2. oldal, 154 találat (0,104 másodperc)

Találatok

101. 1906-07-19 / 26. szám
[...] 25 2000 11 M öteinberger Sándor aljegyző VI közép isk o [...] 800 70 Nagy Ecsed Fintha Sándor k jegyző jegyzői oki 1891 [...] 1890 decz 6 1200 85 Szaniszló nagyközség Gruber Márton k jegyző [...]
102. 1905-07-13 / 33. szám
[...] Megkerestetnek a törvényhatóságok miszerint Mohácsi Sándor vin czellért napszámost Szilágyi Erzsébet [...] járás szolgabirája Körözvény Orosz János szaniszlói illetőségű érkörtvélyesi Kaufmann tanyai lakos [...]
103. 1907-10-03 / 45. szám
[...] 25 2000 11 11 Steinberger Sándor aljegyző Vi uszéptsk o 1904 [...] 2 800 75 Nagyecsed Fintha Sándor k jegyző jegyzői oki 1891 [...] jan 25 559 58 95 Szaniszló Gruber Márton jegyzői oki 1899 [...]
104. 1909-09-02 / 41. szám
[...] hó 29 én R Nagy Sándor körjegyző 2897 909 szám Körözvény [...] szeplős beszél magyarul mindkét egyén szaniszlói születésű folyó évi már czius [...]
105. 1904-11-03 / 45. szám
[...] járás főszolgabirája Körözvény Pál János szaniszlói illetőségű 543 1897 m kir [...] Ecsed 1904 október 28 Fintha Sándor főjegyző
106. 1911-11-02 / 47. szám
[...] ügyvédi oklevél Szilágyi György földbirtokos Szaniszló llOO lO Lövi József földbirtokos [...] 894 84 ügyvédi old Diósi Sándor vásárvámbérlő Nagykároly 89040 Gatz János földbirtokos Zajta 880 33 Sztán Sándor földbirto­kos Szamoslippó 878 58 Friedman [...] földbirtokos Nagy­károly 844 05 Madarassy Sándor földbirtokos Gacsály 842 46 Kovásznay [...]
107. 1907-02-07 / 7. szám
[...] 1 SS ev ref a Sándor b Kozák Eszter Babies Miklós Szaniszló 1 SX 4 gk a [...]
108. 1909-12-23 / 61. szám
[...] kih sz KÖrÖZÖS­Rostás László volt szaniszlói jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó egyén [...] 4846 909 sz Körözés Somi Sándor tyukodi lakos cselédkönyve az urai [...]
109. 1915-05-13 / 24. szám
[...] M 34 Néhai Dr Csathó Sándor járásorvos özvegyének hasonló tárgyú kérelme [...] Balotafalu Erdőszáda Mezőaranyos Nagypalád Kiskolcs Szaniszló Csenger Ávasujváros Ráksa Lázári Mező [...]
110. 1905-11-16 / 52. szám
[...] leik Porcsalma 916 90 Fintha Sándor körjegyző N Ecsed 910 Jeremiás [...] Szatmár 88380 Dr Mis kolczi Sándor ügyvéd Nagybánya 882 12 Császy [...] földbirtokos Ökörito 879 20 Kovássy Sándor földbirtokos Szinérvaralja 876 54 Miklóssy [...] 675 90 Szilágyi György birtokos Szaniszló 674 93 Weisz Samu birt [...]
111. 1905-11-02 / 50. szám
[...] földbirtokos Pátyod 790 01 Balogh Sándor birtokos Porcsalma 78 P 58 [...] birtokos Mátészalka 755 03 Szeőke Sándor földbirtokos Udvari 750 47 Mózes [...] 675 90 Szilágyi György birtokos Szaniszló 674 93 Weisz Samu birtokos [...] Szatmár 62 P 42 Budaházy Sándor ügyvéd Mátészalka 61902 Politzer Mór [...]
112. 1906-11-01 / 44. szám
[...] Dezső földbirtokos Pátyod 79101 Balogh Sándor földbirtokos Porcsalma 78 P 58 [...] 741 52 jogtudori oklevél Szeőke Sándor föld birtokos Udvari 74 P [...] lelkész Fehérgyarmat 688 80 Pataky Sándor ev ref lelkész Erkörtvélyes 688 [...] államtudori oklevél Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 674 93 Jakab Zol­tán okleveles [...]
113. 1907-10-24 / 49. szám
[...] 6657 1907 sz Körözés Vig Sándor m kir 5 honvéd huszár ezredbeli szaniszlói illetőségű huszár 1896 636 a [...]
114.
[...] 196 Klára 134 Péter 281 Sándor kör 130 Szalacsi mészárszék és [...] 133 Szalma felsőcipő előállít 258 Szaniszlói aljzői áll pály 195 206 [...] elbit csikójának kör 291 Szentiványi Sándor aranyosmedgyesi kjző szolgálati idejének beszámít [...] 122 Szögyéni József kör 267 Sándor Viktor 279 Szőlészeti és borászati [...]
115. 1908-10-08 / 45. szám
[...] földbirtokos Szatmár 878 20 Maróthy Sándor földbirtokos Gacsálv 872 25 ifj [...] Nagybánya 797 40 ifj Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén 794 27 Dr [...] Zoltán bérlő Aranyosmegyes 709 Szőke Sándor földbirtokos Udvari 706 67 Gerzon [...] Mátészalka 68670 Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 683 80 Mándy A rpád [...]
116. 1906-09-27 / 39. szám
[...] Illés 1 8650 C Széles Sándor 1 i 87459 Jánoska István [...] Varga Miklós 1 1 12903 Szaniszló Lajos 1 í 27788 Gargya [...] 1 i 26492 Cz Szabó Sándor 1 1 38241 Csákvári István [...] Gergely 1 1 76336 Darvassy Sándor 1 í 94268 Medán Aurél [...]
117. 1908-01-16 / 3. szám
[...] saját mint néhai atyja Adler Sándor illetőségi viszonyaira vonatkozólag tüzetesen hallgassák [...] éjelen a nagykárolyi határban Ács Sándor földbirtokosnak felügyelet nélkül hagyott házának [...] rendőrkapitány 73 1908 sz Körözés Szaniszló községben 1 darab 8 hónapos [...]
118. 1905-05-04 / 21. szám
[...] Rozsály Gacsály Császló Szamosdob Dara Szaniszló Érkörtvélyes Érendréd Penészlek Fericse Jeder [...] Zsigmond gyámnak a néh Böszörményi Sándor volt vármegyei utbiztos temetési járulékainak [...]
119. 1908-05-14 / 22. szám
[...] 1908 év május 7 Veres Sándor körjegyző Balog Géza biró 593 [...] évi január 17 én a szaniszlói csendőrőrs által elkobzot egy drb [...]
120. 1906-09-27 / 39. szám
[...] Pecanuc Illés 1 86500 Széles Sándor i 1 87459 Jánoska István [...] Varga Miklós 1 1 12903 Szaniszló Lajos i 1 27788 Gargya [...] 1 1 26492 Cz Szabó Sándor 1 1 38241 Csákvári István [...] Gergely­ 1 1 76336 Darvassy Sándor í 1 94268 Medán Aurél [...]
121. 1913-12-04 / 60. szám
[...] K 28 Ugyanaz dr László Sándor volt segédjegyző által befizetett nyugdijjárulék [...] 1912 évi számadása K 39 Szaniszló község elhagyott gyermekek segélyalapjának 1912 [...]
122. 1910-01-20 / 3. szám
[...] 757 909 sz alatt Varga Sándor oerei lakos nevére átruházott egy [...] körjegyző 123 910 sz Hirdetmény Szaniszlón 1909 november hó 3 án [...]
123. 1913-12-04 / 60. szám
[...] határozata N 83 Dr Csathó Sándor j orvos íelebbezése vm alispán [...] Hermánszeg Iriny Pettyén Kissár Pusztadarócz Szaniszló Portelek Amacz Kakszentmárton Dobrácsapáti Ómbód [...]
124. 1907-03-21 / 13. szám
[...] Penyige Kömörő Istvándi Cseke Kapnikbánya Szaniszló Bot­palád Nagypeleske Sárköz Sárközujlak Csomaköz [...] módosítása III 302 Dr Aczél Sándor érendrédi körorvos oklevelének kihirdetése III [...]
125. 1907-09-19 / 42. szám
[...] 704 20 Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 696 66 Budaházy Sáneor ügy­véd [...] földbirtokos Nagygécz 623 20 Kulin Sándor földbirtokos Jánk 621 80 Kupferstein [...] 605 22 ügyvédi oklevél Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén 60471 Papolczy László [...]
126. 1913-01-30 / 5. szám
[...] drágasági pótlék tárgyában K 26 Szaniszló község határozata kölcsön felvétele tárgyában [...] általányának megállapítása K 30 Dobroviczki Sándor tanfolyamot hallgató segédjegyzö segély iránti [...]
127. 1916-02-10 / 8. szám
[...] psenarer 869 Szilágyi György földb Szaniszló 865 92 Kaufmann Adolf maion [...] 739 90 ügyv ok Farkas Sándor gk leik Tornány 73777 leik oki id Matolcsi Sándor kereskedő Nkároly 736 73 Nonn [...] kereskedő Nbánya 705 81 Balogh Sándor birt Porcsalma 705 Róth Lipót [...]
128. 1909-09-09 / 42. szám
[...] jegyző 1260 1909 sz Körözvény Sándor László lázári lakosnak f évi [...] cs és kir 5 gyalogezredbeli szaniszlói illetőségű póttartalékos 1905 1102 sz [...]
129. 1913-11-20 / 56. szám
[...] Szatmárzsadány 102892 Szilágyi György birtokos Szaniszló 1020 70 Tarpay Lajos birtokos [...] Dorna hida 964 61 Böszörményi Sándor birtokos Pettyén 963 89 Rácz [...] birtokos Aranyosmegyes 857 60 Madarassy Sándor birtokos Gaesály 84246 Schvaitzer Bernát [...] birtokos Nagyecsed 754 56 Budaházy Sándor ügyvéd Mátészalka 75396 ügyvédi oki [...]
130. 1916-02-10 / 8. szám
[...] Csenger 869 Szilágyi György földb Szaniszló 865 92 Kaufmann Adolf malomiul [...] 90 ügyv oki U arkas Sándor gk leik Tomány 73777 leik oki id Matolcsi Sándor kereskedő Nkároly 736 73 Nonn [...] kereskedő Nbánya 705 81 Balogh Sándor birt Porcsalma 705 Róth Lipót [...]
131. 1912-11-14 / 52. szám
[...] N károly 1162 65 Veisz Sándor bérlő Nagykároly 116006 ifj Grün [...] bérlő Ópályi 1155 08 Jékey Sándor főszolgabíró Fehérgyarmat 115485 Feldman Márk [...] Szatmárzsadány 102892 Szilágyi György birtokos Szaniszló 102070 Gerber Béla gyógyszerész Szinérváralja [...] birtokos Domahida 964 61 Böszörményi Sándor bir­tokos Pettyén 963 89 Rácz [...]
132. 1913-01-23 / 4. szám
[...] Stoll Béla Nagybánya Gróf Teleky Sándor Nagysomkut Kovásznay Zsigmond Batiz Mándi [...] Szinérvái alja Garz ó Imre Szaniszló Nagy Bálint Avasujváros Dr Schönpíing [...]
133. 1911-07-06 / 28. szám
[...] 1911 junius hó 28 Szentiványi Sándor körjegyző Zima István biró 1970 [...] sz Körözés Preg Ferencz volt szaniszlói lakos a fenti sz alatt [...]
134. 1910-12-29 / 58. szám
[...] főszolgabirája Körözés Varga György volt szaniszlói lakos testi épség elleni kihágással [...] 6601 1910 sz Körözés Popovics Sándor Nyirjármi községi születésű r kath [...]
135. 1908-07-02 / 29. szám
[...] nyugdijjárulékának megtérítése II 26 Miski Sándor aljegyző helyettes szolgálati idejének beszámítása [...] kifizetése tárgyában II 42 48 Szaniszló Tyúkod Csengerujfalu Ura Vetés Óvári [...]
136. 1909-03-11 / 10. szám
[...] tárgyában II 108 Ugyanaz Gáspár Sándor nyugalmazott körjegyző nyugdijjáruléka tár­gyában II [...] Alsó és Felsőfernezely Kakszentmárton Farkasaszó Szaniszló községek szervezési szabályrendeletének módo­sítása II [...]
137. 1907-12-05 / 55. szám
[...] biró választás elleni fellebbezése Szoboszlay Sándornak III 54 Kocsord község képv [...] korcsmaház vételi ügye III 57 Szaniszló község képv testületi határozata járda [...]
138. 1903-08-06 / 6. szám
[...] N N 20 f Bagaméri Sándor 10 f N N 20 [...] N N 20 f Kovács Sándor 20 f Már­ton Ferencz 20 [...] 5 k 124 Gruber Márton szaniszlói községi jegyző gyüjtőivén adakoztak N [...] N N 60 f Bónya Sándor 1 k J I 40 [...]
139.
[...] jegyzői állásra pályázat 126 140 Szaniszlón felfogott szamár 60 S Szakács [...] kép árusítók visszaélése 212 Szentkirályi Sándor dr segélyezése 443 Szerafin Róza [...]
140. 1911-06-28 / 26. szám
[...] iránt N 80 Dr Takács Sándor orvosi oklevelének kihirdetése N 81 [...] N 86 117 Ura Vezend Szaniszló Penészlek Rápolt Erdengeleg Tománya Oláhtótfalu [...]
141. 1914-12-03 / 63. szám
[...] 22 orvosi oki Patak y Sán­dor ref leik Erkörtvélyes 964 12 léik oki Böszörményi Sándor földb Pettyén 96389 Dr Herczinger [...] 940 52 Dr Rákóc y Sándor ügyvéd Szatmár 934 62 iigyv [...] 86 44 Szilágyi György földb Szaniszló 885 13 Dr Ghetie Sándor ügy­véd Zil ah 8 5 [...]
142. 1916-03-23 / 16. szám
[...] üg v oki Gróf Teleky Sándor földb Nsomkut 1620 70 Papolczy [...] kér Nkároly 1502 69 Szoboszlay Sándor földb Tisztaberek 1502 Steinfeld Béla [...] 1283 áll tud oki Jékey Sándor fszbiró Fgyarmat 127448 Szegedi Antal [...] Csenger 869 Szilágyi György földb Szaniszló 865 92 Kaufmann Adolf malomiul [...]
143. 1914-12-24 / 68. szám
[...] Nb nva 1138 67 Farkas Sándor gk lelkész 1128 60 leik [...] 98022 orvosi oki Pat aky Sándor ref lelkész Ér körtvélyes 9 [...] 886 44 Szilágyi György földbirt Szaniszló 88543 Dr Ghetie Sándor ügyvéd Zilah 875 56 iigyv [...] földb Fdaróez 844 54 Madarassy Sán­dor földb Gacsály 842 46 Berger [...]
144. 1911-12-07 / 52. szám
[...] 1 sz jogerős ítélettel Molnár Sándor 60 éves ref nős vagyon­talan [...] házaló állítólag nagykárolyi lakos a szaniszlói csendőrség által hatóság elleni kihágás [...]
145. 1908-12-17 / 56. szám
[...] községi jegyző Mátészalka 8 Steinberger Sándor segédiegvző 9 Ftm Ha Cj [...] Orosz Árpád körjegyző 20 Becsky Sándor 22774 772 261 Börvely Csanálos [...] Krasznasztmiklós Mezőpetri Mezőterem Nagymajtény Penészlek Szaniszló Vállaj Vezend 800 400 I [...]
146. 1914-12-24 / 68. szám
[...] B póttagok 1 Gruber Márton szaniszlói 2 Veres Lajos érendrédi 3 [...] géberjéni B póttagok 1 Jeney Sándor zsarolyáni 2 Cristoph Frigyes vámosoroszi [...]
147. 1914-07-16 / 37. szám
[...] járás Börvely Csomaköz Domahida Mérk Szaniszló Vállaj nagysomkuti járás Fehérszék szatmárnémetii [...] I V Személyi hir Ignártó Sándor Ú császári és apostoli királyi [...]
148. 1918-12-19 / 51. szám
[...] 2066 1918 sz Körözés Yig Sándor lakosnak 1 db 6 i [...] ezelőtt 4 héttel elbnangolt Köröztetnek Szaniszló 1918 dec 5 Elöljáróság
149.
[...] József kiirtott lováért segély 182 Sándor elv m nkig megs 7 [...] Szakács Katalin kör 292 Szakáll Sándor állatorvos oklevele kih 274 Szakállasdombói [...] 278 tölgyesi 416 veresmarti 480 Szaniszlón befogott ló tulajd kör 548 [...]
150. 1915-09-02 / 41. szám
[...] 915 sz Körözés Horn Teréz szaniszlói szül 20 éves rom kath [...] 1915 sz Körözés Kk Székely Sándor illetőségi ügye kerestetvén a tárgyalás [...]
151. 1914-12-10 / 65. szám
[...] Mezőterem Dudler Lajos Csanálos Kalmár Sándor Genes Angyal László Szaniszló a m kir szatmári honvédkieg [...]
152.
[...] Zelma vámszedési jogának engedélyez 439 Sándor Mária Veronka és Erzsébet ingatl [...] berb 225 veresmarti 0 4 Szaniszlón bef sertés tulajd kör 305 [...] Sztojka János kör 128 Szurmay Sándor alapból való segélyezés meg­kezdése 438 [...]
153. 1914-07-09 / 36. szám
[...] 5 Penészlek 6 Reszege 7 Szaniszló 3 Mezőteremi szavazókor Székhelye Mezőterem [...] Szinérváralja Budapest 1914 junius 29 Sándor János Szatn arvarmegye Hivatalos Lapja [...]
154. 1914-11-21 / 61. szám
[...] Mezőpetri Mezőterem Nagymajtény rr Penésziek Szaniszló Vállaj n n Vezend I [...] Gusztáv Rimili Antal Becsky I Sándor Bodoky Kálmán Gájásy Kálmán Gnandt [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind