2. oldal, 186 találat (0,149 másodperc)

Találatok

51. 1910-07-09 / 148. szám
[...] Biró Lajos Mónus Lajos Borgida Sándor Rosenfeld Mór és Boros Adolf [...] állami is­kolák is A nagykárolyi szaniszlói áll is­kolák építése az ex [...] az adó­behajtás kedvezőtlen Dr Jákó Sándor kir ügyész jelenti hogy az [...] Mór Bacsó Jenő dr Visky Sándor Lükő Sándor Tóth Mór Horváth József T [...]
52. 1903-01-11 / 4. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mikályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] Horváth József Irgal masok Rajzinger Sándor Rohrlieh Sámuel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágoston Mátészalka Álmer [...]
53. 1901-12-01 / 96. szám
[...] SZATMÁRNÉMETIBEN Bogaiu József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban CSENGERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
54. 1901-06-06 / 45. szám
[...] Béla által Elnö­kül megválasztották Domahidy Sándort alel­nökül Böszörményi Sándort előadóul Banner Antalt III A [...] Emil ügyvéd Szat­már ifj Böszörményi Sándor fb Pettyén Bö szörményi Zsigmond [...] Fülpös Darócz Gruber Márton kjegyző Szaniszló Gulácsy László fb Fülpös Darócz [...] Jákó Mihály fb Szatmár Jékey Sándor főszolgabíró Fehér Gyarmat Kállay Szabolcs [...]
55. 1903-11-29 / 96. szám
[...] Rusz Mária Orosz Mihály Morgen Sándor Mayer Károly Gacsályi Irma Szilágyi [...] izraelita 6 éves vörheny Braun Sán­dor izraelita 2 éves vörheny Neufeld [...] 1 tanyán a nagy károlyiban Szaniszlón 1 Vállajon 2 ta­nyán Magyarország [...] Losonczy Giziké Un­ger Ibolyka Fogarasy Sándor es József Fejes János Radlinszky [...]
56. 1901-11-03 / 88. szám
[...] NÉMETIBEN Bossiu József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban CSENGERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
57. 1900-11-01 / 88. szám
[...] választm üléséről Jelen voltak Domahidy Sándor Szerda­helyi Ágoston alelnökök Böszörményi Károly [...] és Poszvék Nándor titkár Domahidy Sándor elfoglalja az elnöki szé­ket üdvözli [...] ur rendelete mely szerint a szaniszlói gaz­dasági iskola részére kért gazd [...] József elnök ur és Domahidj Sándor alelnök ur lévén jogosítva megjelenni [...]
58. 1911-12-28 / 295. szám
[...] kiadóban Tűz a tanyán A szaniszlói határban levő gróf Károlyi József [...] János Meghaltak Esztrán János Vajda Sándor Dominus Imre özv Papp Lajosnó [...] Shik Eiemér etető szerkesztő Dénes Sándor özgazdaság 5 sí aiüxiet í [...] kiadóhiva­talba MIQRIN gallért kézeltő Joó Sándor iÄ m í ru Si [...]
59. 1914-05-14 / 109. szám
[...] a nagysomkutiba Veress Józsefet a szaniszlói korba Luko vics Endrét a [...] Lajost a szinérváraljai körbe Irinyi Sándort a vállaji körbe Jankovits János [...] Ilona Fehér Janka Elhunytak Dobos Sándor Freund Lenke Szilágyi Lőrincz Csófalvy [...] utca kaphatók Felelős szerkesztő DÉNES SÁNDOR UszMi jtyínWarde 0 Megnyitás május [...]
60. 1906-04-01 / 26. szám
[...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlic hSá­muel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágos­ton Mátészalka Almer [...]
61. 1904-09-01 / 70. szám
[...] a maga bér­lőjét Földvári Farkas szaniszlói lakos bérelte ki ugyanis elsőnek [...] amikor is a bérle­ményre Weisz Sándor pusztalaki és Schwarcz Mór adtak [...] Schönpflug László kard 4 Benedek Sándor Debreczeni Sándor kard 5 N Szabó Albert [...] kard 9 Móricz István Debreczeni Sán­dor tőr 10 Benedek Sándor Ko­váts László kard Csendőrségi szolgálat [...]
62. 1918-01-30 / 26. szám
[...] 50 16 Szakaszi 50 17 Szaniszlói 160 18 Szatmári 36 19 [...] jegyzői hivatal 40 15 Szontiványi Sándor Aranyosmegyes 20 16 Stranzl Imréné [...] K f Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór Zsürger [...]
63. 1916-05-28 / 147. szám
[...] egyhangú lelkesedéssel elfogadta Breb n Sándor nagybányai g k esperes indítványát [...] szül Kányahá­zán 1881 Itasdolnojeban Obis Sándor szül Börvelyben 1889 Tjumenben Osán [...] Miklós szül Felsőbányán 1889 Peíruska Sándor szül Mikolában 1893 Pintye János [...] Kisvárdán 1886 Popomajer Antal szül Szaniszlón 1888 3 oldal Popomajer Elemér [...]
64. 1913-10-28 / 248. szám
[...] esküvőjét Kálmán Auróliáva néhai Kál­mán Sándor törzsőrmester leányával Bu dapesten Dr [...] lapunk felelős szerkesz tőjét Dénes Sándort is felléptettük a harmadik kerület [...] Jó­zsef Unger István dr Jordán Sándor főrabbi és Szabó Balázs személyében [...] ököritó mátészalkai Nyirparasznya nagy károlyi Szaniszló szatmárnémetii Nagype leske Nagybánya Takonykór [...]
65. 1914-01-17 / 13. szám
[...] art Menuett Hegedűn elő­adja Halász Sándor zongorán kiséri Krassó Edith 3 Felolvasás Tartja Dénes Sándor 4 Staas visit Szatíra egy feivo násban Irta Halász Sándor rendezi Vár nay László Személyek [...] törvényszék tegnapi tárgyalásán Longyel János szaniszlói illetőségű gazdálkodót aki a múlt [...]
66. 1909-07-15 / 158. szám
[...] a felügyelő bizottság elnöke Dunay Sándor tagjai pedig Zsolnai Ármin és [...] Dr Vajay Imre Andrejkovics József Szaniszló Llwy Miksa 5 5 K [...] Olcsó árak Hol Budapest Főherceg Sándor utca 30 Üvegáruk vásárlására leg­melegebben [...] fj Litteczky Endre Segédszerkesztő Dénes Sándor Munkatárs Dr Nagy Vincze Takarítónőt [...]
67. 1909-08-20 / 189. szám
[...] iskola gondnok­ságának kiküldöttjei jelenlétében Szieber Sándor állami iskoiai igazgató adott lelkes [...] Macák Érdemes tisztessé­gesen élni Betörés Szaniszlón Szauisulón 16 ára virradóra ismeretlen [...] Olcsó árak Hol Budapest Főherceg Sándor utoa 30 Air állást keres [...] Ifj Litteczky Endre Segédszerkesztő Dénes Sándor Munkatárs Dr Nagy VinCZB­Gabona piacról [...]
68. 1904-11-20 / 93. szám
[...] ös merteti Továbbá tudatja Krérner Sándor szatmári programmjál mely valóban élvezetes [...] beszéljenek az ő sorai Krémer Sándor tekintve Szat niíír és Eperjes [...] e t e rd y Sándor a vidéki színészet általáno­san elismert [...] Bódy László oki jegyzőt a szaniszlói anya­könyvi kerületben anyakönyvi helyet­tessé nevezte [...]
69. 1905-01-05 / 2. szám
[...] Tordai Imre és dr Miskolczy Sándor a felsőbányá­iban Baumerth Károly Dióshalmon [...] Weisz Jenő Fekete falun Kováts Sándor Misztótfalun Szimon Béla és Fülöp [...] Ignácz uj a gencsiben Elekes Sán­dor uj Néma Lajos Srádi Márton [...] és Szepáher Ferencz uj a szaniszlóiban Szakáll János uj id Kovács [...]
70. Gazdák Lapja, 1903-05-28 / 22. szám
[...] földmunkás aratásra 40 60 pár Szaniszlóról aratásra 40 pár Úgy a [...] Jánk 2 2 205 Nagy Sándor N Károly 4 Összesen 300 [...] Szatmár 1903 május 26 Domaindy Sándor egyl elnök Üzérkedés a kivándorlással [...]
71. 1902-10-26 / 86. szám
[...] K hektoliterenként A mustot a szaniszlói vasúti állomásra én szállíttatom Halmi [...] Katóm József Bánk bánját Kisfaludy Sándor Himfy szerelmét remek albumba foglalva [...]
72. 1913-07-01 / 149. szám
[...] múlik az egyesület igazgatóján Demkő Sándor uron a titkárán Zoltán Imre [...] megjelentek névsora a kö­vetkező Tóth Sándor igazgatófőmérnök Királyhelmecz Zahoray Pál plébános [...] Láng Pál s lel kész Szaniszló Kürthy Kálmán bizt intézeti tisztviselő [...] Lehóczky József Fásztus Élek Kőszegy Sándor Bagossy Bertalan Erdélyi Imre Itten [...]
73. 1918-12-22 / 304. szám
[...] Róth Simon borkereskedő és Szekeres Sándor gyógyszerész aki most jött haza [...] az elhalt lelkész testvéröcscsét Mogyorós Sándor szalmán segéd elkészt hivta meg [...] lalja Segédlelkész kinevezés A Mogyo­rós Sándor távozásával megüresedő szat­mári segédlelkészi ál [...] Fridát Szat­máron eljegytzte Schwarcz Samu Szaniszló ról Minden külön értesítés helyett [...]
74. 1900-09-30 / 79. szám
[...] 200 koronára Rendkívüli államsegélyből Anderkó Sándor Csiszár István Csorba Barnabás Nagy [...] Fekete József Szabó Lajos Szabó Sándor Bernáth Ká­roly Erdélyi Gusztáv Vágó [...] között közlekedő éjjeli vonat nál Szaniszló állomásról kiindulva egy kocsi kigyuladt [...] megszüntetésére Születtek Lisuczán Érzsébet Juhász Sándor Bichl er Elek Czeizler Szeréna [...]
75. 1918-04-04 / 81. szám
[...] dr Láng György körorvos a Szaniszlói Hitel szövetkezet elnöke Papp József [...] a kis diák társuk Schwartz Sándor halála alkalmából írott hangulatos meleg [...] Márián Lőrinc Juhász István Balku Sándor Kuky István Markó István és [...] Horváth József Perényi Kálmán Sáfár Sándor és Sugár József szin­tén teljes [...]
76. 1899-05-14 / 39. szám
[...] 13 án Csanáloson 14 én Szaniszlón 15 én Fé­nyen 16 án [...] a németi egyház részéről Bőd Sándor és Kölcsey János a város [...] választást elrendeli Jegyzőül megvá­lasztatott Saja Sándor kántor tanitó a segéd lelkészi [...] és Biró Terézia dr Orosz Sándor és Bartha Anna Ozsváth Sándor és Fcriáu Katalin Görbe György [...]
77. 1901-01-31 / 9. szám
[...] mérnököt hasonminősógben a pécsihez Mutiu Sándor szatmári s Csömör Elemér kassai [...] Pál gazdálkodó Szatmár Ká vási Sándor földbirtokos Sziuérváralja Németh Ignácz földbirt [...] földbirt Vámos Oroszi ifj Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén Hunyadi Kálmán földbirt [...] földbirt Géberjón Szilágyi György földbirtokos Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
78. 1916-06-09 / 156. szám
[...] Farkasaszó 1883 Botár Zsigmond szül Szaniszlón 1889 Cseleszky József szül Csegöldön [...] János szül Nagykáilóban 1893 Kovács Sándor szül Nyirbogáton 1889 Kovács Fe­renc [...] Jan kovich Béla Ghillány Imre Sándor János és Harkányi minisztereknek az [...]
79. 1903-06-28 / 52. szám
[...] menyei Dr Szilágyi István Kálmán Sándor Pálos Konrád vejei Rényi Mária [...] czimen 10 kor Csengeri Mayer Sándor ur mint minden évben úgy most is 5 kor Bartók Sándor ur 3 kor Peleskey Pál [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
80. 1913-06-21 / 141. szám
[...] a holoapi naptól kezdve Grósz Sándor a Viktória kávéház előzékenységé ról [...] következő bejegyzések történtek Születtek Molnár Sándor Biró Antal Herskovics Dezső Komáromy [...] Szerencsétlen végű rókavadászat Stigler János szaniszló lakos tegnap este szomszédja fiával [...] postája Dr P K Dénes Sándor lapunk felelős szerkesztője már öt [...]
81. 1903-03-15 / 22. szám
[...] Főraktárak Szatmáron Bossin Jószef Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel és Unger Ulmann Sándor gyógy­szertárakban es Bartók László droeue [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
82. 1908-10-04 / 80. szám
[...] erdőszádai segédjegyzői állásra nov 4 Szaniszló községben a Il od szülésznői [...] án tartja esküvőjét ifj Sternberg Sándor leányával Anikóval Áttért katliolikus pap [...] tartóztatták le Lázin Endre és Sándor Boka János Kőváry László ifj Iluc László és Sándor Pap György és Iluc Tamás [...]
83. 1906-10-04 / 79. szám
[...] Somlyó Ér Mibályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] vi­dékére Melchner Testv Szatmar Joó Sándor elismert elsőrendű mű ruhafestő vegyészeti [...]
84. 1908-11-12 / 91. szám
[...] sör friss ételek kaphatók Márkus Sándor Károlyi ház éttermében és fényesen [...] helyiségek Pon­tos kiszolgálásról gondoskodik Márkus Sándor vendéglős Szerencse fel Vásároljunk csak [...] Ha igen tegyen próbát Bénító Sándor speciál kávé kereskedőnél Szatmár Kazincy [...] Nagy és Kissikárlón nov 21 Szaniszlón nov 17 Kinevezések A vallás [...]
85. 1901-12-19 / 101. szám
[...] főügyész Novák Lajos föszámvevő Raáb Sándor közgyám Vári Antal jegyző Csomay [...] kor Bartha Kálmán Földváry Farkas Szaniszló 2 2 kor N N [...] előter­jesztésére Czeili Mátyás csomaközi Oláh Sán­dor ivácskói Nyikora Nucz erdőszádai Kovács Sándor József batizi Ecsedi Sándor csekei Dán Vendel nagykárolyi gazdasági [...]
86. 1913-05-07 / 104. szám
[...] biztositó társaság budapesti igazga­tója Lenk Sándor öngyilkos lett A 70 éves [...] óta a hátgerincsor­Május 7 SZERDA Szaniszló angyválasztéku cipőraktárát ajánljuk a t [...]
87. 1904-07-03 / 53. szám
[...] józefházai Berinde Amrus kányaházai Papp Sándor berenczei lelkész Brebán Sán­dor nagybányai helyettes lelkész Bálinth Gergely [...] alkalommal elhatározta hogy 7 Nyiry Sándor honvédelmi minisztert valóságos belső titkos [...] körtvélyesi birtok bérlete Földvári Farkas szaniszlói lakos ki­bérelte a város tulajdonát [...] adta át Elitéit párbajozók Becsek Sán­dor és Csilláry Andor Nagy Károlyi [...]
88. 1916-08-01 / 201. szám
[...] hogy egészségesen fogságba került Bornemissza Sándor huszárfőhadnagy szintén sürgönyileg tudatta édes [...] István Szabó János és Agos Sándor Szaniszló Szatmár m A tiszaujlaki vásár [...]
89. 1904-08-25 / 68. szám
[...] fogadására épült raktár he­lyiséget Fogarassy Sándor mérnök tervezte nagy szakértelemmel és [...] rak­tár helyiségeit alaposan megszemlél­ték Dornahidy Sándor vezérigazgató üdvözölte a megjelenteket és [...] Endemann bányagondnok dr Ha czewski Szaniszló és Kazimir Sysák Eduárd jött [...] tiszt viselőit Éljenek soká Dornahidy Sán­dor vezérigazgató és Teitelbaum Hermann ügyvezető [...]
90. 1916-02-25 / 56. szám
[...] Tőtős János Nagy Zsigmond Papucza Sándor Bócsi Ferencz és Szilágyi Röméné [...] Kovács Miklós és berencei Kovács Sándor vállalkoztak a nagykárolyi nőegylet által [...] a hadikölcsönre történt jegyzések összege Szaniszló 2000 K Vállaj 30 000 [...]
91. 1911-03-22 / 67. szám
[...] hely a városháza nagyterme Demkö Sándor egyleti titkár A Szatmórmegyei Gazdasági [...] törvény Betegség elől a halálba Szaniszlóról írják lapunknak hogy Zsukán Jánosné [...] Mátészalkán Névestót ültek pénteken Balázs Sándor mátészalkai lakos házánál Volt ital [...]
92. 1904-12-15 / 100. szám
[...] Somlyó Ér Mibályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szaíka [...] Központi vámhi­vatal Továbbá Unger Ulmann Sándor és Bossin József urak gyógy­szertárában [...]
93. 1900-05-31 / 44. szám
[...] 1900 május 29 én Domahidy Sándor s k biz elnöke Meghívó [...] 1900 május 29 én Domahidy Sándor s k egyl elnök Az [...] Kir tiinfelü 0 Hőség átirata Szaniszlón felállítandó mintagazdasággal összekötött gazdasági ismétlő [...]
94. 1908-01-05 / 2. szám
[...] és kii logezredDÓl pedig Ádám Sándor Sándor Krause Dezső dr Jaka nác [...] és lemondott állá Eljegyzés Lindmeier Sándor c és kir huszárhadnagy Nyíregyházáról [...] biztos forgásból értesülünk színhá­zunkra Krómer Sándor színigazgatón kívül Pesti Ihász Lajos [...] is találta a tettest Brikiuszky Szaniszló galíciai származású 19 éves foglalkozás [...]
95. 1913-04-12 / 84. szám
[...] Kéményseprő Ács Felelős szerk Dénes Sándor TELEFON SZÁDOK a Szerkesztőség és [...] ha kedves az élete 1 Szaniszló községben hetek óta gyűjtötték a [...]
96. 1901-07-07 / 54. szám
[...] BossinJózsef Roehlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógy­szertárában Gyomorbajban szenvedők figyelmébe Mindazoknak [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
97. 1910-09-24 / 211. szám
[...] nyák Noóh 30 K Fekete Sándor 29 40 K Schön Mérné [...] 2 óv múltán Poszet Antal szaniszlói tekintélyes gazdálkodó Vendel nevű fiát [...] Ifj Litteczky Endre Szerkesztő Dénes Sándor Katzender Testvérek úri és női [...]
98. 1918-08-31 / 207. szám
[...] NÉMETI 1918 Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór jCiS [...] között sűrűén emlegetik gróf Szeptycky Szaniszló tábornokot is aki mint katonai [...]
99. 1918-04-23 / 97. szám
[...] láposhidegkuti körjegyzőknek Gruber Már ton szaniszlói községi jegyzőnek Gnándt Antal csomaközi [...] nagymaj j tényi és Becski Sándor vállaji körjegyzőknek j dr Szauermann [...] jegyzőnek Rédey István apai Szentiványi Sándor ara j nyosmegyesi és Becsky [...]
100. 1899-11-02 / 88. szám
[...] a németi dalárda énekelt Saja Sándor kántor vezetése alatt alkalmi éne­keket [...] A szatmári gőzmalom társulat Szeles Sándor városi napid jas Írnokot segédkönyve­lőnek [...] ón volt a jegyző választás Szaniszlón Valamennyi szava­zat Gruber Márton szentmiklósi [...] Sándornó szül Keczkós Katalin Szoboszlay Sándor s gyerme­keik István Vincze Sándor Károly 7 Katalin Félegyházy Mihály [...]