Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - C, Cs, Cz

Christián. Lakás-j egyzék. 1270 Lakás-jegyzék. Conlegner. Christián, (Chrisztián). — János,(Chriszt ián), d r. ,orvos,YI,angyali, kat. kórh. — Jenő, tanár j., Vlíl, Mária-u. 5. — Justina, dohánytőzsdés, VHI, József-u. 2. — Sándor, tvsz. jegyző, YII, kertész-u. 46. Christi 1. Kriszti alatt is. Christi Józsefné, özv., magánzó, Vű, Elemér-u. 32. Christmann Jakab, pénzügyi szeml., II, iskola-u. 18. — János, hajóstiszt, VHI, nap-u. 18. Christofoletti"Erigyesné, nyugd., I. kereszt-tér 17. — György, háztul., II, Törökvész-dülő 6876= — János, kőműves, II, Törökvész-dülő 5711. Christoph 1. Kristóf alatt is. Christoph Amália, magánzó, I, lágymányosi u. 5. — Károlyné, özv., magánzó, YI, Dessewffy-u. 28. — Ottó János Pál, szeszgy. techn. I, átlós-út 1/c. Chriszt 1. Christ. Chrisztián 1. Christián. Chromicsek Oszkár, mérnök, VIII, Szilágyi-u. 3. — Péter, magánhiv., VHI, Szilágyi-u. 3. Cliruszt János, czipész, IX, Lónyay-u. 13/6. Clirzanovszky László, kirakatrend., H, Ilona-u. 55. Chudovszky József, házfelügyelő, V, fürdő-u. 2. Chudy Etelka, statiszt. tisztv., H, Margit-krt 48. Chugyik János, szűcs m. IX, Lónyay-u. 15. — Lajos, szabó m., IX, Tompa-u. 13. Chuwen Ábrahám, utazó, VI, Csengery-u. 49. Chvala, (Chwalla). — Béla, betűszedő, YH, hársfa-u. 33. — Gyula, máv. kocsirendező, I, kelenföldi fűtőház. — János, (Chwalla) vendéglős, X, Gergely-u. 26. — József, gyári alkalm., IX, üllői-út 83. — Józsefné, özv., nyugdijas, I, kelenföldi áll. — Józsefné, szülésznő, IX, üllői út 83., — Sándor, (Chwalla), korcsmáros, X, Ohegy 7911. Chwoika Vilma, nyugdijas, H, fő-u. 43. Chylinski Sándor, lovag, honv. száz., IX,üllői út 113. Chys Vilmos, van der, irnok, IX, soroksári út 74. Chyzer Béláné, özv., magánzó, VH, Bottenbiller-u. 15 Tel. 62—90. — Kálmán, utazó. YH, Erzsébet királyné útja 7. Chyzevics Ilona, üzleti alk., V, Szemere-u. 10. Chyzewsky Gyula, dr., orvos, IH, Margitsziget. Ciaclan Aurél, műszaki tisztv., IX, angyal-u. 7/6. — Kornél, gyógyszerész, YBI, kálvária-tér 18. — Virgil, dr., magánzó, V, Budolf-tér 5. Ciadán Virgil, dr., ügyvédjel., VH, Bka-u. 15. Ciavici Ágoston, ügyvédjel., YHl, Illés-u. 22. Cibus Józsefné, özv., nyugdijas, IX, üllői út 89. Cichini (Cihini). — József, ügyvédjel., VHI, Magdolna-u. 10. — Józsefné, özv.,(Cihini),magánzó,VB, Garay-tér 19 Cicutti Lajos, tanitó, B, hattyú-u. 9. CieminszkyBenőné, özv.,mag.,VHI,köztem.-lít 21/23 Cifka József, nagykeresk., V, bank-u. 4. Cifrea János, román-forditó, VH, Damjanich-u. 7. Cigi Jeromos, hegedükészitő, VHI, práter-u. 46. Cigli 1. Czigly. Cigoj József, mérnök,VHI, Baross-u. 105. Cigona Ferencz, gépész, IH, Zsigmond-u. 110. Cigula János, nyomdász, H, zárda-u. 16. Cihini 1. Cichini. Cike 1. Czike. Ciker Aladár, magántisztv., VH, óvoda-u. 17. — Edéné, magánzó, V, Lipót-körút 17. Cücer 1. Zilzer alatt is. Cilcer Győző, papirkeresk., I, Mészáros-u. 12. Ciml Béla. térmester, IX, soroksári út 158. Cimponeriu Dénes, m érnö k, IV, kigyó-u. 6. — György, tisztviselő, Vlll, kőfaragó-u. 7. Cine József, asztalos, Vlll, Mátyás-tér 5ja. Ciner, 1. Czinner. Cinghand István, czipész m., I, Maros-u. 17. Cingraber Lajos, lakatos, X, kerepesi út 126. Cinkovszky Zsigmond, hivatalnok, Vlll, futó-u. Cinn Simon, betűszedő, VH, Izabella-tér 3. Ciocan János, országgy. képviselő, YII, király-u. Ciosa János, szig. orvos, IX, üllői út 91. Cipner Ármin, ügynök, VB, rózsa-u. 47. Ciráki 1. Cziráky. Cirisz János, bronzműves, IH, pacsirtamező-u. 8. Cirk Gyuláné, özv., varrónő. IX, Drégely-u. 5. Cirner Dezső, kereskedő, VH, nefelejts-u. 15. Cirocki Emma, magánzó, VHI, futó-u. 33. Cisniski Szaniszló, magánhiv., YH, kertész-u. 32. Citrom 1. Czitrom. Citron 1. Czitron. Ciurdariu Ágoston dr., ügyvédjel., VHI, Mária-u. 56. — Viktor, ügyvédjel., IX, Báday-u. 31. Civin Vilmos, sertéskeresk., X, Martinovics-tér 4, 6. Cizinszki Szaniszló. hivatalnok, VB, Izabella-u. 12.. Cizsek Józsefné, özv., magánzó, V, akadémia-u. 5. — László (Cizek), gépmester, VH, Dembinski-u. 45. Clabula Bomán B., műhimző,VIH,népszinház-u. 33. Clair 1. Kleer alatt is. Clair Aladár, máv. gyak., X. korponai-u. 22. — ignácz, min. titkár, IX, Ferencz-körút 29. — Istvánné, özv., tanitónő, MII, József-körűt 78. Clarus Pálné, özv., magánzó, VHI, fhg Sándor-u. 27. Clauser 1. Klauser alatt is. Clauser Mihály, főv. számt., zeneak. igazg., H,fő-u,30. — Vitályné,özv.,nyugd., IY, Ferencz József-rakp. 10. Clauss János, könyvelő, VHI, Mária-u. 56. Clauting Anna Mária, angol-tanitónő,V,Lipót-krt 20.. Clemens 1. Klemens alatt is. Clemens Pál, gépészmérnök, H, zárda-u. 19. — Sándor, főmérnök, H, zárda-u. 19. Clement 1. Klement alatt is. Clement Adolf, postatiszt, H, mecset-ti. 15. — Ernő, tisztv., I, Lenke-út 13876/7. — János, nyomdász, I, Attila-krt 20. — Károly, kir. erdőtiszt, VH, Damjanich-u. 54. Clementis 1. Klementisz alatt is. ClementisFer.,máv.igazg.ell.. VBI,Szentkirályi-u. 16. — Győző, máv. ellenőr, VI, Podmaniczky-u. 105. — Jenő, máv. hiv., VI, Podmaniczky-u. 105. — Kálmán, czimfestő, IX, gr. Haller-u. 48. — Lajos, p. ü. titkár, IV, vámház-krt 12. — László, adóhiv., IX, Knezits-u. 6. — Miklós, bankhiv., V, fürdő-u. 10. — Viktor, hivatalnok. VI, Teréz-krt 26. — Zsigmondné, özv., nyugdijas, IH, zöldmáli u. 5. Cobor Péter, hirlapiró, VI, Izabella-u. 67. Cochranó Evelin, tanitónő,VI, Hegedűs Sándor-u. 17... Coé Alfrédné, ózv., tanitónő, V, Lipót-körút 20. Cohn 1. Kohn alatt is. Cohn Adolf, könyvelő, VH, nagydiófa-u. 18. — Dávid, fogorvos, I, Döbrentei-tér 2. — Fülöp, keresk., bankár, V, sas-u. 4. — Ignáczné, özv., magánzó, YH, óvoda-u. 31. — József, szabász, YIH, Hunyadi-u. 9. Cohner 1. Kohner alatt is. Cohner Ferencz, igazg.,VH,Thököly-út 72.T. 90—70. — József, hirlapiró, Hl, határ-u. 4. — Sarolta, magánzó, V, visegrádi u. 8. Cojocarin Dömötör, D. G. H. T. számvizsg., H, Zsig­mond-u. 3. Colbárí János, ügyvédjei., IX, üllői út 55. Coletti Pieró, gyári mérnök, H, medve-u. 38. Collas Bóbert, br., máv. hiv., VB, aréna-út 44. Collaud Antal, akad. tanár, IV, aranykéz-u. 4. — Ferencz, főgymn. tornatanár, n, Zsigmond-u. 12. Collussi Béla, igazgató, IX, Ferencz-tér 4. — Bertalan, czukrász m., B, Zsigmond-u. 26. — Lajos, czukrász, B, Margit-krt 13. Compagnon Mária, tanitónő, V, Dorottya-u. 6. Compbell Wolfe, nyelvtanárnő, V, hold-u. 6. Comperz Éva, özv., magánzó, VI, nagy János-u. 5. Concha 1. Konka alatt is. Concha Ferencz, irodavez., IV, váczi u. 51. — Győző, dr., udv. tan., egyet, tanár,VBI, muzeum­utcza 19. — Károly, postaiak, pénzt, hiv., IX, Köztelek-u. 8. Conlegner József, dr.,közalap.s.fogalm,IX,Lónvay-u.7 ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom