Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1915 (13. évfolyam, 1-59. szám)

- ‘ . ---------------------------­szatmArvArmegve HIVATALOS LAPJA trHi Kiadja: SZATMARVARMEGVE. "fi- 40* » ^ .“i ~ > 1915. / í XIII-IK ÉVFOLYAM. pr p''.*''•»“’íM Ol «ui ruioiv NYOMATOTT — RÓTH KÁROLY könyvnyomdájában NAGYKÁROLYBAN 1916.

Next

/
Oldalképek
Tartalom