Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1909 (7. évfolyam, 1-62. szám)

XXXI. Szamoly Mihályné Turman Mária körö­zése 345 Szamosangyaloson felfogott csikó tulajdono­sának körözése 104 Szamosborhidon felfogott ló tulajdonának körözése 508 Szamosdarán kifogott garandhajó tulajdo­nosának körözése 116 Szamosdobi vadászati jog bérbeadása 17 Szamosdobon befogott csikó tulajdonosának körözése 210 —_— üsző tulajdonosának körözése 578 Szamoskóródi vadászati jog bérbeadása 199 Szamoskrassói szülésznői állásra pályázat 507, 519 Szamoslippói szülésznői állásra pályázat 507 520 Szamoslippón felfogott sertés tulajdonosá­nak körözése 638 Szamosmonostori vadászterület bérbeadása 280 Szamossályi községben felfogott ló tulajdo­nosának körözése 261, 280, 651-------csikó tulajdonosának körözése 280 Sz atmári járás községeinek uj egészségügyi beosztása 13, 290------ismeretlen hadköteleseinek körözése 82 — vásárról elbitangnlt ökör körözése 671 — kir. törvényszék tűzifa szükségletére árlejtés 432 Szatmárcsekén kifogott 4 szálfa tulajdono­sának körözése 445 Szatmárudvariban felfogott tehén tulajdono­sának körözése 303, 601 — — csikó tu'ajdonosának körözése 569, 586, Szatmárzsadányi vadászati jog bérbeadása 442 Szatmárvármegye jozsefházai ingatlanainak eladása 397 — Gazdasági-Egyesület segélyezése 667 — törvényhatósági közutain műtárgyépíté­sére árlejtés 475 Szaniszlói állomáson hagyott kő tulajdono­sának körözése 236 Szaniszlón felfogott borjú tulajdonosának körözése 597 Szarvas György elveszett munkakönyvének megsemmisítése 366 Szántó Károly lovának körözése 286 Szántó Dániel lovának körözése 286 Szász János körözése 344 Szász Mária körözése 19 Szektor Vincze » 588 Szelestyehután felfogott tehén tulajdonosá­nak körözése 560 Szemán József csikójának körözése 91 Szenes Jenő anyakönyvvezető helyettes fel­mentése 58 Szentpéteri állami iskolaépítésére árlejtés 349 Szerbiai állatok és állati nyersanyagok ke­zelése 30, 292 Szécsi Imre körözése 91 Székely Ödön „Tűzoltók zsebkönyve“ czimü müvének ajánlása 431 Székely—vásárosnaményi közút építésére árlejtés 444 Széles Sándor körözése 194 Szép József ,, 598 Szfet Jánosné Bokucz Flóri elveszett cseléd­könyvének körözése 586 Szigethy Béla körözése 92 Szigeti Jenőné Farkas Terézia körözése 664 Szilaj Mikolaj körözése 34 Szilaveczki Sándor körözése 262 özv. Szilágyi Zoltánná nyugdijjáruléka 580 Szilágyi Mária elveszett cselédkönyvének körözése 47, 91 — László elveszett cselédkönyvének körö­zése 80 Szilágyi János elveszett munkásigazolványá­nak megsemmisítése 60 — Balogh József elveszett cselédkönyvének megsemmisítése 79 — László elveszett marhalevelének körö­zése 118 — Ferencz elveszett járlatának megsemmi­sítése 522 Szinérváraljai járás ismeretlen hadkötelesei­nek körözése 60-------községeinek uj egészségügyi beosz­tása 13 — k özségi orvosi állás felállítása 291 — — jegyzői állásra pályázat 520, 535 — minta szüret 546 Szinérváralján felfogott szamár tulajdono­sának körözése 478, 562 Szilágycseh—hadad—szopori utón műtárgy­építésére árlejtés 209 Szigetkamarai állami iskola építésére árlej­tés 443 Szinfalui vadászterület bérbeadása 168 Szinfaluban felfogott ökör tulajdonosának körözése 621 Szokolovszky Lajos szolgálati idejének be­számítása 665 Szokolay István anyakönyvvezető helyettes kinevezése 234------------— felmentése 574 Szo lnokdoboka vármegyei közutak műtár­gyainak helyreállítására pályázat 16 Szőke Sándor körözése 419 — Lajos „ 420 özv. Szögyéni Mártonné Hulka Paula kö­rözése 541 Szőcs Dávid nyugdijjárulékának helyesbí­tése 228 ] Szlovacsek Márton körözése 107

Next

/
Oldalképek
Tartalom