Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 39. Budapest, 2003)

(E kézjegy) 233, 448, 583-585, 596-598, 611­612,614,622, 913, 922-924, 929-931, 935-936, 942-943,949-953,958,963, 968-969, 972, 981, 1092, 1100-1101, 1106,1114-1117, 1130-1131, 1137,1139,1151 Eben lásd Ébény Ebenfurt h. (Sopron m.) kh. 394, 654 ebenfurti officiális 394 Ébény h. (Pilis m.) 651 Eberfeld másképp Chatana h. (Szepes m.) 446 Ebergőci cs. 183 Eberhard h. és vár (Pozsony m.) 757, 847 - zágrábi (1397-1406, 1409-1419), váradi püspök (1406-1409), királyi (1404-1419) és királynéi (1404-1410) főkancellár 187,226,266,423, 523, 617 Ebres h. (Körös m.) 1282 Ebresi cs. 14, 703 - Miklós és Péter királyi emberek 1028 - Tamás zágrábi püspöki vicarius in temporalibus 703, 841, 1282; felesége: Dorottya 1124 Ecseháza pr. (Somogy m.) 373 Ecseri cs. 606 Écsi Mihály királyi ember 1163 - Pál (Farkas fia) királyi ember 3 edictum 1050 Edvi cs. 741 Eerdeel-i lásd Erdélyi egegi (Hont m.) pap 996 Egerv. (Csehország) 1062; (Hevesm.)kh. 101,531, 736, 999 égeri polgár 1053 Egerszegi cs. 237, 889 - officiális 680 -/Szakáli Mesech cs. 517 Egervár h. (Vas m.) 892 Egervári cs. 425, 798, 929, 949 Eghazasswr-i lásd Egyházassúri Eghazmerecze-i lásd Egyházasmerecsei Egred h. (Somogy m.) 704 Egrer Miklós szomolnoki esküdt 687, 700 Egreserdő (erdő, Ung m.) 555 Egresi László királyi ember 1125 Egress utca (Vasvár opp.) 1288 Egri Imre diák, ügyvéd 736 - Lőrinc királyi ember 182 - János királyi ember 182, 1097 - egyház 101 - egyházmegye 29, 31, 445,475^176, 692, 842 - egyházmegyei báró 842 - kanonok: Adorján, Aspra-i Miklós zenggi püspök, Dámján, István orgonista, Necpáli János, Székely Mátyás, Szvatiszló, Várfalvai Péter, Zelena-i Pál - káptalan 133, 1277; kanonokjai 961 - kiküldöttje 60, 201, 748, 979, 998, 1038, 1160 --minthh. 16, 52, 60, 77, 87, 108, 131,133, 146, 160, 186, 191,201,207,218,235, 246, 263,412, 598, 601, 644, 698, 748, 766, 794, 840, 958, 963, 979,998-999,1029,1035,1056,1106,1114,1119, 1160, 1272, 1286 - sacristia-ja 186 vagy conservatorium-a 412 - káptalani vikárius: Necpáli János pankotai főes­peres - orgonista: István kanonok - prebendárius: Várfalvai Péter -prépost 133 - püspök: András (1275), Ludányi Tamás, Pomázi Cikó István, Stibor - püspöki szék üresedésben 439, 482, 946 - vikárius: Szvatiszló - püspökség kormányzója: Makrai Benedek - Szent Erzsébet-oltár igazgatója: István kanonok, orgonista - Imre herceg-oltár rektora 201 Egyed fráter pap, leleszi konventi kiküldött 305,871, 1096,1125, 1128 - győri prépost 787, 874, 1039 Egyek h. (Szabolcs m.) 330 egyezséglevél 133, 757, 1118 egyház (templom) építése 349; fenntartása 842; új­jáépített 316 Egyház[...]-i András nádori ember 796 Egyházas[...] György (Pál fia) nádori ember 809,865 Egyházaserdőteleki Bereck, Dénes diák, György, István, János és Vörös István királyi emberek 998 Egyházasmerecse h. (Nyitra m.) 293, 301 Egyházassúri cs. 638, 808; Danka cs. 808 - György királyi ember 638 - Mihály királyi ember 102, 638; nádori ember 808 - plébános: Mihály Egyházasszákai cs. 979 Egyházfalvai Fynder Tamás királyi ember 659 egyházi bíróság lásd szentszéki bíróság -javadalom 534; adományozása 55, 93, 326-327, 481, 844, 1255; átadása 423; átvétele 1073; el­nyerése 495, 523, 617, 863; kérése 10, 187,208­209,211-215, 248-249, 261, 264-266,287,428, 493, 655, 661, 701, 727, 932-933, 1009, 1042, 1054, 1066; szövegének pótlása 1082; újbóli re­gisztrálása 1081 -javadalomba bevezetés 296, 842 -javadalomra kinevezés 376 - való nominatio és presentatio 210 presentatio és collatio 211,215 - várományosság 24, 327

Next

/
Oldalképek
Tartalom