Napi Hírek, 1936. január/1

1936-01-04 [0361]

K ope n h á g a, január 4, A külügyminisztériumhoz ^közelálló Politiken a megtorló intéz­kedések kiterjesztéséről szóló párisi hirekkel foglalkozva megállapítja, hogy Dánia nem kapott semmiféle meghívást a többi skandináv államtól a szigorított megtorló intézkedések cétjábél állítólag egybe­hívandó értekezlet tárgyában és ilyen értekezletről nem is tud./MTI/' Bécs, január 4. Schs'chnigg dr. szövetségi kancellár rövid karácsonyi szabad­ságáról Tirolból visszatért Bécsbe./MTI/ 0- ÍCu/Ku - - ­Milánó , január 4. Val Neivia környékén ujabb nagy földcsuszamlás volt. Több mint tízezer fa elpusztult. Tíz ház beomlott, de szerencsére a beomláenak nincs halálos áldozata,mert a házak lakosai idejekorán el tudtak mene­külni. A forgalom meg akad t»/MTT/ -•.«• wf Ka/Kii '<-.- -ű ;, 'W' • • ''Isi T ók 1 ó , január 4. A "Nicsi-Nicsi" jelentése szerint az olasz kormány a közeljövőben főkonzulátust állit fel Hszinkingben./MTI/ A kormányzóné nyomorenyhi tő mozgalmára január 3.-án a követ­keze" adományok ér&etetek: • ,,, , .. , ,. kz 3st gyűjtése 286 pengő, dr. Iicrvath Elemér, a csikagoi Map-var^lub elnökének gyűjtése 280 pengő, fonténuovo Nándor herceg uradal­mainak köznon f i számtártosága 150 nengő, Fiat Automobilok Magyar Eladási Részvénytársaság- 100 oen^ő , Stader Erzsébet 80 nengő, Szabó György, - Spi t z Imre, Dűnckel Karoly, Pestszentlőrinci Parkett gyár ás ^ozfuresz.R.t 50-50 pengő, Polgármesteri XI. ügyosztály 2? pengő, dr. szikszói Szabó László, dr. Halács Ágoston 20-20 pengő, dr . Gaál András, Suranszky Kál-_ mán utódai R. t.. Králik László és'Lehoczky György együtt, dr. Garam-Jenő, Zol+ai József 10-10 pengő, Halaman János, dr. Hal asy-Nagy Jozseí, H. N., Téber Józsefné, Demush Sándor, Euchon Béla, Kerese ~iborné, Parniczky ^lemér , Dr. Rajna T íór, dr Vámo ssy Zoltán, Igyárto Sándor, Popmi Nándor 5-5 pengő, özveey dr. Gchiidt Gusztáváé, Baj zár Lajos, dr. Fodor Rezsőné 3-3 pengő, Aborcz Béla, V.n&us Károly, Beck Miksa, dr. Üomány-andre, Nádas Imre", lbulóvári dr. Lublóváry Balázs, Pöldes József, dr. Reiner Jó­zsef 2-2 pengő, Frick Péter, özvegy Farkas Imre né, Ráfi László, Kilber 'Ta­más, Illikmann Kálmán, Rejtő Adérján, honig Artúr, Benedek Hermán, Rappa­port Dezső, Spiegel Emil, Endrédy Antal. Szabó István, Liedermann -0++ o 1- l penr , özvegy dr . Miller Istvánná 90 fillér, Józsa l J erenc, dr . Heren­di Rőbeft , 50-50 fillér. /Sri/

Next

/
Oldalképek
Tartalom