3. oldal, 732 találat (0,108 másodperc)

Találatok

41. 1997-09-10 / 211. szám
[...] 300 milliárd fo­rintos forgalmat jelent István József félti a Balatont A [...] ki tegnapi interpellációjában a parla­mentben István József so­mogyi képviselő FKGP aki [...] szabályok szerint fizet­nék A gyártók kérése volt hogy azoknál a termékeknél [...]
42. 1991-03-23 / 69. szám
[...] között ott volt dr Kolber István a somogyi önkormányzat osztályvezetője Szabados [...] célokra A német fél kifejezett kérése hogy kisemberek esetleg munka nél­kül [...]
43. 2017-02-16 / 40. szám
[...] Vitát szült a Dráva Szövet­ség kérése nyomán kiírt elő­terjesztés a határfolyó [...] építésének megaka­dályozása érdekében Gyene sei István arra emlékeztetett hogy korábban a [...] karak­tertervezésről Helyszín és infor­máció Fekete István Látogatóköz­pont 30 869 6051 FEBRUÁR [...]
44. 2008-05-21 / 117. szám
[...] Astrával kell beérnie Egy külön kérése volt az autó vásárláskor a [...] szerelték be a riasztót Ormai Istvánt miután nyugdí­jazták az előző hivatali [...]
45. 1997-10-15 / 241. szám
[...] szavazatot a kormánynak az a kérése hogy a házszabálytól való eltéréssel [...] Marcaliban Varga tegnap dr Kolber István a megyei területfejlesztési ta­nács elnöke [...]
46. 1991-09-13 / 215. szám
[...] az eltelt idő alatt többszöri kérése ellenére az igazga­tóság nem készítette [...] Megyei Agrárkamara tanácskozásán Mindezt Perge István a Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat [...] olyan szak tekintélyek mint Furka István egyetemi tanár a Debreceni Orvostudományi [...]
47. 2006-12-22 / 299. szám
[...] százalék lesz tudtuk meg Kiss ístván ügyvezető igaz­gatótól A kéményseprők akik [...] I tokát ám a munkások kerese A tabi pékség nagyon finom [...]
48. 2006-04-21 / 93. szám
[...] ügyvezető elnökség való­színűleg a nagyberki kerese ligeti citerásokat a kaposszer dahelyi [...] táborok nép­szerűségének növekedéséről szólt Gyenesei István a csekkek átvételekor Mint mondta [...] MSZOSZ megyei elnöke és Papp István a Somogy Me­gyei Vasas Nyugdíjasok [...]
49. 2009-03-04 / 53. szám
[...] 0 at is mondta Hitler István oktatási jjr Jp étj Vk [...] fia végső nyughelyénél mondta Nyakó István az MSZP szóvivője Hozzátette ez [...] re vonatkozó kényes dokumentu­mokat Lados Istvánnak volt személy­ügyi titkárának a vallomását [...] televíziók pedig a rendőrség nyomatékos kérése ellenére sem voltak tekintettel a [...]
50. 1993-10-11 / 237. szám
[...] vagy személyesen balatonlellei irodánkban Szent István u 1 A SIOKOM RT [...] fejlesztési Felvilágosítás és jelentkezési lapok kérése Kaposvár Csokonai u 3 Megyeháza [...]
51. 1998-08-03 / 180. szám
[...] kiállításán láthatta a közönség Vas István költő özvegyének temetéséről ké­sőbb intézkednek [...] pályázatok ellenőrzése a vállaltak számon kérése A tárca korszerűsíti a számító [...]
52. 2014-11-16 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 44. szám
[...] 19 es magyar válogatott Pisont István csapata a hazai rendezésű tornán [...] egyes labdáért Meg is küzdöttek Kérése meg­hallgatásra került a lelkes kö­zönségnél [...]
53. 1993-11-09 / 261. szám
[...] fejlesztési Felvilágosítás és jelentkezési lapok kérése Kaposvár Csokonai u 3 Megyeháza [...] vagy személyesen balatonlellei irodánkban Szent István u 1 A SIOKOM RT [...]
54. 2005-03-25 / 70. szám
[...] az ügyben mondja dr Tóth István 43 ügyvéd Utób­bi esetben a [...] a vádlott és a védő kérése ellené­re sem biztosítja részvételüket az [...] a másodfokú ítélet Dr Tóth István és kollégái az Alkot­mánybírósághoz for­dultak [...]
55. 2006-08-27 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 33. szám
[...] nem árnyékolta be a Szent István napi katasztrófa A Sziget Kft [...] USA kérését AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK kéré­se nyomán Magyarország kész megvizsgálni annak [...]
56. 2011-08-11 / 187. szám
[...] a gázszolgáltatónak díjfize­téssel kapcsolatos tájékozta­tás kérése tárgymegjelölés­sel írt július 20 án [...] inflá­ció elérését Ötezerforintos emlékérme bibó istván tiszteletére A Magyar Nemzeti Bank [...] szüle­tésének 100 évfordulóján A Bibó István emlékérmét a Magyar Pénzverő Zrt [...]
57. 2005-11-17 / 269. szám
[...] békés Kifejezetten az idejáró kö­zépiskolások kérése volt hogy állítsunk be csocsóasztalokat [...] a Dózsa György utca Garai Ist­ván polgármester elmondta a beruházás 1 [...]
58. 2007-09-12 / 213. szám
[...] lévő átalakításának szakmai in­dokairól Simicskó István a nemzetbiztonsági bizottság KDNP s [...] zász­lókat illeti hiába Sólyom László kérése az államfő a vészkorszak viselőket [...]
59. 2009-03-14 / 62. szám
[...] megzavarására ké­szülnének mondta tegnap Samu István az ORFK rendé­szeti főigazgatója Vasárnapra [...] is lesz a budapesti Szent István té­ren ahol 2006 október 23 [...] MDF képviselőcsoportjának de a frakció kérése miatt már­cius 16 ával lép [...] ki­lenctagú MDF frakciót azonban Gyenesei István és Tóth András elmondásuk szerint [...]
60. 2007-11-09 / 261. szám
[...] ötszáz tő rózsá­nak amelyet Tóth István szőregi vállalkozó ajánlott fel a [...] klasszikus ci­gányzenekarok állapította meg Gyenesei István a Somogyért el­nöke csütörtöki sajtótájékozta­tóján [...] zenei képzésben A mecénás egyetlen kérése hogy a zenekar évente három­szor [...] mennyit fejlő­dött tette hozzá Gyenesei Ist­ván F Szarka Ágnes