Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, negyedik körzet (Budapest, 1931)

Rákospalota

144 RÁKOSPALOTA Lajos, Kinizsi u. 136. Brauer Pé­ter, Bercsényi u. 29. Brecht Fe­renc?, Rákos út 88. Burgliardt István, Zápolya u. 144. Csery Fe­renc, Istvántelki út 19. Cseszko- vics János, Dessewffy u. 15. Csu­ka Ferenc, Imre u. 38. Danczi Sándor, Rákos út 57. Dittrich Re­zső, Eötvös u. 16. Erdélyi József', Damjanich u. 78. Fáber Gyula, Bezerédy u. 41. Farkas Ferenc, Dessewffy u. 78. Farkas Ferenc, Dessewffy n. 42. Farkas György, Bocskay u. 41, Farkas István, Damjanich u. 59, Fericsán Vil­mos, Istvántelki út 14. Friedmann Elemér, Bocskay n. 179. Gaál Gyula, Szabadka u. 4. Gaál Sán­dor, Szabadka u. 4. Gajdos Ven­del, Dembinszky u. 23. Gavrán Ágoston, Klapka u. 70. Gazsó Ede, Zrínyi u. 28. Glaser Sándor, Eötvös u. 148. Glasinetz Mátyás, Gábor Á. u. 25. Groo Lajos, Ki­nizsi u. 66. Gróf Lajos, Mátyás u. 61. Gruber Lajos, Eöldváry u. 14. Gruber Lajos, Kinizsi u. 13. He­gyi András, Dobó n. 53. Hendler Lajos, Horthy M. út 7. Horváth Károly, Eötvös u. 116. Igmándy Mihály, Bethlen u. 133. Ipi Jó­zsef, Bocskay u. 7. Janza Károly, Eötvös n. 37. Juhász András, Im­re u. 40. Juhász Árpád, Bezerédy u. 10. Kákonyi Árpád, Gábor Á. u. 64. Kappel József, Gábor Á. u. 23. Kiss Gyula, Eötvös u. 89. Kiüss Alfrél, Dugonich u. 3. Kom- sa Miklós, Dessewfy u. 87. Kosa György, Klapka n. 85. Kosa Ist­ván, Rákos út 137. Kosmár Mi­hály, Bercsényi u. 113, Kosztolá­nyi Vilmos, Bercsényi u. 113. Kovács István, Dessewffy u. 22. K. Kovács János, Horthy M. út 17. Kunsztmann Mihály, Kossuth u. 37. Lebkó József, Klapka Gy. u. 53. Loreth József, Szilágyi D. u. 4. Lozsán János, Hubay J. tér 6. Mátay Sándor, Károlyi u. 27. Megyeri Endre, Rákos út 59. Me­gyeri Sándor, Kossuth u. 20. Mentschl Mátyás, Tátra u. 19. Mészáros József, Istvántelki út 16. Molnár János, Fazekas sor 42. Müllenkampf József, Arany J. u. 104-a. Naszádi András, Fazekas sor 3. Pintér János, Dessewffy u. 73. Rábnetz Károly, Tompa M. u. 54. Rákóczy József, Kinizsi u. 26. Rausch Ferenc, Szász K. u. 14. Rieger József, Rákos út 86. Ros- mann Lázár, Rákos u. 9. Sáray Ferenc, Szentmihályi út 158. Scheltz József, Imre u. 120. Serák Lajos, Szentmihályi út 88. ifj. Schreiber és Sárai, Imre u. 120. Sijacski Vitályos, Rákos út 138. Spreiczer József, Eötvös u. 45. Spitzer Ferenc, Zápolya u. 21. Stumer Károly, Hadik u. 8. Sza­lag Antalné, Istvántelki út 13. Szaniszló Gyula, Imre u. 38. Szen­tes István, Wesselényi u. 5. Szí­jártó István, Imre u. 94. Szlovák Jenő, Bercsényi u. 70. Szőke Ist­ván, Rákos út 159. Tamási Géza, Rákos út 32. Tomcsányi Árpád9 Pázmány u. 41. ifj. Tomcsányi Árpád, Attila u. 3. Tóth Ferenc, Klára u. 51. Tóth György, Imre u. 40. Tóth Kálmán, Pozsony u. 53. Tóth Mihály, Damjanich u. 64. Tóth Sándor, Pozsony u. 8. Túrna Antal, Kinizsy u. 17. Tu­rul bútor- és famegmunkáló-gyáir, Istvántelki út 13. Végh István, Kassa u. 76. Vigh Gyula, Eötvös u. 84. Wirth József, Damjanich u. 84. Zachár József, Zápolya u. 129. Autófuvarosok: Kovács Rezső, Bocskay u. 97. 1908-ban született Bpesten. Iskoláit Rpalo- tán végezte, iparát Bpesten tanulta. 1925-ben szabadult lel. Mint segéd a fővárosban dol­gozott. Vállalkozását 1928-ban kezdte. Gyá­raknak fuvaroz. Atyja részt vett a bábomban 1914—1918-ig. Meg sebes ült, 50 -százalékos rokkant lőtt. Károly os, ker_ tulajdonosa. Tomola Gyula, Istvántelki u. 60. 1905-ben született U jpesten. Iskoláit hely­ben, két kereskedelmit Bpesten végezte. Iparát ugyanott tanulta, felszabadult 1919- ben. Mint segéd különböző helyeken dolgo­zott. I960 óta önálló fuvarozó. Varga és Szalay, autófuvarozási váll., Szász Károly u. 39. 1960-ban alakult, fuvarterülete Rpalota és csak teherfuvarozással foglalkozik. Varga József Újpesten 1903-ban született, lakatos­ipart 1918-ban helyben tanult, lautószakvizs-

Next

/
Oldalképek
Tartalom