19. oldal, 411 találat (0,152 másodperc)

Találatok

361. 2001-04-15 / 16. szám
[...] Koszorú Oszkár Ribár János Jantos István egyházmegyei esperes egyházközségi felügyelő felügyelő [...] Mező u 12 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...]
362. 1989-12-24 / 52. szám
[...] a mai napig tartóan Seben István lelkész­szel járja a gyülekezeteket fáradhatat­lanul [...] Mindennek ellenére Mégis az örömé Bozóky Éva Csak egy refrén mégis [...] fiúk Martha Szépfalusi Wanner Szépfalusi Istvánná Wanner Márta fordításában megjelent né­met [...]
363. 1999-04-04 / 14. szám
[...] LL u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Áldjuk nevét mindörökké Ámen Vető István úrv Marossy Attila XIV Lőcsei [...] Nagytemplom de 10 úrv Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
364. 1995-08-06 / 32. szám
[...] vasárnap A hónap igé­je Gémes István Levelezési cím Ev Rádiómisszió 2142 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai B [...] és Gárdonyi kórusművei Vezényel BALÁS ISTVÁN Közreműködnek orgonán a tanfolyam tanárai [...]
365. 1988-07-17 / 29. szám
[...] Bálint László malomsoki lelkész Cserági István tési lelkész A sorozatot vasárnap [...] Szebik Imre du I 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Zoltán Óbuda de 10 Nagy István XII 9 Tartsa y Vilmos [...]
366. 1986-03-02 / 9. szám
[...] Sopron Pityer Gabi Szarvas Stecz István Gyermekbibliakör újtemplom Szügy Gyermekbibliaóra Doma [...] fő érdeme hogy gondolkozzunk rajta Bozóky Éva Bizonyára mindannyian átbön­gésztük már [...]
367. 1960-05-08 / 19. szám
[...] Károly CSALÁDI HÍREK Berecz Gáborné Bozóky Mária Berecz Gábor volt nemeskéri [...] Sándor u de 10 Nagy István Rákóczi út 57 b de [...] Jenő de há­romnegyed 12 Nagy István Thaly Kálmán u de H [...]
368. 1996-01-28 / 4. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva XII Szilágyi E fasor [...] 138 de 9 úrv Rőzse István Budahegyvidék XD Daresay V u [...] 28 Kistemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere de [...]
369. 1997-09-28 / 39. szám
[...] Hafenscher Károly du 6 dr Bozóky Éva II Modor u 6 [...] 27 szombat Én va­gyok Gémes István Jézus soro­zata szeptember 28 vasárnap [...] és kellékbolt Bp V Bárczy Ist­ván u 10 Tél 117 1659 [...]
370. 1998-06-14 / 24. szám
[...] D Szebik Imre du 6 Bozóky Eva II Modori u 6 [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
371. 1987-11-29 / 48. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rözse Ist­ván Csillaghegy de fél 10 Benkó [...] professzor Alingsas Svédor­szág utódja Gémes István lelkész Stuttgart az eddigi titkár [...]
372. 2000-08-27 / 35. szám
[...] úrv Bence Imre du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] vallomásával Hiszek Uram Ámen Pőcze István döttségével gyönyörködtünk a tó szépsé­gében [...]
373. 1989-08-13 / 33. szám
[...] Árpád Rákosszentmihály de 10 Vető Ist­ván Mátyásföld de 9 Szalay Tamás [...] 11 úrv vendég du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] mellett A temetési szertartást Vaj­da István helyi lelkész és Kutas Elek [...]
374. 1996-03-10 / 10. szám
[...] szolgáló lelkészek Győrfi Mihály Ittzés István Széli Bulcsú Verasztó János a [...] első­sorban az isteni kegyelem ajándéka Bozóky Éva
375. 1996-12-29 / 52. szám
[...] Legyen ez öröme szívednek Szabó István Egyszer élünk Neked mi jut [...] 28 kistempíom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbu­da III Dévai Bíró [...] templom de 10 úrv Szabó István Rákos­szentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
376. 1986-12-07 / 49. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva To rockó tér de [...] Kelen völgy de 9 Rozsé István Budafok de 11 Rozsé István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
377. 1996-02-25 / 8. szám
[...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda m Dévai B [...] 28 kistemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XIV Hősök tere de [...] vasárnap Élő víz cseppek Gémes István Levelezési cím 2142 Nagytarcsa Pf [...]
378. 2002-05-19 / 20. szám
[...] Mező u 12 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] u 17 de 10 Rözse István XIII Kassák Lajos u 22 [...]
379. 1990-12-23 / 51. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva II Torockó tér de [...] u 16 de 11 Rőzse István Karácsony második napján az oltárte­rítő [...] újszülött Király első vértanú követőjé­nek István vértanúnak mennyei születé­séről haláláról A [...]
380. 1997-06-08 / 23. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva DL Modori u 6 [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó Ist­ván Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] lelki felemelkedését szolgálja SZÜLETÉS Pőcze István és Ruborics Tímea bakonyszombathelyi lelkészéknek [...]