22 találat (0,069 másodperc)

Találatok

1. 1881-08-14 / 33. szám
[...] urhölgyek to­vábbá Ujváry Lajos Nádudvary István P o k o r [...] Handler József Leber Gyula és Bozóky Gábor urak játéka szin­tén teljes [...]
2. 1888-01-15 / 3. szám
[...] hogy ezen bál tekintve Reitter István udvari kocsigyáros társulati elnök úr [...] frt B F 10 frt Bozóky Béla 50 kr Bősz Emil 1 frt Bucsek István 2 frt Csávolszky József 2 [...] Gáli Gá­bor 25 kr Gáli István 25 kr Gáli János 50 [...]
3. 1888-12-09 / 50. szám
[...] csendet zavarják rendőrségünk figyel­mébe ajánljuk Bozóky András ismeretes tolvaj újabban ismét [...] korabeli ezüstpénzt 1709 ből Máté István két darab i 4 réz [...]
4. 1911-03-19 / 22. szám
[...] már a legközelebbi számunkban Látogatás Bozóky Endre az Orsz közoktatási tanács [...] Károly 20 K Báró Andreánszky István dr Forgó Kálmán Jung János [...] Gott mann Gyuláné gróf Gyiirky Istvánná Han gay Rupert Lexa Károly [...] 4 én lesz Névmagyarosítás Vasina István helybeli siketnémaintézeti tanár nevét belügy­miniszteri [...]
5. 1923-01-21 / 4. szám
[...] cs a iai köszönetét rnond Bozóky Gyula Bruncz István 500 Rózsahegyi Gyula Goszíonyi Tibor [...] nagyérdemű közönségét hogy a Szent István téren levő Csorba féle hengermalomnál [...]
6. 1923-04-08 / 15. szám
[...] Gajáry Géza Steinecker Ferenc dr Bozőky Kálmán dr Az ünnepi beszédet [...] templomot építeni Az épitőbizoüsag élén Bozóky Gyula ezredes áii A templom [...] kalocsai érsek és helyébe Hanauer István váci püspök megy ki veszprémi [...] nemzetgyűlési képviselő lenne a szent István alapította egyházmegyét az esztergomihoz fogják [...]
7. 1924-09-14 / 39. szám
[...] KolSerné Schaf­fer Klára és Kövi István szolgáltatták De a ki a [...] felsőgödi templom épiíö bizottság élén Bozóky Gyula ezredes­sel a fejlődő Felsögöd [...]
8. 1925-02-08 / 10. szám
[...] Szob dr Vadas József Schaub István Testen Miklós Szűcs Vilmos Báskay Dezső Sós István Rajz Károly Vatter József Adler [...] Váci Takarékpénztár dr Révay József Bozóky Gyula Zsoldos Károly Vörös Tihamér [...]
9. 1925-12-06 / 90. szám
[...] a latin magyar számtan tanárai Bozóky Gyula ezredes a vidéken lakó [...] terjedt el város­szerte hogy Hirmann István szánkóján a határból egy megfagyod [...]
10. 1927-06-15 / 46. szám
[...] sikerből a kitűnő zene­kar Kövi István szakavatott vezénylete mellett A rendezés [...] Schiller Károly Volly László Érettek Bozóky György Fekete András Herman Domokos [...] az eladási árára vonatkozólag Mezey István kör­jegyzővel Letkés Hontvm lehet értekezni [...]
11. 1927-10-12 / 79. szám
[...] fért volna a szűk szent István téren Az egész nagy októberi [...] 14 szám alá helyezte át Bozóky ezredes ezüst keresztet kapott P [...] kitün­tetésekben részesítette E névsorban ol­vassuk Bozóky Gyula ezredes a felsőgödi rom [...] jubiEeumán Pénteken utazott Hanauer Á István dr I megyéspüspökünk Hódmezővásárhelyre hogy [...]
12. 1930-03-30 / 24. szám
[...] szombaton avatták államtudományi doktorrá Kovács Ist­ván váci m kir állampénztári lisz­tet [...] 10 én a Kulturház színház­termében Bozóky Gyula ezredes este előadást fog [...]
13. 1930-04-06 / 26. szám
[...] Kinevezés századossá A kormányzó Ilamisouszky István nyugállományú honvédhuszár főhad­nagynak a váci [...] A tankerületi főigazgató látogatása Acsag István dr budapestvidéki tankerületi főigazgató az [...] Előadás a Szeíitföldrftl a Kultúrpaíotában Bozóky Gyula ezredes vetített ké­pekkel kisért [...]
14. 1930-04-13 / 28. szám
[...] cse­csemő és gyermekvédelem szolgála­tában Perényi István dr vezető fő­orvos áll ki [...] áll lakásán a szeminárium rektoránál Bozóky ezredes előadása Bozóky Gyula ezredes szentföldi utazásáról szóló [...] előadás előtt Pe­re ne zy István karnagy vezetésével az egyesület zenekara [...]
15. 1930-11-16 / 86. szám
[...] intenciója szerint cselekszik A esllci István dr hasonlókép szól Kijelenti hogy [...] 10 du 2 4 ig Bozóky ezredes jön A szommszéd Felsőgöd koro­názatlan vezére Bozóky Gyula ezredes jön jövő csütörtökön [...]
16. 1930-11-19 / 87. szám
[...] letekintesz égi palotádból Fetrengve látod István nemzetét S onnan hol szivvirágok [...] karnagy zongorakisérete mellett Az előadó Bozóky Gyula ezredes lesz ki a [...]
17. 1933-04-12 / 29. szám
[...] hér me útja Hanauer Ä István dr püspök tavaszi kánoni látogatásainak [...] magyarosítsa Előadás a Szentföldről Pilismaróli Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes virágvasárnap [...]
18. 1933-12-24 / 97. szám
[...] én a tábornok Budapesten az István fogadóban szállásáért egy forintot fizet [...] Treatt Fokvárostól Kairóig 2 80 Bozóky A szentföld lelke 10 Vicki [...]
19. 1934-05-06 / 35. szám
[...] a Felső­ház egy kitűnőségének Bernát István­nak a plenáris ülésben két alkalommal [...] tartja meg a piaristák templomában Bozóky ezredes a szent fóldről tart [...] va­sárnap a Krédó hitbuzgalmi egyesületnek Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes most [...] veze­tője nevét Petri re Turányik István postaaltiszt nevét Turá­niéra Scüiller Ferenc [...]
20. 1934-05-09 / 36. szám
[...] kerSieti főigazgató látogatása gimnáziumunkban Acsay István dr nyugdíjba vo­nulása után a [...] A Miatyánk és a csehek Bozóky Gyula ezredes előadása Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes husvétkor [...] ért sérelem kor­rigáltatott Mint említettük Bo­zóky ezredes csak néhány napja tért [...] Névmagpposifások Abelügyminiszter megengedte hogy Gottschling István főmoz­donyvezető nevét Gerdai ra Maiinka [...]

 

  • 1
  • 2