Anjou-kori Oklevéltár. XXVIII. 1344. (Budapest-Szeged, 2010)

Documenta

vicecomes-e volt) ezen famulus-aival jelen év febr. 26-án (f. V. p. Invocavit) Copomuk faluban a bírói székében ült és a Zala megyei nemesek pereit fogott bírókkal tárgyalta, Balase, Benedek és Márton fia: János nem rontottak rá Istvánra és famulus-aira, bírói székéből nem űzték el és nem akarták őket megölni - a kitűzött napon Balase, Benedek és Márton eskütársaikkal együtt az esküt letették. D. in crastino oct. predict., a. d. 1344. E.: Dl. 67 706. (Tallián cs. lt. 39.) Papír. Hátlapján azonos (pro comite Balase ... in octavis Nativitatis virginis gloriose ad iudicem...) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 587. 1344. aug. 28. 1344., die 28. Aug., 12. ind. A velencei államtanács határozatai a Pál és Mladen ~ Maladin Scardona-i comes-ek, velencei polgárok követének adandó válaszokról: a tanács segítséget ad Páléknak, s megírja Sibenicum-i, Tragur-i és Spalatum-i comes-einek, hogy ők is ezt tegyék; Pálék rendelkezésére bocsát 40 gyalogost, de lovasokat nem; Istria-ból 1 banderium-ot küld Nona-ba az ottani comes kérésére a város védelmére, és utasítja az Arbe-i comes-t és communitas-t, hogy a Nona-i comes kérése esetén ők is adjanak segítséget 25 emberig. K.: Ljubic II. 222-223; Wenzel, Dipl. emi. II. 55-56. (A„Misti” velencei államkönyv alapján. XXII. 47. ep. 58.) 588. 1344. aug. 29. Visegrád [I.] Lajos király (H) előtt Phyluphaza-i Fülöp fia István fia: János a maga és frater uterinus-ai ~ camalis-ai: Mihály, István, Fülöp és Dénes nevében elmondta, hogy előbbi Fülöp fia László fiai: Péter, János, Lőrinc, Iwan és Bereck (az ő fráter patruelis- ei) annyira kényszerítve vannak András váradi püspök, a váradi káptalan, valamint Bereck fiai: János és Miklós mesterek által, hogy halálfélelmükben a Zarand megyei Wyznukteluk nevű, a Tiuz és a Feyerkeres folyók között fekvő birtokot (amit avus- aik vásároltak meg, így őket közösen illeti) átadták a fenyegetőknek. Ezért László fiait és másokat a birtokuk átadásától, a püspököt, a káptalant és Bereck fiait annak elfoglalásától és az oda való bemeneteltől tilalmazta. D. in Wissegrad, in fe. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1344. E.: Dl. 40 955. (Múz. Ta. Pokoly.) 338

Next

/
Oldalképek
Tartalom