Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VII. (1419–20) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 37. Budapest, 2001)

2107, 2150, 2192, 2238, 2323, 2328; Garai Mik­lós familiárisa 990 - Zsigmond 1482 kallói plébános 1835 -vásár 1832, 1880, 1882 Kallópataka f. (Zala m.) 1885 Kálmánfalva másképp Bille h. (Nyitra m.) 262, 264 Kalmár jn. 190 kalmár 138,206, 289 Kálnai cs. 900, 1094 - András királyi ember 2060 Kálnói cs. 615, 2042 Káinoki cs. 1140 kalocsai egyház adminisztrátorsága 1403 - egyházmegye 799, 1264 - érsekség 2372 - kanonok: Nagy Simon - káptalan 2391; mint hh. 173, 233, 242, 355, 378, 429,595,608,648,673,870,903,909,1054,1101, 1228, 1304,1647,1670,1713,1748, 2220, 2253 - prépost: Deméndi László Kalos jn. 1361 Kalóz jn. 1165 kalózok 426, 530 Kálszentbenedeki Kis cs. 358 kamalduli remete: Magyarországi Márton és reme­teház 1379 kamarahaszna ispánja 1048 kamarahaszna-mentesség 1048 kamarai jegyző, pápai 1337 kamarás 927 Kamarcai István nyestböradószedő 2275,2401-2402 - Jakab (Péter fia) körösi szolgabíró 915 - Tamás diák ügyvéd 414 kamarcai főesperes: Turilovci Amadé; főesperesség 2063 Kamarica h. (Pozsega m.) 176 Kamaricai cs. 1140 Kamaroch-i lásd Komoróci kamat 88,267,285,453,933,1143,1328,1475,1507 Kámi cs. 110 Kamonyai cs. 160, 623, 1681 - Balázs királyi ember 20, 1448, 2305; nádori em­ber 52-53 - Bálint diák királyi ember 108; nádori ember 52; ügyvéd 316 - Barnabás és Mátyás királyi emberek 2305 - Gergely királyi ember 2305; nádori ember 52 - György királyi ember 645; ügyvéd 1644 - István királyi ember 20 - Kónya királyi ember 2392; nádori ember 52 - Pál királyi ember 2305; nádori ember 52 - Péter nádori ember 52 - Tamás királyi ember 1658 - Veres Balázs királyi ember 108 kámzsa 2452 Kana-i lásd Kálnói kanál 1362, 2124, 2263 kanca elhajtása, jobbágyé 541 kancellár (cetinai comes-é) szabadon engedése 1893 kancelláriai jegyzet 88, 1162, 1493, 1595, 1650, 1853; lásd még commissio, correcta, Heth, kéz­jegy, lecta, nobis, non, non adhuc, relatio, solvit; pápai 1181, 1836 Kanda cs., Pribinyei 1140 Kandal jn. 291 Kanenica másképp Beketinc h. (Körös m.) 1809 Kanenicai cs. 2046, 2069, 2072, 2139, 2199, 2260, 2264; másképp Beketinci cs. 1809, 1894 Káni cs. lásd Kámi Kan-i lásd Kányi Kanicho szn., női 2380 Kanizsa f. (Zala m.) 1885; h. (Zala m.) 1885; kh. 271 Kanizsai cs. 278, 1305, 1484, 1601, 2196-2197, 2418, 2426-2427; lásd még Csornai - István (János érsek testvére) ajtónállómester (1395­1401), soproni ispán (1410-1427), az esztergomi érsekség kormányzója (1418-1419), aulicus 56, 87-88, 185, 271, 375, 401, 514, 632, 791, 814, 844, 1260, 1305, 1371, 1469, 1484, 1642, 1728, 1844,1885,1904,2043-2044,2104-2105,2181, 2201-2202, 2266, 2282, 2332, 2418; lásd még Hornsteini István és Szarvkői István -János esztergomi érsek (1387-1418) 74,174,278, 375,401, 451, 844,1484, 1780, 2309, 2332 - - (Miklós tárnokmester fia) aulicus 174,375,632, 1305,1469,1486, 1885, 2044, 2266, 2282 - László (István fia) 1885, 2332 -Miklós tárnokmester (1388-1396) 174 kanizsai várnagy: Benedek 2319 kánoni rész 437,1758 kánonjog 1403,2063 kanonok egyházi büntetése 1863 - lásd káptalana székhelye szerint kanonokság 764; lásd még egyházi javadalom; ado­mányozása 298; átadása 1550; kérése 867; perlé­se 786 kanonokságba befogadás 298 kanonokságról lemondás 1569 Kántor cs., Bezdédi 36, 199,454; Bői 1088; Derzsi 495; Rohodi 1381; Vajai 195; lásd még Jánosi Kántor - Bálint hevesi alispán (1415-1426) 46, 2283,2339 -jn. 53, 579, 1702 kántorböjtkor részletfizetés 757

Next

/
Oldalképek
Tartalom