Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - Sz

Svayer. Lakás-jegyzék 1895 Lakás-jegyzék. Szabados. Svayer 1. Schweier alatt is. Svayer, (Swayer). - Jakab, (Swayer), háztul., IX. gát-u. 21. — János, földbirt., IX. bokréta-u. 21. Svecz Mária, szabónő, YI, Szondy-u. 64. Mihály, czipész m.. YIII, német-u. 40. Svéd, (Sebvéd). — Géza, (Schwéd), sütő m., IX, Földváry-u. 1. — Lajosné, özv., magánzó, YHI, Baross-tér 6. -— Mór, (Schwéd), füszerk., YH, nefelejts-u. 31. Zsigmond, magánhiv., VI, Teréz-körút 21. — Zsigmond, máv. felvigy., VB, aréna-út 21. Sveda, (Schweda 1. — József, posta tiszt, VIH, kender-u. 10. József. (Schweda), vendéglős. YH, bibor-u. 16. Mihály, (Schweda), máv. gépgyári tisztviselő, VIB, Orczy-út 8. Mihály, főv., egészségei 1, B, csapláros-u. 4. Svehla, Schwehla). — Gyula, máv. iroda tiszt, YH, Damjanich-u. 9. — Gyula, ny. min. tanácsos. X, család-u. 42. — János,(Schwehla),mag.hiv.,V, Mária Valéria-u. 17. — József, órás. VID, József-körút 21. Sveichter Mihály, kereskedő, VI, sziv-u. 44. Sveiczer 1. Schweitzer. Sveier 1. Schweier. Sveiger Lipót, ügynök. YI, váczi út 61. Sveighoffer Lőrinczné, özv.,nyugd.,IX,Márton-u. 36. Sveitzer 1. Schweitzer. Svejbert Imréné, özv., magánzó VB, nagydiófa-u.30. Svercsek 1. Szvercsek alatt is. Svercsek Árpád, béltisztitó, IX. Földváry-u. 7. Sverlikovszky Jenő, fényképész, VIB, práter-u. 66. Sverteczky 1. Stvertetzky alatt is. Sverteczky Gáspár, vendéglős, X, népliget 8630. — István, magánzó, VTH, Mária Terézia-tér 7. — Istvánné, magánzó, IX, viola-u. 37/6. Svertner 1. Schwertner. Svetina Bezső, déli vasúti mérnök, I, mozdony-u.21. Svetitska Gusztávné, özv., mag., I,Gellérthegy-u. 33. — Károly, min. számvizsg., I, Gellérthegy-u. 33. Svetsin-Doll Győző Miklósné, nyugd., VI, bajnok­utcza 4/a. Svetter 1. Schwetter. Svetz 1. Schwetz. Sviderszky Aladár, máv. tisztv., X, elnök-u. 6. — József, máv. felügyelő, X, elnök-u. 6. Kálmán, honv. főhadnagy, X, elnök-u. 6. Svidrony János, asztalos, VID, Kisfaludy-u. 22. Svidronyi Nándor, szabó m., IX, Báday-u. 5. —• Viktor, szabó, IX, Báday-u. 56. Sviecény Frigyes, rendőrségi tiszt, VB, Sajó-u. 2. Svientek Irma, szabó, VD, Thököly-út 50. — Jakabné, magánzó, YD, Thököly-út 50. Svigbura Károly, áll. rendőreik, VI, Csongor-u. 24. Svirák 1. Szvirák alatt is. Svirák Károly, betűszedő, VD, nefelejts-u. 16. Svoboda 1. Szvoboda alatt is. Svoboda, (Swoboda). —- Alajos, hentes m.,VDI, nagytemplom-u. 16. — Ferencz, hivatalnok. H, retek-u. 6. — Ferencz, (Swoboda^, lovászmester,IX,Beöthy-u.2. — Ferencz, magánhiv., YH, István-út 32. - Ferencz, (Swoboda), nyug. minist, számellenőr, I, táltos-u. 14. Gyuláné, özv., máv. nyugdíjas, YI, oldal-u. 4. — István, (Swoboda), mag., VIB, Baross-u. 70—72. — János, kocsifényező. VTH, szigetvári u. 25. — Józsefné, özv., mag., IX, Kinizsi-u. 15. - Jusztin, szatócs. VI. aradi u. 62. —- Károly, házmester, IV, Kossuth Lajos-u. 6. — Károly, portás, VI, Lehel-u. 31. — Károlyné, (Swoboda), házm., VDI, Hunyadi-u. 36. — Károlyné, özv., magánzó, VH, rózsa-u. 18/6. — Lajos, (Swoboda), hadnagy, I, Verbőczy-u. 8. — László, főgépész, V, Klotild-u. 6. — Bezső, kereskedő, VIB, Bökk Szilárd-u. 25. Svolik Alajos, pallér, AH. Bajza-u. 44. Svuger Cirill, asztalos, VE, Klauzál-u. 7. SvundaAdolf,dr.,cs éskir.törzsorv.,VI.Podmaniczky­utcza 75. Swadló Ferencz, háztul., VB, király-u. 77. Swalon Ottó-, cs. és kir. főhadn., E, csalogány-u. 53. Swatsina 1. Svacsina. Swaty Frencz, ezredes, I, Lógody-u. 49. Swayer 1. Svayer. Swaykovszky Szaniszló,aszt.müv.,IX, közraktár-u.4. Sweibert 1. Schweibert. Swerkowszky Szaniszló, rajzoló, IX, tüzoltó-u. 33. Sweska Adolf, szijgyártó, IX, liliom-u. 31. Swetek Sarolta, könyvelő, Y. Csáky-u. 6. Swiatopelk Lukafskiewicz Rudolf, hirlapiró, VI, Andrássy-út 35. Swoboda 1. Svoboda. Sybert 1. Sieberth alatt is. Sybert János, kávés, IX. Eádav-u. 17. Symes Beatrix, ang. nyelvt., VTH, nagyfuvaros-u. 6. Syposs 1. Sipos. Syrek 1. Szírek alatt is. Syrek János, gyári művezető, VI, váczi út 165. Syrinek István, vonalzó, VH. nefelejts-u. 4-8. Syrovatka Frigyes,játékbaba kész., VE,nefelejts-u.27. Syrzits Károly, lakatos. IE, Calvin-u. 14. Sz Szaák Emil, honv. főhagnagy, IX, Lúnyav-u. 49. Lajos, számsz. oszt. tanácsos, I, fehérvári út 43. — Pál, honv. főszámtanácsos, E, vérmező-út 14. Szaál 1. Száll. Szabacsek Ándrásné, özv.. mag.-nő.IE. kolosi-tér5. Szabadffy Kornél, magánhiv., IX, üllői út 109 7;. Szabadbázy Béláné, özv., magánzó, I, Maros-u. 5. Szabadhegyi Imre, ezukorgyári igazg.. IA 7, kishid-u.l. — Mihály, kávémérő, IX, remete-u. 38. Szabadi, (Szabady). — Adolf, magánhiv., IV, egyetem-u. 2. — Antal, (Szabady). fodrász. E, Donáti-u. 3. — Antal, háztulajd.. X, maglódi út 19. — Aranka. zongoratanitó.VD, Szugló-u. 19. — Béla, hivatalnok, V, hold-u. 4. — Emő, (Szabady), dr., má v. fogaim.,YI, rózsa-u. 48. — Ferencz, hivatalnok, VE, Almássy-tér 16. — Ferencz, ruhakeresk., VIE, óriás-u. 6—8. — Gábor, (Szabady), vasúti főell., VI. rózsa-u. 48. — Géza, (Szabady), siketn. int. tanár,YE, óvoda-u.40. — Gizella, (Szabady). m. hivatalnok. E, Donáti-u. 3. — István, bádogosmester, IX. mester-u. 42. — János. (Szabady), gyógyszerész. VD, aréna-út 7. — János, kereskedő. VD, akáczfa-u. 27. — János, szobafestő, VI, Andrássy-út 49. — Jenő, (Szabady), főv. alkalmazott, I. Enyedi-u. 8. — József, (Szabady). nyugdijas, VD, Komócsy-u. 26. — Kálmán, magánhiv., YD. Eoftenbiller-u. 10. — Kálmán, (Szabady), p. és táv. altiszt, I, Attila-u.77. — Károly, (Szabady). mérnök, YE, Eákóczi-út 64. — Kornélné, (Szabady), magánzó, IX, üllői út 109/6. — Nándor, üzletvezető. VIE, József-krt 2. — Olga, óvónő, VE, Szugló-u. 19. — Pálné, özv., magánzó, IX, remete-u. 7. — Sándor, ifj., festő, VIE. Mária-u. 9. — Sándor, üzletvezető, VI. Lis zt Ferencz-tér 9. — Sándorné, id., szülésznő,VDI. Mária-u. 9. — Viktoria, óvónő, VD, Szugló-u. 19. Szabadics, (Szabadíts). — Árminné, özv.. magánzó, VIH, Vay Ádám-u. 6. — György, (Szabadíts), kályhás, VI.Bulyovszky-u.37 — Károly, fodrász m., VI. Hunyadi-tér 2. Szabados Ármin, gépész. X, Óhegy 8025/27. — Ármin, Aurél, bankbivatalnok, YI, mozsár-u. 7. — Bálint, czipész, AH, Csongor-u. 24. — Béla, orsz. zeneakad. tanár, X, villám-u. 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalom