Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1910 (8. évfolyam, 1-58. szám)

XXX. Skaczel Józsefnó körözése 260 Smelko Anna ,, 190 Smikál Péter körözése 502 Somorán Ágnes körözése 180 Somolyuk János „ 577 Somogyi Róza „ 245 — Juliánná „ 460 — István elbitangolt csikójának körö­zése 41B Spitz Hani körözése 558 — Zoltán anyakönyvvezető helyettes ki­nevezése 606 Spitzer.Bér Dávid körözése 11 Sroll Béla anyakönyvvezető helyettes ki­nevezése 411 Stark Rudolf körözése 50 Stang Antal elveszett munkakönyvének megsemmisítése 147 Steffcza János körözése 41 Stehlik Anna „ 112 Stelli Mihály 276 Sterkesz Antal 360 Steinberger Malvin „ 602 Steif Gábor elveszett cselédkönyének meg­semmisítése 343 — Jakab akvzető helyettes felmentése 519 Stégman József körözése 458 Strobl János „ 582 Stumpf József „ 189 Stuller Rudolf „ 70 Svanda Nándor „ 359 Svoboda Anna 597 özv. Svincsán lm ró né elveszett cseléd­könyvének megsemmisítése 450 M. Szabó Miklósné tehenének körözése 9 Szabó I Aszló körözése 22 — Mihálytól segély megvonása 26 — Károly elbitangolt lovának körözése 245 — Gusztáv „ csikójának „ 295 — József és neje körözése 311 — Sándor akvtő helyet, kinevezése 411----------- — felmentése 454 — Bálint elveszett marhalevelének meg­semmisítése 484 — Győző körözése 68 — Tamás elveszett marhalevelének meg­semmisítése 105 — Sándor elbitangolt csikójának körö­zése 188 — Ilona körözése 459 — Sándorné körözése 580 — Lajos körözése 325 — Csordás Imre körözése 336 özv. Szabó Józsefné körözése 601 N. Szabó István tb. főszolgabíró kinev. 81 Szabályrendelet a községi belvizek leve­zetéséről 559 Szakállasfalvai körgyámi állásra pályá­zat 273, 292 Szakálasfalvai szülésznői állásra pályázat 167, 175 Szakállasfalván felfogott tehén tulajdono­sának körözése 548 Szakállasdombói körjegyzői állásra pályá­zat 307, 320 — sjegyzői állásra pályázat 36,47, 308,311 Szalacson felfogott tehén tulajdonosának körözése 117 — kutya tulajdonosának körözése 110 Szalámi gyártásra szállítandó sertéshús 141, 184 Szamosbecsen felfogott tehén tulajdono­sának körözése 178 Szamosdobon felfogott borjú tulajdono­sának körözése 413 —- — ló tulajdonosának körözése 342 Szamosdobi segédjegyzői állásra pályá­zat 380, 388, 501, 509 Szamosdarai földek bérbeadása 436 Szamosfericsei tenyészkan eladása 436 Szamoskeéri szülésznői állásra pályázat 193, 299, 356, 368 Szamoskóródon felfogott lovak tulajdono­sának körözése 66 Szamoskrassói csendőrlaktanya javítására pályázat 389 Szamossályin felfogott borjú tulajdonosá­nak körözése 358 Szamossályii birtok eladása 96 Szamosszegi segédjegyzői állásra pályá­zat 115, 125, 185, 204 Szamosteleki szülésznői állásra pályázat 28, 36 Szamosujvár-marosvásárhelyi közutak épí­tésére pályázat 176 Szaniszlón felfogott ló tulajdonosának körözése 457- tinó tulajdonosának körözése 497-------ló tulajdonosának körözése 504 Sz arka Sándor körözése 178 Szárazbereki sjegyzői állásra pályázat 434, 449 — ingatlanok eladása 67, 567 Szász dános körözése 67 Szántó Mihály körözése 304 Szatmárgörbedi szülésznői állásra pályá­zat 66, 82 Szatmárgörbeden felfogott csikó tulajdo­nosának körözése 555 Szatmár—mátészalkai vasút által a törv. hatósági utak területéből igénybe vett részekre a szolgalmi jog biztosítása 394 Szatmárhegy ákosi vonalon talált pénz- tárcza tulajdonosának körözése 97 Szatmári járási főszolgabírói állásra pályá­zat 153, 166 — ismeretlen hadköt. körözése 61 -------orvosi állásra pályázat 579, 586

Next

/
Oldalképek
Tartalom