok és hangszer­szólók. 11.10: Lányok. .. asszonyok ... 11.25: Szimfonikus könnyi zene. 12.10: Nótacsokor. 13.00: Falusi híradó. 13.15: Tánczene. 14.15: Úttörő-híradó. 14.35: Operakórusok. 15.10: Jancsi és Juliska. Részletek Gáspár Ervin új regényéből. 15.30: Könnyű muzsika. 16.00: Beszélgetés Csernyisevszkij »Mit tegyünk?« című könyvé­ről. 16.40: Hajdú András: Cigánydalok. 17.55: Kommentár. 18.00: A déli határszélen. Riport. 18.10: Beszélgetés Telmá- nyi Emil hegedűművész­szel. 18.50: Ifjú figyelő. Diák­élet. 19.20: Szív küldi ... 19.54; Jó éjszakát, gyerekek! 20.20: Operettest. Petress Zsuzsa, Rafael Márta, Mátrai Ferenc és Melis György énekel. 21.10: Mi újság a tudo­mány és technika vilá­gában? 21.28: A Magyar Rádió szimfonikus zenekará­nak hangversenye. 22.15: Tíz perc külpolitika. 23.15: Vörösmarty Mihály verseiből. Szép Ilonka. 23.25: Toki Horváth Gyu­la és zenekara játszik. 23.40: Fats Waller zongo­rázik, Glen Miller zene­kara játszik. 0.10: Csárdások. Petőfi-rádió: 14.00: Könnyű zene. 15.00: Zenekari hang­verseny. 16.00: Országszerte — megyeszerte. Lapszemle. 16.10: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 16.40: Orosz nyelvtanfo­lyam kezdőknek. 17.00: Az Országh- vonósnégyes játszik. 17.30: Gambrinus. 19.50: Válaszolunk hallgatóinknak. 20.00: Szentirmay, Erkel Elek és Sas Náci dalai­ból. 20.30: Filmzene. 20.50: Sporthíradó. 21.20: Könnyű muzsika. 21.40: »Frankhon ivadéka, Angolhon szülötte, Magyarhon vitéze.« 22.00: Tánczene. 22.47: Kodály kórus- műveiből. szombat OKTÓBER 13. Kossuth-rádió: 8.10: Reggeli hang­verseny. 9.00: Biolóqiai szak­körökben. 9.20: A Ceqlédi Állami Zeneiskola növendékei­nek hangversenye. 9.40: Keringők. 10.10: Operarészletek. 11.10: írók a mikrofon előtt: Robotos Imre. 11.25: A Zeneművészeti Főiskola hallgatóinak hangversenye. 12.10: Népszerű operettek­ből. 13.00: Falusi híradó. 13.15: Művész­lemezek. 14.15: Könnyű zene. 15.10: Schubert: Pisztráng­ötös. 16.00: Romantikus kórusművek. 16.20: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 17.55: Kínai tanulságok. 18.15: Ferdinánd Kauer: Tizenkét magyar tánc. 18.25: Blaháné dalaiból. 19.00: A könnyűzene világszínpadán. 20.20: A Csehszlovák és a Magyar Rádió közös hangversenye. 22.25: Sporthíradó. 0.10: Fodor János kuruc- dalókat énekel. Petőfi-rádió: 14.00: Szirtes Papp György trombitál. 14-10: Az opera minden­kié: Puccini: Gianni Schicchi és Farkas Ferenc: A bűvös szekrény. 16.00: Győri stúdiónk jelentkezik. 16.10: Zenés hétvége. 17.25: Hol tart a rák­kutatás? 17.45: Otto Klemperer Budapesten. 18.20: Legkedvesebb verseimből. 18.40: Tánczene. 19.20: Külpolitikai kalauz. 19.30: Egon Petri zongorázik, Ruggiero Ricci hegedül. 20.00: Magyar tájak, magyar népdalok. 20.45: Szüreten. Tömörkényi István elbeszélése. 21.00: Képeslapokról — képek nélkül . 21.10: Az orvos beszél... 21.15: Muszorgszkij operáiból. 22.05: Zenekari hang­verseny. * SPORT * A szombat-vasárnapi sportműsor Kaposvárott szerepel a Kinizsi NB Il-es labdarúgócsapatunk vasár­nap ismét Kaposvárott iép pályára. El­lenfele ez alkalommal a Bp. Szikra együttese lesz, amelytől a tavasszal a Kinizsi Budapesten 2:0 arányú veresé­get szenvedett. A Kinizsi javuló formában van. Ezt bizonyítja a Zalaegerszegi Dózsa elleni hazai győzelem, de erről tanúskodik a mültheti nagykanizsai sikeres szereplés is. A papírforma szerint a Kinizsi a hazai pályát figyelembe véve az esé­lyes. Persze a papírforma csak abban az esetben érvényes, ha a Kinizsi a hazai mérkőzésén is úgy játszik, mint a műit’ vasárnap Nagykanizsán. A hazai közönség is szeretné látni, hogy legjobb labdarúgóink szíwel-lélekkel küzdenek a mérkőzés 90 percén át. Ha ez meg­történik, abban az esetben a Kinizsi va­sárnap valóban megszerezheti a két pontot. A Kinizsi csapatában nem lesz válto­zás, Szabó sérülése rendbejött, s így a fiatlal csatárnak itthon is alkalma lesz bebizonyítani, hogy valóban megérett arra, hogy az NB Il-bem szerepeljen. A Kinizsi—Bp. Szikra mérkőzés délután 3 órakor (nem fél 4-kor, mint a plaká­ton van) kezdődik a K. Kinizsi sportte­lepén. Osztályozok a megyei I. osztályba jutásért Taszári Honvéd — Balatonnaqvberek ("Fonyód) 15.30 órakor. Jv.: Temesi. K. Spartacus —Gyékényes (Kutast 15.30 órakor. Jv.: Prefek. Nagybajom—So- mogytarnóca (Kutas) 13 órakor. Jv • Vi­da. Zamárdi —Marcali Honvéd (Balaton- fenyves) 14 órakor. Jv.: Kiss. Tabi V, Meteor—Somogyszob (Kaposvár, Dózsa- pálya) 10 órakor. Jv.: Magyar. HAJRA A MEGYEI bajnoksÁgban Teljes forduló lesz a megyei labda­rúgóbajnokságban. A 24. fordulónak csaknem valamennyi mérkőzése igen érdekesnek ígérkezik. Nagy érdeklődés kíséri a bajnokesélyesek vetélkedését. A Dózsának Csurgón kell helytállni, s ez bizony nem is lesz könnyű, mert ha a Csurgói Bástya kikap, abban az eset­ben valószínű elbúcsúzhat1 az I. osz­tálytól. A többi kiesőjelölt erejét is valószínűleg megsokszorozza a kiesés réme. A K. Traktor a cseri pályán le­győzheti a K. V. Lobogót. A baiaton- boglári csapat sem teljesen esélytelen Nagyatádon. A K. Törekvésnek papíron nincs esélye a Siófoki Bányász ellen. Persze azért e mérkőzésen is születhet fordított eredmény. A többi mérkőzések sem a feljutás, sem a kiesés szempont­jából nem érdekesek. Szombat—vasárnap az alábbi mérkő­zésekre kerül sor: Szombaton: K. Traktor —K. V. Lobogó, Cseri-pá- lya, 15.30 órakor. Jv.: Dobszai. K. Ki­nizsi II. — K. V. Meteor, Kinizsi-pálya. 15 órakor. Jv.: Szigetvári. Vasárnap: Marcali — Fonyód (Marcali) 15 órakor. Jv.: Lévák. Balatonlelle —Barcs (Bala- tonlelle) 15 órakor. Jv.: Matyó. K. Tö­rekvés—Siófok (Kaposvár, Kinizsi-pá­lya) délelőtt 10 órakor. Jv.: Horváth II. L. Nagyatád — Balatonboglár (Nagyatá­don) 15.30 órakor. Jv.: Biró. Csurgó — K. Dózsa (Csurgó) 15.30 órakor. Jv.: Kovács B. KERÉKPÁR Vasárnap délelőtt rendezik meg Ka­posvárott1 Somogy megye 1956. évi te­repbajnokságát. A kerékpárosok 8 óra­kor az MTSB előtt gyülekeznek, s ott kapják majd meg, hogy melyik terepen kerül megrendezésre a verseny. MOTORSPORT Vasárnap rendezik meg Somogy, Tol­na, Báránya, Zala megyék területi mo­toros túráversenyét. A mezőny reggel 8-kor a Kossuth térről rajtol s a Pécs I—Szekszárd—Siófok—iBalatonker esztúr — Mlarcali—Böhömye útirányon át tér vissza Kaposvárra, ______ — ÉPÜLETET AD ÁT A HON­VÉDSÉG BERZENCÉN. A 100 szo­bás, hatalmas kastélyt a közeli na­pokban adja át a honvédség a köz­ségi tanácsnak. — A Szentkirály utcai Semmel­weis-teremben most tartja tudomá­nyos nagygyűlését az Orvos-Egész­ségügyi Dolgozók Szakszervezetének nőgyógyász szakcsoportja. A Magyar Nők Országos Tanácsa ebből az al­kalomból levelet intézett a nőgyógyá­szok tudományos nagygyűléséhez,- melyben kérik a nőgyógyászokat, te­gyenek meg mindent, hogy a ma­gyar anyák is mentesüljenek a szü­lés nem szükségszerű fájdalmaitól. Használják fel a Szovjetunióban és Franciaországban elért eredménye­ket, s a már bevált módszereket al- kalmazzák hazánkban is.