Magyar Országos Tudósító, 1947. október

1947-10-27 [947]

ál választ isi bírósága tárgyalásai. 3.folytatás/ Ni/M Szünet után a Dorűolrrata Néppárt három peticióját t 'r­gyaltc a v'iasztási biros^g, Burghrrdt István előadó biró ismertette az első két panaszt, amely a gyór-moson-soproni és a baranyai válasz­tókerületre vonatkozik, A panaszirat szerint a győri választókerli­le t ben Komlós Géza jelöltet törölték a végleges.névjegyzékből, a törlést nem indokolták* A jelölt tudomást szerzett arról, hogy a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetségének és a Magyar klet Pártjának vála szt t\áa.v>f tagság gyanúja miatt törölték, holott ez elmek nem volt tagja, A petíció kori Komlós Géza országgyűlési kéov is élővé való megválasztásának kimondását. A barabyai választ^kerületben Perr Viktor jelöltet Varölték azzal, hogy az Ébredő Magyarok Egyesületé­ben viselt választmányi tisztséget. Perr tagja volt ugyan a nevezett egyesületnek - mondja a panaszirat - de abból meg 1929-ben kilépeti* Székely Imre, a Demokrata képpárt jogi képviselőjének felszólalása után a koolioios pártok neveken Alapi Gyula • /Sz^c.dem,/ kérte a panasz olutasiéasát, hangsul ózva, hogy a két törlés a vá­lasztás eredményét nem befolyásolta, Perr Viktor éppen a vedelem által becs'tolt iratok szerint még 1942-ben is mint az Ébredő Magyarok Egyesületének választmányi tagja szerepel* Burghardt István előadó ezután a Demokrata Néppártnak az országos lajstromra vonatkozó pan'.'szát ismertette, amely álta­lánosságban mozogva kifejti, hogy országszerte igen sn\c embert hagytak ki törvénytelenül a névjegyzékekből, a névjegyzék*kivona­tokkal pedig sok visszaélést követtek el. A pan-szirat az országos lajstrom, képviselői mandátuma ina k az összes pártok között szavazatok arányában való szétosztását kéri* Székely Imre dr, a. Demokrata Néppárt képviseletében annak megállapítását ke- be, kik vették át az állami nyomdában készitett névjegyzék-kivonatokat, sőt hányan szavaztak ilyen kivo­nattal, Gelsey Henrik a koalíciós pártok nevében kérte a panasz elutasítását • Hangsúlyozta, a petíció nem felel meg a törvé­nyes kellékeknek, az állitások nincsenek pontosan megjelöl ve." Ami a névjegyzék kivonatokkal elkövetett visszaélések illeti - momdotta ­a^koalicio pártjainak az a kérése, állapítsa meg a választási biró­ság a névjegyzék kivon tokkal szavazók számét, hogy végre elosz­lassa azokat a rágalmakat, amelyeket állandóan terjesztenek* A, névjegyzék kivonatokkal nem történtek olyan visszaélések, amelyek a "választások eredményét befolyásolták volna és főképpen a koalíciós ­pártokat érintetbék volna, Ü biróság ezután tanácskozásra vonult vissza,/folyt ,kev,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom