Szűcs László: Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei B. kötet 1946. július 26. - 1946. november 15. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 38. Budapest, 2003)

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686

56. 1946. szeptember 17. kollégiumok alakulóban vannak, tehát ezeknek az anyagi ellátásáról gondos­kodni kell. Szerepet játszik itt a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, ennek az alapszabályai nincsenek még jóváhagyva, és még egy hét beletelik, amíg jóváhagyják. [Nagy] Miniszterelnök: Véleménye szerint nem tudják tárgyalni a javasla­tot, ha nem tudnak határozatot hozni. A pénteki minisztertanácsba hozza a vallás- és közoktatásügyi miniszter. [Keresztury] Vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztését leveszi a napirendről. Minisztertanács a bejelentést tudomásul vette. 30 [16] 15 [Sárkány államtitkár] Honvédelmi miniszter [helyettes] bejelenti, hogy Pá­rizsból távirat érkezett Gyöngyösi külügyminisztertől, amelyben a katonai dele­gáció második részének kiutazását kéri. Javasolja Pethő Tibor százados vezetésével a küldöttség útnak indítását. [Nagy] Miniszterelnök: Nem tudja, mi lehet a külügyminiszter kérése mö­gött, talán a katonai kérdések előtérbe kerültek. Az volt a delegáció elhatározá­sa, amikor ő kinn volt Párizsban, hogy az egyik katonai szakértőt visszaküldik, és csak a másikat hagyják ott. Érintkezni fog a külügyminiszterrel ma vagy legkésőbb holnap, talán attól függően fogadják el a javaslatot, hogy a külügymi­niszterrel ő milyen eredményre jutott a megbeszélések során. Minisztertanács az előterjesztéshez Gyöngyösi külügyminiszter válaszá­tól feltételezetten hozzájárult. 31 Minisztertanács déli 1 óra 5 perckor ért véget. K.m.f. Bojta Ernő Béla Gépelt tisztázat, a minisztertanács jegyzőjének saját kezű aláírásával. Nagy Ferenc nem látta el kézjegyével a jegyzőkönyvet. A miniszterek és az államtitkárok a jelen voltak felsorolásánál, az első oldalon látták el kézjegyük­kel a jegyzőkönyvet. Az ülésen részt vett, de nem szerepel e felsorolásban Vas Zoltán, ő és rajta kívül Szakasits Árpád, Rácz Jenő, Rónai Sándor, Ries István, Molnár Erik, illetve Sárkány József és Balogh István nem írta alá a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv mellett megtalálható a 2., a 6-9. és a 12. számú napirendi ponthoz tartozó előter­jesztés. 30 A budapesti Győrffy István Kollégium 1946. július 10-én tartott évzáró ünnepségén a köztársasági elnök és a kormány több tagjának jelenlétében a kollégium vezetősége bejelentette a Népi Kollégiumokat Építő Mozgalom létrehozását. A Népi Kollégiumok Országos Szövetsége 1946. július 16-án megalakult. Elnöke Gyenes Antal, főtitkára Szabó Gergely lett. Lásd még az [57.] 140. sz. jegyzőkönyv 46., az [58.] 141. sz. jegyzőkönyv 36. és az [59.] 142. sz. jegyzőkönyv 47. napirendi pontját. 31 Nagy Ferenc párizsi tartózkodásáról lásd az [53.] 136. sz. jegyzőkönyv 1. napirendi pontját. 1408

Next

/
Oldalképek
Tartalom