Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata

Budapest telekkönyve. 935 1113-1183. 1113- 839. Fő-ut 78. 250. Gr. Károlyi Sándor t. t. Spit­zer Ignácz f. t. 1114- a. 1286. 78. 126'15. Gr. Károlyi Sándor t. t. Bracz­kó Imre és neje f. t. 1114*6. 1975. Fő-utcza 76. 126-15. Gr. Károlyi Sándor t. t. Szabó László és neje f. t. 1115- 1285. 262'50. Gr. Károlyi Sándor t. t. Kemenczei Antalné sz. Felbert Katalin és társai f. t. 1116- 1003. Fő-utcza 84. 253'10. Gr. Károlyi Sándor 1.1. Slitz József és neje f. t. 1117. 1396. Fő-utcza. 174'60. Gr. Károlyi Sándor t. t. Feldman Arnold és neje f. t. 1118- Palotai-utcza. 1119- a. 158. 180'80. Németh Gyula és társai. 1119- b. 957. 122. Németh Gyula és neje. 1120- 157. 260. Lichtenstein József f. t. 1121/a. 943. 40/a. 189 70. Gr. Károlyi Sándor t. t. Wein­berger Mór és neje. 1121/b. 156. 139-70. Gr. Károlyi Sándor t. t. Bauer Her­mán és társa f. t. 1122- 155. 28o. Gr. Károlyi Sándor t. t. Wachsler Adolf f. t. 1123- 1017. Fő-ut 36. 287'00. Gr. Károlyi Sándor t. t. Ozv. Balaskó Pálné szül. Harangozó Mari Zsu- zsánna és társai, f. t. 1124/a. 154. 244'35. Gróf Károlyi Sándor t. t. Fuchs Ár­min és társai f. t. 1124/5. 719. 225. Gr. Károlyi Sándor t. t. Guilt Vil­mos f. t. 1125- 69. Fő-uton 30. 32L40. Dr. Hedervári (Handl.) Soma és tarsai. 1126- 67. 21. 350. Gr. Károlyi Sándor t. t. Szvoboda Györgyné f. t. 1127/a. 68. 20. 252'60. Gr. Károlyi Sándor t. t. Bauer Jó­zsef és társai f. t. 1127/b. 1371. Fő-u. 26/a. 252’60. Gr. Károlyi István t. t. özv. Farkas Zachariarmé sz. Fuchs Netti és tár­sai f. t. 1128- 72. 41. 360. Gr. Károlyi Sándor t. t. Erker And­rás és társai f. t. 1129- 261. 23/40. 300. Beitter György (nős volt Beitler Rosinával). 1130- 37. 24. 280. Gr. Károlyi Sándor t. t. Sonnenfeld Lajos és társa f. t. 1131- 272. Taksás ház 24/39. nép sorsz. és udvar 280. Ambuszter Jakabné Weiler Anna és társai 1.1. Gróf Károlyi Sándor f. t. 1132- 36. 26. 270. Gr. Károlyi Sándor t. t. Klein Jen­ny f. I. 1133- 35. 27. 300. Gr. Károlyi Sándor t. t. Kozner József és társai f. t. 1134- 34. 28. 390. Felsenburg Mórné és társai. 1135- Attila-utcza. 1136- 28. 29. 300. Gróf Károlyi Sándor t. t. Weisz Jó­zsef és társa. 1137. 27. 30. 270. Gróf Károlyi Sándor t. t. Dr. Kis Sán­dor és társa. 1138- 26. 31. 270. Sonnenfeld Soma és társai. 1139- 25. 32. 300. Diamantstein Lajos és társai. 1140- 24. 33. 300. Gróf Károlyi Sándor t. t. Diamantstein Lajos és társai f. t. 1141- 23. 34. 270. Gróf Károlyi Sándor t. t. Perl Adolf és társai f. t. 1142- 22. 35. 300. Gróf Károlyi Sándor t. t. Lindt Já­nos és társai. 1143- 79. Fő-uton 1. 544’1. Sreiber Gyula. 1143/Wl- 77. 36. 889’1. Dr. Deutsch Edéné szül. Fogler Aranka. 1143/W2- 1177. 1066. Sreiber Gyuláné sz. Kéri Hedvig. 1144- 75. József-utcza 3’3/a. 670. Lindt János és társai. 1145- 32. 37. 300. Gróf Károlyi Sándor t. t. Grünfeld Károlyné. 1146 31. 38. 300. Gróf Károlyi Sándor t. t. Sonnenfeld Samu és társai. 1147- 30. 39. 300. Gróf Károlyi Sándor t. t. Újpesti ta­karékpénztár f. t. 1148/a- 29. 40. 139'85. Máté Ambrus és társa. 1148/b. 1073. 139'85-. Gróf Károlyi Sándor t. t. Amadeo Antal f. t. 1149- 48. 59. 300. Uj Pesi község közönsége, 1150- 126. Házhely 288. Uj Pest község t. t. Rosenber­ger Jakab t. h. b. 1151- 47. 60. 300. Gróf Károlyi Sándor t. t. Ehrenwald Simon f. t. 1152- 46. 61.300. Gróf Károlyi Sándor t. I. Wolfner Gyula és társai f. t. 1153- 33 . 62. 300. Gróf Károlyi Sándor t. t. Wolfner Gyula f. t. 1154/a. 74. Házhely 527'45. Wolfner Gyula és társai. 1154/b. 74 Házhely 11C 75. 1155- 78. 257. Gróf Károlyi Sándor t. t. Verebély Adolf és társai f. t. 1156 - 45. 63. 375. Gr. Károlyi Sándor t. t. Stern szül. Braun Johanna f. t. 1157- 44 . 64. 449. Gróf Károlyi Sándor t. t. Schwartz Ede és társai. 1158 - 20. 65. 750. Wolfner Gyula és társa. 1159- 19. 66. 460'45. Wolfner Gyula és társa. 1160- 13. 67. 880. Wolfner Gyula és társa. 1161. 18. 3. h. 800. Rákospalotai 327-ből. Wolfner Gyula és társa. 1162- Váczi-utcza. 1163. 12. 62. 380. Gróf Károlyi Sándor t. t. Fornheim Dávid f. t. 1164- 11. 69. 350. Gróf Károlyi Sándor t. t. Hirsch Adolfné f. t. 1165- 13. 70. 340. Magyar jelzálog hitelbank. 1166- 14. 71. 270. Fürst Gerzson. 1167- 15 . 72. 300. Gróf Károlyi Sándor t. t. Mészáros István f. t. 1168- 16. 73. 320. Gróf Károlyi Sándor t. t. Utseg Fe­rencz f. t. 1169- 17. 74. 340. Alady' Antal és neje f. t. 1170- Duna-utcza. 1171. 80. 1500. Viigner János és társai. 1172- 121. 2 572. Gebrüder Mauthner & Comp. budapesti czég. 1173- 82. 300. Gr. Károlyi Sándor t. t. Mauthner testvé­rék f. t. 1174- 83. 78. 210. Dózsa Zsigmondné, szül. Farbesch Anna és társai. 1175- 84. 280. Mauthner testvérek és társai. 1176- 120. 1215. Gebrüder Mauthner & Companie, buda­pesti czég. 1177- 85. 80. 275. Mauthner testvérek és társai. 1178- 86. 280. Mauthner testvérek és társai. 1179- 87. 260. Gr. Károlyi Sándor t. t. Brádas Szaniszló és társa f. t. 1180- 89. 83. 284. Mauthner testvérek és társai. 1181- 120. 816. Gebrüder Mauthner & Companie, buda­pesti czég. 1182- 118. 76. 300. Gebrüder Mauthner & Comp., buda­pesti czég. 1183- 90. 600. Gr. Károlyi Sándor t. t. Általános osztrák légszesztársulat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom