Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1903 (1. évfolyam, 1-28. szám)

SZATMARYARMEGYE HIYATALOS LAPJA. KIADJA SZÄTMÄRY ÁRMEGYE. NAGYKÁROLY, 1904. NYOM RÓTH KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom