2. oldal, 154 találat (0,355 másodperc)

Találatok

101. 1915-05-13 / 24. szám
[...] M 34 Néhai Dr Csathó Sándor járásorvos özvegyének hasonló tárgyú kérelme [...] Balotafalu Erdőszáda Mezőaranyos Nagypalád Kiskolcs Szaniszló Csenger Ávasujváros Ráksa Lázári Mező [...]
102. 1908-12-17 / 56. szám
[...] községi jegyző Mátészalka 8 Steinberger Sándor segédiegvző 9 Ftm Ha Cj [...] Orosz Árpád körjegyző 20 Becsky Sándor 22774 772 261 Börvely Csanálos [...] Krasznasztmiklós Mezőpetri Mezőterem Nagymajtény Penészlek Szaniszló Vállaj Vezend 800 400 I [...]
103. 1905-05-04 / 21. szám
[...] Rozsály Gacsály Császló Szamosdob Dara Szaniszló Érkörtvélyes Érendréd Penészlek Fericse Jeder [...] Zsigmond gyámnak a néh Böszörményi Sándor volt vármegyei utbiztos temetési járulékainak [...]
104. 1913-12-04 / 60. szám
[...] K 28 Ugyanaz dr László Sándor volt segédjegyző által befizetett nyugdijjárulék [...] 1912 évi számadása K 39 Szaniszló község elhagyott gyermekek segélyalapjának 1912 [...]
105. 1913-12-04 / 60. szám
[...] határozata N 83 Dr Csathó Sándor j orvos íelebbezése vm alispán [...] Hermánszeg Iriny Pettyén Kissár Pusztadarócz Szaniszló Portelek Amacz Kakszentmárton Dobrácsapáti Ómbód [...]
106. 1907-03-21 / 13. szám
[...] Penyige Kömörő Istvándi Cseke Kapnikbánya Szaniszló Bot­palád Nagypeleske Sárköz Sárközujlak Csomaköz [...] módosítása III 302 Dr Aczél Sándor érendrédi körorvos oklevelének kihirdetése III [...]
107. 1913-01-30 / 5. szám
[...] drágasági pótlék tárgyában K 26 Szaniszló község határozata kölcsön felvétele tárgyában [...] általányának megállapítása K 30 Dobroviczki Sándor tanfolyamot hallgató segédjegyzö segély iránti [...]
108. 1913-01-23 / 4. szám
[...] Stoll Béla Nagybánya Gróf Teleky Sándor Nagysomkut Kovásznay Zsigmond Batiz Mándi [...] Szinérvái alja Garz ó Imre Szaniszló Nagy Bálint Avasujváros Dr Schönpíing [...]
109. 1908-07-02 / 29. szám
[...] nyugdijjárulékának megtérítése II 26 Miski Sándor aljegyző helyettes szolgálati idejének beszámítása [...] kifizetése tárgyában II 42 48 Szaniszló Tyúkod Csengerujfalu Ura Vetés Óvári [...]
110. 1909-03-11 / 10. szám
[...] tárgyában II 108 Ugyanaz Gáspár Sándor nyugalmazott körjegyző nyugdijjáruléka tár­gyában II [...] Alsó és Felsőfernezely Kakszentmárton Farkasaszó Szaniszló községek szervezési szabályrendeletének módo­sítása II [...]
111. 1911-06-28 / 26. szám
[...] iránt N 80 Dr Takács Sándor orvosi oklevelének kihirdetése N 81 [...] N 86 117 Ura Vezend Szaniszló Penészlek Rápolt Erdengeleg Tománya Oláhtótfalu [...]
112. 1914-07-16 / 37. szám
[...] járás Börvely Csomaköz Domahida Mérk Szaniszló Vállaj nagysomkuti járás Fehérszék szatmárnémetii [...] I V Személyi hir Ignártó Sándor Ú császári és apostoli királyi [...]
113. 1918-12-19 / 51. szám
[...] 2066 1918 sz Körözés Yig Sándor lakosnak 1 db 6 i [...] ezelőtt 4 héttel elbnangolt Köröztetnek Szaniszló 1918 dec 5 Elöljáróság
114. 1908-03-05 / 10. szám
[...] Sára Petrován Endre a Petrován Sándor b Dán Rozália Távollevő hadkötelesek [...] József Mandl Lipman 1885 Mandl Sándor Fejér János Fridman Márton Léb [...] 812 1907 sz Körözés­Spet György szaniszlói lakos kárára 1 drb 1 [...] sertés ezelőtt 2 héttel a szaniszlói csürhéről elbítangolt Szaniszlón 1908 márczius 2 án Gruber [...]
115. 1914-12-10 / 65. szám
[...] Mezőterem Dudler Lajos Csanálos Kalmár Sándor Genes Angyal László Szaniszló a m kir szatmári honvédkieg [...]
116. 1914-07-09 / 36. szám
[...] 5 Penészlek 6 Reszege 7 Szaniszló 3 Mezőteremi szavazókor Székhelye Mezőterem [...] Szinérváralja Budapest 1914 junius 29 Sándor János Szatn arvarmegye Hivatalos Lapja [...]
117.
[...] törvényhatósági közutain műtárgyépíté­sére árlejtés 475 Szaniszlói állomáson hagyott kő tulajdono­sának körözése 236 Szaniszlón felfogott borjú tulajdonosának körözése 597 [...] közút építésére árlejtés 444 Széles Sándor körözése 194 Szép József 598 [...] Szilaj Mikolaj körözése 34 Szilaveczki Sándor körözése 262 özv Szilágyi Zoltánná [...]
118. 1907-12-05 / 55. szám
[...] biró választás elleni fellebbezése Szoboszlay Sándornak III 54 Kocsord község képv [...] korcsmaház vételi ügye III 57 Szaniszló község képv testületi határozata járda [...]
119. 1914-10-15 / 54. szám
[...] ügyből kifolyólag Vágó Albert volt szaniszlói lakos részére 4 K Kochanovszky Károly volt szaniszlói lakos részére 60 K Ricz Ambrus volt szaniszlói lakos részére 2 K tamulij [...] Bollyá Ilona szülőktől született Ardileán Sándor hadköteles eredménytelenül nyomozta­tott felhívom a [...]
120. 1904-12-15 / 51. szám
[...] a gencsi a kismajtényi a szaniszlói az érendrédi a raérki a [...] a tiszabecsi kerületben Dr Miskolczy Sándor Torday Imre Dr Sereghy Béla [...] Hrabovszky István Uosvay Endre Jeszenszky Sándor Berey József Blum Mór Ruszka [...] Nagy Zsigmond Tivadar Elek Fintha Sándor Filep János Kosa Menyhért Gőnyei [...]
121. 1914-11-21 / 61. szám
[...] Mezőpetri Mezőterem Nagymajtény rr Penésziek Szaniszló Vállaj n n Vezend I [...] Gusztáv Rimili Antal Becsky I Sándor Bodoky Kálmán Gájásy Kálmán Gnandt [...]
122. 1906-08-02 / 28. szám
[...] 1906 julius 28 án Róth Sándor aljegyző 3287 1905 ki sz [...] ki sz Körözvény Hepp József szaniszlói illetőségű ki a 7198 1905 [...] azért a társhatóságokat hogy nevezett szaniszlói lakos terheltet körözni szíveskedjék hatóságuk [...]
123.
[...] Lajos munkakönyvének megsemmisi tése 614 Sándor anyakönyvvezető helyettes fel­mentése 99 Teréz [...] körö­zése 238 Valér körözése 606 Sándor Anna és Jakab édesapjának körözése [...] halászati jog bérbeadása 176 500 Szaniszlón felfogott csikó tulajdonosának körözése 224 [...] palaczkok mennyiségtartalmának megjelölése 56 Székely Sándor csikójának körözése 424 Széki áll [...]
124. 1904-12-15 / 51. szám
[...] 9 a kismajtényi 10 a szaniszlói 11 az érendrédi 12 a [...] Józsefp teremi decz 30 Szálkái Sándor mátészalkai decz 29 Jékey Zsigmond géberjéni decz 29 Budaházy Sándor m szálkái decz 29 Budaházy [...] MadarassyGyulán károlyi decz 29 Madarassy Sándor gacsályi decz 29 Ináncsi Papp [...]
125. 1916-03-02 / 13. szám
[...] választó kerületbe hol Dr Csaté Sándor elhalálozásá­val 1919 december 31 ig [...] Zsigmond vitkai lakosok 6 A szaniszlói választó kerületbe hol Becsky György [...] i h elnökül Gruber Márton szaniszlói lakosok küldetnek ki Miről 1 [...]
126. 1911-12-07 / 52. szám
[...] 162 1875 sorszámú Prekup Mihály szaniszlói illetőségű kinek apja Pre kup [...] 303 1875 sorszámú Rézműves József szaniszlói illetőségű apja Rézműves Péter anyja [...] iv 1911 sz Körözés Goldmann Sándor 1887 évben Tiszacsegén született 88 [...]
127.
[...] 196 Klára 134 Péter 281 Sándor kör 130 Szalacsi mészárszék és [...] 133 Szalma felsőcipő előállít 258 Szaniszlói aljzői áll pály 195 206 [...] elbit csikójának kör 291 Szentiványi Sándor aranyosmedgyesi kjző szolgálati idejének beszámít [...] 122 Szögyéni József kör 267 Sándor Viktor 279 Szőlészeti és borászati [...]
128. 1907-10-31 / 50. szám
[...] az erdődi vál kér Dániel Sándor Pittner Mátyás a krasznabélteki vál [...] a remete­mezői vál kér Sztán Sándor Papp Antal Ujfalussy Lajos a [...] komorzáni vál kér R Nagy Sándor ai avas újvárosi vál kér [...] bizottsági tagok közül elhalt a szaniszlói választó kerületből Szakáll János a [...]
129. 1908-04-16 / 17. szám
[...] kir 12 ik honvéd ezredbeli szaniszlói illetőségű 1902 758 a m [...] alispáni hivatalától Körözés A Molnár Sándor természetes atyjától és néhai Jónás [...] házasságon kívül született Mol­nár Mohalek Sándor illetőségének megállapítása czéljából a természetes atyja Mol­nár Sándor hódmezővásárhelyi születésű 41 éves református [...]
130.
[...] József és neje körözése 311 Sándor akvtő helyet kinevezése 411 felmentése [...] Tamás elveszett marhalevelének meg­semmisítése 105 Sándor elbitangolt csikójának körö­zése 188 Ilona [...] marosvásárhelyi közutak épí­tésére pályázat 176 Szaniszlón felfogott ló tulajdonosának körözése 457 [...] tulajdonosának körözése 504 Sz arka Sándor körözése 178 Szárazbereki sjegyzői állásra [...]
131. 1912-05-23 / 25. szám
[...] 16 Bállá Béla körjegyző Kádár Sándor közs biró 566 1912 sz [...] napján Bállá Béla jegyző Kádár Sándor biró 14 35 912 r [...] el­marasztalt Horváth János 20 éves szaniszlói születésű és volt lakos fodrász [...]
132. 1903-08-06 / 6. szám
[...] N N 20 f Bagaméri Sándor 10 f N N 20 [...] N N 20 f Kovács Sándor 20 f Már­ton Ferencz 20 [...] 5 k 124 Gruber Márton szaniszlói községi jegyző gyüjtőivén adakoztak N [...] N N 60 f Bónya Sándor 1 k J I 40 [...]
133.
[...] elbitangolt lovának körözése 406 Suta Sándor elbitangolt csikójának körö­zése 516 Sultész [...] államosítandó útvonal irányának megváltoztatása 751 Szaniszlói vadászterület bérbeadása 304 Szamosardói állami [...] Mátyás körözése 9 Dr Szentkirályi Sándor Élet czimü lap­jának ajánlása 22 [...]
134. 1908-05-21 / 23. szám
[...] i sz Körözés Merk György szaniszlói lakos 1 drb 2 éves [...] május hó 10 én a szaniszlói ménesből elbitangolt Gruber Márton jegyző 1929 1908 sz Körözvény Madarassy Sándortól elszökött Balog János cseléd körözését [...]
135. 1904-03-24 / 13. szám
[...] érkörtvélyesi gencsi kismajtényi mezőpetrii nagymajtényi szaniszlói szentmiklósi vállaji jegyzőségek A szatmári [...] márczius 19 Alispán helyett Nagy Sándor tb vm főjegyző NYOM ROTH [...]
136. 1904-06-16 / 25. szám
[...] mellett 2646 1904 kb sz szaniszlói anyakönyvvezető helyettessé M ájercsik Sándor okleveles jegyző teljes hatáskörrel 200 [...]
137.
[...] József kiirtott lováért segély 182 Sándor elv m nkig megs 7 [...] Szakács Katalin kör 292 Szakáll Sándor állatorvos oklevele kih 274 Szakállasdombói [...] 278 tölgyesi 416 veresmarti 480 Szaniszlón befogott ló tulajd kör 548 [...]
138. 1906-07-12 / 25. szám
[...] összes hatóságok hogy Dávid János szaniszlói la­kost hatóságuk területén nyomoztatni és [...] 1033 1906 sz Körözvény Puskás Sándor felsőfernezelyi lakos az 1904 évi [...]
139. 1904-03-24 / 13. szám
[...] érkörtvélyesi gencsi kismajtényi mezőpetrii nagymajtényi szaniszlói szentmiklósi vállaji jegyzőségek A szatmári [...] márczius 19 Alispán helyett Nagy Sándor tb vm főjegyző 5528 904 [...]
140. 1905-07-13 / 33. szám
[...] Megkerestetnek a törvényhatóságok miszerint Mohácsi Sándor vin czellért napszámost Szilágyi Erzsébet [...] járás szolgabirája Körözvény Orosz János szaniszlói illetőségű érkörtvélyesi Kaufmann tanyai lakos [...]
141.
[...] Zelma vámszedési jogának engedélyez 439 Sándor Mária Veronka és Erzsébet ingatl [...] berb 225 veresmarti 0 4 Szaniszlón bef sertés tulajd kör 305 [...] Sztojka János kör 128 Szurmay Sándor alapból való segélyezés meg­kezdése 438 [...]
142. 1909-09-02 / 41. szám
[...] hó 29 én R Nagy Sándor körjegyző 2897 909 szám Körözvény [...] szeplős beszél magyarul mindkét egyén szaniszlói születésű folyó évi már czius [...]
143. 1904-11-03 / 45. szám
[...] járás főszolgabirája Körözvény Pál János szaniszlói illetőségű 543 1897 m kir [...] Ecsed 1904 október 28 Fintha Sándor főjegyző
144. 1909-12-23 / 61. szám
[...] kih sz KÖrÖZÖS­Rostás László volt szaniszlói jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó egyén [...] 4846 909 sz Körözés Somi Sándor tyukodi lakos cselédkönyve az urai [...]
145. 1907-10-24 / 49. szám
[...] 6657 1907 sz Körözés Vig Sándor m kir 5 honvéd huszár ezredbeli szaniszlói illetőségű huszár 1896 636 a [...]
146. 1908-05-14 / 22. szám
[...] 1908 év május 7 Veres Sándor körjegyző Balog Géza biró 593 [...] évi január 17 én a szaniszlói csendőrőrs által elkobzot egy drb [...]
147. 1910-01-20 / 3. szám
[...] 757 909 sz alatt Varga Sándor oerei lakos nevére átruházott egy [...] körjegyző 123 910 sz Hirdetmény Szaniszlón 1909 november hó 3 án [...]
148. 1909-09-09 / 42. szám
[...] jegyző 1260 1909 sz Körözvény Sándor László lázári lakosnak f évi [...] cs és kir 5 gyalogezredbeli szaniszlói illetőségű póttartalékos 1905 1102 sz [...]
149. 1911-07-06 / 28. szám
[...] 1911 junius hó 28 Szentiványi Sándor körjegyző Zima István biró 1970 [...] sz Körözés Preg Ferencz volt szaniszlói lakos a fenti sz alatt [...]
150. 1910-12-29 / 58. szám
[...] főszolgabirája Körözés Varga György volt szaniszlói lakos testi épség elleni kihágással [...] 6601 1910 sz Körözés Popovics Sándor Nyirjármi községi születésű r kath [...]
151.
[...] jegyzői állásra pályázat 126 140 Szaniszlón felfogott szamár 60 S Szakács [...] kép árusítók visszaélése 212 Szentkirályi Sándor dr segélyezése 443 Szerafin Róza [...]
152. 1911-12-07 / 52. szám
[...] 1 sz jogerős ítélettel Molnár Sándor 60 éves ref nős vagyon­talan [...] házaló állítólag nagykárolyi lakos a szaniszlói csendőrség által hatóság elleni kihágás [...]
153. 1914-12-24 / 68. szám
[...] B póttagok 1 Gruber Márton szaniszlói 2 Veres Lajos érendrédi 3 [...] géberjéni B póttagok 1 Jeney Sándor zsarolyáni 2 Cristoph Frigyes vámosoroszi [...]
154. 1915-09-02 / 41. szám
[...] 915 sz Körözés Horn Teréz szaniszlói szül 20 éves rom kath [...] 1915 sz Körözés Kk Székely Sándor illetőségi ügye kerestetvén a tárgyalás [...]

 

  • 1
  • 2