2. oldal, 369 találat (0,187 másodperc)

Találatok

21. 1930-02-09 / 33. szám
[...] Gaá Melinda Gaál Ilus Papp Sándorné Bucsy Istvánné Barabás Gézáné dr [...] Lászlóné Pongrácz Albertné dr Tonelli Sándorné Elemy Klára Baár Mária Leítner [...] Erzsébet Barabás Kató Plauner Paula Farkas Zsazsa Ottovay Aliz Ottovay Gabi [...] Jánosné Ligeti Olga Kiss Menvhértné vitéz Horváth Gyulá­né Molnár Böske Molnár [...]
22. 1930-02-09 / 33. szám
[...] Imréné Jójárt Istvánné dr Bíró Sándorné Gárgyán Sándorné Frányó Ist­vánné Mészáros Jánosné Miklós [...] Karkos Róbertné Dobó Jánosné Csábi Sándorné Kakuk Sándorné Dömsődy Józsefné Nagy Sán­dorné Tomori Mihályné Raksányiné Ács Sánta Sándorné vitéz Süvegh Dezsőné Ribizsár Gyu­láné Csúcs [...] Sa­lamonná Morvái Vilmosné Kéringer Ferencné vi­téz Dicsővári Istvánné Szuntersik Sándorné Kiss [...]
23. 1930-02-11 / 34. szám
[...] Kiss Manyi Sándor Stefi Fekete Sán­dorné és Herczfeld René A táncot [...] Asszonyok Dr Szabó Béiáné Stein Sándorné Sz Patkós irma Böngyik Arpádné [...] Józsefné Csányi Imréné Lampel Béláné Farkas Istvánné Jójárt Istvánná Gál Józsefné [...] Illésné Kiss Lászlóné Gárgyán Istvánné vitéz Bálogh Sándorné Pilák Pálné Kopasz Jó­zsefné Déka [...]
24. 1930-02-23 / 45. szám
[...] Miksáné Klein Mórné özv Neu Sándor­né Fodor Ambrusné Miskolczy Arminné Rosen­berg Izldomé Wiener Izidorné Wiener Sándorné Szikszay Józsefné Fodor Miklósné Wollner [...] A jól sikerült bálon megjelenti vitéz Ilorválh Gyula vezértanácsnok vitéz Nagy Sándor testnevelési felügyelő Rőrmcndy [...] Mária Schutzler Ica Túri Man­dika Farkas Rózsika Weihold Mancika Vastagh Margit [...]
25. 1930-07-11 / 154. szám
[...] Emil kinevezésével kapcsolatosan automatikusan dr vitéz Görgey László nyugalmazott főjegyző lesz [...] Józsefné vezérhdziasz­szonyok Kormányos Jánosné Karácsonyi Sándor­né Margitta Jánosné Becker Jakabné Rull [...] nagyasszonya Osznovits Jánosné könyvtárosné Scherck Sándorné Zsivin Dániel­né fogadó háziasszonyok Sziii [...] Mihályné Erdélyi Andrásné Erdélyi Istvánné Farkas Fe­rencné Fekete Nándorné Farkas Istvánné Fa­ragó Andorné Gombos Istvánné [...]
26. 1930-12-18 / 285. szám
[...] Labdarugó Szöveiség déli kerülete 50 Farkas Géza 1 dr Debre Péter [...] Józsefné 50 Veleckné 10 Nacsa Sán­dorné 50 Winternitz N 6 Hauser [...] 0 Peternelly Béláné 50 Csipei Sándorné 50 Vastag János 10 Bárkányi [...] László 1 Rozner János 1 vitéz Peterdy Lajos 1 vitéz Peterdyné Darázs Gizella 1 Tinkó [...]
27. 1931-05-03 / 99. szám
[...] m kir Földmivelésűgyi Mi­nisztérium rádióelőadássorozata Vitéz Biró Gyula dr m kir [...] Magyar dalok Vendéghegyi Géza és Farkas Dezső szerzeményei Előadják Kősaegi Ttffc [...] magyar népművé­szeti Felolvassa gróf Bethlen Sándorné 8 40 Ma gyar kamarazene [...] Utána pontos Időjelzés Időjárásjelentés hirek Farkas Jeftő és cigányzenekarának hangversenye a [...]
28. 1931-09-24 / 216. szám
[...] LupeVelez és Gary Cooper főszereplésével Farkasok dala Előadások kezdete 5 8 [...] Teleki ucca 17 özv Kertész Sándorné háztulajdonos Teleki ucca 1 Müller [...] 9 órakor Schónberg Jakab háztulajdonos Vitéz ucca 15 R osen­berg Miksa [...] piaci árus Sándor ucca 10 Farkas Antalné piaci árus Somogyi telep [...]
29. 1931-12-02 / 274. szám
[...] 4 A kereszztény művészet 5 Farkas Nándor­Gyula diák Repülj fehér galamb [...] Az ünn pély előtt a vitézek tábori istentiszteleten vesznek részt A [...] 12 pár harisnyát özvegy Winkler Sándorné 3 darab gyermek télikabátot Káldor [...]
