Esztergom-Komárom vármegye általános címtára (1936)

6 Huszár István, Varga Erzsébet, Sánta József. Leányvár. Róm. kath. Patka Kálmán, vitéz Sallay György Döme Elvira. Mogyorósbánya. Róm kath. Zengő Péter, Aranyossyné Petrik Margit. Nagysáp. Róm. kath. Mladoniczky Mik­lós, Mladoniczky Antónia. — Ref. Gábor Ágoston, Sándorné Mihály Erzsébet Nyergesújfalu. Állami. Padányi Lajos igazgató, Böröcz Katalin, Szőllőssy Ilona, űósáné Szitkey Margit, Weigel Gyula, Miha- lovics Gyula, Kottra Rezső. Pilismarót. Róm. kath. Pócs Rezső, Bu zás Rezső. — Ref. Virág Jenő. Pilisszentlélek. Róm, kath. Váray Mária. Piszke. Állami. Czuczor Gyula igazgató, Zimányi János, Kosa Anna, Lantosné Mata- lics Jolán, ifj. Padányi Lajos. Sárisáp. Állami. Dávid Tamás igazgató, Kurbélyné Orbán Mária, Jobbágyné Makány Margit, Ötömösi Ida, Németh József, Szabó Gizella, Jobbágy Tihamér, Kurbély Kálmán. Sárisáp-Annavölgyibánya. Bányatársulati. Csenke István igazgató, Cser Simon, Kál­mán József, özv. ?aulné Weisz Jolán. Siittő. Állami. Klincsek Béla id. igaz­gató, Pozsonyi Sándor, Hollósy Béla Tát. Róm kath. Zettler Ede igazgató, dr. Gombosné Berényi Mária, Rábl Dezső, Kostyál János, Papp Ferenc. Tokod. Róm. kath. Osztás Imre igaz­gató, Gottmann Vilma, Dankó Mihály, Uj- vári István, Torna Anna Tokodüveggyár. Állami. Szoleczky Sán­dor igazgató, Balvin Róza, Kissné Hrdina Erzsébet. Tokodaltáró. Bányatársulati. Nagy Imre igazgató. Nagyné Holly Gabriella, Molnár Fe­renc, Kmety Ernő, Mohácsy Károly, Alpár Gyula. Uny. Róm. kath. Kiss János Ágoston. — Ref. Babos Balázs Gesztesi járás. Ács. Róm. kath. fiúiskola. Palik Anta Pócs Anna, Küster Dénes. — Róm. kath leányiskola, Molnár M. Beatrice, Paul M- Theonilla. — Ref. Csere Teréz Nyéki Ilona- Ugró Ottilia, Pusztay Ferenc, Mohácsy László, Acs-Jegespuszta. Községi. Királyné Besse- Mária. Acs-Vasp úszta. Uradalmi róm. kath. Kissné Bubela Melánia. Ászár. Róm. kát. Kondor Ferenc, Kon­domé Ács Vilma. — Ref. Szőczy Lajos. — Ag ev. Horváth Imre. Bana. Róm. kath. Czére Zsigmond, Tarró József. — Ref. Szabó Dániel, Szilágyi Gyula, Bana-Bábolnapuszta. Állami. Blázsik Fe­renc, Blázsikné Balázs Erzsébet, Cseh Lajos, Ignáth Mihály. Bököd. Róm. kath. Szabó Rudolf. — Ref. Mészáros Mihály. — Ág. ev. Nagy Má­ria, vitéz Pataki Sándor. Császár. Róm. kath. Greiner József. Zugschwert Margit. — Ref. Mészáros Ilona, Tóth Béla. Csép. Róm. kath. Menner István. — Ref. Kiss Margit. Dunaalmás. Róm. kath. Pathó László. — Ref. Papp Kovács Emil, Ballabás Sándor. — Szeretetház. Darvas László. Ete. Ref. Szíjj Elemér, Kocsis Endre. Kisbér. Róm. kath. Jakatics Ferenc igaz­gató, Hajós László, Simon Jolán, Zgólay Gab­riella, Grosswald János, Pilbauer László, Hol­lós Béla. — Ref. Borbély Lajos. Risigmánd. Közs. vitéz Rákos János. Kisigmánd Szentrnihálypuszta. Róm. kath. Mattyók Kornélia. Komárom. Róm. kath. fiúiskola. Ray Gyula igazgató, Farkas József, Pathó Gyula, Kiss Gyula, Balog Sándor. — Róm. kath. leányiskola. Fillinger M. Terézia, Marsovszky M. Melinda, Gerebenics M. Antonetta, Né­meth M. Paulina, Horváth M. Felicia. — Ref. Boldizsár István igazgató, Dózsa Ilona. Mohácsy Gyula. Koppánymonostor. Róm. kath. Giszek Nanjor igazgató, Tóth Kálmán János. Mocsa. Róm. kath. Marschallné Gaál Ilona, Rozgonyi Dénes, Marosi István. — Ref. Könczöl Erzsébet, Rátz Lázár. Mocsa-Csémpuszta. Uradalmi róm. kath. Körmendi János. Mocsa-Tömördpuszta. Uradalmi róm. kath. (Üresedésben) Nagyigmúnd. Róm. kath. Patakiné Mang- litz Mária. — Ref. Kelemen Jolán, Végh Dénes, Zsemlye Gyula. Neszmély. Róm. kath. Kováts Gyula. — Ref. Kurucz Lajos, Kopasz Mária. Szák. Róm. kath. Vértes László. — Ág. ev. Komjáthy Elemér. Szend. Állami. Fábián Gyula igazga tói Kovács Eszter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom