Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

8. rész - Szakcsoport-hirdetések

Tükörgyár. Vegytisztitó. TÜKÖR GYÁR I ZAJAC SZANISZLÓ • '1 ele<on Józs. 26-77. VIII, Őr-u. 12 és VII1, l'avaszmező-u. 2. fl VEG TECHNIKUS Ä ^^ üvegkészülék- és hőmérőkészítés IX, Rákos-utcza 9. Telefon Józs. 29-57. Ifasöntőde w „Vulkán" Gépgyár r.-t. V, Váczi-út 66. Telefon 25-45,15-92. "TÜZELŐ-BERENDEZÉSEK (mészhidrát-berendezések) • NEUMERKEL FRIGYES II, Margit-körút 7. Telefon 433-01. 1 ragasznélküli Ivegtetok vízhatlan ^^^ üvegtetők Magyar üvegfonál és hő­^^^ szigetető gyár r.-t. Újpest Váczi-út 10 Telefon 55-96. 1 VASSZERKEZETEK V Első magyar övegtetögyár r.-t. VII, Aréna-út 64. Telefon 108-49. -T-ÍÍZHELY Héber Sándor szab. kéménytoldó • cserép- és Meidinger-kályhagyára VI, Váczi-körút 39. Telefon 47-47. 1 Ivontutnk Sza b­vízhatlan r a" JlCyiulUIV gasztó szalag, üveg ^^ és bádogtetők vizmentesítésére Mihalik Sándor Vili, Kalvária-tér 4. Y/ASSZERKEZETEK V Magyar Stephaníeíő r,-í. VII, Aréna-út 64. Telefon 108-49. "T U Z 1 FA Telefon 59-74. Rosmayer Ferencz IV,Veres Pálné-u. 34. és IX, Vágohíd-u. 22. 1 Ivegtetok. prizmák Sn Katzmarek és Társa b. t. T«I. I52-07. V, Újpesti rakpart 3 b. (Palatinus-palota) 1 VASSZERKEZETEK Af PASCHKA ÉS TÁRSA » vasszerkezetek és redőnyök gyára X, Füzér-utcza 35. Telefon 54-98. "T"űzoltószerek 1 Magyar Minimax R.-T. VI, Rózsa-utcza 85. Telefon 37-31. Varrógépek Sü™ megbizhatóhb beszerzési forrása VI, Andrássy-út 14. Telefon 106-09. % VASSZERKEZETEK mV PICK EDE UTÓDAI ™ vasszerkezeti és lakatosárúgyára VI, Lehel utcza 8/a. Telefon 26-62. l'lriésnöi divat k üä n g':r ERDÉLYI HUGÓ divatárúháza VIII, József-körút 55-57. Telefon 48-87. WAS BETON Siti W BACZŐ ANDOR oki. mérnök VII, Rákóczi-út 14. Telefon 68-11. | Vegyészeti czikkek AM HUNGARIA műtrágya-, kén­W sav- és vegyi ipar r.-t. V, Fürdő-utcza 8. Tel. 39-57, 102-71. l'ltépitési vállalkozók V^ Korláti Bazaltbánya R.-t. VII, István-út 61. Telefon 61-11. WASBETON ^ HOLSTEIN ÉS STERNER TESTVÉREK vasbetonépítési vállalata. V, Révész-utcza 11. Telefon 24-46. 1 Vegyészeti gyárak Af „RASOL" vegyipari vállalat W borotválópor egyedüli gyártója VI, Eötvös-utcza 33. Teleion 109-53. m m Jvegárúraktár w Görög István IV, Kossuth Lajos-u. 13. Telefon 666. % #90hűtnn Schmaus és Stahr ^VqOUGIUI! oki. mérnökök w beton- és vasbetonvállalat VII, Aréna-út 72. Tel. Józs. 38-01. 1 VEGYÉSZETI GYÁR Af VADÁSZ ZSIGMOND „Fedák" ozipőkrém VI, Lehel-atcza 27-29. Telefon 23-21. I IVEGCSISZOLD II DEUTSCH MÓR ÉS JENŐ ^^^ üvegcsiszoló és tükörgyár VI, Szerecsen-u. 57 (saját ház). Tel. 25*80. X/asbetonépítési ffiS * Hajós Henrik VI, Dessewffy-u. 18/20. Tel. 82-90. 1 Vegyészeti czikkek Ai „KLOTILD" első magyar vegyipar r.-t. IV, Bécsi-utcza 3. Teiefon 16-46. I | MEGCSISZOLD ^J Fischer Testvérek ^^^ üvegcsiszolda és tiikörgj ár VIII, Koszorú-utcza 27. Telefon Józs. 24~-97 Wasbutorgyár SSi , 2it r U lid árak mellett készít és raktáron tart nagy választékban. Árjegyzék ingyen. VIII, Tisza Kálmán-tér 22. Tel. józs. 22-18. 1 VEGYKISÉRLETI ÁLLOMÁS Am Dr. DUBOVITZ HUGÓ ^ veg3 részmérnök VIII. József-körút 63. Tel. Józs. 12-46. I IVEGCSISZOLO M KOPISTA ÉS DUBSKY ^^ üvegcsiszoló és hajlítógvár VII, Garay-utcza 36. Tel. Józs. 34-*15. Waskereskedö w Franki A. Herrn, és Fiai V, Váczi-út 6. Tel. 72-36, 72-37, 72-38. \#egytisztító w Engel Testvérek műfestő- és vegylisztítógyár Gyár: IX,Üllői-út 117. Tel. Józs. 38-05. Főüzlet: VII, Síp-utcza 11. Tel. 160-76. í VI, Nagymező-uteza 52. Tel. 2-85. % VIII, Népszinház-utcza 27. E [ X, Szent László-tér 7. I IVEGCSISZOLO II ZAJACZ SZANISZLÓ Teleion Józs. 26-77. VIII,Or-utcza 12 és Tavaszmezö-utcza 2. Waskereskedö w Kern Róbert V,Váczi-út 20. Tel.19-99,44-39,20-85,39-33. \#egytisztító w Engel Testvérek műfestő- és vegylisztítógyár Gyár: IX,Üllői-út 117. Tel. Józs. 38-05. Főüzlet: VII, Síp-utcza 11. Tel. 160-76. í VI, Nagymező-uteza 52. Tel. 2-85. % VIII, Népszinház-utcza 27. E [ X, Szent László-tér 7. I IVEGTETO K w ELSŐ MAGYAR ÜVEGTETŐ GYÁR R.-T. 1 Vasnagykereskedő \/ Franki A. Herrn, és Fiai V, Váczi-út 6. Tel. 72-36, 72-37, 72-38. WEGYTISZTITÓ V FELD OLY gyors száraz vegyi tisztítóintézet és kelmefestőgyár a fővárosban 11 gyüjtőteleppel VII,Thököly-út 33. Tel. 99-53,35-69,167-44. készít ragacs nélküli üvegtető­ket saját szabadalma szerint VII, Aréna-út 64. Telefon 108-49. * Vasnagykereskedő W Kern Róbert V, Váczi-út 20. Tel.19-99,44-39,20-85,39-33. WEGYTISZTITÓ V FELD OLY gyors száraz vegyi tisztítóintézet és kelmefestőgyár a fővárosban 11 gyüjtőteleppel VII,Thököly-út 33. Tel. 99-53,35-69,167-44. 76*

Next

/
Oldalképek
Tartalom