Anjou-kori Oklevéltár. XXX. 1346. (Budapest-Szeged, 2014)

Documenta

653. [1346.] szept. 10. Avignon [VI. Kelemen pápa] István kalocsai érseknek: kérése tartalmazta, hogy mivel a kalocsai egyház szükségei és saját feladatai sok költségébe kerülnek, ezért Kalocsa város és a kalocsai egyházmegye egyházi személyei e teherben osz­tozzanak vele. Ezért engedélyezi neki, hogy akár világi, akár szerzetes egyhá­zi személyektől, akik nem exempt-ek, és e városban és egyházmegyében ja­vadalmat bírnak, annak lehetősége szerint egyszer mérsékelt segélyt szedhessen be. D. Avinione, IV. Id. Sept., pápasága 5. évében. [1346.] Utasít­ja az egri, erdélyi és boszniai püspököt, hogy e segélyt az általuk kitűzött idő­ponton belül az érseknek teljesen szolgáltassák ki. D. ut supra. Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 88. föl. 200r. nr. 318. (Df. 292 733.) K.: Theiner I. 722. (ASV. Reg. Clementis VI. Anno 5. Vol. 2. föl. 152. alapján.) 654. [1346. szept. 10.] [VI. Kelemen pápától kérte István kalocsai érsek]: engedélyezze neki, hogy mind a saját, mind a suffraganeus székesegyházaiban az általa választott alkalmas sze­mélyeknek kanonokságokat biztosíthasson, nekik üres v. megüresedő preben- dákat rezerválhasson, azokba őket bevezethesse, annak ellenére is, ha e szemé­lyek közül valakinek már van egy v. két javadalma. A pápa a kérést jóváhagyja. K.: Reg. Suppi. 1/2. 154-155. (ASV. Suppi. Clementis VI. Vol. 12. föl. 14. alapján, e dátummal.) 655. [1346.] szept. 10. Avignon [VI. Kelemen pápa István kalocsai érseknek]: kérésére engedélyezi, hogy mind a kalocsai egyházban, mind suffraganeus székesegyházaiban az általa választott alkalmas személyeknek kanonokságokat biztosíthasson, őket ezen egyházakban kanonokokká fogadtatva, nekik a kórusban stallumot és a kápta­lanban helyet adva a kanonoki jog teljességével, ezekben üres v. megüresedő prebendát (amit e személyek v. képviselőik az üresedésről való értesüléstől 1 hónapon belül elfogadnak) rezerválhasson, bevezetve őket ezek jogaiba és tartozékaiba, megvédve őket ezekben, és a bevételeikből és jogaikból őket teljesen részeltetve. Mindez érvényes a kanonokok meghatározott száma, v. az adott egyház statutum-ai és szokásai ellenére is. A pápa érvényteleníti, ha bárki bármilyen hatáskörrel ezzel szemben cselekszik. D. Avinione, IV. id. Sept., pápasága 5. évében. [ 1346. ] Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 88. föl. 199r-v. nr. 317. (Df. 292 733.) K.: Theiner I. 722. (ASV. Reg. Clementis VI. Anno 5. lib. II. föl. 152. alapján.) 375

Next

/
Oldalképek
Tartalom