T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I. kötet : 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18. Budapest, 2005)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség kérése. - Propaganda előadások előadói. - Egy fő részvétele a bolgár békekongresszuson. Az Ady Endre születésének 75. és József Attila halálának 25. évfordulójára rendezendő ünnepségek előadói. - A Vöröskereszthez és az Egészségügyi Minisztériumhoz egy-egy katonaorvos beállítása. 218. ff. e. 1952. november 12. 58 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések. 1. Személyi javaslatok a Minisztertanács átszervezésével kapcsolatban. Ea. Rákosi Mátyás. 2. A KV Adminisztratív Osztálya és a BM közös javaslata a BM Légoltalmi Főosztály Politikai Osztályának szervezeti felépítésére és feladataira. Ea. Házi Árpád. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (1953. január 28.) 3. A KV Ipari és Közlekedési Osztályának jelentése az ipari kutatóintézetek káderhelyzetéről. Ea. Csergő János. Mellékelve: Vég Béla észrevételei a jelentéshez. - Az MDP KV határozata az ipari kutatóintéze­tek káderhelyzetéről. 4. A DISZ KV javaslata az Első Országos DISZ Értekezlet összehívására. Ea. Dénes István. 5. A KV TPKO javaslata a többgyermekes parasztcsaládok részére juttatandó családi pótlékra. (Na­pirendről levéve.) 6. A KV APO és a Magyar Rádió közös javaslata a Magyar Rádió pécsi, győri, miskolci és nyíregy­házi adóállomásainak műsorszolgáltatására. Ea. Szirmai István. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (1952. december 6.) 7. Káderjavaslatok. KV PTO: Földvári Rudolf, Vég Béla, Simon Jolán; KV APO: Kenyeres Imréné (Bolgár Ág­nes); KV IKO: Horváth Gyula, Mázi József. 8. Különfélék. - Az SZHSZ keretében folyó ejtőernyős kiképzés átadása az MRSZ-nek. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (1952. november 28.) - A Petőfi-híd avatási ünnepsége 1952. november 22-én. - Országos oktatási értekezlet (Révai József előadásával) megtartása 1952. december 20­án. - Magyar kormányküldöttség utazása Albánia nemzeti ünnepére. - Fodor Zoltán és Szipka József követségi beosztásának megváltoztatása. 219. ö. e. 1952. november 19. 75 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések. 1. A KV APO jelentése a fizikai kutatómunka helyzetéről. Ea. Jánossy Lajos. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (1953. január 14.) 2. A KV TPKO javaslata a lakosság zsiradék- és cukorellátására. Ea. Friss István. Mellékelve: Az MDP KV határozata. 3. A KV Adminisztratív Osztálya és az OTSB közös javaslata a Népstadion ünnepélyes avatására 1953. április 4-én. Ea. Sebes Gusztáv. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (1952. december 5.) 4. Javaslat a külképviseleteken működő pártcsoportok megszüntetésére és a külképviseletek vezető­inek feladataira a politikai nevelőmunka terén. Ea. Bérei Andor. Mellékelve: Az MDP KV határozata. (1952. december 12.) 5. A KV Mezőgazdasági Osztályának javaslata a termelőszövetkezeti „védnöki" mozgalom megin­dítására. Ea. Matolcsi János. Mellékelve: A KV Iroda észrevételei. - Az MDP KV határozata a termelőszövetkezeti patronázsmozgalom kiszélesítésére. (1952. december 8.) 6. A DISZ KV javaslata a DISZ KV és Intéző Bizottság kiegészítésére. Ea. Hollós Ervin. 7. Káderjavaslatok. Púja Frigyes, Varga Sándor, Dés Mihály, Papp István, Mándi Péter, Bérces Ágoston. 8. Különfélék. Vasárnapi munka engedélyezése a szénbányászatban. - László Aladár szabadsága.

Next

/
Oldalképek
Tartalom