50. oldal, 1051 találat (0,117 másodperc)

Találatok

981. 1957-08-27 / 100. szám
[...] A tanács tudja hogy Pázmándiné kérése jogos ezért támogatja is Tóth [...] én ráírták elintéz­ve Budakesziről Takács Ist­vánná kérte a szomszédból át­folyik a [...] fiú című bronzszobra és Bán István táncoló fiatalokat áb­rázoló gobelinje Harmadik [...] Két ceglédberceli szom­szédos gazda Sípos István és Fo gelsinger Mihály 2100 [...]
982. 1988-03-23 / 70. szám
[...] férfi Felnőttekhez fiatalokhoz Az liítörőszoveíscg kérése A Magyar Üttörők Szövetsége vezető [...] egy fának rohant Utasa Müller István 25 éves boltve­zető súlyos sérüléseket [...] n KLAr erkesztö helyettes Arkus István Szerkesztőség Budapest VIII Somogyi B [...]
983. 1987-08-15 / 192. szám
[...] érdemi megfi­gyelésre legyen mód FARBAKY ISTVÁN SZÁZÖTVEN ÉVE született Nyíregyházán Farba ky István 1837 1928 bánya­mérnök bányászati akadémiai [...] Szimfonikus zene Verseit elmondja Vas István Hírek Időjárás Himnusz Éjfél után [...] Offenbach Szép Heléna A rendőrség kérése Karcsik a betörőt Mint ismeretes [...]
984. 1980-12-25 / 302. szám
[...] Bethlen Miklós önéletírása alapján Nemeskürty István írta A Két arckép a [...] Tessék engem elrabolni Ez a kérése a 17 40 kor kezdődő [...] kötötte Rudolf csá­szár és Bocskay István 54 Menyétszerű ragadozó Afrikában Ázsiában [...]
985. 1988-02-04 / 29. szám
[...] a várakozásnak teszi hozzá Csurja Istvánná kocsifelíró Nem mondom elfogadna a [...] kinn A kereskedelmi vállalatnak két kérése volt az egyik az utca [...]
986. 1985-04-26 / 97. szám
[...] szakmun­kásképző tanárok részére dr Bíró István az ÁTMI főigaz­gató helyettese tartott [...] Csilkovics János kőszegi és Horváth Ist­ván gyoma endrődi tanulók a MEDOSZ [...] pompázik Sz T A Köjál kérése Jelentkezzen a gazda Megharapta egy [...]
987. 1971-03-04 / 53. szám
[...] a másik partra Siliga Kalló István Budapest XIX Szalay u 5 [...] akitől a szokványos levelet kaptuk kérése indo­kolt intézkedni fogunk Az­tán két [...] én fél 2 kor Pintér István szállítómunkás Füge­fa utca 10 szám [...] Godollon Cserbenhagyta áldozatát elítélték Kassai István 26 éves marós nem szerzett [...]
988. 1977-03-05 / 54. szám
[...] talált a munkásság minden jogos kérése ahelyett hogy súlyos helyzetén nyomorán [...] Tanácsa elnökének megnyi­tója után Szabó István igazga­tó számolt be a Ganz [...] egész év során Ezután Katar István az SZMT elnökségi tagja tartott [...] A ta­nácskozások tapasztalatai kö­zül Kator István kiemelte azt hogy sok üzemben [...]
989. 1974-12-19 / 296. szám
[...] László kulturális miniszter elnöke Sötér István akadémikus Tükörteleszkóp A ma­gyar csillagászati [...] dúr szimfónia 9 30 Petress István mű­sora 10 00 11 50 [...] Malek Miklós és S Nagy István táncdalaiból 14 15 Operahatosok 14 [...] 32 éves nagykőrösi lakos eilen Kérésé Nagykőrösön a Hősök terén szóváltás [...]
990. 1987-03-03 / 52. szám
[...] közlünk lapunkban Nem utolsósorban olvasóink kérése akik megírták szívesen látnának folytatásos [...] n I Főszerkesztő helyettes Arkus István és Mészáros János Szerkesztőség Budapest [...]
991. 1990-10-13 / 241. szám
[...] Az 1943 ban a Szent István Társu lat által kiadott ö [...] kato­nák sírját L Kravcsuk harmadik ké­rése a legkönnyebben teljesít­hető Talán emlékeznek [...] szabadsága Egyet kell értenem Vass István országgyűlési képvise­lővel Ö mondta október [...]
992. 1982-04-25 / 96. szám
[...] Havas Gertrúd és Bölöni Kiss Ist­ván Jászai díjas bábművészek hamvasztás előtti [...] 19 Bioritmus 11 39 Széchenyi István naplójából 12 00 Déli Krónika [...] Átvehette a szerkesztőségben Csőké Bálint kérése sem talált süket fülekre A [...] Dl AD Főszerkesztő helyettes Arkus István és Mészáros János Szerkesztőség Budapest [...]
993. 1981-11-18 / 270. szám
[...] Wau thersnek még volt egy kéré­se hogy csak egy félidőt játsszon [...] végződött Az emlék idéző Nagy István a jeles jobbfedezet társai közül [...] tét az angolok számára NAGY ISTVÁN a Paróká­nak becézett 23 szoros [...] Kőolaj Dani Csaba 18 Dani István 18 Miskei 12 Baricza 6 [...]
994. 1986-04-11 / 85. szám
[...] a tanúk jelentkezését A resatlőrség kérése Április 5 ről 6 ra [...] l Lnr Főszerkesztő helyettes Arkus István és Mészáros János Szerkesztőség Budapest [...]
995. 1987-10-06 / 235. szám
[...] Múzeumok Igaz­gatósága dolgozóinak ahol La­dányi István igazgatóhelyettes mondott ünnepi beszédet Ezt követően dr Novák Ist­ván a megyei tanács műve­lődési osztályának [...] gárdatagságért tüntették ki dr Asztalos István igazgatót az aszódi Petőfi Múzeumból [...] nem ve­zetett eredményre A rendőrség kérése hogy aki az eltűnt személy [...]
996. 1989-04-25 / 96. szám
[...] alkohol Súlyos következmények Ráckevén Gecző István 25 éves alkalmi munkás ittas [...] tanuló motor kerékpárral elütötte Juhász Istvánná 49 éves titkárnőt aki megsérült [...] haladva leszorította az útról Fajka Ist­vánná 51 éves kerékpárost aki megsérült [...] egy cukorbeteg kisfiú A rendőrség kérése Haraszti Ferenc 12 éves általá­nos [...]
997. 1964-06-16 / 139. szám
[...] tanács elnökének Velner La­josnak a kérése Legyen segítségünkre a lakosság és [...] ráncokat Becéző puha mozdulattal Tóth István talán még nem későn ébredt [...]
998. 1982-03-09 / 57. szám
[...] is érkezett a konténer bár kérése ellenére rakodómunkás nélkül pontosabban a [...] tanulója har­madik díjat pedig Máté Ist­ván nyomdaipari szakmun­kástanuló nyert Rövidesen üzletekbe [...] fi ö Főszerkesztő helyettes Arkus István és Mészáros János Szerkesztőség Budapest [...]
999. 1986-03-28 / 74. szám
[...] a meg­adott címre A rendőrség kérése hogy je­lentkezzenek mindazok akik az [...] L A r FSszerkesztiMjelyettesi Arkus István és Mészáros János Szerkesztőség Budapest [...]
1000. 1969-04-19 / 88. szám
[...] kaptak pedig tudták hogy Maczkó István elnökségi tag igyeke­zett megfelelően képviselni [...] Il es jogát A rö­pösök kérése eljutott a leg­felsőbb sporthatóságokig is [...] SZERELŐIPARI VÁL­LALAT Bp V Szent István krt 1 Bővebb felvilágosítást a [...]