101 találat (0,090 másodperc)

Találatok

1. 1937-10-10 / 80.szám
[...] színvonalra szál­lítja le a gáncsvetéseket vitéz Szabó István kir tanfelügyelő a [...] osztanak ki a győzte­seknek 1 vitéz Szivós Waldvogel József nyug tábornok [...] 3 Hajnali Gyula 239 4 vitéz Farkas 211 pont Gyorslővészetben 1 Formanek [...] Lahucsky Mihály 140 4 Nagy Sándorné 138 pont A szép dijakat [...]
2. 1930-01-26 / 21. szám
[...] a legna­gyobb elismeréssel nyilatkoztak a vitéz Borbély Maczky Emil irányí­tása alatt [...] esz­tergomi állatvédő egyesület csütör­töki közgyűlésén vitéz Szívós Wald­vgel József szóvátette hogy [...] Lugosi rendőr­őrmester halvaszületett leánya Házasságkötések Farkas Lajos va­súti üzemi segédtiszt és [...] Helcz Emma rk 77 éves Farkas Sándorné sz Iskovics Julianna rk 54 [...]
3. 1941-07-19 / 58.szám
[...] Józsefné dr Breitwieser Pál­né Domonkos Sándorné Droxler Alajos­né vitéz Dudás Lászlóné Etter Ödönné Fandl Jánosné Farkas Lórántné Far­nady Endréné Guzli Sándorné György Lászlóné Hajnali Kálmánné dr [...] Józsefné 1 50 Bálint Lajosné vitéz Bántai Alfrédné Bínder Erzsébet Cséfán Béláné Frank Sándorné Haáz Kálmánné Havas Sán­dorné Hermann Lajosné Laiszky Káz­mérné Lintner [...]
4. 1941-01-29 / 9.szám
[...] özv Beck Jánosné Beré­nyi Szabolcska vitéz Dudás Lászlóné dr Felber Gyula [...] Gergelyné dr Gróh József illés Sándorné dr Jánoska Tibor Reitter Alajosné Reviczky Ele­mérné Serédi Sándorné Terescsényi Károly Tóth Imre vitéz Szívós Waldvo­gel József 5 5 [...] és a cípőszámla 5 engedménye Farkas Jenő ruhanemű Kemény Lajos cég [...]
5. 1939 / 28. szám
[...] Esztergom Süveges József kisgazda Csev vitéz Szívós Waldvogel József ny tábor­nok [...] dr Ru­dolf Béla dr Schmidt Sándorné dr Schmidt Sándor Gerényi Gyula [...] Istvánná Jezierszky Mihályné özv Magos Sándorné Machovich János dr Ma­jor Ödön [...] Augusztin Já­nos Fekete Rezső özv Farkas Elekné Jaky Sándor Jeliinek Ignác [...]
6. 1944 / 9. szám
[...] elnöklő főispán me lcghangon köszöntötte vitéz Sághy Antal lábatlani gyárigazgató megyebizottsági [...] mikor a katolikus nyári egyetemünkön Farkas Gyula és Szekfű Gyula egyetemi [...] dr Mattyasóvszky Béláné Jeszenszky Kál­mán Farkas Jenő özv Töldezsán I né [...] v Zsámbéky Pálné Se rédi Sándorné dr Felber Gyula Fekete Marianne [...]
7. 1939 / 6. szám
[...] Károlyné Berán Károly 10 10 vitéz Szívós Wald­vogel József dr Felber Gyula vitéz Romváry Ferencné özv Reitter Alajosné [...] Fuchs Györgyné Malatinszky Annié Guzli Sándorné Kerschbaummayer Károlyné 3 3 dr Katona Sándorné dr Mike La josné Markovits [...] Mihalik Bözsi dr Mike Lajosné Farkas Jenőné Del Ka cég Polgári [...]
8. 1937-03-18 / 22.szám
[...] megérdemelnek Fazekas Dezső Móczik Erzsébet Farkas Ancika Krischneider Mariska Korencsi Feri [...] Etter Ödönné dr Felber Gyula vitéz Romváry Ferencné Reitter Alajosné vitéz Szívós Wald­vogel Józsefné 5 5 [...] Kató Varjas Rudolfné Weisz Mór vitéz Szivós Waldvogel Józsefné vitéz Zsámbéky Pálné A kis óvodások [...]
9. 1935-04-28 / 34.szám
[...] éves Özv Gruber Józsefné sz Farkas Julianna rk 73 éves Burány [...] pár harisnya 1 pár cipő Farkas Jenőné 10 m flanell Farkas Buci 2 pár cipő Glatz [...] 5 drb szappan Dr Katona Sándorné 20 m kanavász Kerschbaummayer Ödönné [...] kg liszt 2 kg cukor Vitéz Zsámbéky Pálné 1 kabát 5 [...]
10.
[...] Videczki Béla Znojek János Kalaposok Farkas Gyula Németh G Alajos Kádárok [...] Imrei Mária Kelmefestők Bakács Tamásné Farkas Jenő Kántor József vitéz Matus Gyula Késes Fandl János [...] Rosta Andor Kötőszövők Dr Katona Sándorné Kovácsné Morva Margit Ujjady Béla [...] László Éliás Gyula özv Havas Sándorné Iványi Béla Jóba Ferenc Jóba [...]
11. 1944 / 21. szám
[...] előadások után az elnöklő dr vitéz Onódy Jánoskúti József vármegyei főjegyző [...] kormányfőtanácsos országgyűlési képviselő Kéménd Pótta­gok vitéz Ékessy Zoltán Nagysáp vitéz Varga Mihály Bucs Az indítványokkal [...] Hölgyek Huszár Anna 126 Tölgyessy Sándorné 110 Riedl Ferencné 102 kör­egység [...] 118 Csipke Árpád 110 P Farkas László 104 Mayer József 103 [...]
12. 1944 / 7. szám
[...] N 6 6 P özv Farkas Elekné Gerendás Márton Braun Tivadar [...] 5 P Fritz Ernőné Frank Sándorné dr Orbán Dezső 0 S [...] iskolája bab liszt dohány mák vitéz Zsámbéky Pálné szaloncukor Molnár cukrászda [...] Tóth Gyula 20 liter bor Farkas kala­posmester alma Tóth József 1 [...]
13. 1940 / 5. szám
[...] P Je­szenszky Kálmán 10 P vitéz Szi vós Waldvogel József 5 [...] Etter Jenőnó 2 P Frank Sandorné 1 P Különféle adományok Ámon Károly Deika cég Eincinger Ferencné Farkas Jenőné Ferences Kollégium Gép Ferenc [...] Iván Józsefne Izsák cég Illés Sandorné Haáz Marika Jalkóczy Erzsiké Kovancsek [...]
14. 1914-12-20 / 51. szám
[...] Nedeczky Zsigáné 2 K Magos Sándorné névnapi megváltás cimén 20 K [...] Ez időszerint közel ezer sebesült vitéz magyar katona van az esztergomi [...] Budapest felső és alsó ruhákat Farkas Adolf és Fia theát cognacot [...] zsebkendő 12 pár sokni Kubányi Sándornétól 3 K Drahos Jánostól 5 [...]
15. 1943 / 57. szám
[...] Ur öfőméltósága leg­felsőbb elhatározásával megengedte vitéz Pisky Zoltán ezredes a horvát [...] Késmárki trey Vilmosné és Serédi Sándorné elnöknők továbbá az állomásparancsnokság és [...] János Szent Lőrincz út 1 Farkas Jánosné Szentkirály út Ferenczi Ferencné [...] Brigán Ferenc Kereszt­utca 1 kisk Farkas Ildikó Bánomi dűlő Fazekas István [...]
16. 1929-12-08 / 94.szám
[...] 10 Bánfy Györgyné 3 Bakos Sándorné 2 Bartmann Mik­lós 1 dr [...] özv Frey Ferencné Fis­choff Mihály Farkas Jenőné dr Gönczy Béláné dr [...] Lajosné Jalkóczy Erzsike dr Katona Sán­dorné Kaufmann Józsa Laping Mik­lós dr [...] dr Schleiffer Mátyásné Schwach Sándor vitéz Peinlich Béláné Petz H Lajosné [...]
17. 1935-02-02 / 10.szám
[...] dr Závody Albin dr Katona Sán­dorné N N dr Rudolf Béla Szla­bey Imre dr Mike Lajos vitéz Ma­tus Gyula Krompaszky Sándor Schmidt [...] Ein­czinger Sándor 100 db sütemény Farkas Buci dr Frey Vilmosné cu­kor keksz dr Katona Sándorné egy libamáj Kornháber Samuné egy [...]
18.
[...] Leányvár Róm kath Patka Kálmán vitéz Sallay György Döme Elvira Mogyorósbánya [...] Mladoniczky Antónia Ref Gábor Ágoston Sándorné Mihály Erzsébet Nyergesújfalu Állami Padányi [...] Mihály Ág ev Nagy Má­ria vitéz Pataki Sándor Császár Róm kath [...] kath fiúiskola Ray Gyula igazgató Farkas József Pathó Gyula Kiss Gyula [...]
19. 1935-01-24 / 7.szám
[...] 10 10 özv Drax­ler Alajosné vitéz Szívós Waldvogel József Gloger Antónia vitéz Roman Ferencné Drahos János dr [...] Ferencné 3 3 dr Katona Sándorné Madaras Aurél Szath máry Gyuláné [...] Albert Jánosné 2 2 Frank Sándorné özv Meszéna Lajosné Bellovits Ödön [...] Bözsi Giegler Ferenc Szla­bey Imréné Farkas Jenőné Mala­tinszky Annie Rochlitz Elemérné [...]
20. Magyarországi tanítók névjegyzéke (228. oldal)
vary Alice Tüböréte Áll Farkas Etel Szabó László Uszor Fakólelep [...] Társ Müllerné Tibold Ilona 16 vitéz Marossy Imre 5 Alsó Bóth [...] 8 Urhegvi István ig 34 Sándorné Tóth Katalin 16 Zsembery Joachim [...] h ev Szluika Emma 32 vi­téz Tanády András 35 BOKOR Ág [...]