1323 találat (0,139 másodperc)

Találatok

1. 1945-08-16 / 99. szám
[...] Ezt követő leg dr Murányi István ügyvezető igazgató ismertette a rendeletet [...] mi áll érdeké­ben a megváltás kérése e amely esetben mentesül a [...] ellenőrizzék és aláírásukkal igazolják RADA ISTVÁN sk iparügyí miniszteri biztos oki [...]
2. 1945-09-11 / 111. szám
[...] látogatása aki a király j kérése ellenére nem volt hajlandó i [...] és megkeressék az orvoslást Túrái István nyitotta meg a kon­gresszust Hangoztatta [...]
3. 1945-10-04 / 121. szám
[...] ponyvát és eső köpenyt mégvételre kérésé Bérbe vennék egy pianinót vagy [...] 13 4576­ Szőlőzuzó eladó Szent István nt 15 Dr Hoffmann 4578­ [...] visszajuttatni 6 tagú családhoz Pál István 4556 2 Ezüst evőeszközt és [...]
4. 1945-11-13 / 137. szám
[...] gyermekeknek A Nőszövetségnek az a kérése hogy a Demokratiku­san érző nők [...] ezüstöt brilliánet órát veszek Gajdos István és Varya Endre órás ékszerész [...]
5. 1945-12-04 / 146. szám
[...] Ferenc honvédé két akik Füíöp Istvánná házában bújtak meg feljelentette egy [...] szakszervezeti kong f resszust Kossá István főtitkár beszámoló jában hangsúlyozta hogy [...] Kisházy Ödönt és főtitkárnak Kossá Istvánt választotta meg A kongresz ssus [...] gazdád Régen hangoztatott és jogos ké­rése a mezőgazdasági termelőknek hogy maximális [...]
6. 1946-09-01 / 155. szám
[...] kijelentette hogy a görög küldöttség kérése veszedel­mes mert arra alkalmas hogy [...] egész sorozatát követte el Kókai István 25 éves lakás és foglalkozásnélküli [...]
7. 1946-11-26 / 227. szám
[...] gálja A vendéglátó Ipari munkások kérése a villanyteiepfrez A vendéglátó ipari [...] az áruuzsorát is Ifj Aranyosi István Nagykálló Butyka sori lakos feleségével [...]
8. 1947-02-07 / 31. szám
[...] meg A társaság titkára Tóth István most megkezdte a hivatalos órák [...] volt a menyasz szonynak olyan kérése amit Vizudjel 24 órán belül [...]
9. 1947-05-01 / 98. szám
[...] velésügyi minisztérium részéről dr Budaváry István miniszteri tit­Vásárlás közben ellopták a [...] k polgármester Az alispánt hivatal kérése a jogkereső közönséghez Az el­múlt [...]
10. 1947-05-14 / 108. szám
[...] dot életfogytiglani fegy házra Hajnal Istvánt Tassi Gergelyt Tóth Ambrust 15 [...] iratát amit Józsa Jolánnak kegydij kérése céljából ál­lítottak ki Józsa Jolán [...]
11. 1947-06-07 / 126. szám
[...] Balázs Sándorné féktelen ha­ragra gerjedt kérése elutasításá­nak láttára leseperte a hivatal [...] főtitkárnak Krémer Ferencet titkár­nak Vajda Istvánt választották meg EGÉSZSÉGÜGYI ELLEN­ŐRZŐ KÖNYV [...] 2 ágyas bútorozott szoba kiadó István u 29 1 darab 5 [...]
12. 1947-11-22 / 266. szám
[...] Adó­ügyét elintéztük Lizák János Beszterec Kérését csak tavasszal tudjuk elintézni Békési [...] letek es ha­tósághoz továbbítottuk Drzsanics István Nyíregyháza folyamatba tettük menetét figye­lemmel [...]
13. 1947-12-03 / 275. szám
[...] község részére juttassanak egf rádiót Kérése süket fülekre talált Most íme [...] keresztül meg fog indulni Kerek István UFOSz megyei tit­kár a parasztság [...] jobbá és boldogabbá tegye Kerék Istvánná a nők szerepérdi beszélt ami [...]
14. 1948-02-04 / 28. szám
[...] papirost is kap Az illetékesek kérése hogy szánjon rá mindenki aki [...] vaj csora végén dr Benkó István titkár verses fel­köszöntőt mondott Hétfőn [...] dr Rózsa­völgyi László 100 Mikita István 60 Tomasovszky Andrási 50 forintot [...]
15. 1948-03-14 / 62. szám
[...] es az érkező utasok menetjegyeinek kérése Országos Magyar Tejértékesitő Központ mint [...] nyíregyházi rendőr­ség lopásért letartóztat­ta Kalán István nyíregy­házi kályhás Kalán társaival ácsor­góit [...] Az öreg vendéglátó Bód vai István ibrányi do­hánytermelő bort rendelt és [...]
16. 1948-04-02 / 76. szám
[...] mert ez a városnak régi kérése A Kertészeti Középis­kola sikeres tető [...] 1 Gána Mihály nénak Gyulai István 198 7 Rendes Bertalan­nal Hatvani [...] Lajos 7 237 2 Badics István nénak Müller János 7 371 [...] 168 16 Sári Bertalannénak Sza­bó István 182 2 Szabó Istvánnak Suhajda Al­bert J 7 148 [...]
17. 1948-05-05 / 103. szám
[...] Búj Farkas Miklós Kék Ga­ga István Nyírbátor Ko­I iisir PisäüuM Síül [...] Szabó Mill älv Büdszentmihäly Tóth István Nyírtura Varga Iriván Kisváréba Malaskovits [...] kapott értesü­lésünk szerint Vadas­tanya népének kérése na­pirendre került és a leg­közelebbi [...]
18. 1948-08-22 / 192. szám
[...] ülő Olasz József ügyvezetőnek Lénard István könyvelőnek Kató I Lajosnak és [...] a szoralmatosi szöv etkezeti szegényparasztok ké­rése ellenére nem náluk hanem a [...] Anya Méhay Erzsébet Ke­resztszülők Luppesz István timárl lelkész és Keresztesi Anna [...]
19. 1948-09-01 / 200. szám
[...] és szépül­nek az iskolapadok Galambos István a MOSzK ügyvezetője Dankó János [...] Megvalósíthatatlan a himesiek és felsöpázsitiak kérése Összevont taggyűlési íarí csütörtökön ase [...] iskolák államosítása mellett érvelő Gálik István nénak és megverték A népbíróság [...]
20. 1948-11-19 / 267. szám
[...] zárkózott el az EPOSz ifjak kérése elől Minden udvarban 10 15 [...] József 65 éves nyíregyházi Szent István utca 17 szám alatti lakost [...] De Pásztorné szomszédja Szik szay István kereskedő észre
21. 1949-02-03 / 28. szám
[...] Tillantja szemét a társain Mindnyájunk kérése Ott állanak mindnyájan ki­ ik [...] A háború előtt a ma­Dobi István miniszterelnök 1 fogadta a püspöki [...] délután 5 órakor megjelentek Dobi István miniszterelnöknél Czapik Gyula egri érsek [...] kormány bölcs belátására bizza Borszéki István Szatmár megye főispánja meglátogat­ta Bárót [...]
22. 1949-05-03 / 101. szám
[...] Iván és Egy gyári munkás kérése a dolgozókhoz Ádlám Sándor nyírbátori [...] nép hatalmas győzelme legyen Bumberák István a kisvárdai já­rás egyik népnevelője [...]
23. 1949-07-13 / 160. szám
[...] megnövekedtek Ugyanezen az ülésen Ko­vács István elvtárs a párt­tagság felülvizsgálásáról szó­ló [...] a tagdjat ezt mond­ta Kovács István elvtárs há­rom hónappal ezelőtt Ha [...] A polyákbokori és újtelekbokori fiatalok kérése minden valószínű­ség szerint kedvező elintézést [...]
24. 1949-10-04 / 230. szám
[...] este tízezer forintot je­gyeztek Gergely István kevesli a 250 forintot A [...] közben Aztán ahogy megfordul Gergely István kerek vidám arcába néz Hát [...] ami kaptunk folytatja tovább Gergely Ist­ván a szabadságunk Legtöbb az hogy [...] A nyíregyhzi Oncsa telep dolgozóinak kérése már többízben felvetődött a kísgyű [...]
25. 1950-10-08 / 235. szám
[...] visszhangra ta­lált Záhony vasutas dolgozóinak kérése Értekezletre gyűltek a dolgotok és [...] Ü 00 fo­rintot jegyeztek Tóth István DISZ tag mint mindannyian szintén [...]
26. 1950-10-10 / 236. szám
[...] ő pedig két fillér béremelés kérése büntette miatt a vizes börtönszo [...] Szántó Dániel Zoltán Mihály Berki István és Szabó József dolgozó parasztok [...]
27. 1950-10-28 / 252. szám
[...] debreceni fő spáni székbe Loscnczy Istvánt A beik a táson Szabolcs [...] részt a beikta­táson Feltűnt Losonczy István egyik régi barátjának Zelenszky Jan [...] akkor ezt kapjuk amit Bíró István elvtárs a Villanytelep párttitkára mondott [...] Ez utóbbinak egyedüli cka a kerese nélküliség a rossz lakás a [...]
28. 1951-08-08 / 183. szám
[...] nagyecsedleket A vasárnapi tanácsülésen Berki Ist­ván elvtárs a VB elnök elmondta [...] hogy nem jo­gos a dolgozók kérése A dolgo­zók újabb kivizsgálást kértek [...]
29. 1951-09-11 / 211. szám
[...] végzett A felszólalók közt Majoros István hétboldas kótaji dolgozó paraszt szövetkezeti [...] az állomásra mert egy mozdony kérése 3 600 fo­rintba kerül Párperces [...] példamutatást várnak tőle Ifjú Petrányi István és Ágoston Ferenc szénklrakók munkaidő [...]
30. 1952-01-18 / 14. szám
[...] és a felső szervek többszöri kérése ellenére sem tettek lépéseket az [...] hívta az ifjúsági brigádot Ignác István vállalta szintén a megyei tanács­kozásra [...] be Rögtön utána jött Kovács István szintén 5 holdas dolgozó paraszt [...]
31. 1952-02-08 / 32. szám
[...] fel az egyik hallgató Petrovics István nem régi tagja a szövetkezetnek [...] nem tetszett a fiatal fiú kérése és durván így kiabált rá [...]
32. 1952-03-23 / 70. szám
[...] terv sikereiért Be küldte Csáki István A BÜDSZENTMIHÁLYI TÉGLAGYÁR dolgozói méltóképtien [...] téri és Vég utcai dolgozók kérése hogy mi­hamarabb hozassák rendb a [...]
33. 1952-04-02 / 78. szám
[...] késztették y melleit a párttitkár kérése éppen mintha Eta legWkosab gondolatát [...] oktatás fontossá­gúról Taggyűlési beszámolójában Kovács István elvtárs beszédét értékelve foglalkozik az [...] szerencsétlen­ség történt a napokban Andrecsik István munkás aki az egyik gép [...] A rendkívül súlyosan sérült Andre­csik Istvánt kórházba szállították A lefolytatott vizsgálat [...]
34. 1952-04-08 / 82. szám
[...] kö­tést a kohóműveket I Kossá István elvtárs kohó és gépipari miniszter [...] á u It n Kristóf István elvtárs a Magyar Dolgozók Pártja [...] küldöttség hasonló táviratot küldött Dobi Istvánnak A tavaszi munkákkal is a [...] tizenegy ázsiai és afrikai prszág kérése mellett jj
35. 1952-04-19 / 91. szám
[...] hatal­makhoz intézett ez éy februári ké­rése hogy állítsák helyre Német­ország egységét [...] ban például már csak Nagy István Molnár Dániel ts Kaszab István nem vezették le a vizet [...]
36. 1952-05-10 / 108. szám
[...] Vizet kéjek hangzik a csöppség kérése Mintha azt mondta volna üljön [...] mint a férfiak mondja Bernét Istvánná a sertésnél pe dig legfőbb [...] síráfkocsi a csengcri moziba Bernül Istvánnál meg még soka­kat megtanított a [...]
37. 1953-02-21 / 44. szám
[...] délelőtt ülést tartott me­lyen Vass Istvánná az MNDSZ főtitkára beszámolt a [...] hogy megtelt Hiúba volt asszonyok kérése hogy gyengélkedőn pici gyerekkel ne [...]
38. 1953-04-11 / 85. szám
[...] járási VB titkár­nak Tiszalök Józsa István já­rási VB titkárnak Kisváréul sen [...] A fehér gyarmati dolgozók nagy kérése volt minden időben hogy Fehérgyarma­ton [...] községi VB elnöknek Fehér­gyarmat Szentesi István községi VB elnökhelyettesnek Nyíradony Vincae [...]
39. 1953-09-22 / 222. szám
[...] a vágás utáni zsír elenge­désének kérése A vágás utáni zsírbeadását a [...] taps­sal fogadott válasza után Dobi István a határozati javaslatot azokkal a [...] a csoport­gyűlés Szilágyi József fluszlai István Kovács István felvéte­lét a csoporígyülés egyhangúan elfogadta [...] csoportba mondta a gyűlésen Kováes Ist­ván mert tudom hogyha üsz szefogunk [...]
40. 1953-12-06 / 287. szám
[...] gabonát kap Ezt bizo­nyltja Szabó István példája is aki öktőber hónapban [...] Se­gítséget kért Az volt a kérése hogy a DISZ helyiségéből költöz­zön [...]
41. 1954-02-04 / 29. szám
[...] György Bendzsa Elek Molnár A István Molnár Miklós Molnár Lajos középparasztok [...] mint eddig A juhászaink Kiss István és Boraesí János párttagok azután [...] ezért a mátészalkai dol­gozók első kérése az hogy legalább a helyiség [...] mozgalmat indítanak mely­nek kezdeményezője Gönczi Ist­ván traktorista volt Valamennyi traktoros vállalta [...]
42. 1954-05-08 / 108. szám
[...] József Mátészalkai V M Kcezíyu István Záhony és Balog Miklós Kcmecse [...] a házhely hiányzik 1 KASZÁS ISTVÁN levelezőnk Nyírgelséről 7 család panaszát [...] A csgládi házépítőknek az a kérése a bányász elvtársakhoz a vezetőkhöz [...] fedett árusítóhelyek fokozatos megépítését SZÁSZ ISTVÁN ker eked bni cm etx [...]
43. 1954-09-16 / 219. szám
[...] előké­szítő bizottság megalakulásáról munkájáról Morvái István Vásárosna mény Ir ion máskor [...] hibák mutatkoznak A ktsz azonban kérése ellenére sem csinálta meg Szerkesztő­ségünk [...]
44. 1954-09-17 / 220. szám
[...] Madarász Lajos sztahanovista mozdonyve­zető Aranyos István és 31 Pivnyik Mihály fűtők [...] Lajos nyíregyházi kovácsiparos összeszereli Lőjek István császárszállási dolgozó paraszt eltört de [...] Arató Sándor Sipő Sándor Sza­bó István és Szabó Bálint családja lépett [...] A gépállomás dolgo­zóinak az a kérése hogy a földművesszövetkezet veze­tősége igyekezzen [...]
45. 1954-09-26 / 228. szám
[...] igazítani a létrán amely Kovács Istvánék la­kásához volt támasztva Ugyanis a [...] csurog­jon át az eső Kovács István is mindig azt mondta télen [...] nem gondolta ezt komolyan Kovács Ist­ván Akkoriban Lakatos Jó­zsi bácsi még [...] nap megfogta a főutcán Tolnai Istvánnak az elnök­inek a kabátját és [...]
46. 1954-10-03 / 234. szám
[...] kijavítják az elkövetett hibát Szűcs István rakamazi öntözőmunkás ismertette a helybeli [...] az öntö­zött legelő területét Vasas István a raka­mazi szivattyú motor gépé­sze [...] használják fel az öntözővizet Karácson István főagronómus A megye legjobb üh [...] segítséget is kér Az a kérése hogy a mosta­ni sáros kecceket [...]
47. 1954-12-29 / 307. szám
[...] kért lev mind a két kérése elintézést nyert Pokol Eszter a [...] készülnek a szilveszteri mulatságokra Szolnoki István elvtárs a Vendéglátóipari Vállalat igazgatója [...] majd a vidám szórakozás Derecskéi István
48. 1955-01-22 / 18. szám
[...] kemecsei DISZ alap­szervezet tagjánál Szabó István a tiszarádi DISZ titkár és [...] ruha elkészítésén Az volt a kérése hogy necsak központilag hanem a [...] Andrásnénak iga­za van ez a kérése nemcsak az ő kérése hanem nagyon sok édesanyáé s [...]
49. 1955-02-04 / 29. szám
[...] Róna Ferencné levelet írt szerkesztő­ségünknek Kérése az voít hogy a MEZÖKER [...] Hajnal János Hónti u 23 István Gáti József Margit u 12 [...] Ilona Kút u 44 Mányi István Zrínyi u 79 és Kanyuk [...] számú helyiségében fogadóórát tart BORUZS István volt fűszerkereske­dő temetése 4 én [...]
50. 1955-02-11 / 35. szám
[...] miniszter nyitot­ta meg Maid Szabó István elv­társ üdvözölte a Debrecenbe ér­kezett [...] parasztságának Van azonban Sápnak egy kéré­se tegyék lehetővé az illetéke­sek hogy [...]