Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1904 (2. évfolyam, 1-53. szám)

SZATMÁRVÁRMEGYE H1YATAL0S LAPJA. KIADJA: SZÄTMÄRY ÁRMEGYE. 1904. II. ÉVFOLYAM. NAGYKÁROLY, 1005. NYOM. RÓTH KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom