2. oldal, 40 találat (0,697 másodperc)

Találatok

21. 1898-03-11 / 8. szám
[...] Sándor Eckermann Ede Éber ling István Fehérváry Géza Kanócz István Keller Ignácz Kollár Lajos Laumann [...] Bis cara Endre Blau Lajos Bozóky Adám dr Demel Károly Duma [...] Gyula FYey berger Pál Frommann Istvánná Takáts János Gamauf Károly Garba [...] Jáhl Nándor Keömley Nándor Kertseher Ist­ván Klempa Istvánná Kosutány Géza Kozma Gyula Kratzer [...]
22. 1899-05-01 / 13. szám
[...] János Ellenőr Friederich Károly Orvosok Bozóky Jenő dr Harnischfegar József Hőgyes [...] Mihály Ka nyó Sándor Kertscher István Kozma Gyula Kürtös Gyula Laumann [...] Lederer János Linczbauer Fülöp Lindenbach István Lind mayer Ferencz Liptay Lajos [...] Pálmai Andor Pártos Gyula Pecz István Rácz Gerő Reinl József Rupp [...]
23. 1897-02-28 / 9. szám
[...] Báró Csollich 1 frt Hirsch Istvánná 1 frt özv Lász Ká [...] családja 5 fr 9 Hirsch István ur ivén Hirsch Istvánné 5 [...] Szepesy Irma 1 frt Crozin Ist­ván 1 frt Gsekelincz Marczel 2 [...] frt 60 kr 31 Főtiszt Bozóky Géza ur ivén N N [...]
24. 1899-03-01 / 7. szám
[...] jog I Institutiók Irta Dr Bozóky Alajos Szerencsés gondolat a kiadóhivataltól [...] vett részt Jelen voltak Kögl István ur Aranka kisasszony leányával kinek [...] 80 kr Megjelent a Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osz tályánák kiadásában Kapható a Szt István Társulat könyvkiadó hivatalában Budapest VIII [...]
25. 1898-09-01 / 25. szám
[...] beszed Hála és bi­zalom Szent István első magyar királynak II en [...] vallásos Bécsben magyarul beszéltek Szent István ünnepen De beszeltek e magyarul [...] környékén levő falvakban mindenütt Szent István napján mégis csak magyarul kel­lene [...] egy ik szerpap sze­repét vitte Bozóky Antal mellett A budai várpalota [...]
26. 1897-11-28 / 48. szám
[...] jegyek rend­szerint nem kaphatók Fromman István úr a kör igazgatója és [...] bizott­sága 1897 98 Elnök Frommann István a kör igazgatója Tagok Bély [...] Boezánczi László Bol beritz Oszkár Bozóky Adám dr Buday Jó­zsef dr Gsepely Sándor Debreezeny István Depóid Lajos Duma Tivadar dr [...]
27. 1897-07-18 / 29. szám
[...] Herczegh Lobkovitz Rezső had­testparancsnok Heinrich István Goldberger Sam és fiai dr [...] Berthold Frey berger Pál Szepessy István Rausch Ferencz Scheich Károly és Lorosz István urak egyenkint 5 forintot Szabó [...] egyenkint 1 frt 50 krt Bozóky Endre és Adám urak 1 [...]
28. 1896-05-17 / 20. szám
[...] Gora Anna Löwy Zoltán Bereczky István Endele Teréz Strebl Katalin igen [...] a p á r y István beszédét ki a királyhoz intézendő [...] király iránti szeretetre Majd dr Bozóky Endre méltatta azt a haladást [...] Az ülés megnyitása után Rákos Ist­ván olvasta föl az elnök előterjesztését [...]
29. 1899-02-01 / 4. szám
[...] VIDÉKÉ Február 1 Dr Kis István 1 írt Czekélnis Marczel 1 [...] Botka Lajosné 3 frt Fischer István 2 frt Dr Oeffner An­tal [...] Ruszwurm Vilmosné 1 frt Hirsch István és neje 5 frt Br [...] 8 frt 50 kr Főtisztelendő Bozóky Géza úr gy i X [...]
30. 1897-05-23 / 21. szám
[...] a magyar ember szivéből Szporni István emlékezete A budai tanítóság kegyeletes [...] fel a farkasréti teme­tőben Szporni István volt Bocskay téri vezető tanitónak [...] szer j kesztője Dr Papp István ő excellentiája gróf Hunyady László [...] jól van szerkesztve Eljegyzés Dr Bozóky Endre az I kér állami [...]
31. 1897-02-28 / 9. szám
[...] m m a n n István gazda Depóid Lajos titkárok Blau Osz­kár dr Bozóky Adam és Debreczeny István pénztárnok 0 11 Lajos ellenőr [...] Erzsébet szálló 4 i Blaschka István VII király uteza 110 sz [...]
32. 1900-01-00 / 3. szám
[...] Auerhammer Józsefné Teichmann denőné Kertscher Istvánná Kosaras Sándorné Móczár Elememé Plisicz [...] ur ivén 2 frt Kanócz István ur ivén 12 frt Vaszary Kolos L 0 frt Kanócz István 2 frt Kasics Péter ur [...] frt B L 50 kr Bozóky Géza ur ivén 2 frt [...]
33. 1900-07-00 / 18. szám
[...] Heti óráinak száma 5 11 Bozöky Géza r kath áldozár várbeli [...] oszt tanuló kapta 4 Hirsch Istvánná úrhölgy 10 koronás adomáim­ból 5 [...] Gyula s k Kornitzky Fi Bozóky Géza s k Appl Lajosné [...]
34. 1904-02-30 / 6. szám
[...] Farkas József 2 k Hrubják István 1 k Szeleczky István 1 k Pámáry József 40 [...] F A 1 k Hrubják István 1 k X Y 1 [...] Pataky Pálné 30 f Csada István 20 f Lénárth Juliska 40 [...] ivén összesen 1 kor Főtisztelendö Bozóky Géza ur ivén összesen 4 [...]
35. 1898-01-23 / 3. szám
[...] úr 2 frt Nagys Kanócz István úr ivén Herczegprimés 10 frt [...] Karsai Sándor 1 frt Kanócz István 1 frt összesen 12 frt [...] Arthur 1 frt Dr Kiss István 1 frt összesen 14 frt [...] 18 frt 10 kr Főtiszt Bozóky Géza úr ivén B G [...]
36. 1897-08-08 / 32. szám
[...] esküvőjét a budai kapuczinusok templomában Bozóky Endre dr főgymnáziumi tanár Lukse [...] Csennely utczában földszintes házakra Tury Ist­ván a Kelenföldön Ritter János a [...]
37. 1897-01-24 / 4. szám
[...] az irányiadé köröket Gróf Széchenyi István eszméje és terve a vaskapu [...] kezdetén becses lapjában közölni Dp Bozóky Endre Közöltük ezt a kis [...]
38. 1896-01-26 / 4. szám
[...] összesen 5 frt 9 Hirsch István ur ivén Hirsch Ist­vánná 5 frt Hirsch István 5 frt összesen 10 frt [...] összesen 2 frt 11 Kállay István ur ivén Kállay Ist­ván 2 frt összesen 2 frt [...] 3 frt 27 Kanóc z István ur ivén Kanócz Ist­vánná 1 frt Dr Fáik Ernő [...]
39. 1895-02-17 / 7. szám
[...] Károly dr Schiller György Spuller István Szabó M Ferencz Szalay Győző [...] Seide Jó­zsef Mechlovits Béla Dr Bozoky Ádám Nier tit Dezső Ludwig [...] férje Martin Gyula János és István saját valamint rokonaik illetve apósuk [...]
40. 1895-01-06 / 1. szám
[...] alapon nyugszik Jövő számunkban Dr Bozoky Ádám méltatja a kerületi választmá­nyokat [...] és kereskedelmet Kiadó Dévai Szöllösy István Felelős szerkesztő mindszenti Erdélyi Gynla [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind