Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

(erdélyi) püspök: Palóci György, Upori István - püspöki és káptalani tizedek és quarta-k 311 - részekről való jobbágy 169 - vajda: Csáki Miklós, Lackfí István - vajdai jelenlét bírósága 677, 1080 Erdeochyna másképp Glogonca h. (Körös m.) 1282 Erdewhathkarcha-i lásd Edőhátkarcsai Erdő cs., Fövényesi 1219 - 12, 52, 94,105,148,207, 328, 359,361, 373, 399, 501, 532, 542, 555, 568, 579, 663, 704, 717, 797, 865, 910, 917, 940, 956, 990, 997, 1165-1166, 1171,1207,1223 - elcsatolása 581 -elfoglalása 848-849,1064,1184,1276; és haszná­lata 26, 163 - felosztása 488 -kivágása 67, 83, 104, 126, 980, 1010, 1012, 1105, 1123; és megsemmisítése 408 -, eresztvény 21, 1142, füzes 997-998, gesztenyés 67, használati 21, 201, közös 569; makkos 2, 67, 83, 555; még nem bárd alá való 1142; vizes lásd Mocsárerdő Erdődi Benedek titeli kanonok, az erdődi Szent Ist­ván-plébániaegyház plébánosa 93 - plébános: Erdődi Benedek, Szalánkeméni Péter és Miklós Erdőhát h. (Zala m.) 980 Erdőhátkarcsai cs. 765 - István királyi ember 96 erdőhegyi pap: Fövényesi György 1219 Erdős Miklós lásd Podhorcsáni Erdős Miklós Erdőteleki Dénes diák királyi ember 748 - Madaras György királyi ember 998 Eregetew (völgy, Sáros m.) 990 eresztvény erdő lásd erdő, eresztvény eretnek 291, 293,399,545, 704,997; tanok hirdeté­se 1188 Erhard valkói főesperes 45 Ermolaus ffi szn. 1230 Ermzegh-i János és László királyi emberek 1079 Ernst Konrád soproni jegyző 671, 676, 693 - pn. 478 Ernye ffi szn. 1225 emyei plébános 7 érseki birtok és nemesek 1230 értesítés 217 Ervencei Péter zágrábi ispán (1419-1421) 83, 199, 777, 1077; pecsétje 67, 73 Erzsébet királyné (Károly felesége) 996 -, Bossányi Lőrinc miles özvegye 180 -, Ciliéi Frigyes felesége 751 -hercegnő, Zs. leánya 1049 Escen-i lásd Eszenyi eskü alatti tanúvallatás 187,191,830,1230; lásd még tanúvallatás - vallomás 1165 - lásd még földeskü esküdt ülnökök 792 -, közgyűlési 1039; lásd még az egyes helységeknél eskütársak 1074, 1165, 1222; nem nemes 1165 eskütétel 4, 21, 62, 80, 98, 187, 190-191, 197, 239, 557, 578, 615, 626, 679, 731, 771, 792,817,868, 951,991,996,1011,1052,1058,1072,1074,1103, 1117,1149, 1165, 1171, 1200, 1222; lásd még ta­núságtétel - alóli felmentés 239 - az evangéliumra 1146 - elmulasztása 268 -, egyházi személyé 1072; felperesé 731; jobbágyé 473 eskütételre összegyűltek 1195 eskütételt elrendelő levél 1052 eskütételtől távolmaradás 792 esperes 7, 1003 esperesi kerület lásd székhelyénél Esterházy cs. ősei 1241 Estfandi-i lásd Istvándi EsthfanhazalEsthphanhaza lásd Istvánháza Estoras Miklós, Garai Orsolya férje 1241 Esudowech/Esudowch h. (Várasd m.) 439 Eszenyi cs. 947, 1223 - Balázs királyi ember 1183 - István diák, ügyvéd 4, 110, 161, 609, 948, 1103; királyi ember 1183 Esztár h. (Szabolcs m.) 1074, 1092 Esztári Imre királyi ember 511-512 Esztergom v. (Esztergom m.) 252,1230; kh. 118,350, 426, 494, 557, 696 - alatti Szent Imre-kápolna 494 - melletti Szent Kozma és Damján-egyház 494 - bírája és jegyzője: Tamás 557 esztergomi egyház gazdagsága 1023 -egyházmegye 7, 30, 99,180, 278, 624,1022, 1030 - érsek: Báncsa István, Kanizsai János, Telegdi Csa­nád - érseki szék üresedésben 313, 439, 482-483, 826, 946 - érsekség adminisztrátora: Hohenlohe György - érsekség birtokainak elfoglalása 1284 -javadalomra pápai engedély 344 - kanonok: Bodonyi Domokos, Csepregi Gergely, Jakab gömöri főesperes, János (Péter fia), Miklós (Mihály fia) őrkanonok, Ollári Tompa Tamás, Pöstyéni Tamás, Sienai Conth János, Udvardi Nagy Antal, Zákányi Tamás - kanonoki javadalom kérése 249

Next

/
Oldalképek
Tartalom