6. oldal, 160 találat (0,284 másodperc)

Találatok

101. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1218. oldal)
[...] alel nök Boczán Károly Erdélyi Ist­ván Siptár Lajos és Raab Gyula [...] und Spiritusgrosshändler Siklósi u 5 Kerese és Társa K Miksa Károly [...] Schnitt Kurz u Modewaren Zsinkó István u 4 Kisaszondy Lajos műlakatos [...] Mihály Reisz Gyula és Sternád István Boltivköz 3 Megele István kádár Böttcher AÍsóbalokány u 27 [...]
102. 1918-05-12 / 19. szám
[...] 5 10 ét kapja Willst kerese í megvételre Rákos szentmshályo Cins [...] J Uf Milán KiRIKÍKS Szt István palaczk sör Tiszta kezelésű valódi [...]
104. Az előkészület évei (1904-1909) (49. oldal)
[...] es ajándékozók között szerepel Bárczy István Budapest polgármestere Wildner Ödön és [...] a kiadványok megküldése és cserepéldányok kérése útján íme néhány ezen az [...]
105. 1932-03-20 / 12. szám
[...] ren­dező ipartestületnek csak az a kérése hogy koszorúkat ne helyezzenek a [...] Valódi amerikai ihít logkrém ZSUFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI angol gyapjúszövetek kereskedés [...]
106. 1911-12-24 / 52. szám
[...] első napján hétfőn Rákosszentmihályon Szent István utcza 1 Porga Sán­dor féle [...] megállapítani Az éjjeli őr Stefanovits István aludt és csak a tűzi [...] és vállalatokhoz Az volt a kérése ezeknek a felhívásoknak hogy a [...]
107. 1928-06-17 / 25. szám
[...] kivetésének helyesbítése tudakozódások esz­közlése halasztások kérése és sürgetések végett megint csak [...] a község lelki pásztora Pichler István esperes plébános szentbeszé­dében többek közt [...]
108. 1929-08-25 / 34. szám
[...] pedig méltó partnere volt Herbszt István Halbrohr Róbert régi megszokott jó [...] A Sashalmi hadirokkantak és hadiárvák kérése a lakossághoz Tizenegy hosszú év [...]
109. 1904-11-06 / 45. szám
[...] szükségtelennek bizonyult elnökük amaz előzetes kérése hogy a közönség ne a [...] a Wayand Károly és Lehel Ist­ván vezetésére bízott derék egyesület továbbra [...]
110. 1937-11-27 / 47. szám
[...] komoly segít­séget kapnak a jogszabály keresé 3 technikai nehézségei közepette A [...] 507 34 1 in IJurner István DonMdrképíszele ds nodell mOteime Indapest [...] rendeljen Budapest V Gróf Tisza István n S Telefon 18 24 [...]
111. 1900-12-05 / 23. szám
[...] t Temesvár Mészáros ipar Kossuth István mészá­ros mester Budapest VII Dohány [...] Mikszáth Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferencz Külföldiek Georges Ohnet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez hogy a [...]
112. 1925-08-05 / 30-31. szám
[...] az adagolás túlságosan kicsi Friedrich István világ életében snajdig gyerek volt [...] Érdekes ember ez a Friedrich István jó leveli béka lett volna [...] Községi Párt klubját a Szent István téri elemi iskolából A Fővárosi [...] bérelt lakosztályokat a háztulajdonosi többszöri ké­rése elleniére se akarta a háztulajdonos [...]
113. 1921-06-25 / 701. szám
[...] a vizsgáló bizottságba Ercz hegyi István számtanácsost és Arany Sándor segédhivatali [...] a közönséget SPORT Szerkeszti Rohrmann István fittetika Testületileg kiléptek az atléták [...] a választmánnyal amely az atléták kérése elől többnyire mereven elzárkózott ugyannyira [...] sport turista és skicipökben SZEMES ISTVÁN és Tsa II Batthyány utca [...]
114. 1936-03-22 / 12. szám
[...] nyomozás megkérhette a tettese­ket Tóth István és Keszner István baraki fa­kosok személyében akik eleinte [...] az útépítést Sashalomnál Raíthyány utcaiak kérése a bíróhoz Kedves szerkesztő ur [...] támogatást kér ROSNER HUGÓ Zsuffa István és társai angol gyapjúszövetek kereskedése [...]
115. 1916-05-21 / 21. szám
[...] felé forduljon Az Ehmann telepiek kérése bizonyára még ebben a nehéz [...] Pöstyénbe utazott Megyéspüs­pökünket titkárja Eesztler István dr kisérte el a világ­hírű [...]
116. 1933-10-22 / 43. szám
[...] az előadást Az evang egyház kérése Az evang egyház kéri mindazokat [...] 250 pengő értékű bundát Mészáros István baromfiait Nalik József és Schäffer [...]
117. A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora • K (200. oldal)
[...] 43 J 400 96 Kerekes István dr kir kúriai biró I [...] 6 J 388 92 Kerekess István eczeghi V Katona József u [...] úti temető igazg 1 Temetők Kérésé Tibor dr min tan IX [...]
118. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • K (1_167. oldal)
[...] 31 1 145 66 Kepes István biztosítási szak tanácsadó kárrendező VII [...] 5 1 141 96 Kerekes István dr kir kúriai biró I [...] 29 1 331 74 Kerékgyártó István dr vitéz közkórh adjunktus szülész [...] úti temető igazg 1 Temetők Kerese Tibor dr min tan I [...]
119. 1928-02-20 / 4. szám
[...] négy rokonszakma együttes támadása és kérése akkor legalább a rendszer javítását [...] soraimban nem akarok kiterjeszkedni Wachtter István A vidéki vendéglők és korcsmák [...]
120. 1897-09-26 / 39. szám
[...] telepen Bővebb felvilágositást ad Zsalut István pomologus kertész I kerület Alkotás [...] Buda és Vidéke kiadóhi­vatalához 127 Kerese 3 4 szobából s istállóval [...]