Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) - Sz

S taffenberg er. Lakás-jegyzék. 1744 Lakás-jegyzék. Stampfer. Számedly Károly, köriyvnyomdász,YI. Izabella-u.71. — Lajos, Ignácz, asztalos m., VH, hársfa-u. 31. — Sándor, mosóint. tul., VII, király-u. 93. Szamek 1. Samek alatt is. Szamek Dávidné, özv., magánzó,VII, Kazinczy-u. 5. — Dezső, ezüstmüves,VEH,Vay Ádám-u. 8. — Gusztáv, mészáros m.,VÍI, huszár-u. 5. — Gyuláné^ magánzó, X, Álmos-u. 16. — Hermina, czipőkeresk., IH, tavasz-u. 16. — Hugó, vegyész, IH, szentendrei u. 67. — Izidor, czimfestő m., VIH, práter-u. 52. — József, tisztviselő, VI, király-u. 84. — Mihály, lakatos m.,VHI, koszorú-u. 10. — Nándor, szeszgyári igazg., IH, szentendrei u. 67 — Péter, min. számtiszt, I, Orbán-u. 9. — Samu, magánhiv., IH, szentendrei u. 65. — Sándor, épitész. VH. kertész-u. 4. — Simon, szabó m., VIH, népszinház-u. 17. — Simon, szatócs, IH, szőlőkert-u. 34. — Vilmos, magánhiv., VH, alsó erdősor 3. — Zsigmond, magánhiv., IH, szentendrei u. 65. Számely Emil, kéményseprő üzletv., VI, ó-u. 41. Szamet Adolf, gyertyagyáros, VI, Vörösmarty-u. 73. Szametz Ferencz, gépészmérnök, V, csanádi u. 7. — Márk, háztulajd., VI, nagymező-u. 49. Számffera Demeterné, özv., gyümölcsárusVH, Dam­janich-u. 9. Szamhó Gyula, pinczemest., VIH, József-u. 9. — István, művezető, X. máv. munkástelep 49. — Mihály, postakiadó, X, b. jászberényi út 1. — Pál, kárpitos m., VHI, József-u. 9. — Pálné, magánzó, VH, kertész-u. 50. Szamis Vilmos, épit. vállaik., VI, nagymező-u. 7. Számmer Imréné, özv., magánzó, H, kapás-u. 20. Szamolovszky Ödön, szobrász műv.,I, Lógody-u. 15. Szamos Jóssefné, özv., magánzó, YH, Garay-u. 35. — Miklós, bádogos és szerelő, Vili, alföldi u. 5. Szamossy, (Szamosi). — Ernő, (Szamosi), bankhiv., VI, új-u. 30. — Gyiila, gyógysz. s.,VHI, Kákóczi-út 25. — Tibor, tanitó, VI. Izabella-u. 74. Szamóta Mária, máv. pénztárkez.,X, f.vaspálya-u.l. — Zsigmond, dr., min. fogaim., V, Bulyovszky-u. 25. Szana Károly, magánhiv., VH, Vörösmarty-u. 16. — Tamás, író, TV, bástya-u. 11. Szancsi Józsefné, kifőző, IX, üllői út 109. Szánd Jakab, raktárnok, VI, sziv-u. 58. Szandal Imre, ügynök, VHI, Baross-u. 98. — Mihály, szobafestő, H, kacsa-u. 25. Szándálics József, portás, VHI, nagytemplom-u. 32. Szandányi Gyula, fodrász, VH, hársfa-u. 33. Szandaváry Béla, mag. hivat., I, alagut-u. 1. Szandház Fer.-nó,özv.fodr.-nő,VH,Rottenbiller-u.56. — Károlyné, özv., háztulajd., VH, akáczfa-u. 43. Szandi Sándor, szabó m., IV, molnár-u. 11. — Sándorné, özv., házmester, VI, gyár-u. 22. Szanditz Ernő, mérnök, VH, Vörösmarty-u. 3. Szandrosits Lőr.-né, borbélyüzl.-tul.,VHI,óriás-u.l9. Szandtner, (Szantner). — Béla, bankhiv., IX, Szvetenay-u. 35. — Ernő, magánhiv., YIH, nagyfuvaros-u. 3la. — Ernő, dr., min. s. fog., IV, Kossuth L.-u. 17. — Ferencz, házmester, H, Donáti-u. 36. — Gyula, oki. gépészmérnök, I, bors-u. 20. — Gyula, tésztagyáros, IX, Szvetenay-u. 35. — János, (Szantner) nyomdász, VIH, kőris-u. 4/a. — József, betűszedő,VIH, Mária Terézia-tér 16. — Józsefné, (Szantner), fodrász m., VHI, Losonczy­utcza 11. — Károly, tésztagyáros, IX, Szvetenay-u. 35. — Mátyás, (Szantner), vili. kocsiv. H, pacsirta-u. 69. Szanek József, ny. min. számtan., I, dísz-tér 10. Szaner József, háztulajd., X, mogyoródiút2006 —8/5. Szaniszló András, bankszolga, VI, gyár-u. 5. — Antalné, özv., magánzó, IX, Ferencz-körút 43. — Bálint, dr., pü. fogaim. VTH, Szentkirályi-u. 49. — Ferencz, áll.-pénzt, tisztv.,VHI,Szentkirályi-u. 11. Szaniszló István, főv. adóbiztos, IV, bástya-u. 8. — Mihály, irodaszolga, V, váczi út 114. Szánha Dezső, mérnök, VH, Bákóczi-út 42. Szánhó Ferencz, fuvaros, IX, Márton-n. 3lb. — Ferencz, házmester, IV, magyar-u. 52. — Jánosné, özv., magánzó, VI, ó-u. 29. Szántay Jenő, hadnagy, X, k. kerepesi út 41. — István, vili. kalauz, VHI, kálvária-u. 20. — József, máv. raktárnok, IX, mester-u. 54. Szanter Adolf, művezető, VT, váczi lít 111. — Antal, házfelügyelő, VH, Rákóczi-út 40. — Viktor, p. ü. főbiztos, IX, üllői út 95. Szánthó 1. Szántó. Szantner J. Szandtner. Szántó 1. Santhó alatt is. Szántó 1. Zánthó alatt is. Szántó, (Szánthó). — Ábrahám, könyvelő, IX, Lónyay-u. 18. — Adolf, házbérlo, VI, Petneházy-u. 23. — Adolf, magánhiv., VI, Podmaniczky-u. 63. — Adolf, magánzó, VIH, József-körút 29. — Adolf, tejnagykereskedő, VH, István-út 67. — Adolf, magánhiv., VH, dob-u. 74. — Adolf, szobafestő m., VI, sziv-u. 35. — Aladár, bankigazgató-h., V, mérleg-u. 2—4. — Aladár, (Szánthó), hivatalnok, IX, Rákos-u. 3. — Aladár, üzletvezető, VH, nefelejts-u. 31. — Albert, min. oszt. tanács, I, Pauler-u. 10. — András, hiv. szolga, VH, murányi u. 16. — András, irodaszolga. IV, szerb-u. 19. — Anna, (Szánthó), kifőző, VH, István-út 28. — Antal, házmester, VI, Kemnitzer-u. 7. — Antal, magánhiv., V, Csáky-u. 21. — Antal, magánhiv., I, alkotás-u. 34. •— Antal, vasúti hiv., I, alagut-u. 1. — Antalné, főv. tanitónő, I, alkotás-u. 34. — Ármin, dr., fogorvos, VH. Erzsébet-körút 31. — Armin, szatócs, VH, óvoda-u. 41. — Áron, kávés, VIH, kisstáczió-u. 5. — Aron, magánhiv.,VH, aréna-út 58. — Árpád, szabóm., IV, Irányi-u. 15. — Árpádné, (Szánthó), magánzó, VH, Garay-u. 20. — Arthur, bankhiv., VH, király-u. 23. — Béla, magánhiv., VI, Vörösmarty-u. 69. — Béla, magánhiv., Vili, fecske-u. 10. — Béla, malomhiv., VIH, József-körút 83. — Béla, művezető, H, tölgyfa-u. 4. — Béla, (Szánthó). szobrásy, VH, nefelejts-u. 27/29. — Béla, üzletvezető, VI, Petneházy-u. 30. — Béla, vendéglős, VH, Bákóczi-út 28. — Bernát, házügynök, VH, dob-u. 94. — Bernát, keresk. ügyn.,V, nádor-u. 16. — Bernát, magánzó, VH, király-u. 16. — Berta, női szabónő, VI, Teréz-körút 23. — Dániel, magánhiv., VI, Dávid-u. 11. — Dávid Dezső, dr., orvos, V, váczi út 144. — Dezső, dr., ügyvéd, VI, Eötvös-u. 48. — Endre, keresk. s., IV, Irányi-u. 15. — Endre, (Szánthó), segédhiv., IX, kén-u. 5. — Ernő, hivatalnok. IV, molnár-u. 33. — Ernő, bányahiv., VH, Izabella-tér 3. — Ferencz, betűszedő, VH, abonyi u. 4. — Ferencz, betűszedő, IX, viola-u. 37le. — Ferencz, építőmester, I, lovas-út 47. — Ferencz, hirlapiró, IX, üllői út 59. — Ferencz, kereskedő, VH, Bottenbiller-u. 15. — Ferencz, (Szánthó), kifőző, VH, Thököly-út 32. — Ferencz, postaszolga, IX, Banolder-u. 14. — Ferenczné, tanitónő, I, lovas-út 47. — Frigyes, bankigazgató, H, fő-u. 73. — Gábor, házmester, IH. kavics-u. 7. — Gábor, kézbesítő, VH, Peterdy-u. 33. — Gábor, orvos, VH, nefelejts-u. 40. — Géza, magánhiv., VIH, Rökk Szilárd-u. 7. — Gusztáv, vili. szerelő, I, kereszt-u. 20. — Gyula, banktisztv., VI, Lázár-u. 20. — Gyula, hiv. szolga, VIH, József-u. 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom