245 találat (0,447 másodperc)

Találatok

1. 2004-03-21 / 12. szám
[...] a színekről tervezünk hasonlót Ágoston István kollégánk pedig a jeles napokról [...] Kiadó a közelmúltban jelentette meg Bozóky Éva Szárnyasoltár című három kisregényt [...] hazudta istenség manipuláció technikai manőver Bozó­ky Éváról szólva azonban eredeti értel­mében [...] protestánsabbat civilebbet Cla­udia és Magdaléna Bozóky Éva felfogá­sában megragadó megható megrázó
2. 2003-12-14 / 50. szám
[...] végéig látható kiállítás rendezője Ágoston István belsőépítész Munkáját dr Kertész Botond [...] László Sulyok Imre és Csorba István egy egy műve képviseli Az [...] nélkül A Luther Kiadó újdonságaiból Bozóky Éva Szárnyasoltár A Szárnyasoltár három [...] őket egyenként kis példány számban Bozóky Éva az előszóban így vall [...]
3. 2004-06-13 / 24. szám
[...] JÚNIUS 13 Evangélikus Élet r Bozóky Éva 1923 2004 Hát elment [...] Donáth Ferencé Politikus társául szegődött Bozóky Éva aki az öt­venes években [...] és politikai felfogású emberek között Bozóky Éva rendelkezett a legnagyobb adományokkal [...] Közreműködik az egyetem énekkara Csorba István fúvószenekara Johann Gyula vezetésével valamint [...]
4. 2004-06-06 / 23. szám
[...] kezdete a né­hány napja elhunyt Bozóky Éva újság­írónak köszönhető mesélte a [...] nevelő evangélikus papról annak idején Bozóky Éva emlé­kezett meg a Nők [...] a KLÖE elnöke Debrecenyi Károly Ist­ván református lelkész meghívására a helyi [...]
5. 1998-07-12 / 28. szám
[...] Hafenscher Ká­roly Mezősi György Németh István Takács József Vancsó József ISTENTISZTELETI [...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] út 138 de 9 Rozsé István Buda gyöngye XII Szilágyi E [...]
6. 1985-01-06 / 1. szám
[...] előadás amelyet vallásos est keretében Bozóky Éva írónő tartott Sztehlo Gábor [...] ÉS TENGELICI gyülekezetekben dr Nagy István professzor vezetésével teológus napot tartottak Pakson igét hir­detett dr Nagy István Tengeli cen Bachorecz Katalin V [...] viselő magatartás mindenkor példa lehet Bozóky Éva I
7. 1988-03-27 / 13. szám
[...] Tibor Budafok de 11 Rőzse István Buda­örs de 9 Rőzse István [...] István Csillaghegy de fél 10 Bozó­ky Éva Csepel de fél 11 [...] a buda­vári Schütz kórus Csorba István ve­zényletével Közreműködik Basky Ist­ván Blazsó Sándor és Szász István [...] Sánta Jolán Fülöp Attila Baski István Berczelly István Kuncz László ifj Gryllus Vilmos [...]
8. 1992-11-22 / 47. szám
[...] is közöl szemelvényeket dr Csapody István válogatásában A Líceumi fizetek 1 [...] Tamás Szegé­nyek és elszegényedés Tóth István György A gazda­sági alkalmazkodás és [...] Ray megtéréséről Jö­vevények és vándorok Bozóky Éva számol be Kérjük lelkészeinket [...] kölcsönzésképpen is minden érdeklődő kezébe Bozóky Éva
9. 1997-08-24 / 34. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillag hegy in Mátyás [...] Szir­mai Zoltán du 6 Pócsai Istvánná Vm Ül­lői út 24 de [...] és kellékbolt Bp V Bárczy Ist­ván u 10 Tel 117 1659 [...]
10. 1992-08-16 / 33. szám
[...] között az irodalom vezet Jeleníts István Pilinszky János evangéliumi esztétikáját mutatja [...] Takács Gyula Berzsenyi Dánieltől Ferdinand István Petőfi szabadságvallásáról vagy inkább bálványáról [...] megismerni érdemes könyvre Veöreös Imre Bozóky Éva Bojtos Sándor Rédey Pál [...] Ribár János ZayM László és Bozóky Éva kritikáival irányítja az olvasót [...]
11. 2005-10-02 / 40. szám
[...] Barna György Barta Imre Bartalis István Bartha István Barthel Rúzsa Zsolt Barth Györgyné [...] von Carolsfeld Kaderják Csilla Kadlecsik István Kadlecsik Istvánná Kalina Katalin Kalincsák Balázs Kallus [...] Szántó Piroska Szántó Vilmosné Szarka István Szárnyas István dr Szathmáry Miklósné Szávay László [...] Ravai Réka Veress Erzsébet Veress István Veszprémi Erzsébet Vető István Victor [...]
12. 1998-03-29 / 13. szám
[...] segíts a hitetlensége­men Ámen Pőcze István Imádkozzunk Urunk Köszönjük hogy nem [...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillaghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Lajos du 6 vespera Rőzse István XI Németvöl­gyi út 138 de [...]
13. 1998-07-19 / 29. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbu­da ül Dévai Bíró [...] Szeverényi János du 6 Rőzse István XI Németvölgyi út 138 de 9 Rőzse István Budagyöngye XII Szilágyi E fasor [...]
14. 1990-01-21 / 3. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Attila Óbuda de 10 Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...] tőlem Bodrog Miklós Búcsú Seben Istvántól Szomorú igazságot szedett versbe Erdély [...] költészet Assisi Ference 270 kk Bozóky Évá­nak a mostani könyv válogatójának [...]
15. 2003-08-31 / 35. szám
[...] Márkus Mihály és dr Szabó István reformá­tus püspökök valamint Szili Katalin [...] V László állatorvos a Szent Ist­ván Egyetem egyetemi tanára Manninger Jenő [...] lovagkeresztje polgári tagoza­ta kitüntetést adományozta Bozóky Éva újságírónak interjúnk a 10 [...]
16. 2007-05-06 / 18. szám
[...] a piarista pap tanár jeleníts István a máso­dik kiadáshoz írt előszavának [...] mindenkihez aki olvas­sa őket Jeleníts István 192 oldal 133 x 156 [...] ragasztókötött 1220 Ft a Szent István könyvhéten 976 Ft Megvásárol­ható a [...] 3900 ft helyett 3120 Ft Bozóky Éva Számyasoltár Regények 409 oldal [...]
17. 1997-08-31 / 35. szám
[...] 30 szombat Én va­gyok Gémes István Jézus soro­zata augusztus 31 vasárnap [...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillag­hegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda 111 Dévai Bíró [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVL Hősök tere 11 [...]
18. 1995-04-09 / 15. szám
[...] ez az út vezet Szabó István A VASÁRNAP IGE HATALOM ÉS [...] hiba csúszott be A Magyari Ist­vánnal foglalkozó irodalom ajánlása című cikkünkbe [...] Országos Levéltár őriz egy Magyari Istvánhoz intézett eredeti levelet HASZNOS AJÁNDÉK [...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva XII Szilágyi E fasor [...]
19. 1983-11-27 / 48. szám
[...] cselekedeteit Zsolt 118 17 Jánosy István Luther a zenéről Ha az [...] a mi reménységünk Hédey Pál BOZÓKY ÉVA KÖNYVE dr Theofil Funk [...] jutott el a né­met olvasókhoz Bozóky Éva Claudia című kis­regényét másódik [...]
20. 1986-10-05 / 40. szám
[...] úrv Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Kelen völgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] végzi A köz­gyűlésen emlékbeszédet tart Bozóky Éva írónő az egykori tanítványok [...]