30. 1931-12-23 / 291. szám
[...] téli kabát 1 sál dr vitéz Máriaföldy Márton 5 pár harisnya [...] ucca 26 számú ház ban Farkas István 33 éves kőmivessegédet a [...] nyáron Balmazújvárosban tégladarabbal agyon­verte Kecskés Sándornét két gyermekével együtt A rablógyilkos [...] pénzt a kart elvinni Kecskés Sándornétól de a pénzt nem tudta [...]
31. 1932-01-08 / 5. szám
[...] 50 Futó István 50 őzv Vitéz Mihálvné 50 Rácz Erzsi 50 [...] 10 Autalfy Andor 1 Klonkai Sándorné 1 Albert Péter 50 Racsa [...] 50 ózv Fodor Istvánné 50 vitéz Nagy Endre 50 Sulyok Mlhályné [...] 20 Seres Gusz­távai 50 v Farkas Sándor 50 Barátit Antai 1 [...]
32. 1932-01-14 / 10. szám
[...] Bárdos M 40 ózv Bálint Sándorné 1 ózv Ludraan Andrásáé 1 [...] afíér amely nemrégiben játszódott le Farkas Elemér országgyűlési Képviselő Irén leánya [...] Oiáb József tisztiorvos Baksy Andor vitéz Nsmas Árpád és Veszelovszky Jó [...]
33. 1932-01-15 / 11. szám
[...] lentett bet Az inségakció özv Farkas Béláné havi 2 fiacssy Erisé­bet [...] István 50 Pála litván 20 Farkas Antal 10 ózv Bicaók Antalné [...] Mihály 5 özv M Rudy Sándorné 20 vitéz Hír Mihály 1 Ballya Ernő [...] özv Irányi Imréné 20 Nyilassy Sándorné 50 özv Turi Antalné 20 [...]
34. 1932-02-07 / 30. szám
[...] Józsefné ózv Kádár Béláné Kovács Sándorné Halász M­bályné ózv Németh Andorné [...] Ddkány Mihályné őzv Feayvessi Béláné vitéz Viph Józsefné dr Balogh Marcellné [...] istvánné Bárdos Béláné Klamár József­né Farkas Ferencné Kálal Anó ásné Süveg [...] Jolán Bock Margit Broda Manci Farkas Zsuzsi Barabás Kató Balogh Baba [...]
35. 1932-03-30 / 71. szám
[...] Erzsébet Glúck Ila dr GottsehaU Sándorné Grosszmann Magda Grüner Gyórgy Győri [...] Emmi Fürst Vilma Fekete Sándor Farkas Pál Gál Erzsébet Grünberger Ottó [...] nyertek Bodvai Károlyné Csikós Gyula Farkas Károly Garai Miksáné Jójárt János [...] 60 pontot ngertek Berta Antal vitéz Keresztary Jentl 59 pontot nyertek [...]
36. 1932-04-12 / 83. szám
[...] flatai asszony Makóról jelentik Joó Sán­dorné egy jómódú makói gazda huszonnyolc [...] ügyvezető elnök Molnár Árpád alelnökök Farkas Jenő Orosz Sándor főtitkár Tóth [...] A SÍ éves nrileány a Vitéz ucca 15 szítana házban lakott [...]
37. 1932-07-24 / 168. szám
[...] házukat 9000 pengőért őzv Herczeg Sán­dorné eladta Balogh István és nejének [...] 1300 pengőért Grossz János eladta vitéz Bertényi Fe­rencnek Zerge ucca 17 [...] pengőért őzv Nacsa Mártonné eladta Farkas András és nejének Farkas dülőbeli 669 négyszög­öles szántóját 200 [...]
38. 1932-10-02 / 225. szám
[...] Bocskay ueca 9 özv Ba­lázsi Sándorné ht Párisi körut 38 a [...] rende­zett Kecskeméten A versenyen megjelent vitéz dr Shvoy Kálmán altábornagy Malinszky [...] Baitner István huszárfhdgy Szeged 3 Farkas Endre tüzér­hadnagy 4 Mares István [...] Mares István tüzérszáza­dos A nyerteseknek vitéz Shvoy Kálmán dr ve­gvesdandárparancsnok osztotta [...]
39. 1933-02-07 / 30. szám
[...] Kálmán altábornagy kitüntetése A kormányzó vitéz dr Shvoy Kálmán altá­bornagynak a [...] Miklósné Ruzicska János­né Faludy Jenőné Farkas Józsefné Bácz Kál­mánná Czékus Erzsike [...] Bé­láné idősb Danner Jánosné Danner Sándorné özv Vass Andrásné özv Balogh [...] Freuylinger Jánosné Kókay Istvánné Scherk Sándorné özv Fenyvessy Béláné Deák Sándorné Kiss Károlyné Takács jánosné Freuburger [...]
40. 1933-02-19 / 41. szám
[...] között Bárányt Tibor főispán dr vitéz Shroy Kálmán altábor­nagy dr Lang [...] Ferencné dr Kiss Menyhértné Tonelli Sándorné Jeszenszky László­né Paupert Józsefné dr [...] Rei­tztr Miklósné Reitzer Vilmosné Déri Sándorné Grósz Marcelné Lampel Oszkárné Szász [...] kővetkező névsort adta ki Asszonyok Farkas Nándorné Ábrahám Szilveszterné Ablaka Györgyné Farkas János­né Gera Jánosné v ördögh [...]