14 találat (0,052 másodperc)

Találatok

1. 1914-11-04 / 84. szám
[...] Ilona és Krisztina Pertik Vilma Farkas Józseíné és leánya Mici Grünhút [...] Gizi Lő winger Mérné Borbély Sándorné és fiai Balta Mihály né [...] Középvárosi temetőnél Bállá Mihályné Borbély Sándorné Jeremiás Annus Bauer Margit Polgár [...] csatában hősi halált halt a vitéz ségi érdemkereszfet adományozta Krauss őrnagynak [...]
2. 1914-11-25 / 90. szám
[...] a Váci Hírlap felhívá­sára Lőwinger Sándornétól N N fől Buda­pestről 10 [...] utána ruhanunk mint az éhes farkas a bárány után Bizony néha [...] váci kovácsmesíer fiának az ezüst vitéz ségi érmet adományozta és Horváíhot [...]
3. 1916-11-26 / 48. szám
[...] pillantást ahajnaiodó szebb jövő­be melyet vitéz hadseregeink dicső tettei már már [...] Hadikórház 84 K özv Péts Sándorné 53 K gróf Crouy Károlyné [...] K Tragor Károly 19 K Farkas J né 16 K Szigvárt [...] 10 10 K Hirmann István Farkas József Ursziny Arnoldné Matzenauer Teréz [...]
4. 1917-11-04 / 44. szám
[...] ellenség előtt telje­sített bátor és vitéz magatartása elismeré­seid a III oszt [...] Cseh Joli Ivánka Pálné Borbély Sándorné és fiai Gurszky Aranka Valero [...] Ernőné Szelecky dús Kazár Aranka Farkas Maca özv Gácsér Józsefné özv [...] pedig bizonyára imáikba foglalják Borbély Sán­dorné nevét ismeretlenül is mert ö [...]
5. 1923-02-04 / 6. szám
[...] át lapunknak Leányok Fúrnék Gabi Farkas Mici Hajós Gabi Mihalik Bözsi [...] Csuka Endréné dr Férnek Lászlóné Farkas Jó zsefné Gyulay Fercncné Kádár Józsefné vitéz Keresztes Béláné dr Krakker Kál­mánná vitéz Mátyás Sándorné Melha End réné Mihalik Jánosné [...] Endréné Szakatits Viktorné Széky Antalné vitéz Sebestyén Béláné Schaffer Tivadsrné Santhó [...]
6. 1924-11-09 / 47. szám
[...] Gőllner Hugóné 10 000 K Vitéz László Szűcs Vilmosné Szepessy Bódog [...] László Csiszári Ida Nagy Józsefné vitéz Keresztes Béla Tibold Jó zsefné [...] Boczkö Gizella Budinszky Jenöné Bőhm Sándorné Böhm Rózsi Bruzda Jé zsefné [...] lelkész beszéde a tanító magánéneke Farkas Mária tanítónő alkalmi szép költeménye [...]
7. 1925-06-07 / 41. szám
[...] Dezsőné Domokos Andorné Darnay Istvánné Farkas Józsefné Farnek Lászlóné Feleki Lászlóné [...] Ivánné Huber Józsefné Krakker Kálmánná Vitéz Keresztes Béláné Kondra Mihályné Kallós [...] Marschalkó Istvánné Mihalik Jánosné Nagy Sándorné Ölsner Jánosné Paluzsa Lászlóné Preszly [...] Leányok Dobó Kató Egyiid Ilonka Farkas Mici Flórián Kató Ghimesi Irén [...]
8. 1927-02-02 / 10. szám
[...] Gáborné özv Babinszki Ferencné Cseresnyés Sándorne Cseresnyik Józsefné özv Depó Jánosné Danai Jánosné Fedor Sándorné Fábián Lajosné Farkas Ferencné Gagel Edené Horvath Józsefné [...] La nert Györgyne Máritz Lajosné vitéz Marosi Andrásné agy Ferencné Nagy [...] tnosné Spaczer Simonne Szegő Jenőné vitéz Szamos Istvái né Sztollár Józsefné [...]
9. 1931-02-08 / 11. szám
[...] képviselőnk is A Nótás kapitány Farkas Im­re legbájosabb operettje bemu­zsikálta magát [...] ifjú­ság reggelig Megjelent hölgyek Asszonyok Vitéz Baintner Ernőné özv Banos Gyuláné [...] Horváth Ivánná Jámbor Istvánné Józsa Sándorné Jenes Józsefné Vitéz Keresztes Béláné Kettler Lajosné Kövi [...] Metzing Józsefné Mikes Józsefné Nagy Sándorné Novotny Géiáné Németh Gáborné Nagy [...]
10. 1933-12-17 / 95. szám
[...] Károly Huterer Ferenc Kovács Tibor vitéz Keresz­tes Béla Básti János Nagy László Belli Ádám Szentgyörgyi Mihály vitéz Nyerges Gyula Szomolányi József Bán [...] fényké­pezőgépek listája HAFA Hatschek é Farkas Budapest optikai és rádiószaküzlet IV [...] fénymáso­latokat készít Önnek Özv Móricz Sándorné Horthy Kliklós út 3 sz [...]
11. 1934-02-04 / 10. szám
[...] Breitner Jánosné özv Bárdos Oyuláné vitéz Baintner Ernőné Csifári Jenőné özv [...] Ernőné Dalmathy Sán dorné Dora Sándorné Drobny Andrásné Bercsényi Dezsőné özv [...] Ferencné Fehér Elekné Fuchs Róberiné Farkas Károlyné ifj Gersten berger Oszkárné [...] Szokol Jó­zsefné Schimoneiz Béláné Soós Sán­dorné Singholfer Sándorné Szigvárt Já­nosné Szlatényi Béláné Szmatana [...]
12. 1934-10-28 / 84. szám
[...] Ev templom mellett Új tulajdonos vitéz Barabás BRENNER VA LÉRNÉ tisztelettel [...] jéghegyeken keresztül ember és a farkas élet halál küzdelme küzdelem a [...] három újpesti név szeriut Sárközi Sándorné Dzsaja János és Kökény Anna [...]
13. 1935-02-06 / 11. szám
[...] Fekete Ká rolyné Quell Ernőné vitéz Kenéz Imréné Pitrolf Imréné Bernáth Ferencné ívanovits Jánosné Farkas Károlyné Konditz Ignácné özv Janda [...] Lajosné iíj Harmann Jánosné Nagy Sándorné Zalaba Istvánné Novottny Jenö­né Mester [...] Pesta Lászlóné Puskás Jánosné Dora Sándorné Dr Pana Joth Fejér Gyuláné [...]
14. 1942-05-09 / 37. szám
[...] 10 P Mihály Mátyásné özv Farkas István­ná Molnár Istvánná Kovács Albertné Lencsés András Méboicl Lajosné vitéz Rákosmezei Nándor né B Lászlóné [...] 2 2 P özv Pál Sándorné 1 50 P Blalia Bandika [...] Vincze Lajos Járási József Nagy Sándorné Gábriel György Dobák Sándor és [...]