Németh Jánosné: Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei IV. 1981–1989 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, I/4. Budapest, 2001)

NAPIRENDI JEGYZÉKEK

— Aczél György előadása a Politikai Akadémián; látogatása a bajai tanítóképző intézetben. — Kádár János találkozása a Szovjetunió nagykövetével; interjúja Kiss József filmrendezőnek. November 6. (288. f. 8/562. ő. e.) RÖPSZAVAZÁS Miklós Imre kitüntetéséről. November 8. (288. f. 8/562. ő. e.) RÖPSZAVAZÁS Keresztes Mihály temetésének megszervezéséről. November 16. (288. f. 7/707. ő. e.) 1. A XIII. pártkongresszus előkészítése. 2. Személyi kérdések. (K.Papp József, Pap János) 3. A KB ülésére beterjesztendő káderügyek. 4. A HNF, a SZOT és a KISZ kongresszusának időpontja. 5. Gustáv Husák munkalátogatása. 6. Az agit.prop. munkát felügyelő titkárok és reszortfelelősök értekezlete. 7. A Kádár János beszédeit és cikkeit válogatásban közreadó kötet. 8. A Guardian interjú-kérése Kádár Jánostól. 9. Kádár János találkozása a Szovjetunió nagykövetével, köszönetnyilvánítás a magyar-szovjet gazdasági tárgyalásokon tanúsított konstruktív magatartásért. November 26. (288. f. 7/708.Ő. e.) 1. A párt és az állami központi vezető szervek következő ülésének napirendi pontjai és a heti munka koordinálása. 2. A párt számítógépes nyilvántartásának egységesítése, az adatfeldolgozás korszerűsítése. 3. Az 1983-84. évi pártközi és csereüdültetés; az 1985. évi meghívások. 4. A pártapparátus politikai munkatársainak időszakos orvosi vizsgálata. 5. Személyi javaslatok. (Beledi Dezső, Takács Béla, Fraknóy Gábor, Szokai Imre, Molnár József, Juhász György, Farkasinszky Lajosné, Kürti Ferencné, Németh Attila, Szamosi Károly, Halász György, Erdős Endre, Vajda János, Kalocsai Dezső, Kósa Erzsébet, Kristóf Lázár, Újhelyi Tibor, Juhász Péter, Apró Antalné, Boór István, Geier Béla, Závodszky József, Sági István, Zoltán Imre, Kardos Lajos, Földi Ottó, Lohr Ferenc, Gácsi Miklós, Kettler Pál, Parnicsán László, Stelczer Károly, Gönczöl Györgyné, Záveczki Bertalan, Ladvánszky Károly, Siklói György, Vincze Lukács) 6. Különfélék: — A KB következő ülése. — Új pártstátuszok engedélyezése; a kerületi és a városi jogú egyetemi pártbizottságok apparátusának kialakítása. — Részvétel az MTA tudományos ülésén. — Az egyészségügyi területért felelős megyei pártbizottsági munkatársak értekezlete. — Aczél György interjúja a Magyar Rádió Pécsről szóló műsora részére. — Szóbeli bejelentések: — Havasi Ferenc tájékoztatója a csehszlovák-magyar pénzügyminiszteri tárgyalásokról és megállapodásokról.. — Fogadás az 1984. december 21-ei debreceni emlékünnepség résztvevőinek tiszteletére. — Sarlós István találkozója a magyar egyházak képviselőivel. — Berecz János tapasztalatcsere-látogatása a Pravda szerkesztőségében. — A szemléltető eszközök kiadására létrehozott Reflektor Kiadó. — Kétheti összefoglaló információ kiadása. — Gáspár Sándor tanácskozása a szocialista országok szakszervezeti vezetőivel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom