20 találat (0,148 másodperc)

Találatok

1. 2001-05-21 / 117. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
2. 1969-02-22 / 44. szám
[...] násos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
3. 1977-06-04 / 130. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattanak Távoli települése­ken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
4. 1969-09-18 / 216. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli tele­püléseken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
5. 2013-01-26 / 22. szám
[...] megyében egyébként viszonylag nagy a tanyákon élő Az idős lakosok néhány [...] indoklása szerint szinte csak a távoli pubokat látogatva tudnak a társasági [...]
6. 1979-07-24 / 171. szám
[...] ók Is meghallottak valami halk tá­voli zúgást Repülő lenne Egy pillanatig [...] állomáshelyeire a város perifériáin a tanyákon növekvő gyermekek másként az állami [...] iménti zúgás de még egy tá­voli árva puskalövés se hal­latszott semerről [...]
7. 1995-01-04 / 3. szám
[...] a szakadék két egymástól meglehetősen távoli partjáról szemléli a boszniai eseménye­ket [...] sorai­ból szedik áldozataikat Elhagyott vidéki tanyákon idős em­berek néhány száz forintjáért [...]
8. 1987-10-17 / 245. szám
[...] Magyai Televízióban a nem túl tá­voli múltban lezajlott kar­mesterversenyeket az ne­hezen [...] fá­tyolfényű kapualjakban a lompos vakkantású tanyá­kon s a templom terek pia­ci [...]
9. 1979-01-21 / 17. szám
[...] utókornak Igen gyakran ezek a távoli időrendben felsorakoztatott híradások a krónikák [...] minthogy a végeken az el­dugott tanyákon és községek­ben valaütí küzd a [...] a nyers kulcsainkat hanem a távoli baráti országba ahol bizonyára hiánycikk [...]
10. 1968-09-10 / 212. szám
[...] de legációt hívtak meg a távoli szocialista országba az uta­zók között [...] fellegvára is Vidéken a kisebb tanyá­kon településeken és a gaz­daságokban sok [...]
11. 1994-11-30 / 282. szám
[...] hitel igénybe vételével vásárolt a távoli ország A jár­műveken a megrendelők [...] ágy is van a falvakon tanyákon amelyet hasznosítani lehetne Dr Csáky [...]
12. 2000-10-02 / 231. szám
[...] 5000 lakosnál kisebb településeken vagy tanyákon élő jó képességű gyermekeket felvegyék [...] történő továbbtanulására Tá­mogatás a lakhelytől távoli egyetemeken főis­kolákon való tanulásra a [...]
13. 1982-06-30 / 151. szám
[...] 48 százalékából Az aprófalvak­ban és tanyákon élő több mint egymillió ember [...] és svéd kórusok mellett a távo­li Fülöp szigeteKi öl i s [...]
14. 1981-09-27 / 227. szám
[...] aktív kollégák A faluban a tanyákon min­denkit ismert apraját nagy ját [...] az orvost A nyitott ablakon távoli ku­tyaugatás hallatszik 23 óra 21 [...]
15. 1987-05-01 / 102. szám
[...] szerezte meg Amikor aztán a távoli Af­rikába a kövek országába került [...] és többen lettünk mert a ta­nyákon az a hír terjedt el [...]
16. 1954-10-24 / 252. szám
[...] kerületi Krasznodrr határte­rület falvakban és ta­nyákon a mezőgazda sági dolgozók havonta [...] juttat­ják el a könyveket a távoli mezei szállások­ra Alekszandr Jekimov aki [...]
17. 1973-02-17 / 40. szám
[...] 100 000 ember ólt ilyen tá­voli helyeken A becslések alapján több [...] az emberek­nek a száma akik tanyákon élnek s így nem részesülnek [...]
18. 1961-05-17 / 114. szám
[...] az eszeveszett parancsok következtében a távoli hómező­kön pusztultak el Csendben lé­pegetünk [...] ezután már gyárakban és falvakban tanyákon és pusztákon egy­aránt az a [...]
19. 1974-01-03 / 1. szám
[...] lakik a községekben és a tanyákon A felsorolásban nem szerep­lők vagy [...] elvesztek a fehérségben Csak a távoli álmos kutyaugatás hallat­szott el néha [...]
20. 1952-03-09 / 58. szám
[...] kivándorlás se hazai ván­dormunka se távoli kubikolás nem akadj Az aratási [...] mi a Elun és a tanyákon nem­igen tudtunk Minket is meglepett [...]