35 találat (0,221 másodperc)

Találatok

1. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (59. oldal)
[...] Ede Rosenthal Lajos Beosztva Andriska Sándor min számellenőr Wittich Sándor áliamépitészeti hiv tiszt A vasúti [...] dalmát miniszter képvisele­tében Dr Hummel Szaniszló Adolf min tan Igazságügyi miniszter [...] Balogh Gyula Barvits Albin Belházy Sándor Belházy János Donnhotl er Károly Gelléri Mór Havas Sándor dr Hummel Szaniszló Kellent fy Károly Lintner Imre [...]
2. Gödöllői járás (113. oldal)
[...] tanító Odor Gyula Tanítók Lukács Sándor 1901 ben szül Gödeme sterházán [...] mint rádió távirász szerelt le Szaniszló Elemér 1905 ben született Szamdaváralján [...] azóta itt működik Népművelési gondnok Szaniszló Elemérné sz Major Vil­ma iB [...]
3. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (968. oldal)
[...] Sorger Ilona 2772 Dr Hűmmel Szaniszló Adolf és neje 10133­ Hund [...] 1546 Horváth Róza 10495 Horváth Sándor 1 9005 Horváth Sándor 9006 Hoser Károly és társai [...] és neje 10842 2 Uollán Sándor és neje 10086 Hollner Mihály [...] Darányi Borbála 13756­ Dr Hőmmel Szaniszló Adolf és neje Schwingenschlőgel Vilma [...]
4. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (935. oldal)
[...] ut 78 250 Gr Károlyi Sándor t t Spit­zer Ignácz f [...] 27 30 270 Gróf Károlyi Sándor t t Dr Kis Sán­dor és társa 1138 26 31 [...] 1179 87 260 Gr Károlyi Sándor t t Brádas Szaniszló és társa f t 1180 [...]
5. Rákospalota (144. oldal)
[...] Ferenc Imre u 38 Danczi Sándor Rákos út 57 Dittrich Re­zső [...] Gyula Szabadka u 4 Gaál Sán­dor Szabadka u 4 Gajdos Ven­del [...] Ede Zrínyi u 28 Glaser Sándor Eötvös u 148 Glasinetz Mátyás [...] Sza­lag Antalné Istvántelki út 13 Szaniszló Gyula Imre u 38 Szen­tes [...]
6. Helységnévmutató (75. oldal)
[...] 45 Kerekes Gyula 27 Ordasi Sándor 25 ifj Teleki László 24 [...] 32 kh Földhaszonbérlő Dr Mesterházy Sán­dor felsőfarkasdi p 472 kh Szőlőbirtokosok [...] Hangya Szöv Töröcsik Lajos Gyurik Sándor Ragulya Ede Gabonakeresk Schwartz Arnold [...] Jeszeniczei Jankovich Imre hadnagy Vastry Szaniszló őrmester Lőrincz József őrmester aki [...]
7. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (145. oldal)
[...] Fraknöi Vilmos Kaulz Gyula Szilágyi Sándor Nagy Iván Pauler Gyula Hajnik [...] Fejérpataky László Thallóczy Lajos Plósz Sándor Hegedűs Sándor Levelező tagok Fáik Miksa Kerékgyártó [...] Mátyás Flórián Finály Henrik Matlekovits Sándor Ortvay Tivadar Zsilinszky Mihály György [...] Krones Ferencz I Gráczbán Smolka Szaniszló 1 Krakkóban Huber Alfonz 1 [...]
8. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (29. oldal)
III Rész Minisztériumok Osztályfőnök Jeszenszky Sándor dr oszt tan min an [...] Fortuna u 4 Elnök Wekerle Sándor dr az I o v [...] Aladár Reviczky Ambrus kam Leővey Sándor dr Zubkovics Arzén Hammer Károly [...] közölt Minister tanácsos dr Hummel Szaniszló a III o vaskorona rend [...]
9. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (33. oldal)
[...] főtörzsorvos Rendklvttll tagok dr Ajtay Sándor egyetemi tanár dr Árkövy József [...] Kapitány Garlathy Ödön Fogalmazók Peregriny Sándor Ruttner Sándor dr Rédey Miklós Segéd fogaim [...] Károly dr írnok borsodi Latinovits Szaniszló Gyakornok Szukúp Wladimir Iktató Lovas [...] felső kubini és demjénfalvi Kubinyi Sándor Karácsony Sán­dor salfai Saly Károly Bérczy Béla [...]
10. Váci járás (191. oldal)
[...] Balog János iszerb fogságban Tóth Sándor a háborúban szer­zett betegségben haltak el Törv bíró G Lassú Sándor Iskoláit helyben végezte 1909 óta [...] katonai szolgálatot telje­sített Közgyám Lassú Sándor Postamester Zalai Péter Középiskoláit Nagyrőcán [...] Kántortanító Hoffmann Pál Tanítók Bolton Szaniszló Bohus Ágnes Keller János Petyerek [...]
11. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (939. oldal)
[...] és neje 1395­1547 18540 Király Sándor és neje 1396­1548 15 172 [...] 18 20 P 6 Halmágyi Sándor és neje 1413 1644 227 [...] I 1414 1647 35 Halmágyi Sándor és neje 1415 1623 34 [...] Winkler Mária 1481­1685 294 Brada Szaniszló és neje 1482­1686 294 Erben [...]
12. Gödöllői járás (61. oldal)
[...] Állptri főtanácsosok Martinka Osz­kár Szarka Sándor Állptri tanácsosok Lázár Márton Csikkozmáson [...] Hideg József Misek Antal Palla Sándor Philip Im­re Irodafőtiszt Szaniszló István Iro datiszt Rechtenwald Miklós [...]
13. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • VI. rész. Budapest székes főváros törvényhatósága (170. oldal)
[...] József Raksányi Elek X Junger Sándor Morvay Gyula idl kér állatorvos [...] József Holéczy József X He­gedűs Sándor Ungár Miksa Kerületi szülésznők I [...] Wenger József Polencz Lajos Arany Sándor Városházi gondnok Bicskey Jenő Erdészeti [...] illetve éjjel nappal Főparancsnok Szcerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelö Janicsek Andor Segédtisztek Breuer [...]
14. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • VII. rész. Egyletek, társulatok és körök (211. oldal)
[...] Vinczc Klein Gyula Mágócsy Dietz Sándor Staub Móricz Ásvány és föld­tanra [...] Lóezy Lajos Pelhő Gyula Schmidt Sándor Scmscy Andor Chemiára Fodor József Ilosvay Lajos Kalecsins zky Sándor Lengyel Béla Schcnek István Than [...] János dr Véghely Dezső Villányi Szaniszló Zichy Jenő gróf Zimmermann Ferencz [...]
15. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (573. oldal)
[...] az Orbánhegyen 577 3 Hollán Sándor és neje 10088 10092 5216 [...] az Orbánhegyen 1186 1 Hegedűs Sándor 10110 10114 10117 10120 5701 [...] 1200 8 ng öl Hegedűs Sándor 10115 10116 5701 I szántó [...] Orbánhegyen 1148 5 Dr Hummel Szaniszló Adolf és neje 10138 Árok [...]
16. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • VII. rész. Egyletek, társulatok és körök (206. oldal)
[...] Gyula 1 Igazg tan Szilágyi Sándor budapesti m kir t egyetemi [...] Bpesten VIII nemzeti múzeum Hegedűs Sándor orsz gy képv Bpesten VII [...] Bpesten VIII nemzeti múzeum Plósz Sándor m kir államtitkár Budapesten IV [...] Ferencz egyet tanár Gráczban Smolka Szaniszló egyel lanár Krakkóban Huber Alfonz [...]
17. Adressenbuch von Budapest 1881. • Landesverwaltung des Königreiches Ungarn und der damit verbundenen Theile (102. oldal)
[...] Arn Török Vinzenz Tóth Ludw Sándor Géza Horánszky Ad Mérey Otto [...] T Lőrinczy Jul Privigye Privitz Szaniszló Wilh Galgócz Frei­stadl Benkeő Géza [...]
18. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • II. szakasz. A budapesti kereskedelmi és váltó törvényszék hatáskörébe tartozó bejegyzett czégek (279. oldal)
[...] részvénytársaságok a 9 Bejegyzett ozégek Sándor János Neumann Miksa Schwarz Felix [...] 211 1 Igazgatósági tagok Szczepanovski Szaniszló dr Nagy Jenő báró Sutt­ner [...] Mór báró Popper Berthold Bujanovies Sándor báró Pereira Arnstein Henrik gróf [...] Béla dr Brüll Mór Török Sándor Lázár Pál és Beutum Ignácz [...]
19. Adressenbuch von Budapest 1878. • Ministerien (102. oldal)
[...] Arn Török Vinzenz Tóth Ludw Sándor Géza Horánszky Ad Mérey Otto [...] Ludw Húsz Joh Schurmann Joh Szaniszló Wilh Mendelényi Isid Benkö Géz [...]
20. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • Budapest napi sajtója (_24. oldal)
[...] Vészi József Felelős szerkesztő Braun Sándor Szerkesztőségi tagok Ábrányi Emil Clair [...] Külföld Szana Tamás Képzőművészet Tímár Szaniszló Újdonság Szinház Politisches Tagblatt Gegrüudet [...]
21. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • X. kerület (Kőbánya és Tisztviselőtelep) (179. oldal)
[...] b társai 41594 11 Szegő Sándor és b tsai 41679 12 [...] Gergely u 68 27 Gáspár Sándor és neje 41949 28 Özv [...] és tsai 41935 29 Goldstein Sándor és neje 41950 30 Éder [...] neje 39477 29 Dr Priszter Szaniszló és neje 39477 30 Thuránszkv [...]
22. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke (1369. oldal)
[...] Péter VII Peterdi n Audikovszky Szaniszló Vll Hexnád ulcza 32 Dabina [...] u 44 Bernstein József és Sándor V Mérleg ulcza 12 Bernthaller [...]
23. III. kerület (84. oldal)
[...] u 128 Adler Imre VIII Sándor tér 4 Adler János III [...] VIII Rákóczi út 51 Altoray Szaniszló III Keve u 53 özv [...]
24. III. kerület (84. oldal)
[...] u 128 Adler Imre VIII Sándor tér 4 Adler János III [...] VIII Rákóczi út 51 Altoray Szaniszló III Keve u 53 özv [...]
25. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • X. rész. Közlekedési vállalatok (232. oldal)
[...] Hivatalnokok Berger Ármin dr Horváth Szaniszló Oláh István Ebeczky Béla Csajkovils [...] Caesar Serlieh Andor Hivatalnokok Panajot Sándor Kövesdi Ignácz Sze­mély Ferencz Irodatiszt [...]
26. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (875. oldal)
[...] a 443 Kovács Károly Lajos Szaniszló Mártonné 7116 7176 Vili Práter [...] utcza 25 252 50 Borsos Sándor és Mária hitest 7155 7215 [...] utcza 19 248 26 Szécsey Sán­dor 7159 7219 Vili Illés utcza [...]
27. III. kerület (92. oldal)
[...] III Föld u 23 Gazoli Szaniszló III Köles u 32 Gazsi [...] III Zsigmond tér 11 Gergely Sándor III Kaszás dülő 19613 3 [...]
28. III. kerület (92. oldal)
[...] III Föld u 23 Gazoli Szaniszló III Köles u 32 Gazsi [...] III Zsigmond tér 11 Gergely Sándor III Kaszás dülő 19613 3 [...]
29. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (1089. oldal)
[...] Bózsy Imre 373 b Broda Szaniszló és neje 1481 Rrakl Ferencz [...] sz Császár 1 869 Cserna Sándor és neje 1577 Cserny János [...] Károly és neje 372 Csoli Sándor és neje 1829 Csupkay Emilia [...]
30. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • II. kerület (Víziváros, Országút) (63. oldal)
[...] és neje 11452 28 Margittal Szaniszló 11453 30 Masirevits Samu 11455 [...] és neje 8243 12 Reich Sándor 8234 13 Urbányi János és [...] Trencséni utca 21 7 Farkas Sándor és neje 9802 8 11 [...] és neje 12331 4 Grollmann Sándor és neje 12333 3 Bimbó [...]
31. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • IV. szakasz. Budapest czim- és lakjegyzéke (1327. oldal)
[...] X K kerepesi ut 13 Szaniszló főv tüzollófőparancsn VIII Stáhly utcza [...] számtanácsos 1 Verbőczy u 7 Sándor mag hiv II Kriszlina körut [...]
32. Budapesti ingatlanok cimtára 1942. • III. kerület (123. oldal)
[...] 123 111 kerület 53 Allorjai Szaniszló uo tb 20787 li 23666 [...] 111 Királylaki út 5 Bak Sándor uo tb 17024 h 16582 [...]
34. Adress-Kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen 1867. • Alphabetisches und chronologisches Verzeichniss der Jahrmärkte (48. oldal)
[...] Juni Sonnt n Maria Himmelf Sándort Neutr K Mont n Palms [...] Palms v Pfingst 11 Nov Szaniszló Szathm Kom Paul Apóst 11 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind