Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - D

Lakás-jegyzék. 1017 Lakás-jegyzék. Déli es. Dernjanovich Bertalamié, magánzó. VIII, futó-u. 49. — Emil, dr., orvos, VHI, József-körút 14. Demjén Antal, postafőtiszt, VÜ, Baross-tér 20. — Gábor, czipész m„ n, bomba-tér 4. — Géza. dr., főv. fogalmazó, VI, Szondy-u. 56. — Gézáné, főv. tanítónő, VI, Szondy-u. 56. — Ignácz, gyáros, VI, Andrássy-út 89. — Ilona, áll. tanítónő, VI, Szondy-u. 63. — József, könyvelő, IV, vrczi u. 22. — József, magánzó, VI, Eötvös-u. 35. — Józsefné, özv., magánzó, VHI, kerepesi út 55. — Kornél, gőztéglagyáros, V, váczi körút 24. — Lajos, magánhiv., VI, Eötvös-u. 42. Demkó Árpád, szatócs,VI, Bulyovszky-u. 31 — Béla, dr., főv. tiszti orvos,VI, váczi körút 37. — Dezső, bankhiv., VHI, Rökk Szilárd-u. 35. — György, dr., egyet, tanár, IX, Lónyay-u. 20. — Jakab, czipész m., H, fő-u. 38. — Jánosné, özv., magánzónő,, VI, diós-u. 4. — Kálmán, dr., főgym. igazg.,VHI, tavaszmező-u. 17. — Károly, magánhiv., V, tükör-u. 3. — Mihály, házmester, X, indóház-u. 20. — Tivadar, magánhiv., V, Lipót-körút 27. Demkovits Ágoston, p. ü. tisztv., H, fazekas-u. 16. — Ágoston, dr.. főv. hitoktató, IH, templom-u. 15. — Leó, kir. törv. joggyak., H, fazekas-u. 16. Demmel, 1. Demel. Demmer Mátyás, háztul., VHI, Baross-u. 115. Demon József, magánhiv., IX, tüzoltó-u. 21. Demtsa Pál, kovács üzlet tul., VIH, Hunyady-u. 5. Démusz Alajos, máv. lakatos, VI, szt László-u. 35. — Ferencz, vasöntő, IH, szentendrei út 26. — Gusztáv, magánhiv., IX, Ferencz-körút 7. — Gyula, pinczér, VI, Izabella-u. 52. — János, pinczér, VH, Izabella-u. 27/b. — Károly, pinczér, V, visegrádi u. 24. Dencs Ferencz, czipész s., IX, gát-u. 14. — Ferenczné, gyümölcskeresk., IX, gát-u. 14. — Sándor, magán mérnök, VH, szövetség-u. 26. Dencsik Józsefné,özv.,lakáskiadó,IX,Ranolder-u.28/tt Dencz Adolf, min. segédh. igazg., I, Krisztina-krt 81. — Ákos, dr., postatakp. fogaim.,VILI,József-körút 53. — Béla, posta- és táv. főtiszt, VH, Cserhát-u. 21. — János, férfiszabó, aranykéz-u- 4. Denczer Ignácz, könyvkeresk., I, alagut-u. 1. Dendisz István, hivatalszolga, VH, Peterdy-u. 29. Dene Albert, temető őr, VHI, Teleki-tér 21. — Gyuláné, virágkertész, VII, Gizella-út 15. Deneíle Szaniszló Frigyes, érezverő, VH, dob-u. 30. Denenfeld Fülöp, magánzó, VH, Csányi-u. 4. Dénes Adolf, ékszerész, VH, István-tér 7. — Adolf, magánhiv., VT, Eötvös-u. 42. — Adolf, Arnold, magánhiv., VI, nagymező-u. 26. — Aladár, gépészmérnök, V, sólyom-u. 15. — Antal, kifőző, IV, koronaherczeg-u. 6. — Arthur, joghallg. VIH, futó-u. 22. — Béla, postafőtiszt, VH, Cserhát-u. 21. — Bernát, gépügynök, V, Klotild-u. 22. — Bertalan, vasúti tisztviselő, VI, Vörösmarty-u. 60. — Elemér, m. k. pü. fővigyázó, VHI, szüz-u. 4. — Endre, dr., ügyvéd, VH, Erzsébet-körút 5. — Ferencz, hivatalszolga, H, medve-u. 13­— Gusztáv, magánhiv., V, váczi körút 62. — Gyula, fúrdőtitkár, VI, Teréz-körút 39. — Gyula, magánhiv , VI, Teréz-körút 30. — Gyula, magánhiv., VI, szerecsen-u. 25/27. — Gyula, bizt. osztályfőnök, VH, Baross-tér 16. — Henrik, zongorakereskedő, V, Erzsébet-tér 3. — Henrik, kere'sk. utazó, VH, Erzsébet-körút 16. — J. Jenő, bankhiv., VI, Dávid-u. 1. — Illés, ezukrászdai alkalm, IV, Deák Fer.-u. 17. — Hona, varrónő, VI, Csengery-u. 56. — István, magánzó, VIH, Teleki-tér 6. — István, magánzó, IX, soroksári u. 41. — István, dr., pü. titkár, VITT, kender-u. 6. — Jakab, p.- és t.-szolga, X, füzér-u. 34. — János, gyümölcsügynök, IX, üllői út 21. Dénes János, magánhiv, VI, Csengery-u. 84. — János, vasúti raktárm., I, orbánhegyi út 6. — József, bérkocsitulajd., VII, Rákospatak-u. 71. — József, kir. állatorvos, V, Erzsébet-tér 3. — József, könyvelő, VI, Szondy-u. 22. — József, magánhiv., VIH, aggteleki u. 19. — József, magánzó, IX, soroksári u. 41. — József, máv. s.-titkár, VH, aréna-ut 62. — Károly, min. számellenőr, VH, aréna-iit 11/a. — Lajos, dr., főgymn. tanár, VH, Barcsay-u. 11. — Lajos, korcsmáros, VI, sziv-u. 54. — Leó, keresk. ügynök, VI, Csengery-u. 84. — Manó, műszerész,VH, Damjanich-u. 28,'a. — Manó, magánhiv., VH, Vörösmarty-u. 4. — Manó, magánhiv., VI, bajnok-u. 6. -— Mihály, dr., nőorvos, V, váczi körút 82. — Miklós, dr.. orsz. levéltári fogaim.,VHI, Mária-u. 8. — Miksa, magánhiv, VII, Csengery-u. 12. — Miksa, m^gántisztv., VI. király-u. 30. — Ödön, könyvelő, VI, Eötvös-u. 17. — Pál, színházi diszitő, VH, Izabella-tér 6. — Rezső magánhiv , VI, Teréz-körút 15. — Sándor, áll. rendőr, VI, dévényi út 6. — Sándor, főv. mérleg m., IX, Márton-u. 8/6. — Sándor, dr., min. s. fogaim.,VI,Vörösmarty-u. 34/6. — Sándor, ügyvédjelölt, VI, Teréz-körút 17, — Sándorné.özv.,élelmiszer keresk.,IX,Tompa-u. 20. — Tibor Ignácz, bizt. int igazg., VI, Andrássy-út 11. — Vilmos, hivatalnok, VI, szerecsen-u. 25/27. — Vilmos, magánhivatalnok, VI, kis János-u. 6. — Vilmos, magánhivatalnok, VHI. aggteleki u. 19. — Zsigmond, épit. váll., VH, nagydiófa-u. 3. Déneső Józsefné, özv., magánzó,VI, röppentyü-u. 16. Dengelegi Mór, ószeres, VIH, Dobozi-u. 7—9. Dengler Jakab, magánhiv., I, aranykakas-u. 3. — Mór, szobafestő, I, aranykakas u. 3. Dengyel György, takpt. szolga, IV, bécsi u. 4. Denhof Jakab, asztalos s.,VH, Wesselényi-u. 58. — Ödön, malomhivatalnok, IV, bécsi u. 5. Denhoffer Simon, hordár, VH, Jósika-u. 10. Denise Lujza, franczia tanítónő, IV, Királyi Pál-u. 9. Dénisz Imre. hivatalszolga, VH, Garay-tér 11 Denk Antal, máv. nyug. főellenőr, X, család-u. 36. — Ferencz, máv. mozdonyv., IX, gyáli út 15. — Ferenczné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 159. — Ignáczné, háztulajdonos, VIH, kisstáczió-u. 3. — János, irodaszolga, IV, hajós-u. 10. — Jánosné, özv., magánzó, IX, remete-u, 26. — Mária, magánzó, VIH, Baross-u. 48. — Vinczéné, özv., lakáskiadó, IX, Földváry-u. 5. Denke József, üzleti alk. VI, nagy János-u. 15. Denker József, hird. ügynök, VH, ovoda-u. 32. — Zsigmond, ószeres, VIH, aggteleki u. 4. Denkinger József, oki. mérnök, H, bomba-tér 4. Denkstein Lipót, vili. kalauz, IH, szentendrei út 36. Dennefle Szaniszló Frigyes, háztulajd., VH, dob-u. 30. Dennenbaum Mór, szabó s., VH. dob-u. 21. Denstedl Ede, bronzmüves, H, szegényház-u. 31. Densz Lajosné, óvónő. VI, lomb-u. 20. Denzer Ignácz, Károly, könyvkeresk., I, alagut-u. 1. Deperini János, háztulajdon., IH, raktár-u. 21. Deping Ferenczné, özv., nyugdíjas, H. fő-u. 59. De Pol Luigi, beton ép. váll., VI, Vörösmarty-u. 49. — Luiginé, özv., háztul., VI, Vörösmarty-u. 49. Depóid £oltán, háztulajd., II, Corvin-tér 10. De-Polli Józsefné, özv., nyugd., Hl, vörösvári u. 34. Dercsényi Adolf, könyvárus s., VI, Csengery-u. 62/6. — Bertalan, hivatalnok. VH, óvoda-u. 29. — János, br., földbirtokos, H, fő-u. 11. — Mór, dr., magántanár, VI, Csengery-u. 62/6. — Salamon, magánzó, VI, nagymező-u. 62/6. Dereánó István, dr., jogü. főtanács.,I, országház-u. 13. — István, ifj., p. ü. fogaim., I, országház-u. 13. Derecskay Lajos, házmester,. IV, váczi u. 53. Derekassy László, dr., orvos,VH, Damjanich-u. 2 Deréky Pál, dr., kir. törvsz. biró, H, fő-u. 49. Derencsay Dániel, p. és táv. főtiszt, I, csurgói út 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom