Somogyi Néplap, 1969. február (25. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-22 / 44. szám

1969. február 24-től március 2-ig. Állandó müsorszámok KOSSUTH RÁDI3: |Kj Rákóczl-lndulő. — «.SO: Hírek. Időjárás-jelentés. <— 4.32 —7.38: Hajnaltól reggelig! zenes műsor — 5.00; Hírek. Időjá­rás-jelentés. — 5.30: Reggeli Krónika. — 5.45: Falurádió. — 6.00: Hírek. Időjárás-jelentés — Kb 6.30: H* ek. Időjárás-je­lentés. — 7.00: Reggeli Krónika II. — Kb. 7.15: Körzeti idő­járás-jelentés. — Kb. 7.30: T3j könyvek. — 8.00: Hírek. Időjá­rás-jelentés. — 8.05: Műsorismertetés. A vidéki színházak mű­sora. — 10.00: Hírek. Hazai lapszemle. Időjárás-ielentés. — 12.00: Déli harangszó. Hírek. Időjárás-jelentés. - 13.00: A vi­lággazdaság hírei. — 13.05: A budapesti színházak műsora. — 15.00 Hírek. Idöiárás-jelentés — 17.00: Hírek Külpoitlkal fi­gyelő. — 16.00: Esti Krónika. — Í2.00: Hírek Időjárás-Jelen­tés. — 22.20: Sporthírek. — 24.00: Hírek. Időjárás-Jelentés. — 0.25: Himnusz. DE-TAPI D Aril A. I 4.26—7.58: Azonos a Kossuth rádió ■C 1 ^rl rVAUIW. | műsorával. - Közben 6.20—6.30: Torna a 252 es a 344 m-es hullámhosszon. — 13.47: Vízállás­jelentés — 14.00: Hírek. Időjárás-jelentés. — 18.00: Hírek. Idő­járás-Jelentés. — 18.00. Hírek. Időjárás-jelentés. — 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! — 20.00- Esti Krónika (a Kossuth rádió 19.00 órai adásának Ismétlése). — 23.00: Hírek. Sport. Időjá­rás-jelentés. — 23.15: Műsorzárás. I In ij n | 13.45—18.00: Azonos a Petőfi rádió mű­U \ í 'x A J I sorával. — 18.00: Hírek. Időjárás-je­lentés. — 23.00; Hírek. Időjárás-Jelenté». — 23.15: Műsorzárás. HÉTFŐ Kedvelt régi melódiák« Művelődéspolitikai műsor« A bét előadóművésze: Ruggiero Ricci—Irina Arhipova. Az óvodások műsora. Mészáros Tivadar népi zenekara játszik« Iskolarádió. Mozart-müvek. Tánczenei koktél. Hanglemez. Puccini: Manón Ej®scant •== Jelenet és az L felvonás fináléin. Valaki kopog. Török Sándor regénye folytatásokban. XIL rész. Zenekari muzsika, lakatos Sándor népi zene­kara játszik. Zenei élet a Tanácsköztár­saság idején. I. rész. Johann Strauss : Reggeli lapok — keringő. Válaszolunk hallgatóinknak! Harsan a kürtszót Édes anyanyelvűnk, Ruggiero Ricci hegedül. Van új a Nap alatt. Húszas stúdió. A zene nem Ismer határokat. *640: Verdi: Aida — Amnerfs és Radames kettőse és jelenet a IV. felvonásból. Nótacsokor, temezmúzeum, Sullivan—Gilnert: Esküdd széki tárgyalás. (Ism.) Három trió. Filmzene, ••15: •.10: •45: *040: 10,30: ÍL00: 11.35: 12.15: 13.05: *346: OS: *345: 1440: IMS: VUSi T&JS: 10.10: 10.53: 17.20: 17.44: 38.00: 19.35: £9.35: 21.13: £2.20: 22.55: 040: 20.23: Az MRT népi zenekara ját­szik, Kozák Gábor József vezetésével, Gaál Gabriella és Bojtor Imre éneket 21.00: Kilátó. 22.20: Üj lemezeinkből. 22.51: Meditáció. 23.01: Tánczene.' 23.35: Ritkán hallott operákból. 10.00: André Chénier. Részletek Giordano operájából. 10.40: Az a bizonyos narancshéj. (Ism.) 11.42: Könnyűzene Behár György műveiből. 12.15: Zenekari muzsika. 13.19: Házunk tája. 13.39: A Vasas Központi Művész­együttes énekkara énekel. 14.00: Kettőtől hatig ... 18.10: A Magyar Rádió Országos Hegedűversenye. Válogató. L rész. Közben: Kb. 18.55: Szegény bolond. Kb. 19.15: A hegedűverseny válo­gatójának folytatása. 20.30: Üj könyvek. (Ism.) 20.33: Kérdőjelek a sugár» biológiában. 20.58: Schubert: MiriasB diadaléneke* 21.18: Tánczene. 21.53: Kadosa Pált TV. nSmfÖuía. 22.20: Túró József népi zenekara játszik, Balázs Erzsi és Takács Béla éneket Közben: 19.05: Fényes szellők — fényes szelek. Kb. 10.15: A hegedűverseny válo­gatójának folytatása. 20.30: Üj könyvek. (Ism.) 20.33 í\ Tánczene. 21.00: Ismeretterjesztő előadás. 21.15: Az Állami Népi Együttes műsorából. 21.49: Üj lemezeinkből. 1840: Tánczenei koktél. (Ism.) 18.55: Orosz nyelvtanfolyam fel­nőtteknek. 40. lecke. 19.10: Zenekari muzsika. 19.35: Hangverseny a Zeneakadé­mia nagyterméből. Közben; Kb. 20.20: Külföldi tudósoké a szó. Kb. 20.35: Gulyás Pál verseiből. (Ism.) Kb. 20.40: A hangversenyközvetf- tés folytatása. Kb. 21.30: Operarészletek. 22.01: Felvételek a dzsessz őskorából. 22.li: Romantikus mflvészportrék. Weber. icscrrömÖK 10.00: Hallgassuk együtt! (Ism.) 10.42: Előhang a jövő hónap ma­gyar irodalmi műsoraiból. fi .12: Marica grófnő. Részletek Kálmán—Harsány operett­jéből. rt.45: Az életmentő mágneses tér. 12.00: Zenekari muzsika. 12.52: Gazdaszemmel harAútg mezőgazdaságáról. 13.67: Fehér fuszulykavirág. ítfépdaíjáfék. (Ism.) 14.00: Kettőtől hatig . «*. 1840: Soproni József: n. vonósnégyes. 18.27: A históriák forrásánál, Í8.47: R***ri magyar dalok és táncok. IMK: A Hamburgi Rádió szimfo­nikus zenekara játszik. 2646; Ü3 könyvek. (Ism.) 2048: Fádürtczfnház. Derkovfics. Rádiójáték. (Ism.) líLOS: Tánczene. 1445: A hét . előadóművésze; Ruggiero Ricci — Irina Arhipova. (Ism.) Tánczene! koktél, (fsm.) Orosz nyelvtanfolyam felnőtteknek. 39. lecke. Janocek operáiból. Bach-művek. Láttuk, hallottuk. (Ism.) Ismerftedjünk a dzsessz- muzsikával. Századunk zenéjéből, 18.10: Magnósok, figyelem! 18.55: Orosz nyelvtanfolyam fel­nőtteknek. 39. lecke. (Ism.) 19.lt: Szabó Ferene szerzői estje a szegedi Tisza Szálló nagyter­mében. 26.39: Barokk áriák. 2142: Garav Attila együttes* játszik. 2L27: Hangfelvételek felsőfoko®. 840: #40: 1040: 1040: ILM: n.2S: 1245: 13.06: 13.21: 13.38: 14.00: 1445: SZERDA 18.10: 18.55: 1940: 20.00: 21.04: 2144: 2143: KEDD 8.20: Kodály* Szimfónia. 5.50: Egy nap, károm világ­részben. 9.00: Harsan a kürtszó? (Ism.) 9.43: A Lipcsei Rádió fúvószene­kara játszik. 1040: "“HódmezŐmagyarország.« 10.40: Erika KÖth és Rudolf Schock énekel. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Keringő, länder, mazurka zongorára. 1245: Verbunkosok, népdalok. 13.06: A denevérek tótágast alusznak. Versek. 13.21: Muszorgszkij: Hovansesina* V. felvonás. 19.48: Bill Ramsey énekeL 14.07: Pipacsok a tengeren. Móricz Zsigmond regény rádióra. (Ism.) 15.15: Két szimfónia. 15.57: Ivan della Mea dalaiból. 16.05: Rádióiskola. 17.05: Tallózás a világsajtóban. 17.20: Lemezek közt válogatva. 17.56: Mens György nótákat énekel. "1843: Kinek a számlájára1? 18.28: Könnyűzenei híradó. 19.30: A Szabó család. 20.00: Ruggiero Ricci hegedÜL 840: Szvjatoszlav Richter zongorázik. §.0@s Orvosi tanácsok a vesebeteg gyermekek gondozásárőL 145: Szabad szél. Részletek Da- najevszkij operettjéből 944: A veszélyes segítőtárs,, (Ismétlés.) 1040: Zenekart muzsika 11.00: Iskolarádlő. 11.30: A Szabó család, (tan.) 1245: Tánczenei koktél. 13.06: Válaszolunk hallgatóinknak! 13.21: Dalok. 13.39: K'v’-ák Gábor József uéuí *e- asekara játszik,, Bíró József énekeL ft.10: Nőkről — nőknek. 14.40: Kórusok Verdi operákból. 1545: Az Tskolarádió műsora gim­náziumok számára: Zenés album. 1S.55: Ke»en Hugó—Gábor Andor dalaibőL 26.04: Rugytero Ried hegedül. 16.19: A 2. Kőzp. Bizottság műkö­dése. Beszélgetés Hevesi. GyulávaL 17.20: Ml újság az Operában? 17.58: A színfalak mögött. 18.13: Magnósok, figyelem! (tan.) 19.30: A komédiás. Csiky Gergely egyfelvonásosa. (Ism.) RL01: Népdalcsokor. 20.30: Az MRT szimfonikus asene- karának hangversenye a stúdióban. Kb. 21.10: Czine Mihály könyv­szemléje. Kb. 21.20: A hangversenyközvetf- tés folytatása. Kb. 21.49: Operettdalok« 22.20: Könnyűzene. 22.50: A hivatal lakik .. • 23.00; Barokk muzsika. 23.29: Népdalok, csárdások. 040: Lassus kórusok. Dallal, tánccal a világ körül. : A cipő ára. Mikolasz Szluckisz elbeszélése. 11.00: Flotow: Márta. Négyfelvo- násos vígopera. 11.53: Jankovich Ferenc versei. 13.09: Könnyűzenei híradó. (Ism.) 13.39: Beck kisasszony. Benedek Elek elbeszélése. (Ism.) 14.00: Kettőtől hatig ... 18.20: A Magyar Rádió Országos Hegedűversenye. Válogató. H. rész. 1545t 16.15: 16.30: 1745: 17.49: 18.04: 18.44: 1940: 80.45: 22.20: 23.03: o.io: Tánczene. Faust. Részletek Gounod operájából. Luxemburg grófja. Részletek Lehár—Gábor operettjébőL Rádióegyetem: Zrínyi Miklós n. rész. Életem, találkozásaim. A mikrofon előtt: Szigeti József. V. rész. (Ism.) Verbunkosok, népdalok. Barokk muzsika. Valaki kopog. Tőrök Sándor regénye folytatásokban. XIIL rész. Hárfa és jciteramuzsfka, Bartha Alfozfz énekeL Törvénykönyv. Tánczene. A függöny »felhördül. • •« Zenés krónika. Riportképek GyőrbóL Magyar muzsika. Könnyűzene. Lalo: Spanyol szimfónia. Mikrofórum. Operabarátoknak. Győri Szabó József nótákat énekeL Manón Lescaut. Jelenetek Prévost Abbé költőt j^tékábóL Zenés est öt tételben» Részletek Planquette A eor- neviHei harangok és Fali Sztambul rózsája című operettjéből. Zenekari muzsika. Katonadaloko 10.30: Édes anyanyelvűnk. Lőrin- cze Lajos műsora. (Ism.) 10.35: Boross Lajos népi zenekara játszik, Cserfalvi István énekel. 10.59: Lottóeredmények. 11.00: Iskolarádiő. 11.35: Szeberényi János fuvolázik. Lukács Pál brácsázik. 1245: Tánczenei koktél. 13.06: Vita a korszerű mező- gazdaságról. 13.21: Irina Arhipova Rimszkij­Korsüiakov Hópehelyke című operájából énekel. 13.34: Kersics Anka és Palcsó Sándor népdalokat énekel, Mursi Sámuel furulyázik. 13.55: Bartók: H. szvit. 14.30: Róka Móka Bábszínháza. (Ism.) 1545: üZENEtek. 15.55: Falusi délután. 1745: Bemutatjuk új operate mezeinket. 17.40: Nyitott stúdió. 18.00: Üj Zenei Üjság. 18.40: Pergő ritmusok. 19.35: A hónap slágerek 20.10: A Rádiószínház bemutatója: A vallatógép. 20.57: Svéd Sándor nótákat énekeL 2149: Zeneművészeink reflektor- fénybén. 23.00: János vitéz. Részletek Xi° csóh—Heltai daljátékéból. 040: Zongoraművek,, 10.00: Mozart: B-dűr divertimento. 10.30: Mindenki kedvére! 1245: özvegy királyfi. Kamondy László elbeszélése. 12.25: Tánczene. 13.00: Maszkok, koturmusok és más érdekességek. 13.27: Moha Óácsi, a törpe. (Ism.) 14.00: Kettőtől hatig . • • 1840: A Magyar Rádió Országos Hegedűversenye. Válogató. SIL rész. Közben s 19.05: Szép magyar vers. Kb. 1945: A hegedűverseny válo­gatójának folytatása. 2640: Üj könyvek. (Ism.) 2043; Rádióegyetem: Zrínyi MSk1* lós. IL rész. (Ism.) 21.03: Áz MRT énekkara kodály- műveket énekel, vezényel: Vásárhelyi Zoltán. 21.20: Vendégkönyv. 2145: Solti, Károly nótákat énekeL 22.00: Kár lenne elmulasztani, 18.10: Hanglemezparádé. 1845: Orosz nyelvtanfolyam fel­nőtteknek. 40. lecke, asm-) 1940: Sosztakovics: XI. szimfónia. 2040: Két Schubert vonósnégyes. 21.07: Janine Micheau énekel. 21.27: Lionell Rogg orgonaestje. 22.24: Magyar zeneszerzők. ^■PRNTEK I 8.20: Zenekari muzsika. 9.39: Birkák a támaszponton. Bjorn Bjarman elbeszélése. 10.10: Az óvodások műsora. 10.00: II. Fülöp. Komédia prózában és zenében. (Ism.) Közben: 10.49: Válaszolunk hallgatóinknak! 11.04: A zenés játék folytatása. 12.19: Subások. 12.29: Zenekari muzsika. 13.13: Népművészek a mikrofon előtt. (Ism.) 12.32: Szigeti veszedelem. Részletek Zrínyi Miklós eposzábőL 14.00: Kettőtől hatig .. • 1840: A Magyar Rádió Országos Hegedűversenye. Válogató. IV. rész. Kb. 19.15: Láttuk, hallottuk. Kb. 19.35: Járóka Sándor népi ze­nekara játszik, Urbán Kata­lin énekeL 20.35: Üj könyvek. (Ism.) 2048: Korondy György operett» dalokat énekeL 2047: Megölték a kutat. 21.17: Tánczene. 2145; Vita a gieesrőL R, résm* 22.05: A Magyar Rádió Országos Hegedűversenye. A válogató eredményhirdetése. 2240: 100 éves a periódusos rendszer. 22.40: IfJ. Magyar! Imre népi zenekara játszik. 1840: Tánczenei koktél, (tan.) 1845: URH Zenei Kalauz. 13.36: Maros Rudolf: Vonósszim­fónia. 19.56: Kamarazene. 20.52: Dzsessz JapánbóL 2148: Húsz nagy opera — húsz nagy karmester. IX. Berg: Wozzeck. SZOMBAT I Lányok, asszonyok. Orvosok a mikrofon előtt. Zenés est öt tételben. (Ism.) Lemezmúzeum. Kedves öregasszony. Irodal­mi összeállítás, asm.) 1245: Leányvásár. Részletek Jacobi —Bródy—Martos operettjéből. 19.06: Cigánydalok, csárdások« 13.25: OlvasónaplómbóL 13.40: Három Bartók kórus. 13.50: Rádióreklám. 14.00: Néhány perc tudomány. 14.05: Walter Giesking zongorázik. 14.45: Hétvégi külpolitika! figyelő. 15.10: Csak fiataloknak! 15.55: Hétvége. 17.30: Vidám jelenetek. 17.55: Boross Jolán és Bődy József énekeL Kállai Kiss Ernő klarinétozlk. 1847: Üj lemezetekből. 19.30: Jót nevettünk 1968-baü. 22.20: Táncoljunk! 12.56: A hangversenyközvetítés í oly tatása. 1340: Könnyűzene. 14.08: Könyvismertetés. 14.38: Kórusok népdalokat énekéinek. 15.06: Orvosok a mikrofon előtt. (Ism.) 15.11: Irina Arhipova orosz ope­rákból énekel. 15.30: Közvetítés oajnoki labdarú­gó-mérkőzésekről. 15.50: Toronyzene Pezel műveiből. 16.0J: Kortársáinkj Komán György. 16.45: Ruggiero Ricci hegedül, Raűos Ferenc zongorázik. 17.32: Néptáncok. 17.45: Hangversenynaptár. 18.05: Nappali csillagok. Rádió­játék. (Ism.) 19.01: Zenekari muzsika. 20.30: Üj könyvek. (Ism.) 20.33: Verdi; Nabucco. Négyfelvo- násos opera. Közben; 21.19: Távoli tanyákon. Riport. 21.33: Az operaközvetítés foly­tatása«. 18.05: Hanglemerparádé. 19.00: Üj lemezeinkből. 1947: Zenei panoráma. 20.07: Regina Resnik énekeL 20.31: Kamarazene. 21.29: Kovács Andor és együttese játszik. 21.45: Debussy-művek. IMVASARIMAP 1 8.10: Édes anyanyelvűnk. 8.15: Könnyűzene. 8.48: Rádióreklám. 8.53: TIZENNYOLCEZER NAP. Kaposvári úttörők jubileumi műsora. Ruggiero Ricci hegedÜL Szerkesztői üzenetek. Vasárnapi koktél. Jó ebédhez szól a nóta. Egy korty tenger. Fekete Gyula műsora« Művészletúezek. Tudósaink fóruma« Gordon Jenkins és zenekara játszik. Ma 50 éve történt! A HL Interaacionálé első kongresszusa. Irina Arhipova operaáriákat énekeL Anyanyelvűnk magyar. Csárdások. Zárszámadás. Dokumentum» játék. Mw kőzések percről percre« Filmsztárok énekelnek. Nagy mesterek, világhírű előadók. Sporthírek és totóered­ményeko Nóta- és népdalért. Közvetítés a Madách Szín­házból: Kegyenc. Dráma két részben. A vasárnap sporijs« Totóeredmények« Tánczene. GoMmnrk operáiból. Verbunkosok, népdalok. 943: 10.20: 10.29: 12.10: 12.50: 13.00: 13.40: 14.00: 14.15: K.20: 14.32: 14.47: 15.08: 16.00: 17.05: 1747: 1940: 1945: 1947: 2240: 22.20: 23.05: 23.40: 10.00: A hét könnyű- és tánczenei műsoraiból. 12.00: A Magyar Állami Hangver­senyzenekar hangversenye. Közben; 12.42: Ki szép, ki jó. Móricz Zsig­mond novellája. (Ism.) 8.00: Miska bácsi lemezesládája. 8.30: Operakalauz. Borodin; Igor herceg. 9.30: Százados szenzációk. 10.00: Nyúl István kamaraegyütte­se játszik, Zeke Gyula énekeL 1045: Érdekességek a jövő hét músorábóL 16.45: Koldus az aranytrónon* asm.) 11.05: Kancsol.fűk a Debreceni Cso­konai Színházat. Operahang- versenv a színház művészei­nek feözreműködéséveL Közben s Kb. 1140: Beszélgetés a színház igazgatói irodájában. Kb. 12.10: Az operahangverseny folytatása. Kb. 13.00: Horst Jankowski együt­tese játszik. 1340: A lusta kis rigó. Mesejáték, asm.) 14.09: Táskarádió. 14.55: Mérkőzések percről percre. 15.50: Ez is, az is 120 percben. 1740: Három a kislány. Részletek Schubert—Berté daljátékából. 18.20: Mit üzen a Rádió? 19.00: A Moszkvai Kamarazenekar Haydn-estje. 20.39: Ezer mérföldre. Versek. 20.54: Tánczene. 2L30: Mi ez? 21.45: Nóták. 2245: Brahms-művek. 18.05: Hanglemezparádé. 19.00: Román művészek opera­felvételeiből. 19.50: Zongoraművek. 20.40: Dzsessz StuttgartbóL 20.55: Händel; Saul — oratórium. 2 ÉV GARANCIA 1969. február 25-től március 2-ig KEDD ~~ 17.58: Hírek 18.05: Remekművek titkai. VHL A Le Nain-fivérek műhelyében. 18.30: Reklámműsor. 18.35: Írók, könyvek, kritikusok. 18.45: Kelet-Afrika közelről. HL 19.05: Esti mese. 19.15: Nó laszó. 19.35: Négyen négyszemközt... Riportfilm. 20.00: Tv-híradó. 20.20: A Stúdió Unó Könyvtára. Olasz zenés film. (16 éven felülieknek!) 21.20: Tv-híradó, 2. kiadás. 21.30: Fáklya. SZERDA 16.23: Ü. Dózsa—Legia Varsó. Vá­sárvárosok Kupája labdarú­gó-mérkőzés. Közvetítés a Megyeri útról. 18.15: Szót kérünk! Az »Ingázó« falu. 18.55: Esti mese. 19.05: Újdonságok éve. Közvetítés a Mezőgazdasági Gépgyárból­19.40: Parabola. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Édes fiaim. Arthur Miller drámájának magyarul beszé­lő amerikai filmváltozata. 2140: Lengyen a zene mindenkiét I. rész. 2240: Tv-híradó, 2. kiadás. CSÜTÖRTÖK 17.15: Irány az egyetem. 1748: Hírek. 18.05: Kulcsos emberkék. Riportfilm. 18.20: Virágok. Holland rajzfilm. 18.25: Vita műsor a kollektív szerződésről. 1845: Esti mese. 19.05: Ray Anthony show. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Fórum. Kb. 22.00: Tv-híradó, 2. kiadás. iggtJtidld—H 1740: Pedagógusok fóruma, 17.53: Hírek. 18.00t Fabula. 18.45: Az orvosi gondolkodás törté­nete. I. 1945: Esti mese. 1945: Felelősség és demokrácia « gazdaságban. Politikai tan­folyam. X. 26.00: Péntek esti bemutató; Komédia a tetőn. TvrfUm. £1.05: A Tv zenei újságja. 2140: Tv-híradó, 2. kiadás. 2240: MŰKORCSOLYA VILÁG­BAJNOKSÁG. Párosverseny, szabad on választót* gyakorla­tok közvetítése felvételrőL SZOMBAT 9.00: Nótaszö. asm-) 9.15: Vitaműsor a kollektív szerződésről. (Ism.) 9.45: Angyal kalandjaL Veszélyes meghívás. (Ism.) 16.35: N*even négvszemközt • •• Riportfilm. asm.) 16.5$: Budapest, te csodás. asm-) 1543: Húsz év legjobb 12 magyar játékfilmje: JX. Szegényle­gények. (16 éven felüliek­nek !) 16.45: Reklámműsor* 16.50: Körkép. 17.50: Hírek. 17.55: Kelet-Afrika közelről, 18.15: Tv-operakalauz. 18.35: A Tv jelenti. 19.20: Cicavízió. 19.35: Kedves verseim« 20.00: Tv-híradó. 2040: Családi félkör. 22.00: Tv-híradó, 2. kiadás. 22.20: MŰKORCSOLYA VILÄG­BAJNOKSAG. Női szabadon- választott gyakorlatok fel­vételről. IVASARNAP 9.05 s Hétmérföldes kamera. 9.20: Szakkörről szakkörre . « Z 10.00: Indul az adás. «-Figyeljetek!-« 1045: Telesport. Diósgyőri Vasas- Vasas bajnoki labdarúgó- mérkőzés közvetítése. ÜS.33: Mezőgazdasági szakfilm­sorozat. n. 15.55: Reklámműsor« 16.00: Telesport. 1740: Látogatás a Zeneművészeti Főiskola növendékeinél. £740: A bélyeg útja. Svéd kisfilm. £8.06: Tudományos tudakozó — önmagunkról... Í8.50: Tv-szőttes. 1940: A világ térképe előtt. 9.20: Esti mese. 19.35: Sébastien az emberek között. 9. Te érted, Monseigneur« 20.06; Tv-híradó. 26.20; Magyarázom a mechaniz­must, 10. rész. 20.25: Feuchtwangler: A hamis Néró. Tv-játék. (14 éven felülieknek!) 21.56: Az érem harmadik oldala. 22.00: Tv-híradós 2. kiadás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom