Buda és vidéke, 1899 (8. évfolyam, 1-36. szám)

1899-02-01 / 4. szám

Budapest, 1890. (4t BUDA és VIDÉKÉ Február 1. Dr. Kis István 1 írt, Czekélnis Marczel 1 frt, Trojko_ Béla 1 frt, Lenk Gyula 1 frt, Traiber Vincze 1 frt, Dr. Ádám .Árpád 1 frt, Dr. Makucz Arthur 1 frt. összesen 15 frt 50 kr. — Dr. Kovács Pál úr 3 frt. — Dr. Lechner László 1 frt. — Márffy Ágost úr 5 frt. — Márffy Albin úr gy. i. König Tivadar 1 frt, Szontágh János 1 frt, Márffy Albinná 5 frt, Márffy Albin 5 frt. összesen 12 frt. — Főtisztelendő Dr. Nemes Antal úr gy. i. Dr. Nemes Antal 2 frt, Kohl Medard 3 frt, Gróf Hunyady László 5 frt, Némethné 2 frt, Botka Lajosné 3 frt, Fischer István 2 frt, Dr. Oeffner An­tal 3 frt, özv. Rehák Edéné 2 frt, Rosier Sabina 1 frt, Stoffa M. 1 frt, Pernöffy Jánosné 3 frt, Havas Sándorné 3 frt, Madarassy Pálné 3 frt, Tory Burián Aranka 2 frt, Tichtl Irén 1 frt, Farkas M. 2 frt, özv. Kella Kálmánná 2 frt, Ruszwurm Vilmosné 1 frt, Hirsch István és neje 5 frt, Br. Csóllich 1 frt, özv. Gürschné 1 frt, Hanner 1 frt, Wettstein 2 frt, Wettstein József 1 frt, Keömley Pál 2 frt, összesen 54 frt. — Nikolics Ignácz úr gy. i. Nikolics Ig- nácz 1 frt, Nikolics Ignáczné 1 frt, Nikolics Aranka 1 frt, összesen 3 frt. — Pora Ferencz úr gy. i. Pora Ferencz 3 frt, Novák Sándor 2 frt, összesen 5 frt. — Szegő János úr — frt. — Tömör Ferencz úr 1 frt. — Bachler Károly úr gy. i. Kogler Jánosné 2 frt, Dr. Zimányi Károly 2 frt, I Dr. Zimányi József 2 frt, Dr. Berencsi György 1 frt, Száz | Károly 1 frt, Száz Lili 20 kr., Bachler 2 frt, Bachler Elza 80 kr., Bugujár Richardt 50 kr., Stettner Géza 1 frt. ösz- szesen 12 frt 50 kr. — Balonyi Imre úr gy i. E. M. 5 frt Gr. C. E. 2 frt, Tömör Róza 1 frt, Balonyi Imre 1 frt. összesen 9 frt. — Baumerth Gyula úr 2 frt. — Guckler Győző ur gy. i. Guckler Győzőné 1 frt, Guckler Győző 1 frt, Guckler Rózsika 50 kr., ifj. Guckler Győző 50 kr. összesen 3 frt. — Dr. Hanzély László úr 2 frt. — Klesz- ner Albert úr 50 kr. — Madarassy Gábor úr és családja 5 frt. Tichtl János úr gy. i. Tichtl János 5 frt, Loveczky J. 2 frt, Tichtl Irén 1 frl, T. A. B. L. 2 frt. összesen 10 frt. Dr. Tőry Gusztáv úr gy. i. Tőry Burján Aranka 5 frt, Steinbach Kunig Johanna 5 frt, Némethi István 2 frt, Bó­kainé Tömöry Adrienne 5 frt, Tőry Emilné 3 frt, Jálics Kálmánná 3 frt, Tőry József 3 frt. összesen 26 frt. •— Wettstein Gyula úr 5 frt. — Dr. Appl Lajosné úrnő gy. i. Wahlner A. 1 frt, Turián J. 1 frt, Gaizler Olga Ottilia 1 frt, Széles Margit 50 kr. Maldoványi Ilonka 1 frt, Csanky Ilonka 50 kr., Heinrich Mária 50 kr., Kampis Irma 1 frt, Kovács Gizella 50 kr., Nizsnyánszky Mária 50 kr., Hübner Józsefné 50 kr., Ludvig Mária 50 kr. összesen 8 frt 50 kr. — Főtisztelendő Bozóky Géza úr gy. i. X. G. 2 frt. — Csonka Józsa úrnő gy. i. Pap Erzsiké 1 frt, Pap Elza 1 frt, Pap Margit 1 frt, Pernöff Jánosné 2 frt, Tichtl Mártim 1 frt, N. N. 20 kr., Tichtl Bella 50 kr., N. N. 20 kr., N. N. 20 kr., N. N. 20 kr., Ifj. Guckler Győző 5 frt, S/ath- máry Lili 1 frt, Hackel Mártha 1 frt, Roscony Elza 1 frt, Bene Ilonka és Rózsika 1 frt, Bokor Károly 1 irt, Tóth József 1 frt, Buday Alice 50 ki-., Kozák Margitka 20 kr., Nagy Ilona 50 kr., Turcsányi Livia 50 kr., Grecsák Emma 20 kr., Kerékgyártó Mariska 50 kr., Csorba Ilonka 50 kr., Heinrich Ilonka 50 kr., Vavrinecz Mártha — 50 kr. összesen 22 frt 20 kr. — Farkas József úr gy. i. Farkas József 1 frt, Mandl testvérek 3 frt, Müllner E. 2 frt, Freyt Lajos 1 frt, Pillmayer Károly 1 frt, X. Vilmos 1 frt, O. 0. 5 írt, Strobel Emil 1 frt, Szathmáry Béla 1 frt, Sélley Sán­dor 1 frt, Zveiter János 10 kr., Brabecz Sándor 50 kr., Fischle Vilmos 1 frt, Reiner Ervin 50 kr., Spanner József 50 kr., Híresek Győző 30 kr., Fischer István 50 kr., Tel­iér Frigyes 20 kr., Spáda Lajos 20 kr., Tamásy Béla 30 kr., Balogh G. 30 kr. összesen 21 frt 40 kr. — Farkas Jó­zsefné úrnő gy. i. Zsirai Flóra 1 frt, Csanki Mariska 50 kr., Fejér I. 50 kr., Nagjr Dezső 10 kr., Marton Anna 30 kr., Hinz Hedvig 1 frt, Rustler R. 1 frt, Endrey Emma 1 frt, Adriany Vilmosné 1 frt, Zobel Margit 1 frt, Gaál Lászlóné 1 frt, Cserhalmi Ilona 20 kr., Haraszti Mária 50 kr., Mály Adél 50 kr., Matus Rezső 50 kr., Wohlfart Anna 50 kr., Bárczi N. 10 kr., Kompoltlry M. 40 kr., Kompolhy Gusz- távné 1 frt, Czieglei Anna 50 kr., Hummel M. 1 frt, Bu- csek Margit 40 kr., Bucsek Gizella 40 kr., Bucsek Győző 40 kr., Csemiczky M. 50 kr., Szántóné 50 kr., Gammel F. 1 frt, Lehotay Mária 30 kr., Huber Paula 50 kr., Baráth Mária 30 kr. összesen 17 fit 90 kr. — Kis Áron úr gy. i Kosutány Ilona úrnő gy. i. Celligói Anna 1 frt, Dömö­tör Mariska 1 frt, Dubásievicz Ilonka 1 frt, Galambos Ma­riska 1 frt, Genál Hanka 1 frt, Bucsek Gizella 50 kr., Huber Karola 1 frt, Unger Józsa 50 kr., Nikolics Aranka 1 frt, Kokics Ilonka 50 kr. összesen 8 frt 50 kr. — Kor- nitzky Frigyesné 1 frt. — Krünner Anna úrnő gy. i. Ras­ier Sabina 1 frt, Farkas 2 frt, Kunsc 1 frt, Dr. Hűmmel Sz.-né 1 frt, Kereszty Ilona 1 frt, Marinovich 1 frt, Hol- czer Józsefné 1 frt, Anna Vormicza 1 frt, Dr. Stefferné 1 frt, Boska 1 frt, Csobotti Simonné 1 frt, Belanyi Ferenczné 1 frt, Belányi Imre 50 kr. összesen 14 frt. —Matyus Jenő úr gy. i. — Micholecz József úr 1 frt. — Oszoly Kálmán úr gy. i. Molnár Berta, 50 kr., Dr. Koch Antalné 50 kr., Koch Rudolf 50 kr., Mály Sándor 50 kr., Mály Elemér 50 kr., Schödl Frigyes 1 frt, Abele Rezső 1 frt, Oszoly Kál­mán 50 kr., Genál Zoltán 1 frt, Ifj. Fejér Vilmos 50 kr., Wirkner Manó 50 kr., Tamás Zoltán 20 kr., Ybl Ervin 1 frt, Szalmásy József 10 kr., Patachuh Béla 1 frt, Darnay József 20 kr., Fábry László 20 kr., Perczel Tasziló 50 kr., Boros Géza 20 kr. összesen 10 frt 50 kr. — Petzina Ödön úr gy. i. Brabecz Barna 50 kr., Abos Ernő 2 frt, Andriska Antal 50 kr., Keömley Aurél 50 kr., Agotha Antal 50 kr., Darnai Jenő 30 kr., Csapó József 20 kr., Ditrich Aladár 30 kr., Kugli Kálmán 50 kr., Hanszély Pista 1 frt, Paksy Gyula 40 kr., Borosnyai László 20 kr., Cziegler István 50 kr., Papotczy Antal 30 kr., Tilli Ferencz 50 kr., Hayanck Gyula 20 kr., Petzina Ödön 50 kr. összesen 8 frt 90 kr. Vaskó Bertalan úr gy. i. Oberrecht Ödön 1 frt, ifj. Né- methy Károly 1 frt ifj. Lachner László 1 frt, Unger Ernő 5c kr.. Széles Sándor 50 kr., Socanin Ferencz 50 kr., Paduch Béla 50 kr., ifj. Magyary Kassa Ferencz 50 kr., Wirkner József 50 kr., Józsa Kornél 50 kr., Sponer Sán­dor 50 kr., Kovács Pál 50 kr., Agotha Zoltán 50 kr., ifj. Lehotay Mihály 30 kr., Boldog Lajos 50 kr., Hubner Jó­zsef 50 kr., Bárdos Jenő 20 kr., Ludvig Lőrincz 50 kr., Pongrácz Ágoston. 20 kr., Vaskó Bertalan 50 kr. összesen 10 frt 80 kr. Minazok, a kik a felebaráti szeretet erényeit gyako­rolni kegyesek voltak, s az ünnepély fényét megjelenésük által, valamint közreműködésükkel emelni szíveskedtek, fo­gadják ez utón is az I. kér. I-ső számú (várbeli) iskola­szék igaz köszönetét. Tudósító. Ä farkasréti vasút. A főváros I. és II. kerületének polgárai népes gyűlést tartottak a krisztinavárosi pol­gári leányiskola tornatermében. A gyűlés lefo­lyása a következő volt: Stipauits Elek dr. indítványára egyhangú­ink megválasztották elnöknek Szebeny Antal drt, alelnököknek Fáik Miksa drt, Del Medico Ágos­tont és Hampel Sándort, jegyzőknek Lakner Jánost és Szodoray Lajost. A választás után Szebeny Antal dr elnök röviden elmondja, hogy a budaiaknak régi óhaja, hogy a farkasréti temetőbe villamos vasút menjen, már majdnem teljesedett, a mikor a villámos vasút a budai belső körúton megépült. Nagyon meglepte tehát a budaiakat a hir, hogy a még csak papiroson megrajzolt külső körúti vasúttal kapcsolták ösz- sze a temetői vasutat. Ez a terv a vasút épí­tését hosszú időre elodázná. Kasits Péter el­mondja, hogy a németvölgyi utón át vezető villámos vasutat a fővárosnak a miniszter által jóváhagyott szerződés alapján joga van köve­telni. A farkasréti temetőt még 1894. április elején adták át a forgalomnak és máig sincsen közlekedési eszköze. Részletesen ismertette a vasút ügyében megindított tárgyalásokat s ki­fejtette, hogy két nagy közérdek követeli, hogy minél előbb megépítsék a németvölgyi vasutat. A temetőnek s a vidéknek az érdeke. Az ügy most a kereskedelmi miniszternél van s azért indítványozza, hogy Fáik Miksa országgyűlési képviselő vezetésével ötven tagú küldöttség kérje meg a minisztert, hogy a vasút ügyét a budai érdekeknek megfelelően intézze el. Az­után határozati javaslatot terjesztett elő, a melycen a budapesti 1. és II. kerületi polgár­ságnak nagygyűlése kimondja, hogy a lakosság közérdeke azt kívánja, hogy a farkasréti teme­tőhöz a németvölgyi utón át építsék meg a vasutat, noha főváros és közúti vasúttársaság között kötött szerződés kötelezi a társaságot a vasút megépítésére. A külső körúti kombiná- cziót a közönség érdekébe ütközőnek deklarál­ták. Az indítványt s határozati javaslatot egy­hangúlag elfogadták. A határozatot megküldik a fővárosi tanácsnak s a vasúti vállalatnak is. az egész regényben, mely a való életből van merítve. Sohasem pongyola, a legkisebb részle­tet is kidolgozza. Alakjai élnek és szép nyelven társalognak. Mindvégig leköti a figyelmet ez a kitűnő regény, mely írójának sikereit szaporí­totta. Tessék elolvasni. Tánczoljatok lányok. (Levél a szerkesztőhöz.) Tisztelt Szerkesztő Ur! A napokban be­tévedtem egy budai bálba és néztem a tánezot. Bizony furcsa mulatság ez ma. A hogy a párok egymást fogják és átkarolják, ez már egy kicsit sok. Ilyent látva tisztelet a kivételeknek — eszünkbe jut a szent férfiú véleménye, hogy a táncz az erény sírja. A táncz jó testgyakor- lat, a könnyű mozdulatok iskolája, de azért ne fajuljon el az illetlenségig. A mi pedig a magyar tánezot illeti, erről jobb nem beszélni. Van ebben minden, csak magyar nem, épp úgy, mint a zenében. Kolumbus felfedezőképessége sem fedezné fel ebben a magyar tánezot. Örök béke. Kain és Abel legendája a harezok bölcsője. Innen indulnak a háborúk. Az emberiség böl­csőjében ringatta a háborút. Sokat írtak, sokat beszéltek róla. Egyszer Budán boldogult Balázs Sándor asztaltársaságában is beszéltek róla. Sokan szóltak hozzá a művészet és irodalom jelesei közül. Nagy István a Faust nagyérdemű fordítója ezzel oldotta meg a kérdést: Az utolsó ágyú, az utolsó ember. A keresztény szellem, a valódi keresztény meggyőződés ujjáébredése volna az örök béke hajnala, de addig a budai valódi bor által diktált tétel az ur t. i. : Az utolsó ágyú az utolsó ember. Ezt a tételt kü­lönben boldogult Nagy István egy szép versbe is beleöntötte, a mi az Ország Világban je­lent meg. ízetlenség. A napokban egy budai köztiszteletben álló férfiú leányának eljegyzése hire jelent meg. A lapot, mely közölte, felültették a hírrel. Az izetlenkedő egy ismert nevet irt a czikk alá. Úgy tudjuk, hogy az eljegyzések közléséért dij jár. Nem ártana ezt a dijat felemelni, hogy az izetlenkedő meggondolhassa mikor felüketést tervez. A budai kereskedők társaságának közgyűlése. A budai kereskedelmi társulat megtartotta Freyberger Pál elnöklésével rendes évi közgyű­lését, a melyen három évre megválasztották elnökké Freyberger Pált, alelnökké Ott Lajost, pénztárnokká Mauks Jánost, választmányi tagok lettek: Arnold Róbert, Brumer Alajos, ifj. Beck Adolf, Frey Alajos, Votzasek Károly, Reinl József, Spuller István, Steiner Mór, Telegdy Károly, YVillinger Ferencz, Weninger Mihály és Wolf Márton; a békéltető-bizottság tagjaivá: Günther Béla, Richtárszky Jenő, Müller Antal, Várady József. A budai kereskedők társaságának 105 tagja van, tehát több mint a múlt évben. A helyes vezetés, a szakérdekek kellő felkarolása fokozni fogja a virágzást. A szép múlt szép jövőt biztosit. A társulat minden budai kérdés­nél latba veti tekintélyét s előharezosa a ma­gyarosodásnak. Kívánjuk, hogy a hazafiságban mint eddig úgy ezután is előljárjon. Afrikai királyság. (Társadalmi regény, irta I. Virág Béla. A Fővárosi Lapok kiadása. Ára 2 frt.) Az Afrikai királyság könnyű, élvezhető munka. Elénk tollú írója jól alakit, a helyzete­ket jól csoportosítja. Hivatottságának jelét adja Országos központi hitelszövetkezet. Az országos' központi hitelszövetkezet, mely az 1898. XXIII. törvényeik alapján ala­kult, mint már jeleztük, működését Budapesten, IV. kér. Kaplony-utcza 9. szám a. helyiségeiben megkezdte. Az állam támogatása mellett létesült es annak állandó ellenőrzése alatt álló országos központi hitelszövetkezetnek az lévén a czélja, hogy a szövetkezeti ügynek, különösen pedig az idézett törvény alapján létesült vagy átala­kult és az országos központi hitelszövetkezet kötelékébe belépő szövetkezetek ügyeit előmoz­dítsa és az utóbbi szövetkezetek jogos hitel- 1 igényeit kielégítse, azokat gazdasági vagy ipari | beruházásaiban, beszerzéseiben és vállalkozá­saikban segítse, az Országos központi hitelszö­vetkezetnek megfelelőleg működését fokozatosan a szövetkezeti ügy minden ágára, és pedig a szorosan vett gazdasági és ipari hitelszövetke­zetek, mint az azokkal párhuzamosan vagy kü­lön, nyersanyag beszerzésére, gabona és más termények értékesítésére, és végül fogyasztási czikkek közös beszerzésére stb. létesítendő szö­vetkezetekre is kiterjesztendő Az Országos központi hitelszövetkezet azonban csak oly szövetkezeteket vehetvén fel rendes tagoknak, a melyek már a megalaku­lástól kezdve az Országos központi hitelszövet­kezet által az 1898: XX111. törvényezikk értel­mében gyakorlandó felügyeletnek és ellenőrzés-

Next

/
Oldalképek
Tartalom