42 találat (0,353 másodperc)

Találatok

1. 145. ő. e. 1980. szeptember 10. (126-170. o.) (1980_C 145/127. oldal)
[...] Varga Péter elvtárs c Hozzájárulás kérése Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetés [...] Tanai Imre elvtárs d Hozzájárulás kérése Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetés adományozásához Honfi Istvánná elvtársnő részére Előadó Klenovics Imre [...] 3 Fegyelmi ügyek 1 Hodics István elvtárs pártfegyelmi büntetésének törlési kérelme [...] pártbüntetésének egyedi el­bírálása Előadó Szigeti István elvtárs
2. 101. ő. e. 1974. február 7. (79-135. o.) (1974_C 101/80. oldal)
[...] bizottsági ülésről Jelen vannak Szigeti István Biró Gyula dr Sólyom Gábor [...] második és harmadik napirendhez Honfi István elvtárs az MB osztályvezetője Távol [...] politikai ünnepségek tervére Előadó Honfi István elvtárs 3 Javaslat felszabadulásunk 30 [...] 5 Feladatterv kidolgozásához határidő módosítás kérése Előadó Dr Sólyom Gábor elvtárs [...]
3. 79. ő. e. 1970. szeptember 23. (2-44. o.) (1970_C 79/3. oldal)
[...] Jelen vannak Németh Perenc Szigeti István Biró Gyula Bogó Lász­ló Bernáth [...] második és harmadik napirendhez Pábri István elvtárs a megyei pártbizottság osztályvezetője [...] PTO osztályvezető helyettese Dr Latos István elvtárs a KB PTO munkatársa [...] kormánykitüntetésre c A BM PB kérése a küldöttek számának felemelésére cl [...]
4. 124. ő. e. 1977. szeptember 14. (195-249. o.) • 2. Különfélék: • b.) A NOSZF 60. évfordulója alkalmából Kalinyinba utazó megyei pártküldöttség tagjainak kijelölése. Szóbeli javaslat: 239 (1977_C 124/239. oldal)
28 3 Határidő hosszabbítás kérése Szigeti István pártfegyelmi büntetés elleni fellebbezésének kivizsgálásához [...] 3 o nap haladékot Szi­geti István a nagyatádi cérnagyár dolgozója pártfegyelmi [...] o nap haladékot adott Szige­ti István fellebbezésének vizsgálatához 4 Javaslat a [...]
5. 145. ő. e. 1980. augusztus 13. (2-89. o.) • 2. Az 1980. II. félévi politikai ünnepségek rendezvényeinek terve. Javaslat: 29-32 • Határozat: 33-36 (1980_C 145/39. oldal)
[...] Bizottság javaslata megalapozott Az a kérése hogy a továbbiakban is mint [...] Bizottsághoz fellebbezhet 10 Ifj Molnár István fellebbezése a pártból való kizárása ellen Előadó Szigeti István elvtárs Kérdések Dr B ö [...] tiszta erkölcsi bizonyítványt Ifj Molnár Istvánnak felfüggesztett büntetése van Egy kicsit [...]
6. 81. ő. e. 1971. február 25. Rendkívüli ülés (168-172. o.) • 1. Az 1. számú választókerület képviselőjelöltjének jóváhagyása. Szóbeli javaslat: 168-169 (1971_C 81/170. oldal)
[...] h Ferenc elvtárs Javaslata és kérése a végrehajtó bizottság személyével kap­csolatban [...] indokolt Érintve lett emellett Szigeti István ás Somogyi József elvtársak személye [...] vb fogadja el képviselőjelöltnek Szigeti István elvtársat B ö h m [...] is egy jelöltet állítsunk Szigeti István elvtársat
7. 128. ő. e. 1978. március 29. (80-125. o.) • 2. Különfélék: • g.) A Ciechanówba utazó megyei pártküldöttség tagjainak kijelölése. Szóbeli javaslat: 105 (1978_C 128/110. oldal)
15 11 Határidő hosszabbítás kérése a Tanítóképző Főiskolával kapcsolatos határozati [...] bizottság járuljon hozzá hogy Juhász István elvtárs a megyei fegyelmi bizottság [...] utazzon A végrehajtó bizottság Juhász István elvtárs Fran­ciaországi utazásával egyetért 13 [...]
8. 160. ő. e. 1983. március 9. (186-226. o.) • 2. A megyei és járási jogú pártszervekhez érkező panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok és kérelmek intézésének politikai tapasztalatai. Jelentés: 198-202 • Szóbeli kiegészítő: 203 (1983_C 160/210. oldal)
[...] támo­gassa a fiatalok ezirányu munkáját kérése nem talált megértésre Dr Kovács [...] való kizárása ellen Előadó Szigeti István elvtárs S z i g e t i István elvtárs A fegyelmi bizottság ülésén [...] ö r ö c z István elvtárs A végrehajtó bizottság a [...]
9. 123. ő. e. 1977. július 6. (195-242. o.) • 1. A népesedéspolitika gazdasági, szociális és egészségügyi feladatainak végrehajtása a megyei pártbizottság 1973. decemberi határozata alapján. Jelentés: 197-213 (1977_C 123/198. oldal)
[...] pártbizottság PTO vezetoje es Szigeti István elvtárs a pártépi­tési munkabizottság vezetője [...] elvtárs 3 Különfélék 1 Sajgi István pártbüntetésének törlése Előadó Vidák Mihály [...] Mihály elvtárs 4 Határidő hosszabbítás kérése Egri Bálint fegyelmi ügyének vizsgálatával [...]
10. 124. ő. e. 1977. szeptember 14. (195-249. o.) (1977_C 124/196. oldal)
[...] Az ülést részt vett Tettinger István elvtárs az MSZMP KB PTO [...] Imre elvtárs 3 Határidő hosszabbítás kérése Szigeti István párt­fegyelmi büntetés elleni fellebbezésének kivizsgá­lásához [...]
11. 118. ő. e. 1976. szeptember 15. (187-236. o.) (1976_C 118/188. oldal)
[...] Tanai Imre Kovács Béla Honfi Ist­ván Böhm József Gyuris József dr [...] Meghivottak az I napirendhez Szigeti István elvtárs MüM min helyettes Sugár [...] Imre elvtárs 4 Határidő hosszabbítás kérése Dömötör József felleb­bezésének kivizsgálásához Előadó [...]
12. 123. ő. e. 1977. július 6. (195-242. o.) • 3. Különfélék: • b.) A megyei első tikár és a megyei tanácselnök látogatása a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének Bjelovári Területi Bizottságánál. Szóbeli tájékoztató: 235 (1977_C 123/236. oldal)
[...] III Különfélék 1 Sa jgi István párt büntetésének törlése Előadó Vidák [...] A végrehajtó bizottság törölte Sajgp István szigo­rú megrovás végső figyelmeztetés partbüntetését [...] bizta meg 4 Határidő hosszabbitás kérése Egri Bálint fegyelmi ügyének vizsgálatával [...]
15. 57. ő. e. 1967. március 28. (2-87. o.) • 6. Különfélék: • d.) A Magyar Néphadsereg járási hadkiegészítő parancsnokságainak összevonása. Szóbeli tájékoztató: 76 (1967_C 57/76. oldal)
[...] bizottság a fentiekkel egyetértett Szigeti István elvtárs Miseta György elvtársat a [...] Fiatal szeret dolgozni Az a kérése vagy visszajön a párt­apparátusba vagy [...] F á b r i István elvtárs Probléma lesz a oérezéssel [...]
16. 27. ő. e. 1962. szeptember 29. Rendkívüli ülés (146-177. o.) • 2. Különfélék: • b.) A volt kaposvári városi tanács vb-elnök nyugdíjzásának rendezése. Szóbeli tájékoztató: 177 • c.) Káderjavaslatok elbírálása. Szóbeli javaslatok: 177 (1962_C 27/177. oldal)
[...] Marcaliban Szabó János helyett Szabó Istvánt javasolják VB tagnak aki a [...] A Járási Pártbizottságnak az a kérése hogy Szabó Jánost fogadja el [...] A megyei párt VB Szabó István megválasztásával ért egyet Barcson a [...]
17. 13. ő. e. 1965. március 24. (70-98. o.) • 2. A termelőszövetkezetek 1964. évi zárszámadása. Szóbeli tájékoztató: 85-93 (1965_B 13/95. oldal)
[...] sikert és erőt egész­séget Szigeti István elvtárs 8 Megköszönöm Babronoki elvtárs [...] és határozatot hozott Dr Takács István elvtárs a kaposvári járásibizottság elsőtitkára kérése alap­ján hozzájárult felmentéséhez egészségi állapotára [...]
18. 112. ő. e. 1975. szeptember 3. (57-113. o.) • 5. Különfélék: • a.) Hozzájárulás kormánykitüntetésre való felterjesztéshez. Szóbeli javaslat: 113 (1975_C 112/113. oldal)
[...] A HUP Országos Tanácsának a kérése alakján javasolja a végrehajtó bizottságnak [...] egyetért 2 Javaslat kormánykitüntetésre Honfi István elvtárs A Pedagógusok Szakszervezetének központja [...]
19. 182. ő. e. 1986. november 12. (2-82. o.) • 1. A megyei párt-vb 1974. február 7-i, a Somogy Megyei NEB tevékenységéről és további feladatairól szóló határozatának végrehajtása. Jelentés: 4-18 (1986_C 182/22. oldal)
AL b 5 Műdig István elvtárs PB tag Véleménye szerint [...] ellentétes tendenciával is találkozhatunk Dobos István elvtárs KNEB elnökhelyettese A Központi [...] a NEB vizsgált Az a kérése védjük meg a népi ellenőrzést [...]
21. 188. ő. e. 1987. december 16. (91-133. o.) • 1. A TESZÖV munkája és a további feladatok. Jelentés: 91-101 • Határozat: 110-115 (1987_C 188/114. oldal)
[...] nagyobb központi támogatás indoklása és kérése legyen Központi támogatásokra a kedvezőtlen [...] feladatok végrehajtását Felelős dr Fenyő István elvtárs Határidő folyamatos
22. 115. ő. e. 1976. január 21. (59-109. o.) (1976_C 115/60. oldal)
[...] referens Igazoltan távol vannak Honfi István Deák Perenc és Klenovics Imre [...] Imre elvtárs 4 Határidő hosszabbitás kérése Scháfer Jakab pártfegyelmi ügyének kivizsgálásához [...]
24. 40. ő. e. 1978. június 28. (111-229. o.) • 4. A két pártbizottsági ülés között végzett végrehajtó bizottsági munka. Jelentés: 215-226 (1978_B 40/225. oldal)
[...] legyen Hozzájárul ahhoz hogy Juhász István elvtárs a MÉSZÖV el­nökhelyettese kutlrucsoporttal [...] A kaposvári városi párt végrehajtóbizottság kérése alapján tag­felvételi és fegyelmi jogkörrel [...]
25. 101. ő. e. 1974. február 7. (79-135. o.) • 4. Különfélék: • Szóbeli javaslat: 116 (1974_C 101/117. oldal)
[...] a minősités reális legyen Szigeti István elvtárs Javaslom hogy a végrehajtó [...] 5 Feladatterv kidolgozásához határidő módosítás kérése Dr Sólyom Gábor elvtárs A [...]
26. 90. ő. e. 1972. június 14. (115-172. o.) • 2. Különfélék: • e.) A propaganda és művelődési osztályvezető kinevezése. Szóbeli javaslat: 148 (1972_C 90/148. oldal)
[...] összefoglalójával egyetért 4 Javaslat Honfi István elvtársnak a propaganda és mű­velődési [...] budapesti pártbizottságnak az volt a kérése hogy a centennáriumi ünnepségek lebonyolításába [...]
27. 13. ő. e. 1965. március 24. (70-98. o.) • 2. A termelőszövetkezetek 1964. évi zárszámadása. Szóbeli tájékoztató: 85-93 (1965_B 13/96. oldal)
[...] járási tanács elnök Mroveoz elvtárs kérése alapján javasoljuk Dr Halász fános [...] a megyei pártbizottság hozzájáiulását Szigeti István elvtárs 8 Illés elvtárs ismertette [...]
28. 86. ő. e. 1971. október 20. (2-53. o.) • 1. A mezőgazdasági üzemek eszközellátottsága, azok hatékonysága és a fejlesztés feladatai. Jelentés: 4-29 (1971_C 86/35. oldal)
[...] a jelentés T o bak István elvtárs Fontos jelentős vállalkozásnak tartja [...] fejlődés Az országos szervek támogatásának kérése jogos igény Az országos vezetés [...]
30. 14. ő. e. 1966. április 15. (84-105. o.) • 1. A harmadik ötéves terv fontosabb célkitűzéseinek ismertetése. Szóbeli kiegészítés: 85 (1966_B 14/86. oldal)
[...] póttagjait a meghívott elv­társakat Szurdi István elvtársat a Központi Bizottság tit­kárát [...] A végrehajtó bizottságnak az a kérése hogy a pártbizottság tagjai ezen [...]
39. 162. ő. e. 1983. június 1. (60-118. o.) • 3. Különfélék: • c.) A Kardzsali testvérmegyei pártküldöttség látogatása. Szóbeli tájékoztató: 109 (1983_C 162/110. oldal)
[...] tud szerezni Tihanyi elvtárs külön kéré­se volt hogy július 1 gyel [...] végrehajtó bizottság egyhangúlag egyetértett Műdig István elvtársnak az MNB Somogy megyei [...]
40. 162. ő. e. 1983. június 15. (119-160. o.) • 2. Különfélék: • d.) A megyei tanács elnökének beszámoltatása egy 1978-as kormányhatározat végrehajtásáról a Minisztertanács koordinációs bizottságának ülésén. Szóbeli tájékoztató: 133 (1983_C 162/136. oldal)
[...] párt­tisztségtől pártbüntetés mellett van Szigeti István elvtárs Szálai elvtárs fellebbezési ügye [...] az ügy végére ez a kérése a sajtó párttagjainak is szeretnének [...]