6. oldal, 440 találat (0,238 másodperc)

Találatok

101. 1. kötet • Bevezető tanulmány • A. Gróf Khuen-Héderváry Károly kormánya 1903. június 27-1903. november 3. • Khuen-Héderváry Károly kormány megalakítása (24. oldal)
[...] Wekerle Sándor hátat fordítson Tisza István kormányala­kítási tervének Az új kormány [...] megbeszéléseket értekezleteket is tartottak Tisza István biztosan csak az első két [...] én reggel fogadja hivatalában Tisza István hazaérkezve 1903 június 17 én [...] a királyi felhatalmazással érkező Tisza István kérése elől és 1903 június 18 [...]
102. Documenta (375. oldal)
[...] 10 Avignon VI Kelemen pápa István kalocsai érseknek kérése tartalmazta hogy mivel a kalocsai [...] 10 VI Kelemen pápától kérte István kalocsai érsek engedélyezze neki hogy [...] 10 Avignon VI Kelemen pápa István kalocsai érseknek kérésére engedélyezi hogy [...]
103. 4474/1955. ÁRHI készletekből történő felszabadításról és visszapótlási határidő módosításról
[...] elvtárs Apró Antal elvtárs Hidas István elvtárs Mekis József elvtárs Béréi [...] társ Halász József elvtárs Papp István elvtárs l auszk György elvtárs [...] A Vegyipari és Energiaügyi Minisztérium Kérésére a Vegyipari Kés letező Vállalat [...]
104. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (274. oldal)
[...] kötet 8 A Guardian interjú kérése Kádár Jánostól 9 Kádár János [...] Juhász Péter Apró Antalné Boór István Geier Béla Závodszky József Sági István Zoltán Imre Kardos Lajos Földi [...] debreceni emlékünnepség résztvevőinek tiszteletére Sarlós István találkozója a magyar egyházak képviselőivel [...]
105. 1921-04-11 [0010]
[...] adókkal foglalkozott iádig osak a kerese tet illetve a jövedelmet adóztatták [...] a határozati javaslatokat elfogadta Morváin István az OMKÍ főtitkára a gazdasági [...]
106. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1408. oldal)
[...] tudja mi lehet a külügyminiszter kérése mö­gött talán a katonai kérdések [...] Rácz Jenő Rónai Sándor Ries István Molnár Erik illetve Sárkány József és Balogh István nem írta alá a jegyzőkönyvet [...] előter­jesztés 30 A budapesti Győrffy István Kollégium 1946 július 10 én [...]
107. Műhely • Somorjai Ádám: Kétszáz éves a Vatikáni Államtitkárság történeti - "külügyminisztériumi" - levéltára. Módszertani szempontok a magyar vonatkozású források kutatásához (235. oldal)
[...] A bécsi nuncius jelentései Hanauer István váci püspöki kinevezéséről 1346 697 [...] 758 547 1920 P Zadravccz István ÖFM kinevezése tábori püspökség apostoli [...] követ és a kalocsai érsekség kérése Az Apostoli Szentszék közvetítése a [...] Az erdélyi egyetem néhány professzorának kérése a budapesti mmdushoz a románok [...]
108. 5. Dinnyés Lajos kormánya [Második összetételben] (1947. szeptember 24. - 1948. augusztus 5.) (193. oldal)
[...] beszámítása A napirendről leveszi Petrás István fotográfus alkalmazása a Műemlékek Országos Bizottságánál Dr Kovács István kinevezése a József Nádor Műszaki [...] beszámítása Gépkocsi beszerzése céljára póthitel kérése A napirendről leveszi Rendelet az [...] gyulai állami gyermekmenhelyhez Dr Altorjay István kinevezése a ceglédi közkórház segédorvosává [...]
109. (373. oldal)
[...] fia János az utóbbi fia István nevében is eladják Thuson i [...] Dacho fiának Jánosnak fiait Demetert Istvánt és Lorándot valamint Kelechen i [...] 11 f V p pasche István turóci prépost és a konvent [...] Ápr 12 Firenze Pápai búcsúengedély kérése a pécsi egyházmegyei Sakol i [...]
110. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (206. oldal)
[...] MSZBT Országos Elnökségének ülésén Szabó István látogatása a XVI kerületben Tatai [...] a pártdokumentumokba való betekintésére vonatkozó kérése Grósz Károly részvétele Davos ban [...] 569 ő e RÖPSZAVAZÁS Tömpe István temetésének megszervezéséről December 27 288 [...] párttagsági illetve születési évfordulón Sarlós István Sebes Sándor Polyák János Földes [...]
111. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [13.] 193.1947. július 28. (617. oldal)
Vásárhelyi István államtitkár Az orosz szöveg terjesen [...] olajos mozdonyaink is vannak Antos István államtitkár Ha csak arról van [...] pénzügyi problémák merülnek fel Vásárhelyi István államtitkár A tárgyalások során felhívtuk [...] szovjet félnek az volt a kérése hogy vigyük ezt ennek dacára [...]
112. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (121. oldal)
[...] Titkárság tagjainak szovjet kitüntetése Horváth István tájékoztatója a választási előkészületekről Lázár [...] Kállai Gyula Szabó Imre Soltész István Cseh József Sós Gyula Bognár [...] Vállalat oklevél átadása céljából Szabó István utazása az NSZK ba választási [...] a SZOT képviselőinek találkozója Vietnam kérése hiteltörlesztésének prolongálására Lázár György találkozása [...]
113. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (119. oldal)
[...] László látogatása Zala megyében Huszár István látogatása Borsod megyében majd utazása [...] elnökével A KNDK budapesti nagykövetének kérése nyomán a magyar sajtó foglalkozik [...] Portugál KP VIII kongresszusán Katona István részvétele a Trybuna Ludu ünnepségén [...] Személyi javaslatok Árgyelán Sándor Ambrus István Szabó Imre 4 Különfélék A [...]
114. Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke (98. oldal)
[...] Tömegszervezetek Osztályának felépítésére Ea Kristóf István 2 Jelentés a vezetőségválasztó taggyűlésekről Ea Kristóf István 3 Javaslat az éberséggel kapcsolatban [...] Államgazdasági Bizottság javaslatai Ea Friss István a Bizottság felállítása a bányaipari [...] Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének kérése Napirendről le­véve OTI küldöttség a [...]
115. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (63. oldal)
[...] bizottság vietnami tagozatának elnökével Sarlós István részvétele az MTA n tartott [...] fogadása Németh Károly és Sarlós István találkozása az Afgán Nőszövetség elnökével [...] Az MTI moszkvai tudósítójának interjú kérése a Szovjetunió miniszterelnökétől Aczél György [...] Károly látogatása Csongrád megyében Sarlós István látogatása a VIII kerületben
116. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (280. oldal)
[...] Várnai Ferenc Pompor Istvánné Rozsnyói István Sándor Imréné Vas János Pintér [...] Gertler Endre Sebestyén György Faragó István Gábor Geiger Pál Jakab Oszkár [...] Különfélék A Török KP főtitkárának kérése Szóbeli bejelentések Horváth István választási nagygyűlése Kecskeméten
117. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (170. oldal)
[...] elfogadásának 50 évfordulója alkalmából Sarlós István méltató cikke a Magyarországi Németek [...] szakszervezeti mozgalom aktuális kérdéseiről Sarlós István interjúja a Szabad Föld részére [...] Magyar Népköztársaság Alkot­mánya címmel Sarlós István bulgáriai utazása Sztanko Todorov budapesti [...] miniszterelnök hazalátogatása Péter György né kérése Az Olasz KP XV kongresszusáról [...]
118. (490. oldal)
[...] Bálint királyi ember 169 882 István és László királyi emberek 169 [...] 1348 udvari miles Maróti János István fia Zrínyi Péter Udvarnokdarázs h [...] 1144 1184 1237 1238 1282 kérése 718 örökösök részére is 482 [...] 532 Unyani cs 582 755 István királyi ember 9 952 János [...]
119. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (169. oldal)
[...] Trombitás Dezső Csók Károly Katona István Pécsi Kálmánné Akar László Rágyánszki [...] Kozán József Csáky László Szlamenicki István Háy László Góbi Józsefhé 8 [...] KB titkárok munkaértekezlete 1 Szirmai István bejelentése Illyés Gyulának egy francia [...] számára menedékjog biztosítása az FKP kérése alapján A Magyar Vöröskereszt külügyi [...]
120. 1424 (255. oldal)
[...] i Máténál vannak amelyeket sokszori kérése ellenére sem ad vissza neki [...] die oct Georgii Nánai Kompolt István országbíró azt a pert amelyet Korogh i néhai István bán fia István proc Nagfalu i Antal diák [...] Chemen i Lőrinc fia Salaph István proc Thelley i György szintén [...]