___________ 5 00-as NSU oldalkoosival ló állapot ban eladó. Zamárdi, Zalka Máté u. 18. ____________________________________(24701) M otorkerékpár, 125-ös export Csepel príma állapotban sürgősen eladó. Pa­lánki Péter, Segesd._______________(1420) P ríma 16 mm-es vadászpuska eladó. Zolnai, Kaposvár, Ady Endre u. 13. _________l_________._______________ (1413) G yönyörű, önműködően ágyazható re- kamiék, fotelok, székek készítőnél. Vö­rösmarty u, 73. (Nyugatinál.) (5409) Családi ház nagy kerttel a Honvéd utcában eladó. Érdeklődni: Hideg. Ber­zsenyi u, 32.______________________(22791) Kéij gyermek mellé idősebb nőt kere­sek egész napra. Cím a Kiadóban. Lehetőleg magányos nőt bejárónőnek keresek. Cím: Beloiannisz u. 57. (22814) Családi ház beköltözhetőséggel sürgő- sen eladó Damjanich utcában. Cím a Hirdetőben.________________________(22815) A viszi Uj Élet Termelőszövetkezet ko­vácsmestert és képzett kertészt azonnali belépéssel felvesz, lakás biztosítva, munkabér a megállapodás szerint.______ K eleti perzsa szőnyegek eladók. Apri­lis 4 u. 14.________________________(22805) Tíz család méh vándorkaptárban, be­telelve, ugyanott 700 négyszögöl szőlő úi présházzal eladó. Hajnal, Kaposfő. _______________________________(22808) H oszabb gyakorlattal rendelkező sza- lagfürészkezelőt felveszünk. Parkett­gyártó Vállalat, Kaposvár. Cseri út 2. |______________(22810) K aposvár határában szántóföldemet olcsón eladnám. Kétszobás főbérleti la­kást vennék. Cím: Állami Hirdetőben. ____________________________________(22813) F űzvesszőt, cikot, bérmunkába vagy felesbe vállalok. Vidéken- is. Őri István. Kaposvár. Kertész u. 20._________(23811) F ajtiszta perzsa macskák eladók. Ka­posvár. Honvéd u. 3,____________(22812) K aposvári Rendeltszabóság azonnali belépésre keres kékfestő szakmunkáso­kat, továbbá mértékutáni szabó szak­munkásokat, konfekció szabókat és var­rónőket. Vidékieknek szállást biztosí­tunk. Jelentkezni lehet: Rendeltszabó- ság, Kaposvár, Május 1 u, 29,. (22800) Kovács) Sebestyén Gyula u. 2. sz. ház eladó. Részben beköltözhető. (22804) Terményértékesítő és Raktározási V. Nosztra babválogató női dolgozókat fel­vesz. Elsősorban a múlt évben dolgozó válogatók jelentkezzenek. ________(22786) 1 25-ös ezüsttankos Csepel sürgősen eladó. Cím: Csököly, Rákóczi u. 388. _____________________________________(1416) 5 — 6 lovas stabil benzinmotor (német gyártmány) olcsón eladó. Személyesen tárgyalok, Doma György, Fonyód. (1422) Eqy majdnem új, drapp gázkályha, gázrezsóhoz és petroforhoz príma, jó sütő eladó. Kaposvár, Damjanich u. 57. _____________________________________(1421) E ladó 1 db 3,5 mm-es vasgerenda, góliátsín. Laborfalvi Róza u. 69. (1419) Eladó beköltözhető 2 szoba, mellékhe­lyiségből álló ház. Rét u. 2. (1397) Főgépészt, szakképzettet keres azonnali belépésre Nagyatádi Kon­zervgyár. BELSPED barcsi kirendeltségéhez fel­vesz hajtőt, rakodót. Kereseti lehetőség kb. 1500—1600 forint. Jelentkezés: BELSPED, Kaposvár, vagy Barcs. (22806) . Építkezéshez szállítunk vörös ciklop követ, vagononként 15 tonna. 1550 fo- Bintért, falazókövet 1250 forintos árban. Érdeklődésre megrendelőlapot küldünk. Vörös Csillag Termelőszövetkezet. Kc- veskál. (1387) A Kaposvári Textilművek 2 szoba összkomfortos lakást vásárol a belvárosban. Ajánlatokat a Jutái úti gyár­telepre kérünk. SOMOGYI NÉPLAP Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: Tóth István Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Latinka S. u. 7. Tel.: 15-11 Somogy megyei Nyomdaipari Vállalat Nyomdáért felel: Hidas János

Next

/
Oldalképek
Tartalom