Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1907 (5. évfolyam, 1-58. szám)

1907-10-31 / 50. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 753 György, Bay Miklós, az érendrédi ,vál. kér. Becsky Géza, Dömötör Elek, a vállaji vál. kér. Maraszka József, Orosz Árpád, a mátészalkai vál. kér. Kovács József, Báthory György, az ecsedi vál. kér. Veress Károly, Fehér István, a vitkai vál. kerületben Veress Gusztáv, a fábiánházei vál. kér. Szemán József, a nyirmegyesi vál. kér. Fodor Árpád, a kocsordi vál kér. Leővey Miklós, Radványi Antal, a gebei vál. kér. Szűcs Miklós, Szigethy Gyula, a szamosszegi vál. kér. Lányi Dezső, Tóth Endre, az olcsvai vál. kér. Bornemisza István, Kosa Bertalan, a nagydobosi vál. kér. Görömbey Zoltán, Király István, a kántorjánosi vál. kér. Ibrányi János, Elek Imre, a csengeri val. kér. Osváth Ferencz, a tyukodi vál. kér. Uray Károly, Gyene Gáspár, Boross György, a porcsalmai vál. kér Kalmár Dániel, Bajnay Pál, a vetési vál. kér. Mártha József, Nagy Gyula, a fehérgyarmati vál. kér. Dr. Halász Jenő, Bornemisza Imre, Szarka Imre, a csekei vál. kér. Lengyel József, a matolcsi vál. kér. Szeless Károly, Szabó Károly, a tiszabecsi vál. kér Sántha Kálmán, Gaal Endre, Bállá Gábor, a fülésdi vál. kér. Baka Béla, Barla Károly, a czégényi vál. kér. Kállay Szabolcs, Gulácsy Gyula, Gulácsy Tibor, a zsarolyáni vál. kér. Fried Dezső, Veress László, a nagyari vál. kar. Luby„ Géza, ifj. Péchy László, Kormány Bertalan, a lázári vál. kér. Kanizsay Jenő, Őry Tamás, a gacsályi vál. kér. Madarassy András, Kiss Mayer, Borgyos Gáspár, az atyai vál. kér. Csaba Adorján, Tréger Albert, a nagypaládi vál. kér. Mándy Bertalan, Kölcsey Antal, a kispaládi vál. kér. Angyalossy Ferencz, Varga Zsigmond, az erdődi vál. kér. Dániel Sándor, Pittner Mátyás, a krasznabélteki vál. kér. Dr. Bohus János, az ombódi vál. kér. N. Székely Mihály, a felsőboldádi vál. kér. Dr. Kovács Dezső, a madarászi vál. kér. Márkus János, Kállay Ódon, a rézteleki vál. kér. Marosán György, Erdey László, Nyikora De meter, a nagyszokondi vál. kér. Tóth Sánder, a királydaróczi vál. kér. Kristik János, a géresi vál. kér. Schvartz Dávid, La­dányi Endre, a dobrai vál. kér. Szengchmindt Frigyes, Győry Ferencz, a krassói vál. kér. ,Sinka Lajos, Ferenczy Imre, a kishomoródi vál. kér. Domokos Ferencz. Klintók Ágoston, az erdőszádai vál. kér. Brán Dénes, Szaitz Mihály, a remete­mezői vál. kér. Sztán Sándor, Papp Antal, Ujfalussy Lajos, a barlafalusi vál. kér. Rábay Dezső, a nagykolcsi vál kér. Ilosvay Gusztáv, Marosán György, a farkas­aszói vál. kér. Fásy Gusztáv, Pelle András, a szinérváraljai vál. kér. Dr. Bajnóczy Géza, az alsófernezelyi vál. kér. Neubauer Ferencz, a misztótfalui vál. kér. Pro- hászka Lajos, Komjáthy Gyula, a feketefalusi vál. kér. Kiss Miklós, a dióshalomi vál. kér. Bradofka Frigyes, Baltay János, Bálint Imre. az aranyosmegy esi vál. kér. Lukács Konstantin, Rhédey István, az udvari vál. kér. Dr. Dezső Kálmán, Dr. Egri Károly, a batizi vál. kér. Fényes Elek, a sárközi vál. kér. Bendes Dezső, Hadady Gedeon, Sepsy Miklós, a komorzáni vál. kér. R. Nagy Sándor, ai avas- újvárosi vál. kér. Nagy Bálint, Erdős Aurél, a kőszegremetei vál. kér. Privigyei Bertalan, az avasujfalusi vál. kér. Demián Athanász, Dr. Ember Elemér, a nagy- somkuti vál. kér. Papp Sándor, a berkeszi vál. kér. Sylaba Ernő, Szabó Ernő, a hagymásláposi vál. kér. Dr. Ólszavszky Viktor, a költői vál. kér. Szappanyos József, Dosza János, a remetei vál. kér. Nagy Sándor, Dr. Papp József, a jóházai vál. kér. Olsavszky Gyula, Cotetiu Vazul, a nagynyiresi vál. kér. Gróf Teleky Pál, a hoszufalusi vál. kér. Gróf Teleky Géza. Egyúttal bejelenti vármegyei alispán, hogy az 1910. évi deczember 31-ig terjedő időre megválasztott bizottsági tagok közül elhalt a szaniszlói választó kerületből Szakáll János, a fülesdi választó kerületből Tarpay János, lemondott a dobrai választó kerületben Uray Géza, a jóházai választó kerületben Kemény Alajos megyebizottsági tagok; — egyidejűleg előterjesztést tesz Nagykároly rend. tan. város választó kerületei eddigi beosztá­sának megváltoztatása tárgyában. Véghatározat. A vármegyei állandó választmány véleményével egyezőleg — vármegyei alispán jelentése tudomásul vétetik s úgy a folyó év végével kilépendő, valamint az elhalt és választott bizottsági tagsági jogaikról lemondott bizottsági tagok helyé­nek választás utján leendő betöltésére a választó kerületek után megjelölt határ­napok ezennel kitüzetnek és választási elnökökül és helyettes elnökökül:

Next

/
Oldalképek
Tartalom