Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - Sz

Számber. Lakás-jegyzék. 1298 L^kás-jegyzék. Szaniszló. Számber Ferencz, fodrász ni., YI, babér-u. 9. Szamecz Arisztid, betűszedő, YI, sziv-u. 48. Szamek 1. Samek alatt is. Szamek Béla, keresk. alk., Y, Vilmos császár-út 54. — Dávidné, özv., magánzó, YQI, vas-u. 12. — Emil, dr., ügyvéd, YH, aréna-út 82. — Ferenczné özv., kolbászgyáros, IX, liliom-u. 37. — Gusztáv, mészáros m.,VH, Huszár-u. 5. — György, dr., bank- és tőzsdebiz., Y, Lipót-krt 17. Tel. 183—63. — Hermina, czipőkeresk., IH, tavasz-u. 16. — István, főpinczér, YI, gyár-u. 16. — Jakabné, özv., magánzó, Y, alkotmány-u. 4. — János, mérnök, Y, Yáli-u. 4. — Jánosné, özv., magánzó, VHI, jázmin-u. 28. — Jenő, gyárigazgató, IH, szentendrei u. 65. — József, bankhiv., H, fő-u. 49. — Károly, lakatos, YHI, Szerdahelyi-u. 1. — Károly, dr., orvos, YI, Podmaniczky-u. 59. — Lajos, kereskedő, YHI, salétrom-u. 6. — Marczel, dr., ügyvéd, Y, Csáky-u. 4. Tel. 34—24. — Márton, czipőkereskedő, IH, polgár-u. 2. — Mihály, lakatos m.,VJH, koszorú-u. 10. — Mór, kávéháztulajd.,VIH, népszinház-u. 29. — Nándorné, özv ., magánzó, KI, szentendrei u. 67. — Ottó, hiv., YHI, koszorú-u. 10. — Pál Lipót, keresk., VI, gyár-u. 20. — Samu, magánhiv., IH, szentendrei u. 65. — Simon, keresk., IH, apát-u. 20. — Simon, szabó m., VHE, kender-u. 12. — Yiktor, hiv., IH, Emese-u. 16. — Zsigmond, czégvezető, VI, nagy János-u. 10. — Zsigmond, magánhiv., IH, szentendrei u. 65. — Zsófia, hivatalnok, YH, Bottenbiller-u. 5/c. Szamel Gyula, szabó m., IX, Tompa-u. 16. — Zoltán, szabó m., IX, Ferencz-körút 32. Szamély Lajos, pénzbeszedő, VI, Szondy-u. 56. Szamet, 1. Samet alatt is. Szamet Adolf, nyomdász, YI, Szondy-u. 5Q, — Anzelm, gyáros, V, Csáky-u. 8. Selig, szobafestő, VHI, Lujza-u. 3. Szametz Ferencz, gépészmérnök, V, Zápolya-u. 38. Tel. 172—84. Szamiolly Lajos, asztalos m., YH, Czobor-u. 79. Szamka Dezsőné, özv., keresk., YI, Szabolcs-u. 24. Szamkó Gusztáv, órásm., VIII, losonczi u. 8. — Gyula, vendéglős, VHI, József-krt 23. — István, művezető, X, máv. munkástelep 49. — Jánosné, nyugd., VIH, népszinház-u. 11. — Pálné, magánzó, VH, kertész-u. 50. Szam-Kovács Ernő, szinész, VHI, Sándor-u. 30/a. Számmer 1. Sammer alatt is. Számmer Jenő János, komornyik, VHI, Sándor­utcza 30/a. — Bóza, menhelyigazg., X, elnök-u. 11. Szamnély Lajos, pénzbeszedő, VI, bajnok-u. 11. Szamó Lajos, ács m., VH, Garay-u. 44. Szamolányi Gyula, erdőszámtan., V, Zoltán-u. 16. Szamolcsik István, czipész m., IX, Lónyay-u. 28. Számori Béla, hiv.. VHI, aggteleki-u. 19. Szamos Dániel, órás s., YH, dohány-u. 60. — Géza, vendéglős, I, vadorzó-u. 1 — 3. Szamosfalvi Miklós, p. és táv. főfelügy., YH, aréna­út 49. Szamosközv István, dr., pt. takp. tiszt, IV, aranykéz­utcza 4. Szamossy, (Szamosi). — Armand, (Szamosi), ujságiró, VH, Bákóczi-út 40. Tel. Józs. 118—42. — Elek, gyógyszerész, VILI, Bákóczi-út 69. — Gyula, gyógysz., VIH, Bákóczi-út 25. — Imre, (Szamosi), dr., orvos, VH, alsó erdősor 8. — Jánosné, (Szamosy),ö zv. ,dr.,mag., I,fehérv.-út 4. — József, festőművész, VH, Kolombus-u. 3/fc. — József, (Szamosi), női szabász, H, Zsigmond-u. 6. — Lászlóné, özv. magánzó, VHI, Mária-u. 5. — Lipót, (Szamosi), zsibárus, VHI, kun-u. 11. Szamossy, (Szamosi). — Mihály, (Szamosi), mag., Pestujh., körvasút sor 7. — Miklósné, (Szamosi), szinésznő, YH, Damjanich­utcza 18. — Tibor, csendőr gazd. hdgy., I, böszörményi út 36. Szamota Miklós, dr., min. titk..VH, Hermina-út 8la. — Zsigmondné, özv., mag., VII, Hermina-út 8. Szamovolszky Miklós, egyet, fogaim., YH, lövölde­tér 35. Számvéber Ferencz, üzleti szolga, IH, timár-u. 22. Szán Oszkár, hiv., IV, molnár-u. 36. Szana Andor, dr., ügyvéd, VI, Bévay-u. 22.Tel. 46/61. — Károly, kereskedő, V, Katona József-u. 28. — Sándor, dr., hirlapiró, VH, Elemér-u. 17. — Sándor, dr., udv. tan., ny. i:azgatófőorvos, V, Széchényi-rkpt 9. Tel. 43- 48. Szanati Gyula, czipész m.. VH, Thököly-út 73. — József, pt. altiszt, VH, várna-u. 9. Szancsali János, máv. áll.felv. Kispest, áll.telep 28. p. Szánd Jakab, raktárnok, VI, sziv-u. 58. — Mária, orvostanhallgató, I, tárnok-u. 26. Szanda Sándorné, kávémérő,VI, szt. László-u. 95. Szandalics József, színházi portás, VHI, vig-u. 4. — Lajos, művezető, VHI, Karpfenstein-u. 13. Szandányi Gyula, fodrász m., VH, Wesselényi-u. 51. Szandaváry Béla, magánhiv., I, alagút-u. 1. — Sándor, magánhiv., I, dombovári út 2. Szandecz Ármin, gyáros,VH, Jósika-u. 2. Szandel I. Hermán, keresk.,YH, nagydiófa-u. 32. — Mendel, keresk., VII, nagydiófa-u. 32. Szander István, tanitó, I, Krisztina-krt 30. — József, vili. ellenőr, Újpest, ősz-u. 41. — Mózesné, özv., maganzo, VH, dob-u. 21. Szandliáz Károlyné, özv., háztulajd., VH, akáczfa­utcza 43. Szandi József, mészáros, VI, Lehel-u. 7 a. — Lipót, dr., orvos, IX, Bakáts-tér 3. — Sándor, szabó m., IV, molnár-u. 11. Szanditz 1. Sandicz alatt is. Szanditz Ernő, mérnök, I, budafoki út 22. Tel. Józs. 70-44. Szandler Gersonné, keresk., B.-Palota, iskola-u. 5. — Oszkár, magánzó, V, Lipót-körút 8. Szandovics József, számtiszt, VHI, rigó-u. 14. — Budolf, H, ponty-u. 4. Tel. 184—78. Szandrositz Ferencz, borbély, VHI , práter-u. 40. — Lőrinczné, borbélyüzlettul., VLL1, práter-u. 40. Szandtner, (Szandner, Szantner). — Aladár, kir. ügyész, I, fehérvári út 2. — Antal, (Szántner), raktárnok, VH, Elemér-u. 4. — Béla, bankhiv., VH, Damjanich-u. 8. Tel. 103—26. — Ernő, dr., min. tanácsos, IV, reáltanoda-u. 11. — Gottfried, hangszer., Kispest, Nagy Sándor-u. 42. — Gyula, tésztagyáros, IX, Szvetenay-u. 35.Tel.Józs. 25 50. — István, (Szantner), művezető, X, győmrői út 80. — János, (Szantner), gépmester, VHI, losonczi u. 6. — Jánosné, (Szantner), özv., mag,VHI, losonczi u. 6. — József, (Szantner), gépész, IH, Lajos-u. 78. — Károly, tésztagy., IX, Szvetenay-u.35.Tel. Józs.8-26 — Kajetánné, özv., nyugd., IH. pacsirtamező-u. 34. — Lajos, rajztanár, I, Diana-út 15/a. — Ödön, mérnök, V, váczi út 156. —Vilmos,(Szandner),hangszerkész., IX,Tompa-u. 13. — Zsigmondné, (Szantner), özv., nyugd., H, fő-u. 17. Szandy Elemér, gazdatiszt, H, Batthyány-u. 53. — Ferencz, szabó, VHI, práter-u. 46. — Károly, czipész m., VH, Almássy-tér 18. Szanety Gyula, fémeszt., VHI, Madách-u. 36. Szangveil Oszkár, magánhiv., VIH, üllői út 48. Szaniszló András, bankalkalmazott, Kispest, tulipán­utcza 26. — Antalné, özv., nyugdijas, VHI, gólya-u. 22. — Bálint, dr., p. ü. fogaim., H, Zsigmond-u. 5. — Gyula, keresk., VH, dohány-u. 1/3. — Lajos, fodrász, VH, István-út 14. — Mihály, irattáros, V, árbócz-u. 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom