Váci Hirlap, 1933 (47. évfolyam, 1-97. szám)

1933-01-01 / 1. szám

ára 20 fillér 47-ik évfolyam Mai számunk 10 oldal szám Vác, 1933 január 1 VÁCI HÍRLAP Politikai és társadalmi hetilap, meqfeíensk hetenként kétszer: szerdán és vasárnap ELŐFIZETÉSI ÁRA: Helyben egy negyedévre...................................3 P — f Vidéken egy negyedévre...................................3 P 5o f Egyes szám ára .....................................................12 fillér FELELŐS' SZERKESZTŐ, KIADÓ ÉS LAPTULAJDONOS: »ERCSÉNYI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Vác, Széchenyi-utca és Csányi-út sarkán. Telefon 17. Kéziratok nem adatnak vissza. — Hirdetések, Nyilt-tér, díjszabás szerint. — Hirdetések dija előre fizetendő. 1032. AZ ÉV TÖRTÉNETE Ismét lezajlott egy hosszú év mögöttünk, életünk egy évét esmeg. hogy leettük. Múlt évi krónikám de sok mindent kivánt, minden előbbinél vigabb évet kivált! Nem vált be! — sajnos, ez biz nem rajtam múlott, bajoktól az ó-év kissé meg is nyúlott. Most tehát elején kezdeném a jókat, hű vezetőinknek a kivánandókat: A sablon Buék-ot százszor elcsépeltem, ezért e betűket új formába szedtem. Polgármester miknek mindenki igy kiván : Békésebb uralmát érhesse el korán! Miltényi bátyánknak kívánok én sokat: Bográcsokban úszó élő kakasokat! Ezt kívánom szívből V. Hübschl Kálmán­nak : Bérházat, újakat, építsen kétszázat! Ezzel üdvözölném a jó Andor Károlyt: Bortól undorodó érmellékieket kívánok! Schiller Henrikünknek kívánok egy mesést: Belátást, újabb édeskevés kivetést! Főszerkesztőmnek ily új esztendőt kérek: Billió új előfizetőt, kápéset! Barátaimnak kívánom, mindahánynak: Beérjék ugyanazzal, (mit) énnékem kiván­Január Statisztikát kapunk elején az évnek, nem nagy dicséretül ifjú menyecskéknek: lefőzte utódját az elmúlt esztendő, ez évben kevesebb volt a keresztelő! — Fogjunk össze, mert ha komolyan nem veszik, a huszonegyezer majd húsz alá esik. Pótadó leesik (marad még kiadós!) igy majd kevesebbel maradhatok adós. Stefániát áldja sok meleg köszönet, kilencven jó aiwa kapott bő örömet; Krakker Kálmánnénak szive is szed vámot, s még vagy ötveneggyel told ja meg e számot. Bégyarmat sorsa lám Vácon intéződik, rendőrségünk fogja el a betörőit. Radóék játszanak még fent a Kúrián, bár a foglalt székben igen nagy a hiány; németkor oly üres házak előtt játszik, hogy a vígjáték is szomorúnak látszik. Betörők mentek fel a városházára, kiváncsiak lévén Miltényi-szobára, ehhez a munkához bizony későn keltek, pénz helyett csak három aszalt szilvát leltek. Miltényi bá’ szive azért meg nem hasadt, mert biz- ott hagyták a süllcsirkenyárs­vasat. Fogynak az adózók, kissebb lett a lista, ez évben csak harminc lesz már virilista... Vác is csatlakozott Borah táborához, Saturnia viszi albumát Boráhhoz. Rabbiképző körül forrong a hangulat, Fíirlapban e célra kell majd külön rovat; egyik sokat akar, a másik nem enged, tanulni kell ezt is a kis bóchereknek? I Itt van az örömhír, jó barátom, Dani, gyorsan, az adódat fel lehet mondani! — Fel lehet mondani! — ezzel ám mit érek ? — fel lehet mondani, csakhogy ám nem végleg! Tragor Ignác bácsit megénekelném én, huszonöt éve áll a múzeum élén! — rengeteg a munka, rengeleg az érdem! — Muzsikaszó pattog, a jókedv felharsant, vidám nótaszóval kezdődik a farsang. Tenniszezők nyitják meg a sorozatot, a műsoros estjük fényes sikert hozott. Nőegylet is bekezd a jó teás rumba, stílszerűen nem megy más tánc, csak a rumba. A Speyer-kötvények annyira leszá'ltak, most nyílna alkalma megfizetni Vácnak; van is a lelkek közt élénk ribillió, még se megy, mert sok az, bár ha fél­millió. Egy nap felmászott a járdára a Mavart, nem történt baj, csak egy sváb szólt rája: Na wart! í A látszatadóról de sokat beszélnek, bizony ma sokan csak a látszatnak élnek, szoknya bokáig ér, divat is így stimmel, mert ami kilátszik, elvinné a Schiller. Február 1 iparosok kölcsönt kapnak, azaz kérnek. Kanonoki cím jár Horváth Elemérnek. Bántja a szememet valami, nem tóm mi? — ha visszaemlékszcm, Vesében a Tommy aranyos fickó volt, úgy belészerettem, (érte a férjével majd megverekedtem) a kockás nadrágban .... ember szájat látott.. . (ép úgy hordja otthon is ő a nadrágot!) Tommy és a társa, meg az egész sereg ele megdobogtatta a váci sziveket! Nem áll meg a farsang, íme ismét ána, nagyszerűen mulat az Emerikána. A tűzoltóink is jót mulatnak máma, nagyszerűn táncolnak a gázmaszk ab álba. Pestmegye kettévál? — e hir alig hódit, íg3r könnyebeen racionalizálóclik. Búsulnak a gazdák, zokog a bús pince, veszélyben a szüret, nem csurgód a Vince. Minket, váciakat e hír meg nem rémít, iszunk Andor-féle fáin érmei]ékit. Tyű, elfelejtettem február elsejét! — s barátom Bendegúz bőgetős belsejét, meg a híressé vált komámat, a Kázmért, csoda? — tán fizetett mindenki ma ház­bért? Bár volt, aki akart, mondom igaz hittel, de a végső percben elvitte a ... Schiller. Hymen-iiirt találni ma már direkt bajos, boldog vőlegény lett a jó Preszlv Lajos. Evangélikusok bálja is jelmezes, reggel biz’ jól esett a káposztaleves, mert hogy addig tartott, míg a nap is fel­jött. Révész Sándor dr. hitközségi elnök. Ez évi farsangban láttam sok szép ruhát, zsorzsett, selyem, lamé s más efféle csudát, érdekes, divatba jött ismét a lárva, jelmeztelen alig akadt egy-két árva; mért e lárva divat? — megoldom pár szóval: nehogy Schiller jöjjön a látszatadóval. Űj rendelet jövel, sok megárt a jóbul, kofákat letiltják a teherautóim]; nem hinném, hogy ebből lesz nagy vesze­delem, járnak majd ezután cum trucc Citroenen. Az új vágóhidról ismét újabb akta, pedig már azt hittük, az álca jakta! — ma ide kell tenni, holnap meg amoda, minden krónikámnak van rá egy-két sora. Lesz még vágóhidunk! — ezért én jót­állók, majd ha legközelebb én is jubilálok. Tizenhét kocsmáros vesztené el jogát? — mert nem fizették a kövér adódohányt, nem folyik már a bor tizenhét bor­csapban', meglátják, most a víz-fogyasztás meg- 1 ' I csappan. Messze még az akác, foglalkozzunk mással, tele van a város ... kiadó lakással, egy szobás, két szobás, sok szobás la­kással, reméljük, Schillerre lesz ez jó hatással. Zsebkendő divatnak ideje is jár mán, tavasz lesz, itt van az influenza-járvány; nem találsz ma embert, aki még tán fül­lent, mert a partnere rá rögtön nagyot trüsz­szent. Március Baromfiak, nyíllak, galambok örülnek, az aprójószágék klubba tömörülnek. Anyagi gond bántja rég a futhallfrontot, VTE tett ma a múltja után pontot. Vígan dúl a cshata bóher-otthon körül, vajon majd a végén melyik párti örül? — kényes téma, róla nem lehet beszélni, legfeljebb csak kérem ... úgy ... körül­mesélni. Megtalálták sir iát Länderer Lajosnak, március idusán ünnepelni fognak; örült neki magyar, örült neki német, csak Pázmándy Dénes Iá!ott benne kémet. Termann Antal hódit Mezővásárhelyen. Sc/raller Rózsi muzsikálni Bécsben terem. Amíg a külföldön nótázik a Schuller, itthon a nótánkat elhúzza a Schiller. A gazembereknek fegyházban a helye, van belőlük elég, alig bírnak vele, annál furcsább, ha a fegyház egyszer bedül, és a Vőlegényem, a gazemberbe kerül. Dalolni jött Vácra a Bodán Margitka, véle se történt még ilyet eset, ily cifra, e dallal az ajkán futott rögtön vissza: ritka árpa, ritka búza, közönség is ritka. Az égperem fonva milljó napsugárba, igy köszönt le a nap március idusára, bízó mosoly ült rá minden váci arcra, sok százan esküdtek a Talpra magyarra! Nem hoz többé dinnyét öreg sződi cséza, meghalt Vácért élő jó Gajáry Géza. Futballszezón nyílik, rúgtak mindjárt öt gólt, gyorsan megírom, hogy pofozkodás nem volt. Ritkaság ez Vácon, ime egy gyilkosság: a dühöngő sarlach-járványt el fojtották. Iparosok gyűlnek, rengeteg sérelem, végig olvasni is kell hozzá türelem. Megszűnik a forgalmiadó-hivatal; a Schiller is elmegy? — ez ilyen fiatal! Nagyék szőllőjében tanítják a metszést, szőllőhegyiek közt aratott is tetszést, ez alapon kérdem, mit szólnak e hecchő: még. majd Nagy Sándorból lesz kiváló metsző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom