Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

xxvn. Szabó István munkásigazolványának meg­semmisítése 100 — János munkásigazolványának megsem­misítése 238 — János körözése 503 — Károly „ 596 — Lajos munkakönyvének megsemmisi tése 614 — Sándor anyakönyvvezető-helyettes fel­mentése 99 — Teréz férj. Bodnár Mihályné körö­zése 238 — Valér körözése 606 — Sándor, Anna és Jakab édesapjának körözése 37 Szabadkai gyermekmenhelyről megszö­kött Béla nevű fiú körözése 404 Szakaszon felfogott sertés tulajdonosának körözése 595 Szakaszi körjegyzői állásra pályázat567,543 j Szakács Bertalan cselédkönyvének meg­semmisítése 80 — Péter körözése 423 Szalacsi szálloda és vendéglőbérbeadása382 — gyalogjárda építésére árlejtés 401 — őszi nagyvásár megtartása 464 Szalámi gyártás czéljából szállítandó ser­téshús 43, 531 Szalontai Zsófia körözése 47 Szamosborhidi iskola építésére árlejtés 162 — vadászati jog bérbeadása 402 Szamosdobi segédjegyzői állásra pályádat 354. 369, 544, 555 Szamosdobi szülésznői állásra pályázat 473, 485 Szamoskrassói vásárvámszedési jog bér­beadása 790 — vadászterület bérbeadása 502 Szamoslippói szülésznői állásra pályázat 74, 78 — vadászterület bérbeadása 502 Szamostatárfalvai szülésznői állásra pályá­zat 14, 19, 463, 471 Szamosteleki vadászati jog bérbeadása 237 Szamosfolyón gyakorolható halászati jog bérbeadása 176, 500 Szaniszlón felfogott csikó tulajdonosának körözése 224 — elbitangolt borjú körözése 239 Szarakszán Anna körözése 453 Szatmári járás ismeretlen hadköteleseinek körözése 48 — kir. törvényszék tűzifa szükségletének szállítására árlejtés 354 Szatmár—Erdőd—krasznábélteki th. közút kiépítésére árlejtés 68, 354, 563 Szatmár és Pusztadarócz között talált női kabát tulajdonosának körözése 61 Szatmárudvarii segédjegyzői állásra pályá­zat 189, 210 Szatmárudvarii körjegyzői lak építésére árlejtés 248 Szatmárzsadányi szülésznői állásra pályá- 604, 613 Szatmárököritói körjegyzői állásra pályá­zat 246, 261 Szatmári László anyakönyvvezető-helyettes kinevezése 99, felmentése 132 — Ferencz körözése 517, 540 Száncsek Dániel anyakönyvvezető-helyet­tes felmentése 31 Szárazbereki segédjegyzői állásra pályá­zat 147 Szárított és conservált tészták ellenőr­zése 223 Szász Istvánná körözése 423 — Tógyer marhalevelének megsemmisí­tése 301 Szebeni Berta kölözése 110 Szederfák csonkítása 610 Szegedi felsőipariskola gépészeti szakosz­tályán nyert bizonyipVimyok képesítő hatálya 144 Szeszes italokat tartalmazó zárt palaczkok mennyiségtartalmának megjelölése 56 Székely Sándor csikójának körözése 424 Széki áll. elemi iskola építésére árlejtés 276 Szilágyi András munkásigazolványának körözése 539 — György munkásigazolványának körö­zése 357 — Gábor körözése 588 — D. Sándor „ 38 — Krajczár Ilona cselédkönyvének meg­semmisítése 48 — Sándor munkásigazolványának körö­zése 15 Szilágyvármegye székházának tetőfedésére árlejtés 428 Szinfaluban felfogott tehén tulajdonosának körözése 606 Szinérváraljai állami óvoda építésére ár­lejtés 34 — ingatlanok eladása 99, 149 — járás ismeretlen hadköteleseinek körö­zése 100 — adóügyi jegyzői állásra pályázat 122. 132, 261, 276 —- segédjegvzői állásra pályázat 462, 471 — vadászterület bérbeadása 428 — vámszedési jogának bérbeadása 539 — községház kertjének „ 539 Szirtalja községben felfogott gyermek szü­leinek körözése 347 Szitál György körözése 546 —Miklós „ 557 Szolnokdoboka vármegyei th. közutakon levő műtárgyak helyreállítására ár­lejtés 45

Next

/
Oldalképek
Tartalom